Difference between revisions of "Login"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
m
 
(17 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
Elke medewerker en elke student van de B-faculteit (FNWI) heeft recht op een (gratis) ''persoonlijke'' '''science''' login. Met deze login en het bijbehorende wachtwoord kunnen alle diensten worden gebruikt van de  computers die door [http://www.cncz.science.ru.nl/ C&CZ] worden beheerd. De loginnaam is gebaseerd op de eigen naam (voorletters, roepnaam, achternaam), bijvoorbeeld ''jdevries''. Merk ook op dat de loginnaam (meestal 6 tot 8 kleine letters, zonder '''.'''(punt) en '''@...''') niet hetzelfde is als je emailadres.
+
Elke medewerker en elke student van de B-faculteit (FNWI) heeft recht op een (gratis) ''persoonlijke'' '''Science''' login. Met deze login en het bijbehorende wachtwoord kunnen alle diensten worden gebruikt van de  computers die door [[:Categorie:Overcncz| C&CZ]] worden beheerd. De loginnaam is gebaseerd op de eigen naam (voorletters, roepnaam, achternaam), bijvoorbeeld ''jdevries''. Merk ook op dat de loginnaam (meestal minder dan 16 kleine letters, zonder '''.'''(punt) of '''@...''') niet hetzelfde is als je emailadres. Er is een [[Nieuwe_studenten|lijst van Science-diensten]] die met deze Science login te gebruiken zijn.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Every employee and every student of the Faculty of Science is entitled to get a (free) ''personal'' '''science''' login. With this login all services offered by computers that are managed by [http://www.cncz.science.ru.nl/ C&CZ] can be used. The loginname is based on one's own name, e.g. ''johndoe''. Note that the loginname (often 6 to 8 non-capital letters, without '''.''' (dot) and '''@...''') are not the same as the email address.
+
Every employee and every student of the Faculty of Science is entitled to get a (free) ''personal'' '''science''' login. With this login all services offered by computers that are managed by [[:Categorie:Overcncz| C&CZ]] can be used. The loginname is based on one's own name, e.g. ''johndoe''. Note that the loginname (often less than 16 non-capital characters, without '''.''' (dot) or '''@...''') are not the same as the email address. There is a [[Nieuwe_studenten|list of Science-services]] that can be used with this Science login.
 
[/en]
 
[/en]
 +
  
 
[nl]
 
[nl]
Met de facultaire '''science''' login kan men gebruik maken van:
+
Zogenaamde ''functionele logins'', dat zijn logins die niet bij één persoon horen, worden in principe niet gemaakt, C&CZ doet de uiterste best om ervoor te zorgen dat men van alle diensten gebruik kan maken zonder dat men meer logins nodig heeft.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
With the FNWI '''science''' login one can use:
+
So-called ''functional logins'', which are not coupled to one natural person, are not normally used. C&CZ tries to make sure that all services  can be used without the need for more than 1 login.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
* Door FNWI betaalde [[:Categorie:Hardware|hardware]], zoals [[terminalkamers_|terminalkamers met PC's]], Solaris/Linux [[hardware_servers_|login-servers]] en de door C&CZ beheerde [[printers_en printen|gebudgetteerde laserprinters]].
 
* [[:Categorie:Email|@student.science.ru.nl email]]. Het bijbehorende emailadres is '''J.deVries@student.science.ru.nl'''. Extra emailadressen van de vorm '''Jan.deVries@student.science.ru.nl''' zijn op aanvraag aan te maken. Facultaire instanties zullen dit mailadres gebruiken. Als je je mail niet op deze mailserver wil lezen, dan moet je deze mail automatisch door laten sturen naar een ander mail-adres via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website].
 
* Het [[netwerk_draadloos_|draadloze Science netwerk]] in de nieuwbouw.
 
* De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website] om je wachtwoord en andere instellingen te wijzigen.
 
* De FNWI [[Vpn_|VPN service]].
 
