Difference between revisions of "Maple"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 1: Line 1:
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een site-licentie afgesloten heeft via[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a site-license through[/en] [http://www.candiensten.nl/ CANdiensten].
+
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een licentie afgesloten heeft via[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a license through[/en] [http://www.candiensten.nl/ CANdiensten].
  
 
[nl]
 
[nl]
De licentie van Maple is voortgezet als een 5-gebruikers licentie. Hiervan worden 4 licenties betaald door de FNWI-afdelingen [http://www.ru.nl/ehef/nl/ EHEF] en [http://www.ru.nl/thef/ THEF]. Doordat [http://wiki.science.ru.nl/cncz C&CZ] ook 1 licentie betaalt, kan elke FNWI-medewerker en -student incidenteel Maple gebruiken. Belangstellenden die Maple vaker willen gebruiken, kunnen zich melden bij [[Contact|C&CZ]].
+
De licentie van Maple is een 5-gebruikers licentie. Hiervan worden 4 licenties betaald door HEF, Wiskunde en ICIS. Doordat [http://wiki.science.ru.nl/cncz C&CZ] ook 1 licentie betaalt, kan elke FNWI-medewerker en -student incidenteel Maple gebruiken. Belangstellenden die Maple vaker willen gebruiken, kunnen zich melden bij [[Contact|C&CZ]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The license of Maple has been continued as a 5-user license. Of these, 4 are financed by the Faculty of Science departments [http://www.ru.nl/ehef/ EHEF] and [http://www.ru.nl/thef/ THEF]. Because 1 license is paid by [http://wiki.science.ru.nl/cncz C&CZ], all FNWI employees and students are allowed to use Maple once in a while. If you want to use Maple more often,  
+
The license of Maple is a 5-user license. Of these, 4 are financed by the HEF, Mathematics and ICIS. Because 1 license is paid by [http://wiki.science.ru.nl/cncz C&CZ], all FNWI employees and students are allowed to use Maple once in a while. If you want to use Maple more often, please contact [[Contact|C&CZ]].
please contact [[Contact|C&CZ]].
 
 
[/en]
 
[/en]
 
[De campuslicentie liep tot januari 2015. C&CZ heeft de licentie per die datum gestopt.][The campus license ran until January 2015. C&CZ terminated the license at that date.]
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Revision as of 14:12, 31 May 2018

Maple by Waterloo Maple's Maplesoft is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a license through CANdiensten.

The license of Maple is a 5-user license. Of these, 4 are financed by the HEF, Mathematics and ICIS. Because 1 license is paid by C&CZ, all FNWI employees and students are allowed to use Maple once in a while. If you want to use Maple more often, please contact C&CZ.