Difference between revisions of "Login aanvragen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m (Request for login)
Line 44: Line 44:
 
</rawHTML>
 
</rawHTML>
  
Alleen [[:Categorie:Eerstelijns|eerstelijnsondersteuners]] kunnen nieuwe logins aanvragen.
+
Alleen [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] kunnen nieuwe logins aanvragen.
  
 
Omdat het in principe niet mogelijk is om te verifiëren of degene die via een WWW formulier zoals dit een mailtje stuurt ook daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn, zal een aanvraag via dit formulier altijd eerst gecontroleerd worden en dus langer duren. De snelste manier om een login aan te vragen is daarom rechtstreeks een mailtje te sturen naar postmaster@@science.ru.nl. Dit formulier kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt.
 
Omdat het in principe niet mogelijk is om te verifiëren of degene die via een WWW formulier zoals dit een mailtje stuurt ook daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn, zal een aanvraag via dit formulier altijd eerst gecontroleerd worden en dus langer duren. De snelste manier om een login aan te vragen is daarom rechtstreeks een mailtje te sturen naar postmaster@@science.ru.nl. Dit formulier kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt.
  
Denk ook aan het doorgeven van mutaties die voor de [[telefonie_mutaties_|'''telefoongids''']] van belang zijn!
+
De telefonie-contactpersoon van de afdeling kan zelf [[telefonie_mutaties_|telefoongids-mutaties]] doorvoeren.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 94: Line 94:
 
</rawHTML>
 
</rawHTML>
  
Only [[:Categorie:Eerstelijns|first line support persons]] may request new logins.  
+
Only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.  
  
 
In principle, it is not possible to verify whether a person is the person he/she claims to be, in the case he/she sends a mail via a WWW form like this one. Hence, a request via this form will always be checked before it is executed and will, therefore, take longer. The quickest way to request a new login is, therefore: send a mail directly to  postmaster@@science.ru.nl. This form may be used as an example.
 
In principle, it is not possible to verify whether a person is the person he/she claims to be, in the case he/she sends a mail via a WWW form like this one. Hence, a request via this form will always be checked before it is executed and will, therefore, take longer. The quickest way to request a new login is, therefore: send a mail directly to  postmaster@@science.ru.nl. This form may be used as an example.
  
Remember to pass on the changes which are relevant for the  [[telefonie_mutaties_|'''telephone guide''']]!
+
The departmental telephone contact person can make all relevant [[telefonie_mutaties_|telephone guide changes]] him/herself.
 
[/en]
 
[/en]
 
 
  
  
 
[[Category:Eerstelijns]]
 
[[Category:Eerstelijns]]

Revision as of 16:40, 8 January 2009

Request for login

staff student
In case this concerns a temporary login (shorter than 1 year): until which date must the login exist?

Only the department contact may request new logins.

In principle, it is not possible to verify whether a person is the person he/she claims to be, in the case he/she sends a mail via a WWW form like this one. Hence, a request via this form will always be checked before it is executed and will, therefore, take longer. The quickest way to request a new login is, therefore: send a mail directly to postmaster@@science.ru.nl. This form may be used as an example.

The departmental telephone contact person can make all relevant telephone guide changes him/herself.