Difference between revisions of "LimeSurvey"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (linkje naar nieuwe limesurvey pagina geupdate en eentje weggehaald waar geen alternatief voor was)
 
(29 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
==[Over LimeSurvey][Introduction to LimeSurvey]==
 
==[Over LimeSurvey][Introduction to LimeSurvey]==
 
[nl]
 
[nl]
Hoewel online enqueêtes vooral bekend zijn als marketing tool, kun je ze veel breder inzetten. Denk bijvoorbeeld aan inschrijf-formulieren (conferenties) verzamelen van research data, bestel-formulieren etc. C&CZ biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid online enquetes te houden. We maken hiervoor gebruik van [/nl]
+
Hoewel online enquêtes vooral bekend zijn als marketing tool, kun je ze veel breder inzetten. Denk bijvoorbeeld aan inschrijf-formulieren voor conferenties, verzamelen van research data, bestelformulieren etc. C&CZ biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid online enquêtes te houden. We maken hiervoor gebruik van [/nl]
 
[en]
 
[en]
Online surveys can be used for any type of data collection, not just for marketing purposes. Possible uses of surveys are sign-up forms for conferences, questionnaires for research projects, order forms, etc. For students and employees of the beta-faculty, CnCZ offers a survey service based on [/en][http://www.limesurvey.org/en/about-limesurvey/features LimeSurvey].
+
Online surveys can be used for any type of data collection, not just for marketing purposes. Possible uses of surveys are sign-up forms for conferences, questionnaires for research projects, order forms, etc. For students and employees of the beta-faculty, CnCZ offers a survey service based on [/en][https://community.limesurvey.org/ LimeSurvey].
  
 
[nl]
 
[nl]
 
LimeSurvey is een open source web-applicatie. Een greep uit de feature list:
 
LimeSurvey is een open source web-applicatie. Een greep uit de feature list:
 
* Verzenden van uitnodigingen, herinneringen per email
 
* Verzenden van uitnodigingen, herinneringen per email
* Meertalige enquetes
+
* Meertalige enquêtes
 
* Logica in de vragenlijst (vragen wel of niet afbeelden als...)
 
* Logica in de vragenlijst (vragen wel of niet afbeelden als...)
* Film of beeldmateriaal in de enquete gebruiken
+
* Film- of beeldmateriaal in de enquête gebruiken
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
LimeSurvey is an open source web application. It currently offers:
 
LimeSurvey is an open source web application. It currently offers:
 
* Sending of invitations, reminders and tokens by email
 
* Sending of invitations, reminders and tokens by email
* Multi-lingual surveys
+
* Multilingual surveys
 
* Conditions for questions depending on earlier answers (Skip Logic / Branching)
 
* Conditions for questions depending on earlier answers (Skip Logic / Branching)
 
* Integration of pictures and movies into a survey
 
* Integration of pictures and movies into a survey
[/en]
 
* ... [http://www.limesurvey.org/en/about-limesurvey/features and many more]
 
 
==[Logingegevens bemachtigen][Obtaining login details]==
 
[nl]Als je gebruik wilt maken van LimeSurvey, laat dit dan weten aan postmaster@@science.ru.nl. Vermeld in een mailtje in elk geval je science gebruikersnaam. Je ontvangt daarna een mail met logingegevens en verdere instructies.
 
[/nl]
 
[en]
 
If you would like to make use of LimeSurvey, please send an email to postmaster@@science.ru.nl mentioning your loginname. You'll recieve an email with login details and  further instructions.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
==[Inloggen][Logging in]==
 
==[Inloggen][Logging in]==
[nl]Dit is de login-pagina van het beheers-interface van LimeSurvey:[/nl]
+
[nl]Dit is de login-pagina van het beheer-interface van LimeSurvey:[/nl]
 
[en]The admin login page is located at:[/en]
 
[en]The admin login page is located at:[/en]
  https://survey.science.ru.nl/admin/
+
  https://u1.survey.science.ru.nl/admin/
 +
 
