Difference between revisions of "Laptop uitleenreglement"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(Nieuwe pagina aangemaakt met '=== [Laptop uitleenreglement][Laptop lending regulations] === == [Algemeen][General] == [nl] Studenten en medewerkers van de faculteit kunnen bij de balie van de Libr...')
 
m
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 9: Line 9:
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
* [Veiligheid][Security]:[nl]De lener is zelf verantwoordelijk voor de laptop; laat deze niet onbeheerd achter, ook niet als je even naar het toilet gaat of koffie gaat halen. Bij de balie van de Library of Science kun je een laptopslot lenen als dat even nodig is.[/nl][en]The borrower is responsible for the laptop; don't leave it unattended, not even for quickly getting coffee or a visit to the bathroom. At the counter of the Library of Science a laptop lock can be borrowed when needed.[/en]
  
* [Veiligheid][Security]:
+
* [Uitleenperiode][Lending period]:[nl]Een laptop wordt voor gebruik binnen de faculteit voor een afgesproken periode (meestal minder dan 1 dag) uitgeleend. Het lenen van een laptop voor meer dagen en/of gebruik buiten het Huygensgebouw is voor facultaire medewerkers en studenten incidenteel mogelijk. Een laptop kan op werkdagen vanaf 08.30 uur worden opgehaald en moet van maandag tot en met donderdag vóór 20.00 uur worden terugbezorgd of op vrijdag voor 17.30 uur.[/nl][en]A laptop is lent for use within the Faculty for a well-defined period of time, usually less than 1 day.Borrowing a laptop for more days and/or for use outside the Huygens building is occasionally possible. A laptop be be acquired on working days from 08:30 hours and has to be returned Monday through Thursday before 20:00 hours or Friday before 17:30 hours.[/en]
[nl]  
 
De lener is zelf verantwoordelijk voor de laptop; laat deze niet onbeheerd achter, ook niet als je even naar het toilet gaat of koffie gaat halen. Bij de balie van de Library of Science kun je een laptopslot lenen als dat even nodig is.
 
[/nl]
 
[en]
 
The borrower is responsible for the laptop; don't leave it unattended, not even for quickly getting coffee or a visit to the bathroom. At the counter of the Library of Science a laptop lock can be borrowed when needed.
 
[/en]
 
  
* [Uitleenperiode][Lending period]:
+
* [Laptop hardware][Laptop hardware]:[nl]Bij de laptop kan optioneel ook geleend worden: stroom-adapter en/of USB-muis.[/nl][en]A power adapter and a USB mouse can be borrowed as an option.[/en]
[nl]  
 
Een laptop wordt voor gebruik binnen de faculteit voor een afgesproken periode (meestal minder dan 1 dag) uitgeleend. Het lenen van een laptop voor meer dagen en/of gebruik buiten het Huygensgebouw is voor facultaire medewerkers en studenten incidenteel mogelijk. Een laptop kan op werkdagen vanaf 08.30 uur worden opgehaald en moet van maandag tot en met donderdag vóór 20.00 uur worden terugbezorgd of op vrijdag voor 17.30 uur.
 
[/nl]
 
[en]
 
A laptop is lent for use within the Faculty for a well-defined period of time, usually less than 1 day.
 
Borrowing a laptop for more days and/or for use outside the Huygens building is occasionally possible. A laptop be be acquired on working days from 08:30 hours and has to be returned Monday through Thursday before 20:00 hours or Friday before 17:30 hours.
 
[/en]
 
  
* [Beschrijving van de laptop][Laptop description]  
+
* [Laptop software][Laptop software]: [nl]De laptop is voorzien van o.a. de volgende software:[/nl][en]The laptop has a.o. the following software installed:[/en] Windows 10, Adobe Reader, MS Office, F-Secure Anti virus.
[nl]
+
[nl]Er is ook een vrij complete [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek?setlang=en#.5Bnl.5DStandaard_software_ge.C3.AFnstalleerd_tijdens_installatie_van_Windows7.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DStandard_software_installed_during_the_installation_of_Windows7.5B.2Fen.5D lijst van alle software].[/nl]
Bij de laptop hoort optioneel een stroom-adapter.  
+
[en]There also is a quite complete [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek?setlang=en#.5Bnl.5DStandaard_software_ge.C3.AFnstalleerd_tijdens_installatie_van_Windows7.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DStandard_software_installed_during_the_installation_of_Windows7.5B.2Fen.5D list of all software].[/en]
  
De laptop is voorzien van o.a. de volgende software
+
== [Uitleenreglement laptops FNWI][Laptop lending regulations Faculty of Science] ==
[/nl]
 
[en]
 
A power adapter can be borrowed as an option.
 
