Difference between revisions of "Login"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
Line 18: Line 18:
 
Nieuwe medewerkers krijgen een Science-login op verzoek van de contactpersoon van de afdeling.
 
Nieuwe medewerkers krijgen een Science-login op verzoek van de contactpersoon van de afdeling.
  
Studenten krijgen na inschrijving automatisch een login via de [http://www.ru.nl/fnwi/oz/onderwijszaken_0/facultaire_studenten/ facultaire studentenadministratie], kamer HG00.133/HG00.134, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52247/53392. Bij ontvangst van login/wachtwoord wordt [http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_akkoord.rtf getekend (MS-Word document)] dat men akkoord gaat met de [http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_reglement.rtf formele spelregels (MS-Word document)] en de [http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_gedragsregels.rtf gedragsregels (MS-Word document)]. Mocht de facultaire studentenadministratie niet over de laatste gegevens beschikken dan wordt er tijdelijk een login verstrekt  
+
Studenten krijgen na inschrijving automatisch een login via de [http://www.ru.nl/fnwi/oz/onderwijszaken_0/facultaire_studenten/ facultaire studentenadministratie], Student Service Desk, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52200. Mocht de facultaire studentenadministratie niet over de laatste gegevens beschikken dan wordt er tijdelijk een login verstrekt  
 
via de [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/studieadviseurs/ contactpersoon voor de betreffende studierichting].
 
via de [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/studieadviseurs/ contactpersoon voor de betreffende studierichting].
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 25: Line 25:
  
 
Student logins are created automatically for all enlisted students. Students get these accounts through
 
Student logins are created automatically for all enlisted students. Students get these accounts through
the [http://www.ru.nl/fnwi/oz/onderwijszaken_0/facultaire_studenten/ faculty student administration], room
+
the [http://www.ru.nl/fnwi/oz/onderwijszaken_0/facultaire_studenten/ faculty student administration], Student Service Desk, [[Image:telephone.gif|phone]] 52200. . In the event that the faculty student administration does not have the latest information, a temporary login can be created through the  
HG00.133/HG00.134, [[Image:telephone.gif|phone]] 52247/53392. Before receiveing the login/password one has to
 
[http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_akkoord.rtf sign (Dutch MS-Word document)]
 
that one agrees with the
 
[http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_reglement.rtf formal rules (Dutch MS-Word document)] and the
 
[http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_gedragsregels.rtf rules for conduct (Dutch MS-Word document)]. In the event that the faculty student administration does not have the latest information, a temporary login can be created through the  
 
 
[http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/studieadviseurs/ contact person for the specific study].
 
[http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/studieadviseurs/ contact person for the specific study].
 
[/en]
 
[/en]
 
[nl]
 
[nl]
Deze contactpersonen zullen de student een contract laten tekenen en C&CZ berichten welke login gemaakt moet worden. Ook voor het vergroten van de diskruimte kan men bij hen terecht.
 
  
 
Neem voor speciale wensen contact op met de contactpersoon van de studierichting of afdeling. Als je de Science login nog even wil aanhouden terwijl je hier niet meer werkt of studeert, dan zal C&CZ dit alleen doen op verzoek van de contactpersoon van je studierichting of afdeling.
 
Neem voor speciale wensen contact op met de contactpersoon van de studierichting of afdeling. Als je de Science login nog even wil aanhouden terwijl je hier niet meer werkt of studeert, dan zal C&CZ dit alleen doen op verzoek van de contactpersoon van je studierichting of afdeling.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The contact persons will let the student sign a contract and let C&CZ know which login should be made. They are also the persons to contact to increase your disk quota.
 
  
 
For special requests see the contact person of your study or department. E.g. if you want to keep your Science account a while longer while you do not work or study at Radboud University anymore, C&CZ  will only do this after a request from the contact person of your study or department.
 
For special requests see the contact person of your study or department. E.g. if you want to keep your Science account a while longer while you do not work or study at Radboud University anymore, C&CZ  will only do this after a request from the contact person of your study or department.

Revision as of 23:03, 1 September 2014

Every employee and every student of the Faculty of Science is entitled to get a (free) personal science login. With this login all services offered by computers that are managed by C&CZ can be used. The loginname is based on one's own name, e.g. johndoe. Note that the loginname (often less than 16 non-capital characters, without . (dot) or @...) are not the same as the email address. There is a list of Science-services that can be used with this Science login.


So-called functional logins, which are not coupled to one natural person, are not normally used. C&CZ tries to make sure that all services can be used without the need for more than 1 login.

Logins for new employees are created on request from the contact person of the department.

Student logins are created automatically for all enlisted students. Students get these accounts through the faculty student administration, Student Service Desk, phone 52200. . In the event that the faculty student administration does not have the latest information, a temporary login can be created through the contact person for the specific study.

For special requests see the contact person of your study or department. E.g. if you want to keep your Science account a while longer while you do not work or study at Radboud University anymore, C&CZ will only do this after a request from the contact person of your study or department.