Difference between revisions of "Login aanvragen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Login aanvragen][Request for login])
(12 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
[nl]
 
[nl]
Alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] worden gehonoreerd.  Aanvragen moeten worden gemaild naar '''postmaster@@science.ru.nl'''.
+
Aanvragen moeten worden gemaild naar '''postmaster@science.ru.nl'''. Voor logins voor medewerkers of studenten worden alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] gehonoreerd. 
  
 
Geef in de mail aan:
 
Geef in de mail aan:
 +
* een suggestie voor de nieuwe '''loginnaam'''
 +
* een suggestie voor het nieuwe '''mail-adres''' (typisch ''naam''@science.ru.nl)
 +
* de '''volledige naam''' van de nieuwe medewerker of student
 +
* het '''U- of S-nummer''' indien bekend of van toepassing
 +
* '''uw loginnaam'''
  
* De volledige naam van de nieuwe medewerker of student.
+
 
* Het U- of S-nummer.
+
Optioneel kan worden aangegeven:
* De naam van de afdeling.
+
* de controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden. (Standaard 1 jaar)
* De einddatum (indien van toepassing).
+
* toegang tot een rekencluster
* Optioneel een suggestie voor de nieuwe loginnaam.
+
* de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren
* Optioneel een suggestie voor het nieuwe mail-adres (typisch ''naam''@science.ru.nl).
+
* unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren
* Optioneel de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren.
 
* Optioneel de netwerk-disk(s) waartoe de nieuwe login toegang moet krijgen.
 
* Optioneel Unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren.
 
  
 
De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager.  Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in  
 
De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager.  Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in  
Line 29: Line 31:
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
  
Als er een mailbox op de exchange server (UCI) nodig is (typisch van de vorm ''naam''@fnwi.ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het UCI.
+
Als er een mailbox op de exchange server ([http://www.ru.nl/isc ISC]) nodig is (typisch van de vorm ''naam''@fnwi.ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het [http://www.ru.nl/isc ISC].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.  Please send your request to '''postmaster@@science.ru.nl'''.
+
Please send your request to '''postmaster@science.ru.nl'''. For logins for new employees or students, only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins. 
  
 
The following data are necessary to create a new login:
 
The following data are necessary to create a new login:
 +
* a suggestion for the new '''login name'''
 +
* a suggestion for the new '''mail address''' (typically ''name''@science.ru.nl)
 +
* The '''full name''' of the new colleague or student
 +
* The '''U- or S-number''' if known/applicable
 +
* '''Your login name'''
 +
  
* The full name of the new colleague or student.
+
Optionally you can specify:
* The U- or S-number.
+
* The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
* The name of the department.
+
* the printbudget groups the new login must be a member of.
* The end date (if applicable).
+
* the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
* Optionally a suggestion for the new login name.
 
* Optionally a suggestion for the new mail address (typically ''name''@science.ru.nl).
 
* Optionally the printbudget groups the new login must be a member of.
 
* Optionally the network share(s) the new login must have access to.
 
* Optionally the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
 
  
 
Initially the new login will have the same password as the requester.  This way the requester can login into [https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.
 
Initially the new login will have the same password as the requester.  This way the requester can login into [https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.
Line 55: Line 58:
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
  
If a mailbox on the Exchange server (typically ''name''@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the UCI.
+
If a mailbox on the Exchange server (typically ''name''@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the [http://www.ru.nl/isc ISC].
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 12:23, 12 April 2019


Request for login

Please send your request to . For logins for new employees or students, only the department contact may request new logins.

The following data are necessary to create a new login:

  • a suggestion for the new login name
  • a suggestion for the new mail address (typically name@science.ru.nl)
  • The full name of the new colleague or student
  • The U- or S-number if known/applicable
  • Your login name


Optionally you can specify:

  • The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
  • the printbudget groups the new login must be a member of.
  • the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.

Initially the new login will have the same password as the requester. This way the requester can login into DHZ (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.

The password for a (new) U-account can be reset by C&CZ (you need to bring your personel pass or valid ID for identification). To reset the password of their S-accounts students should turn to the Dienst Studentenzaken.

The telephone contact person of a department will register the name, mail address, room, and phone number into RBS and the FNWI online phone directory via https://telmut.science.ru.nl/

Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.

If a mailbox on the Exchange server (typically name@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well. C&CZ will coordinate this request towards the ISC.