Difference between revisions of "Laptop uitleenreglement"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Uitleenreglement laptops FNWI][Laptop lending reguilations Faculty of Science] =)
([Uitleenreglement laptops FNWI][Laptop lending regulations Faculty of Science])
Line 19: Line 19:
 
== [Uitleenreglement laptops FNWI][Laptop lending regulations Faculty of Science] ==
 
== [Uitleenreglement laptops FNWI][Laptop lending regulations Faculty of Science] ==
  
[nl]
+
[Artikel]Article] 1
Artikel 1
+
[nl]De laptop is eigendom van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI): de uitlener. De laptop wordt uitgeleend aan een lid van de in Artikel 2 beschreven doelgroep: de lener.[/nl][en]The laptop is the property of the Faculty of Science): the lender. The laptop is loaned to a member of the group described in Article 2: the borrower.[/en]
De laptop is eigendom van de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI): de uitlener. De laptop wordt uitgeleend aan een lid van de in artikel 2 beschreven doelgroep: de lener.
 
  
Artikel 2
+
[Artikel]Article] 2
De laptop wordt alleen uitgeleend aan medewerkers en studenten van FNWI. Middels de medewerkers- of studentenpas moet aangetoond worden dat zij tot de facultaire gemeenschap behoren.
+
[nl]De laptop wordt alleen uitgeleend aan medewerkers en studenten van de FNWI. Middels de medewerkers- of studentenpas moet men aantonen tot de facultaire gemeenschap te behoren. Daarnaast overlegt de lener een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).[/nl][en]The laptop is only loaned to staff and students of the Faculty of Science. Membership of the Faculty community must be proven by showing the staff or student pass. In addition, the borrower miust show a valid ID (driver's license, passport or identity card).[/en]
  
Artikel 3
+
[Artikel]Article] 3
De laptop wordt voor een vooraf afgesproken duur (normaal maximaal 1 dag) uitgeleend. Het lenen en inleveren van de laptop is gekoppeld aan de openingstijden van de balie van de Library of Science in het Huygensgebouw. Naast de studenten- of medewerkerspas overlegt de lener een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).
+
[nl]De laptop wordt voor een vooraf afgesproken duur (normaal maximaal 1 dag) uitgeleend. Het lenen en inleveren van de laptop is alleen mogelijk  tijdens de openingstijden van de balie van de Library of Science.[/nl][en]The laptop is lent for a predetermined period (usually up to 1 day). Borrowing and returning the laptop can only be done during opening hours of the front desk of the Library of Science.[en]
  
Artikel 4
+
[Artikel]Article] 4
De laptop mag uitsluitend gebruikt worden t.b.v. onderwijs/onderzoeksdoeleinden.
+
[nl]De laptop mag uitsluitend gebruikt worden t.b.v. onderwijs/onderzoeksdoeleinden.[/nl][en]The laptop may only be used for educational/research purposes.[/en]
  
Artikel 5
+
[Artikel]Article] 5
Het is de lener niet toegestaan de laptop aan derden uit te lenen of anderszins afstand van de laptop te doen gedurende de uitleentermijn. Het is de lener alleen na voorafgaande afspraak toegestaan de laptop buiten het gebouw mee te nemen.
+
[nl]Het is de lener niet toegestaan de laptop aan derden uit te lenen of anderszins afstand van de laptop te doen. Het is de lener alleen na voorafgaande afspraak toegestaan de laptop buiten het gebouw mee te nemen.[/nl][en]The borrower may not lend or give the laptop to others. The borrower is only after prior arrangement allowed to take the laptop outside the building.[/en]
  
Artikel 6
+
[Artikel]Article] 6
Wanneer de lener de laptop niet tijdig en/of niet in de oorspronkelijke staat bij de balie van de Library of Science inlevert, behoudt FNWI zich het recht voor om de betreffende persoon in de toekomst geen laptop meer te lenen.
+
[nl]Wanneer de lener de laptop niet tijdig en/of niet in de oorspronkelijke staat bij de balie van de Library of Science inlevert, behoudt FNWI zich het recht voor om de betreffende persoon in de toekomst geen laptop meer te lenen.[/nl][en]If the borrower fails to return the laptop in time or in original condition at the desk of the Library of Science, the Faculty reserves the right to refuse to lend laptops to that person in the future.[/en]
  
