Difference between revisions of "Login aanvragen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(bijgewerkt, voorbeelden en redenen toegevoegd, covid-19 opmerking)
Line 7: Line 7:
  
 
Geef in de mail aan:
 
Geef in de mail aan:
* een suggestie voor de nieuwe '''loginnaam'''
+
* een suggestie voor de nieuwe '''loginnaam''', bijv ''ajakobsen'' of ''pieterb'' of ''<voornaam>''
* een suggestie voor het nieuwe '''mail-adres''' (typisch ''naam''@science.ru.nl)
+
* een suggestie voor het nieuwe '''mail-adres''' (typisch ''initialen''.''achternaam''@science.ru.nl)
 
* de '''volledige naam''' van de nieuwe medewerker of student
 
* de '''volledige naam''' van de nieuwe medewerker of student
* het '''U- of S-nummer''' indien bekend of van toepassing
+
* het '''U- of S-nummer''' indien bekend of van toepassing, dit is nodig voor bijv. printen.
* '''uw loginnaam'''
+
* '''COVID-19''': doorstuur adres, ofwel het @ru.nl adres of een prive e-mail adres, zodat we de logingegevens via mail kunnen sturen.
 +
* '''uw loginnaam''' voor de contactpersoon van deze login, die bepaalt of de login mag blijven bestaan.
  
  
Line 17: Line 18:
 
* de controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden. (Standaard 1 jaar)
 
* de controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden. (Standaard 1 jaar)
 
* toegang tot een rekencluster
 
* toegang tot een rekencluster
* de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren
+
* de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren (voor posterprinten en 3d printen)
 
* unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren
 
* unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren
  
Line 31: Line 32:
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
  
Als er een mailbox op de exchange server ([http://www.ru.nl/isc ISC]) nodig is (typisch van de vorm ''naam''@fnwi.ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het [http://www.ru.nl/isc ISC].
+
Als er een mailbox op de exchange server ([http://www.ru.nl/isc ISC]) nodig is (typisch van de vorm ''naam''@ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het [http://www.ru.nl/isc ISC].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 37: Line 38:
  
 
The following data are necessary to create a new login:
 
The following data are necessary to create a new login:
* a suggestion for the new '''login name'''
+
* a suggestion for the new '''login name''' e.g. ''jcove'' or ''katew'' or ''surname'' or ''<firstname>''
* a suggestion for the new '''mail address''' (typically ''name''@science.ru.nl)
+
* a suggestion for the new '''mail address''' (typically ''initial''.''surname''@science.ru.nl)
 
* The '''full name''' of the new colleague or student
 
* The '''full name''' of the new colleague or student
* The '''U- or S-number''' if known/applicable
+
* The '''U- or S-number''' if known/applicable, needed for printing
* '''Your login name'''
+
* '''COVID-19''': Forwarding address, either the @ru.nl address if known, or a private address. This allows us to send the initial login information via e-mail
 +
* '''Your login name''', the contactperson for this account, determines if the account is still needed.
  
  
 
Optionally you can specify:
 
Optionally you can specify:
 
* The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
 
* The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
* the printbudget groups the new login must be a member of.
+
* the printbudget groups the new login must be a member of. Used for poster-printing or 3d prints.
 
* the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
 
* the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
  
Line 58: Line 60:
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
  
If a mailbox on the Exchange server (typically ''name''@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the [http://www.ru.nl/isc ISC].
+
If a mailbox on the Exchange server (typically ''name''@ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the [http://www.ru.nl/isc ISC].
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 09:59, 7 October 2020


Request for login

Please send your request to . For logins for new employees or students, only the department contact may request new logins.

The following data are necessary to create a new login:

  • a suggestion for the new login name e.g. jcove or katew or surname or <firstname>
  • a suggestion for the new mail address (typically initial.surname@science.ru.nl)
  • The full name of the new colleague or student
  • The U- or S-number if known/applicable, needed for printing
  • COVID-19: Forwarding address, either the @ru.nl address if known, or a private address. This allows us to send the initial login information via e-mail
  • Your login name, the contactperson for this account, determines if the account is still needed.


Optionally you can specify:

  • The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
  • the printbudget groups the new login must be a member of. Used for poster-printing or 3d prints.
  • the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.

Initially the new login will have the same password as the requester. This way the requester can login into DHZ (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.

The password for a (new) U-account can be reset by C&CZ (you need to bring your personel pass or valid ID for identification). To reset the password of their S-accounts students should turn to the Dienst Studentenzaken.

The telephone contact person of a department will register the name, mail address, room, and phone number into RBS and the FNWI online phone directory via https://telmut.science.ru.nl/

Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.

If a mailbox on the Exchange server (typically name@ru.nl) is desired this must be specified in the request as well. C&CZ will coordinate this request towards the ISC.