  
 +
[Artikel][Article] 1
 +
[nl]De laptop is eigendom van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI): de uitlener. De laptop wordt uitgeleend aan een lid van de in Artikel 2 beschreven doelgroep: de lener.[/nl][en]The laptop is the property of the Faculty of Science): the lender. The laptop is lent to a member of the group described in Article 2: the borrower.[/en]
  
The laptop has a.o. the following software installed:
+
[Artikel][Article] 2
[/en]
+
[nl]De laptop wordt alleen uitgeleend aan medewerkers en studenten van de FNWI. Middels de medewerkers- of studentenpas moet men aantonen tot de facultaire gemeenschap te behoren. Daarnaast overlegt de lener een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).[/nl][en]The laptop is only lent to staff and students of the Faculty of Science. Membership of the Faculty community must be proven by showing the staff or student pass. In addition, the borrower must show a valid ID (driver's license, passport or identity card).[/en]
  
* Windows 7
+
[Artikel][Article] 3
* Adobe reader
+
[nl]De laptop wordt voor een vooraf afgesproken duur (normaal maximaal 1 dag) uitgeleend. Het lenen en inleveren van de laptop is alleen mogelijk  tijdens de openingstijden van de balie van de Library of Science.[/nl][en]The laptop is lent for a predetermined period (usually up to 1 day). Borrowing and returning the laptop can only be done during opening hours of the front desk of the Library of Science.[/en]
* Office 2010
 
* F-Secure Anti virus
 
  
[nl]
+
[Artikel][Article] 4
Voor een complete lijst, zie http://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek
+
[nl]De laptop mag uitsluitend gebruikt worden t.b.v. onderwijs/onderzoeksdoeleinden.[/nl][en]The laptop may only be used for educational/research purposes.[/en]
[/nl]
 
[en]
 
For a complete list, see http://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek
 
[/en]
 
  
 +
[Artikel][Article] 5
 +
[nl]Het is de lener niet toegestaan de laptop aan derden uit te lenen of anderszins afstand van de laptop te doen. Het is de lener alleen na voorafgaande afspraak toegestaan de laptop buiten het gebouw mee te nemen.[/nl][en]The borrower may not lend or give the laptop to others. The borrower is only after prior arrangement allowed to take the laptop outside the building.[/en]
  
* [Gebruikerstips][Usage tips]  
+
[Artikel][Article] 6
 +
[nl]Wanneer de lener de laptop niet tijdig en/of niet in de oorspronkelijke staat bij de balie van de Library of Science inlevert, behoudt FNWI zich het recht voor om de betreffende persoon in de toekomst geen laptop meer te lenen.[/nl][en]If the borrower fails to return the laptop in time or in original condition at the desk of the Library of Science, the Faculty reserves the right to refuse to lend laptops to that person in the future.[/en]
  
[nl]
+
[Artikel][Article] 7
Inloggen kan met Science-account of met RU-account) RU\U###### of RU\s######. Hierbij moet de laptop met het netwerk verbonden zijn, via draad of draadloos. Daarna kan ook zonder netwerk ingelogd worden, omdat de gebruikersgegevens tijdelijk locaal bewaard worden..
+
[nl]Schade en/of verlies van de laptop – met uitzondering van schade die het gevolg is van normaal gebruik – komt volledig voor rekening van de lener. Van diefstal wordt door de lener altijd aangifte bij de politie gedaan. In geval van diefstal van de laptop dient de lener de Faculteit hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen waarbij het proces-verbaal overlegd wordt.[/nl][en]Damage and/or loss of the laptop - with the exception of damage resulting from normal use - is entirely borne by the borrower. Theft is always reported to the police by the borrower. In case of theft of the laptop the borrower must immediately notify the Faculty withsubmission of the police report.[/en]
  
Netwerk-/internetkoppeling De laptop is opgeladen en klaar voor gebruik via het draadloze netwerk van de Radboud Universiteit. Het is niet toegestaan wijzigingen in de instellingen van de laptop aan te brengen. Ook is het niet toegestaan software te installeren. Na het terugbezorgen van de laptop worden de opgeslagen bestanden verwijderd.  
+
[Artikel][Article] 8
[/nl]
+
[nl]Het is de lener niet toegestaan wijzigingen in de configuratie van de laptop aan te brengen. Ook het zelf installeren van software is niet toegestaan.[/nl][en]The borrower may not modify the configuration of the laptop. The installation of software is not permitted.[/en]
[en]
 
TO BE TRANSLATED
 
[/en]
 
  
== [Uitleenreglement laptops FNWI][Laptop lending reguilations Faculty of Science] ===
+
[Artikel][Article] 9
 +
[nl]De uitlener (FNWI) is bevoegd tussentijds en zonder enige opzegtermijn de onmiddellijke teruggave van de laptop te verlangen indien de lener de laptop verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of de lener op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van dit reglement.[/nl][en]The lender (Faculty of Science) is authorized to require the immediate return of the laptop interim and without notice if the borrower neglected, abused, or used it for a purpose other than that for which it is intended or if the borrower violates the provisions of these regulations in any way.[/en]
  
[nl]
+
[Artikel][Article] 10
Artikel 1
+
[nl]Het gebruik van de laptop is voor eigen risico. De uitlener is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.[/nl][en]The borrower uses the laptop at his own risk. The lender never will be liable for any damage whatsoever.[/en]
De laptop is eigendom van de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI): de uitlener. De laptop wordt uitgeleend aan een lid van de in artikel 2 beschreven doelgroep: de lener.
 