 +
[en]It is not necessary to request access: any Science login can login.[/en]
 +
[nl]Het is niet nodig om toegang te vragen: alle Science accounts kunnen inloggen.[/nl]
 +
 
 +
==[Gebruiksregels][Use policy]==
 +
[nl]Regel de volgende zaken voor het activeren een enquête:[/nl]
 +
[en]Take care of the following items before activating a survey:[/en]
 +
* [nl]Geef een enquête mail-adres op (Algemene instellingen > E-mail Beheerder). Vraag desgewenst een specifiek mail alias bij ons aan.[/nl][en]Specify a survey email address (General settings > Admin email). You might want to ask us for a dedicated mail alias.[/en]
 +
* [nl]Stel een vervaldatum in (Algemene instellingen > Publicatie & Toegangscontrole > Vervaldatum/tijd). Dit helpt ons om te zien of er nog enquêtes actief zijn.[/nl][en]Set an expiry date (General settings > Publication & access control > Expiry date/time). This allows us to see if there are active surveys.[/en]
  
==[Een enquete voorbereiden][Preparing a survey]==
+
==[Een enquête voorbereiden][Preparing a survey]==
[nl]Na het inloggen op het gebruikers-interface van LimeSurvey, heb je de mogelijkheid om nieuwe enquetes te maken, bestaande te bewerken en resultaten te bekijken / downloaden.  
+
[nl]Na het inloggen op het beheer-interface van LimeSurvey, heb je de mogelijkheid om nieuwe enquêtes te maken, bestaande te bewerken en resultaten te bekijken / downloaden.  
 
Hier volgen een aantal tips om snel wegwijs te worden in LimeSurvey:   
 
Hier volgen een aantal tips om snel wegwijs te worden in LimeSurvey:   
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
After logging in to the back-end of limesurvey, you can create new surveys, edit existing surveys and view / download responses.
+
After logging in to the admin interface of LimeSurvey, you can create new surveys, edit existing surveys and view / download responses.
The following hints will help you to get familiar with limesurveys user interface:[/en]
+
The following hints will help you to get familiar with LimeSurveys user interface:[/en]
===Nested interface===
+
===[Getrapte weergave][Nested interface]===
The structure of a survey in limesurvey is nested: survey > question groups > questions. At the top right of the user interface, you'll find selection list to choose the current survey, question group or question.
+
[nl]
===[Vragengroepen][Question groups]===
+
De structuur van een enquête in LimeSurvey is getrapt: enquête > vraaggroepen > vragen. Rechtsboven in de beheer-interface vind je een keuzelijst van enquêtes, vraaggroepen of vragen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The structure of a survey in LimeSurvey is nested: survey > question groups > questions. At the top right of the admin interface, you'll find a selection list to choose a survey, question group or question.
 +
[/en]
 +
===[Vraaggroepen][Question groups]===
 
[nl]
 
[nl]
De algemene werkwijze na het aanmaken van een enquete is: een of meer vragengroepen toevoegen en dan vragen toevoegen. Het is niet mogelijk om vragen direct aan een enquete toe te voegen zonder tussenkomst van vragengroepen. Vragengroepen zijn verplichte kost! Dus eerst een vragengroep toevoegen en daarbinnen de vragen.
+
De algemene werkwijze na het aanmaken van een enquête is: een of meer vraaggroepen toevoegen en dan vragen toevoegen. Het is niet mogelijk om vragen direct aan een enquête toe te voegen zonder tussenkomst van vraaggroepen. Vraaggroepen zijn verplichte kost! Dus eerst een vraaggroep toevoegen en daarbinnen de vragen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 52: Line 58:
  