Artikel 7
+
[Artikel]Article] 7
Schade en/of verlies van de laptop – met uitzondering van schade die het gevolg is van normaal gebruik – komt volledig voor rekening van de lener. Van diefstal wordt door de lener altijd aangifte bij de politie gedaan. In geval van diefstal van de laptop dient de lener de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen waarbij het proces-verbaal overlegd wordt.
+
[nl]Schade en/of verlies van de laptop – met uitzondering van schade die het gevolg is van normaal gebruik – komt volledig voor rekening van de lener. Van diefstal wordt door de lener altijd aangifte bij de politie gedaan. In geval van diefstal van de laptop dient de lener de Faculteit hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen waarbij het proces-verbaal overlegd wordt.[/nl][en]Damage and/or loss of the laptop - with the exception of damage resulting from normal use - is entirely borne by the borrower. Theft is always reported to the police by the borrower. In case of theft of the laptop the borrower must immediately notify the Faculty withsubmission of the police report.[/en]
  
Artikel 8
+
[Artikel]Article] 8
Het is de lener niet toegestaan wijzigingen in de configuratie van de laptop aan te brengen. Ook het zelf installeren van software is niet toegestaan.
+
[nl]Het is de lener niet toegestaan wijzigingen in de configuratie van de laptop aan te brengen. Ook het zelf installeren van software is niet toegestaan.[/nl][en]The borrower may not modify the configuration of the laptop. The installation of software is not permitted.[/en]
  
Artikel 9
+
[Artikel]Article] 9
De uitlener (FNWI) is bevoegd tussentijds en zonder enige opzegtermijn de onmiddellijke teruggave van de laptop te verlangen indien de lener de laptop verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of de lener op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van dit reglement.
+
[nl]De uitlener (FNWI) is bevoegd tussentijds en zonder enige opzegtermijn de onmiddellijke teruggave van de laptop te verlangen indien de lener de laptop verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of de lener op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van dit reglement.[/nl]The lender (Faculty of Science) is authorized to require the immediate return of the laptop interim and without notice if the borrower neglected, abused, or used it for a purpose other than that for which it is intended or if the borrower violates the provisions of these regulations in any way.[/en]
  
Artikel 10
+
[Artikel]Article] 10
Het gebruik van de laptop is voor eigen risico. De uitlener is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.
+
[nl]Het gebruik van de laptop is voor eigen risico. De uitlener is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.[/nl][en]The borrower uses the laptop at his own risk. The lender never will be liable for any damage whatsoever.[/en]
[/nl]
 
[en]
 
TO BE TRANSLATED
 
[/en]
 

Revision as of 00:15, 25 September 2012

Laptop lending regulations

General

Students and employees of the Faculty of Science can borrow a laptop at the counter of the Library of Science, if a laptop is available for the period wanted.

  • Security:The borrower is responsible for the laptop; don't leave it unattended, not even for quickly getting coffee or a visit to the bathroom. At the counter of the Library of Science a laptop lock can be borrowed when needed.
  • Lending period:A laptop is lent for use within the Faculty for a well-defined period of time, usually less than 1 day.Borrowing a laptop for more days and/or for use outside the Huygens building is occasionally possible. A laptop be be acquired on working days from 08:30 hours and has to be returned Monday through Thursday before 20:00 hours or Friday before 17:30 hours.
  • Laptop hardware:A power adapter can be borrowed as an option.

Laptop lending regulations Faculty of Science

[Artikel]Article] 1 The laptop is the property of the Faculty of Science): the lender. The laptop is loaned to a member of the group described in Article 2: the borrower.

[Artikel]Article] 2 The laptop is only loaned to staff and students of the Faculty of Science. Membership of the Faculty community must be proven by showing the staff or student pass. In addition, the borrower miust show a valid ID (driver's license, passport or identity card).

[Artikel]Article] 3 The laptop is lent for a predetermined period (usually up to 1 day). Borrowing and returning the laptop can only be done during opening hours of the front desk of the Library of Science.[en]

[Artikel]Article] 4 The laptop may only be used for educational/research purposes.

[Artikel]Article] 5 The borrower may not lend or give the laptop to others. The borrower is only after prior arrangement allowed to take the laptop outside the building.

[Artikel]Article] 6 If the borrower fails to return the laptop in time or in original condition at the desk of the Library of Science, the Faculty reserves the right to refuse to lend laptops to that person in the future.

[Artikel]Article] 7 Damage and/or loss of the laptop - with the exception of damage resulting from normal use - is entirely borne by the borrower. Theft is always reported to the police by the borrower. In case of theft of the laptop the borrower must immediately notify the Faculty withsubmission of the police report.

[Artikel]Article] 8 The borrower may not modify the configuration of the laptop. The installation of software is not permitted.

[Artikel]Article] 9 The lender (Faculty of Science) is authorized to require the immediate return of the laptop interim and without notice if the borrower neglected, abused, or used it for a purpose other than that for which it is intended or if the borrower violates the provisions of these regulations in any way.

[Artikel]Article] 10 The borrower uses the laptop at his own risk. The lender never will be liable for any damage whatsoever.