[/nl]
 
[en]
 
* [[:Categorie:Hardware|hardware]] that was paid for by the Faculty, such as [[terminalkamers_|terminal rooms with PC's]], Solaris/Linux [[hardware_servers_|login servers]] and the C&CZ managed [[printers_en printen|accounted laser printers]].
 
* [[:Categorie:Email|@student.science.ru.nl email]]. The corresponding email address is '''J.Doe@student.science.ru.nl'''. Extra email addresses of the form '''John.Doe@student.science.ru.nl''' can be made on request. Faculty institutions will use this email address of the student. If you do not want to read the mail on the Faculty mailserver, forward this mail to a different mail-account through the [http://diy.science.ru.nl/ Do-It-Yourself website].
 
* The [[netwerk_draadloos_|wireless Science netwerk]] all over the Science Faculty.
 
* The [http://dhz.science.ru.nl/ Do-It-Yourself website] to change your password and other setting.
 
* The [[Vpn_|VPN service]] of the Science faculty.
 
[/en]
 
  
[nl]
+
Nieuwe medewerkers krijgen een Science-login [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Login_aanvragen#.5BLogin_aanvragen.5D.5BRequest_for_login.5D op verzoek van de contactpersoon van de afdeling]. Ook [[Gastlogin|gast logins]] zijn mogelijk.
Zogenaamde ''functionele logins'', dat zijn logins die niet bij één persoon horen, worden in principe niet gemaakt, C&CZ doet de uiterste best om ervoor te zorgen dat men van alle diensten gebruik kan maken zonder dat men meer logins nodig heeft.
+
 
 +
Studenten krijgen na inschrijving automatisch een login via het [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/onderwijscentrum/ Onderwijscentrum], meer specifiek de Student Service Desk, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52200. Mocht de Student Service Desk niet over de laatste gegevens beschikken, dan wordt er tijdelijk een login verstrekt via de [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/studieadviseurs/ contactpersoon voor de betreffende studierichting].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
So-called ''functional logins'', which are not coupled to one natural person, are nor normally used. C&CZ tries to make sure that all services  can be used without the need for more than 1 login.  
+
Logins for new employees are created [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Login_aanvragen#.5BLogin_aanvragen.5D.5BRequest_for_login.5D on request from the contact person of the department]. Also [[Gastlogin|guest logins]] are possible.
[/en]
 
  
[nl]
 
Studenten krijgen na inschrijving automatisch een login via de [http://www.ru.nl/fnwi/oz/onderwijszaken_0/facultaire_studenten/ facultaire studentenadministratie], kamer HG00.133/HG00.134, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52247/53392. Bij ontvangst van login/wachtwoord wordt [http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_akkoord.rtf getekend (MS-Word document)] dat men akkoord gaat met de [http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_reglement.rtf formele spelregels (MS-Word document)] en de [http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_gedragsregels.rtf gedragsregels (MS-Word document)]. Mocht de facultaire studentenadministratie niet over de laatste gegevens beschikken dan wordt er tijdelijk een login verstrekt via de contactpersoon voor de betreffende studierichting:
 
[/nl]
 
[en]
 
 
Student logins are created automatically for all enlisted students. Students get these accounts through
 
Student logins are created automatically for all enlisted students. Students get these accounts through
the [http://www.ru.nl/fnwi/oz/onderwijszaken_0/facultaire_studenten/ faculty student administration], room
+
the [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/onderwijscentrum/ Education Center], more specific the Student Service Desk, [[Image:telephone.gif|phone]] 52200. In the event that the Student Service Desk does not have the latest information, a temporary login can be created through the  
HG00.133/HG00.134, [[Image:telephone.gif|phone]] 52247/53392. Before receiveing the login/password one has to
+
[http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/studieadviseurs/ contact person for the specific study].
[http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_akkoord.rtf sign (Dutch MS-Word document)]
 
that one agrees with the
 
[http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_reglement.rtf formal rules (Dutch MS-Word document)] and the
 