 
===Online [documentatie][documentation]===
 
===Online [documentatie][documentation]===
[nl]Er is prima online documentatie beschikbaar. Begin met lezen hier op [http://docs.limesurvey.org/Creating+surveys+-+Introduction&structure=English+Instructions+for+LimeSurvey docs.limesurvey.org]. Deze link wijst specifiek naar het gedeelte waar wordt uitgelegd hoe je enquêtes aanmaakt.[/nl]
+
[nl]Er is prima online documentatie beschikbaar. Begin met lezen hier op [http://docs.limesurvey.org/Creating+surveys+-+Introduction&structure=English+Instructions+for+LimeSurvey docs.limesurvey.org]. Deze link wijst specifiek naar het gedeelte waar wordt uitgelegd hoe je enquêtes aanmaakt.[/nl]
[en]There's excellent online documentation. You'll probably want to start reading here at [http://docs.limesurvey.org/Creating+surveys+-+Introduction&structure=English+Instructions+for+LimeSurvey docs.limesurvey.org]. This particular link point to the section explaining how to get your questions into a survey.[/en]
+
[en]There's excellent online documentation. You'll probably want to start reading here at [http://docs.limesurvey.org/Creating+surveys+-+Introduction&structure=English+Instructions+for+LimeSurvey docs.limesurvey.org]. This particular link points to the section explaining how to get your questions into a survey.[/en]
 
 
===Youtube crash course in ten minutes===
 
[nl]Deze heldere video instructie laat zien hoe je je eerste enquête aan maakt.[/nl]
 
[en]This is a quite clear video that shows how to get started creating a first survey.[/en]
 
 
 
{{#ev:youtube|KWE0wAoyvak}}
 
  
 +
=== [Spoedcursus van 10 minuten op Youtube][Youtube crash course in ten minutes] ===
  
[nl][http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KWE0wAoyvak Bekijk op youtube][/nl]
+
[nl][https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KWE0wAoyvak Deze heldere video-instructie] laat zien hoe je je eerste enquête aanmaakt.[/nl]
[en][http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KWE0wAoyvak Watch on youtube][/en]
+
[en][https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KWE0wAoyvak This is a quite clear video] that shows how to get started creating a first survey.[/en]
 +
[nl][https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KWE0wAoyvak Bekijk op youtube][/nl]
 +
[en][https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KWE0wAoyvak Watch on youtube][/en]

Latest revision as of 12:16, 23 February 2022

Limesurvey.jpg

Introduction to LimeSurvey

Online surveys can be used for any type of data collection, not just for marketing purposes. Possible uses of surveys are sign-up forms for conferences, questionnaires for research projects, order forms, etc. For students and employees of the beta-faculty, CnCZ offers a survey service based on LimeSurvey.

LimeSurvey is an open source web application. It currently offers:

  • Sending of invitations, reminders and tokens by email
  • Multilingual surveys
  • Conditions for questions depending on earlier answers (Skip Logic / Branching)
  • Integration of pictures and movies into a survey

Logging in

The admin login page is located at:

https://u1.survey.science.ru.nl/admin/

It is not necessary to request access: any Science login can login.

Use policy

Take care of the following items before activating a survey:

  • Specify a survey email address (General settings > Admin email). You might want to ask us for a dedicated mail alias.
  • Set an expiry date (General settings > Publication & access control > Expiry date/time). This allows us to see if there are active surveys.

Preparing a survey

After logging in to the admin interface of LimeSurvey, you can create new surveys, edit existing surveys and view / download responses. The following hints will help you to get familiar with LimeSurveys user interface:

Nested interface

The structure of a survey in LimeSurvey is nested: survey > question groups > questions. At the top right of the admin interface, you'll find a selection list to choose a survey, question group or question.

Question groups

Generally, you'll start creating a survey, add one or more question groups, followed by adding questions. For your first basic survey, you'll probably be looking for a way to add questions to a survey. You can't find that option on the survey level. Question groups are mandatory! So. first add a single question group, then start adding the questions to it.

Online documentation

There's excellent online documentation. You'll probably want to start reading here at docs.limesurvey.org. This particular link points to the section explaining how to get your questions into a survey.

Youtube crash course in ten minutes

This is a quite clear video that shows how to get started creating a first survey. Watch on youtube