Difference between revisions of "Maple"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:
 
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een site-licentie afgesloten heeft via[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a site-license through[/en] [http://www.candiensten.nl/ CANdiensten].
 
[http://www.maplesoft.com/products/Maple/ Maple] [van][by] Waterloo Maple's [http://www.maplesoft.com/ Maplesoft] [nl]is een interactief computer-algebra systeem, waarvoor C&CZ een site-licentie afgesloten heeft via[/nl] [en]is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a site-license through[/en] [http://www.candiensten.nl/ CANdiensten].
  
[De huidige licentie loopt tot januari 2015. C&CZ is van plan de licentie per die datum te stoppen.][The current license runs until January 2015. C&CZ plans to terminate the license at that date.]
+
[De licentie liep tot januari 2015. C&CZ heeft de licentie per die datum gestopt.][The license ran until January 2015. C&CZ terminated the license at that date.]
 
 
[nl]Medewerkers en studenten van de B-faculteit mogen Maple ook thuis gratis gebruiken.
 
 
 
De andere faculteiten hebben niet meebetaald aan deze licentie. Voor hen geldt dat beperkt gebruik zonder betaling is toegestaan. Grootschaliger gebruik kan afgekocht worden bij C&CZ tegen een voor beide partijen gunstige prijs.
 
[/nl]
 
 
 
[en]Staff and students of the Faculty of Science (FNWI) may use Maple freely on campus and at home.
 
 
 
The other faculties have not paid for the license. Therefore they may are only allowed to use Maple incidentally without paying for the license. If they start to regularly use Maple, they have to buy a license from C&CZ for a price that is a good deal for both parties.
 
[/en]
 
 
 
[nl]De nieuwste versies van Maple kunnen op de [[Install_share|Install]] netwerkschijf gevonden worden. DVD's van Maple 13 en ouder zijn te leen bij[/nl] [en]The newest versions of Maple can be found on the [[Install_share|Install] network share. DVD's of Maple 13 and older can be borrowed from[/en] C&CZ [systeembeheer][system administration].
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Revision as of 14:47, 6 January 2015

Maple by Waterloo Maple's Maplesoft is an interactive computer-algebra system, for which C&CZ has acquired a site-license through CANdiensten.

The license ran until January 2015. C&CZ terminated the license at that date.