[http://www.cncz.science.ru.nl/localdoc/stud_gedragsregels.rtf rules for conduct (Dutch MS-Word document)]. In the event that the faculty student administration does not have the latest information, a temporary login can be created through the contact person for the specific study:
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
[nl]
  
* ''[Wiskunde][Mathematics]''
+
Neem voor speciale wensen contact op met de contactpersoon van de studierichting of afdeling. Als je de Science login nog even wil aanhouden terwijl je hier niet meer werkt of studeert, dan zal C&CZ dit alleen doen op verzoek van de contactpersoon van je studierichting of afdeling.
*: Wim Veldman, [kamer][room] HG03.714, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52972, e-mail W.Veldman@math.ru.nl
 
* ''[Informatica en Informatiekunde][Computer Science]''
 
*: Yella Kleijnen, [kamer][room] HG02.612, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52094, e-mail Y.Kleijnen@cs.ru.nl
 
* ''[Natuur- en Sterrenkunde][Physics and Astrophysics]''
 
*: Peter Klok, [kamer][room] HG03.822, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52214, e-mail P.Klok@science.ru.nl
 
* ''[Moleculaire Levenswetenschappen en Scheikunde][Molecular Life Sciences and Chemistry]''
 
*: Wilma Philipse, [kamer][room] HG01.059, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53173, e-mail W.Philipse@science.ru.nl
 
* ''[Biowetenschappen: Biologie][Bio-sciences: Biology]''
 
*: Conny Mooren, [kamer][room] HG00.115, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 52281, e-mail C.Mooren@science.ru.nl
 
* ''[Biowetenschappen: Milieukunde][Bio-sciences: Environmental Science]''
 
*: Marlie Becks, [kamer][room] HG00.113, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53285, e-mail M.Becks@science.ru.nl
 
* ''[Algemene Natuurwetenschappen][General Science]''
 
*: Luc-Jan Laarhoven, [kamer][room] HG01.061, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53028, e-mail L.Laarhoven@science.ru.nl
 
* ''[Moleculaire Levenswetenschappen][Molecular Life Sciences]''
 
*: Gerrie Coppens, [kamer][room] HG01.062, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53028, e-mail G.Coppens@science.ru.nl
 
* ''[Bioinformatica][Bioinformatics]''
 
*: Celia van Gelder, [kamer][room] NCMLS 0.23, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 66120, e-mail C.vanGelder@cmbi.ru.nl
 
 
 
[nl]
 
Deze contactpersonen zullen de student een contract laten tekenen en C&CZ berichten welke login gemaakt moet worden. Ook voor het vergroten van de diskruimte kan men bij hen terecht.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The contact persons will let the student sign a contract and let C&CZ know which login should be made. They are also the persons to contact for enlarging disk quota.
+
 
 +
For special requests see the contact person of your study or department. E.g. if you want to keep your Science account a while longer while you do not work or study at Radboud University anymore, C&CZ will only do this after a request from the contact person of your study or department.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]

Latest revision as of 17:24, 11 August 2017

Every employee and every student of the Faculty of Science is entitled to get a (free) personal science login. With this login all services offered by computers that are managed by C&CZ can be used. The loginname is based on one's own name, e.g. johndoe. Note that the loginname (often less than 16 non-capital characters, without . (dot) or @...) are not the same as the email address. There is a list of Science-services that can be used with this Science login.


So-called functional logins, which are not coupled to one natural person, are not normally used. C&CZ tries to make sure that all services can be used without the need for more than 1 login.

Logins for new employees are created on request from the contact person of the department. Also guest logins are possible.

Student logins are created automatically for all enlisted students. Students get these accounts through the Education Center, more specific the Student Service Desk, phone 52200. In the event that the Student Service Desk does not have the latest information, a temporary login can be created through the contact person for the specific study.

For special requests see the contact person of your study or department. E.g. if you want to keep your Science account a while longer while you do not work or study at Radboud University anymore, C&CZ will only do this after a request from the contact person of your study or department.