Difference between revisions of "Laptop pool"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Algemene opmerkingen][General remarks])
m ([Algemene opmerkingen][General remarks])
 
(59 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
[nl]
 
[nl]
Vanaf begin oktober 2012 heeft FNWI een uitleen laptop-pool van 64 stuks dual-boot (Windows7 en Ubuntu 12.4) standaard-RU laptops ([http://www8.hp.com/nl/nl/products/laptops/product-detail.html?oid=5045605 HP Probook 6560b]). Qua gebruik zijn deze laptops identiek aan de pc's in de [[Terminalkamers|terminalkamers]], alleen is er bij draadloos gebruik met Windows7 een tweede login-vensterje, waarin men in moet loggen op het [[Netwerk_draadloos|draadloze netwerk]]. Reserveren zal via de [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science] gaan i.p.v. via IHZ.
+
FNWI heeft een uitleen laptop-pool van 60 [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Terminalkamers#.5BLaptops.5D.5BLaptops.5D standaard-RU laptops]. Qua gebruik zijn deze laptops vrijwel identiek aan de pc's in de [[Terminalkamers|pc-cursusruimtes]], alleen worden ze niet via IHZ gereserveerd en zijn ze niet dual-boot met Linux, maar alleen Windows 10.
Hierbij heeft gebruik voor FNWI-onderwijsdoeleinden voorrang, speciaal voor de groepen die de laptop-pool meegefinancierd hebben als [http://www.ru.nl/pucofscience/lessen-leerlingen/nlt/ NLT] en [http://www.ru.nl/omw/ Practicum Chemie]. Ook de uitleen van laptops door de [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijscentrum/diensten/multimedia-avd/ AVD] zal hierdoor op termijn gaan verdwijnen.
 
  
 +
Reserveren gaat via de [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. Gebruik voor FNWI-onderwijsdoeleinden heeft voorrang.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Starting October 2012, the Faculty of Science will have a pool of 64 laptops that can be lent by employees and students of the Faculty. There are 64 standard-RU laptops ([http://www8.hp.com/nl/nl/products/laptops/product-detail.html?oid=5045605 HP Probook 6560b]), that are almost identical in use to the pc's in the [[Terminalkamers|computer labs]]. The main difference is that when using the laptops wireless with Windows7, a second login screen appears, in order to login to the [[Netwerk_draadloos|wireless network]]. Furthermore, reserving the laptops will be through [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science] instead of through the IHZ department.
+
The Faculty of Science has a pool of 60 RU-standard laptops that can be lent by employees and students of the Faculty. These are [http://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Terminalkamers&setlang=en#.5BLaptops.5D.5BLaptops.5D standard-RU laptops]. They are almost identical in use to the pc's in the [[Terminalkamers|computer labs]]. The main difference is that reservation is not through IHZ and that they are not dual-boot with Linux, but Windows 10 only.
Reservations by groups that paid for the laptops ([http://www.ru.nl/pucofscience/lessen-leerlingen/nlt/ NLT] and [http://www.ru.nl/omw/ Chemistry Lab] will have preference. Lending of laptops by the [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijscentrum/diensten/multimedia-avd/ AVD] will end in the future.
+
 
 +
The reservation of the laptops is administered by the [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. Use for FNWI education has precedence.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Gebruik][Usage] ===
+
== [Gebruik][Usage] ==
  
 +
===[Hoe log je in onder Windows?][How to log in with Windows?]===
 
[nl]
 
[nl]
* Hoe log je in?
+
De laptops zijn te gebruiken met:
De laptops zijn alleen te gebruiken met de [[Login|Science loginnaam]] en het bijbehorende wachtwoord. Voor draadloos gebruik onder Windows7 verschijnt er nog een tweede loginscherm onderaan om in te loggen op het draadloze netwerk. Op dit moment is dat het [[Netwerk_draadloos|Science draadloze netwerk]], waarop men in kan loggen met de [[Login|Science loginnaam]]. De bedoeling is om dit te veranderen in [[Netwerk_draadloos|ru-wlan]], waarop men in kan loggen met U-nummer/RU-wachtwoord, s-nummer/RU-wachtwoord of Science loginnaam@science.ru.nl.
+
* ofwel de [[Login|Science loginnaam]] en het bijbehorende wachtwoord
* Welke omgeving wordt geboden?
+
* ofwel het RU-account: RU\s123456 en het bijbehorende wachtwoord
Op alle laptops is op dit moment de [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek#.5Bnl.5DStandaard_software_ge.C3.AFnstalleerd_tijdens_installatie_van_Windows7.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DStandard_software_installed_during_the_installation_of_Windows7.5B.2Fen.5D standaard Windows7-omgeving] van de [[Terminalkamers|terminalkamers]] beschikbaar. Op korte termijn zullen alle laptops dual-boot (Windows7 en Linux Ubuntu 12.04) gemaakt worden net als alle andere pc's in de [[Terminalkamers|terminalkamers]].
 
* Waar moet je zijn met vragen?
 