 
 
Artikel 2
 
De laptop wordt alleen uitgeleend aan medewerkers en studenten van FNWI. Middels de medewerkers- of studentenpas moet aangetoond worden dat zij tot de facultaire gemeenschap behoren.
 
 
 
Artikel 3
 
De laptop wordt voor een vooraf afgesproken duur (normaal maximaal 1 dag) uitgeleend. Het lenen en inleveren van de laptop is gekoppeld aan de openingstijden van de balie van de Library of Science in het Huygensgebouw. Naast de studenten- of medewerkerspas overlegt de lener een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).
 
 
 
Artikel 4
 
De laptop mag uitsluitend gebruikt worden t.b.v. onderwijs/onderzoeksdoeleinden.
 
 
 
Artikel 5
 
Het is de lener niet toegestaan de laptop aan derden uit te lenen of anderszins afstand van de laptop te doen gedurende de uitleentermijn. Het is de lener alleen na voorafgaande afspraak toegestaan de laptop buiten het gebouw mee te nemen.
 
 
 
Artikel 6
 
Wanneer de lener de laptop niet tijdig en/of niet in de oorspronkelijke staat bij de balie van de Library of Science inlevert, behoudt FNWI zich het recht voor om de betreffende persoon in de toekomst geen laptop meer te lenen.
 
 
 
Artikel 7
 
Schade en/of verlies van de laptop – met uitzondering van schade die het gevolg is van normaal gebruik – komt volledig voor rekening van de lener. Van diefstal wordt door de lener altijd aangifte bij de politie gedaan. In geval van diefstal van de laptop dient de lener de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen waarbij het proces-verbaal overlegd wordt.
 
 
 
Artikel 8
 
Het is de lener niet toegestaan wijzigingen in de configuratie van de laptop aan te brengen. Ook het zelf installeren van software is niet toegestaan.
 
 
 
Artikel 9
 
De uitlener (FNWI) is bevoegd tussentijds en zonder enige opzegtermijn de onmiddellijke teruggave van de laptop te verlangen indien de lener de laptop verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of de lener op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van dit reglement.
 
 
 
Artikel 10
 
Het gebruik van de laptop is voor eigen risico. De uitlener is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.
 
[/nl]
 
[en]
 
TO BE TRANSLATED
 
[/en]
 

Latest revision as of 18:13, 15 August 2018

Laptop lending regulations

General

Students and employees of the Faculty of Science can borrow a laptop at the counter of the Library of Science, if a laptop is available for the period wanted.

  • Security:The borrower is responsible for the laptop; don't leave it unattended, not even for quickly getting coffee or a visit to the bathroom. At the counter of the Library of Science a laptop lock can be borrowed when needed.
  • Lending period:A laptop is lent for use within the Faculty for a well-defined period of time, usually less than 1 day.Borrowing a laptop for more days and/or for use outside the Huygens building is occasionally possible. A laptop be be acquired on working days from 08:30 hours and has to be returned Monday through Thursday before 20:00 hours or Friday before 17:30 hours.
  • Laptop hardware:A power adapter and a USB mouse can be borrowed as an option.
  • Laptop software: The laptop has a.o. the following software installed: Windows 10, Adobe Reader, MS Office, F-Secure Anti virus.

There also is a quite complete list of all software.

Laptop lending regulations Faculty of Science

Article 1 The laptop is the property of the Faculty of Science): the lender. The laptop is lent to a member of the group described in Article 2: the borrower.

Article 2 The laptop is only lent to staff and students of the Faculty of Science. Membership of the Faculty community must be proven by showing the staff or student pass. In addition, the borrower must show a valid ID (driver's license, passport or identity card).

Article 3 The laptop is lent for a predetermined period (usually up to 1 day). Borrowing and returning the laptop can only be done during opening hours of the front desk of the Library of Science.

Article 4 The laptop may only be used for educational/research purposes.

Article 5 The borrower may not lend or give the laptop to others. The borrower is only after prior arrangement allowed to take the laptop outside the building.

Article 6 If the borrower fails to return the laptop in time or in original condition at the desk of the Library of Science, the Faculty reserves the right to refuse to lend laptops to that person in the future.

Article 7 Damage and/or loss of the laptop - with the exception of damage resulting from normal use - is entirely borne by the borrower. Theft is always reported to the police by the borrower. In case of theft of the laptop the borrower must immediately notify the Faculty withsubmission of the police report.

Article 8 The borrower may not modify the configuration of the laptop. The installation of software is not permitted.

Article 9 The lender (Faculty of Science) is authorized to require the immediate return of the laptop interim and without notice if the borrower neglected, abused, or used it for a purpose other than that for which it is intended or if the borrower violates the provisions of these regulations in any way.

Article 10 The borrower uses the laptop at his own risk. The lender never will be liable for any damage whatsoever.