Difference between revisions of "Login aanvragen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
[nl]
 
[nl]
Alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] worden gehonoreerd.  Aanvragen moeten worden gemaild naar postmaster@science.ru.nl
+
Alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] worden gehonoreerd.  Aanvragen moeten worden gemaild naar postmaster at science.ru.nl
  
 
Geef in de mail aan:
 
Geef in de mail aan:
Line 13: Line 13:
 
* De einddatum (indien van toepassing).
 
* De einddatum (indien van toepassing).
 
* Optioneel een suggestie voor de nieuwe loginnaam.
 
* Optioneel een suggestie voor de nieuwe loginnaam.
* Optioneel een suggestie voor het nieuwe mail-adres.
+
* Optioneel een suggestie voor het nieuwe mail-adres (typisch ''naam''@science.ru.nl).
 
* Optioneel de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren.
 
* Optioneel de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren.
 
* Optioneel de netwerk-disk(s) waartoe de nieuwe login toegang moet krijgen.
 
* Optioneel de netwerk-disk(s) waartoe de nieuwe login toegang moet krijgen.
Line 28: Line 28:
  
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
 +
 +
Als er een mailbox op de exchange server (UCI) nodig is (typisch van de vorm "naam"@fnwi.ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het UCI.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.  Please send your request to postmaster@science.ru.nl.
+
Only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.  Please send your request to postmaster at science.ru.nl.
  
 
The following data are necessary to create a new login:
 
The following data are necessary to create a new login:
Line 39: Line 41:
 
* The end date (if applicable).
 
* The end date (if applicable).
 
* Optionally a suggestion for the new login name.
 
* Optionally a suggestion for the new login name.
* Optionally a suggestion for the new mail address.
+
* Optionally a suggestion for the new mail address (typically of the form "name"@science.ru.nl).
 
* Optionally the printbudget groups the new login must be a member of.
 
* Optionally the printbudget groups the new login must be a member of.
 
* Optionally the network share(s) the new login must have access to.
 
* Optionally the network share(s) the new login must have access to.
Line 52: Line 54:
  
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
 +
 +
If a mailbox on the Exchange server (typically of the form "name"@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the UCI.
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 12:20, 22 November 2011


Request for login

Only the department contact may request new logins. Please send your request to postmaster at science.ru.nl.

The following data are necessary to create a new login:

  • The full name of the new colleague or student.
  • The U- or S-number.
  • The name of the department.
  • The end date (if applicable).
  • Optionally a suggestion for the new login name.
  • Optionally a suggestion for the new mail address (typically of the form "name"@science.ru.nl).
  • Optionally the printbudget groups the new login must be a member of.
  • Optionally the network share(s) the new login must have access to.
  • Optionally the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.

Initially the new login will have the same password as the requester. This way the requester can login into DHZ (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.

The password for a (new) U-account can be reset by C&CZ (you need to bring your personel pass or valid ID for identification). To reset the password of their S-accounts students should turn to the Dienst Studentenzaken.

The telephone contact person of a department will register the name, mail address, room, and phone number into RBS and the FNWI online phone directory via https://telmut.science.ru.nl/

Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.

If a mailbox on the Exchange server (typically of the form "name"@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well. C&CZ will coordinate this request towards the UCI.