Voor vragen over de uitleen of reserveringen kan men zich wenden tot de [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. Voor technische vragen kan men zich wenden tot [[Contact|C&CZ].
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* How to log in?
+
You can log on to the laptops with:
The laptops can only be used with a [[Login|Science loginname]] and the corresponding password. When using Windows7 wireless, a second login screen appears in order to login to the wireless network. At this moment this is the [[Netwerk_draadloos|Science wireless network]], so one can login with the [[Login|Science login name]]. We intend to change this to [[Netwerk_draadloos|ru-wlan]], where one must login with U-number/RU-password, s-number/RU-password or Science loginname@science.ru.nl.
+
* either with a [[Login|Science loginname]] and the corresponding password
* What environment is offered?
+
* or a RU account: RU\s123456 and the corresponding password
All laptops now have the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Windows_beheerde_werkplek#.5Bnl.5DStandaard_software_ge.C3.AFnstalleerd_tijdens_installatie_van_Windows7.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DStandard_software_installed_during_the_installation_of_Windows7.5B.2Fen.5D standard Windows7-environment] of the [[Terminalkamers|computer labs]]. Shortly the laptops will all be made dual-boot (Windows7 and Linux Ubuntu 12.04)  like all pc's in the [[Terminalkamers|terminal rooms]].
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Uitleenprocedure][Lending procedure] ===
+
===[Waar moet je zijn met vragen?][Any questions?]===
 +
[nl]
 +
Voor vragen over de uitleen of reserveringen kan men zich wenden tot de [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. Voor technische vragen kan men zich wenden tot [[Contact|C&CZ]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
For reservations, please contact the [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. For technical questions, please contact [[Contact|C&CZ]] directly.
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Uitleenprocedure][Lending procedure] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Er is een [[Laptop_leenovereenkomst|laptop leenovereenkomst]], waarin de lener tekent dat hij/zij zich zal houden aan het uitleenreglement van FNWI voor het uitlenen van laptops.
+
Er is een [[Laptop_leenovereenkomst|laptop leenovereenkomst]], waarin de lener tekent dat hij/zij zich zal houden aan het [[Laptop_uitleenreglement|uitleenreglement van FNWI voor het uitlenen van laptops]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The lender promises by signing the [[Laptop_leenovereenkomst|laptop lending agreement]] to agree with the lending regulations of the Faculty of Science for lending laptops to students and employees.
+
The borrower promises by signing the [[Laptop_leenovereenkomst|laptop lending agreement]] to agree with the [[Laptop_uitleenreglement|lending regulations of the Faculty of Science for lending laptops]] to students and employees.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Uitleenprocedure voor een trolley][Lending procedure for a trolley] ===
+
=== [Trolley][Trolley] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Voor diverse onderwijsdoeleinden (NLT, Practicum Chemie, Wiskundetoernooi, ...) kan een complete [http://www.kruunenberg-shop.nl/index.php/kantoor-artikelen/laptop-kasten/laptoptrolley-24-stuks.html trolley] met maximaal 22 laptops geleend worden. De trolley is door C&CZ aangepast, zodat de laptops in de trolley via kabels met het netwerk verbonden kunnen zijn, waardoor er automatisch updates gedaan kunnen worden.
+
In incidentele gevallen kan voor onderwijsdoeleinden een complete [https://www.onderwijsmagazijn.nl/product/laptop-trolley-laptopkar-smartcharge-it-laptrolley-24-horizontaal/3595282/index.html trolley] met maximaal 22 laptops geleend worden. De trolley is door C&CZ aangepast, zodat de laptops in de trolley via kabels met het netwerk verbonden kunnen zijn, waardoor er automatisch updates gedaan kunnen worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
For Faculty education (NLT, Chemistry Lab, Math Tournament, ...) a complete [http://www.kruunenberg-shop.nl/index.php/kantoor-artikelen/laptop-kasten/laptoptrolley-24-stuks.html trolley] with maximum 22 laptops can be lent. The trolley has been adjusted by C&CZ in such a way, that the laptops are connected by UTP-cable to the network, in order to have automatic updates working.
+
In some special cases, a complete [https://www.onderwijsmagazijn.nl/product/laptop-trolley-laptopkar-smartcharge-it-laptrolley-24-horizontaal/3595282/index.html trolley] with maximum 22 laptops can be lent for Faculty education. The trolley has been modified by C&CZ in such a way, that the laptops are connected by UTP-cable to the network, in order to have automatic updates working.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]

Latest revision as of 09:36, 14 August 2020

Lending laptop pool

General remarks

The Faculty of Science has a pool of 60 RU-standard laptops that can be lent by employees and students of the Faculty. These are standard-RU laptops. They are almost identical in use to the pc's in the computer labs. The main difference is that reservation is not through IHZ and that they are not dual-boot with Linux, but Windows 10 only.

The reservation of the laptops is administered by the Library of Science. Use for FNWI education has precedence.

Usage

How to log in with Windows?

You can log on to the laptops with:

  • either with a Science loginname and the corresponding password
  • or a RU account: RU\s123456 and the corresponding password

Any questions?

For reservations, please contact the Library of Science. For technical questions, please contact C&CZ directly.

Lending procedure

The borrower promises by signing the laptop lending agreement to agree with the lending regulations of the Faculty of Science for lending laptops to students and employees.

Trolley

In some special cases, a complete trolley with maximum 22 laptops can be lent for Faculty education. The trolley has been modified by C&CZ in such a way, that the laptops are connected by UTP-cable to the network, in order to have automatic updates working.

Lijn.png