Difference between revisions of "Laptop pool"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(23 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
[nl]
 
[nl]
FNWI heeft een uitleen laptop-pool van 69 stuks dual-boot (Windows7 en Ubuntu 12.4) standaard-RU laptops ([http://www8.hp.com/nl/nl/products/laptops/product-detail.html?oid=5045605 HP Probook 6560b] of nieuwer). Qua gebruik zijn deze laptops vrijwel identiek aan de pc's in de [[Terminalkamers|terminalkamers]], alleen is er bij draadloos gebruik met Windows7 een tweede login-vensterje, waarin men in moet loggen op het [[Netwerk_draadloos|draadloze netwerk]] en worden ze niet via IHZ gereserveerd.
+
FNWI heeft een uitleen laptop-pool van 60 [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Terminalkamers#.5BLaptops.5D.5BLaptops.5D standaard-RU laptops]. Qua gebruik zijn deze laptops vrijwel identiek aan de pc's in de [[Terminalkamers|pc-cursusruimtes]], alleen worden ze niet via IHZ gereserveerd en zijn ze niet dual-boot met Linux, maar alleen Windows 10.
  
Reserveren gaat via de [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. N.B.: Op vrijdagmiddag zijn alle laptops gereserveerd voor [http://www.ru.nl/pucofscience/lessen-leerlingen/nlt/ NLT]. De achtergrond hierbij is dat 38 van de laptops aangeschaft zijn met geld van de middelbare scholen die aan NLT deelnemen. FNWI mag deze laptops 9 dagdelen per week voor eigen gebruik inzetten en stelt in ruil hiervoor de door FNWI (C&CZ en Prakticum Chemie) aangeschafte laptops 1 dagdeel per week ter beschikking van NLT. Verder heeft gebruik voor FNWI-onderwijsdoeleinden voorrang, speciaal voor de groepen die de laptop-pool meegefinancierd hebben.
+
Reserveren gaat via de [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. Gebruik voor FNWI-onderwijsdoeleinden heeft voorrang.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The Faculty of Science has a pool of 69 laptops that can be lent by employees and students of the Faculty. These are standard-RU laptops ([http://www8.hp.com/nl/nl/products/laptops/product-detail.html?oid=5045605 HP Probook 6560b] or newer), that are almost identical in use to the pc's in the [[Terminalkamers|computer labs]]. The main difference is that when using the laptops wireless with Windows7, a second login screen appears, in order to login to the [[Netwerk_draadloos|wireless network]] anf the reservation is not through IHZ,
+
The Faculty of Science has a pool of 60 RU-standard laptops that can be lent by employees and students of the Faculty. These are [http://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Terminalkamers&setlang=en#.5BLaptops.5D.5BLaptops.5D standard-RU laptops]. They are almost identical in use to the pc's in the [[Terminalkamers|computer labs]]. The main difference is that reservation is not through IHZ and that they are not dual-boot with Linux, but Windows 10 only.
  
The reservation of the laptops is administered by the [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. N.B.: Friday afternoon, all laptops are reserved for [http://www.ru.nl/pucofscience/lessen-leerlingen/nlt/ NLT]. The reason behind this is that 38 of the laptops have been bought with money of the schools that participate in NLT. The Faculty of Science may use these laptops 9 out of 10 dayparts each week. In exchange for that FNWI allows use by NLT of the laptops that FNWI financed during 1 daypart each week. Next to this use by NLT, use for FNWI education has preference, especially for the groups that helped finance the laptop pool.
+
The reservation of the laptops is administered by the [http://www.ru.nl/fnwi/bibliotheek/ Library of Science]. Use for FNWI education has precedence.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
== [Gebruik][Usage] ==
 
== [Gebruik][Usage] ==
  
===[Hoe log je in?][How to log in?]===
+
===[Hoe log je in onder Windows?][How to log in with Windows?]===
 
[nl]
 
[nl]
 
De laptops zijn te gebruiken met:
 
De laptops zijn te gebruiken met:
* ofwel de locale gebruikersnaam <tt>.\gast</tt> en het wachtwoord <tt>Guest</tt>. Wanneer men op deze manier inlogt, zijn er geen verbindingen met servers of draadloze netwerken. Locaal ge&iuml;nstalleerde software kan wel gebruikt worden. Ook kan handmatig verbinding met een bedraad of draadloos netwerk gemaakt worden.
+
* ofwel de [[Login|Science loginnaam]] en het bijbehorende wachtwoord
* ofwel de [[Login|Science loginnaam]] en het bijbehorende wachtwoord. Voor draadloos gebruik onder Windows7 verschijnt er nog een tweede loginscherm onderaan om in te loggen op het draadloze netwerk gelijktijdig met (of eigenlijk zelf voor) het inloggen op de laptop. Op dit moment is dat het [[Netwerk_draadloos|Eduroam draadloze netwerk]].
+
* ofwel het RU-account: RU\s123456 en het bijbehorende wachtwoord
Zie ook onderstaande afbeeldingen:
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
You can log on to the laptops with:
 
You can log on to the laptops with:
* either with the local user name <tt>.\gast</tt> and password <tt>Guest</tt>. When one uses this local user name, there are no connections to servers or wireless networks. Locally installed software can be used. It is also possible to manually connect with a wired or wireless network.
+
* either with a [[Login|Science loginname]] and the corresponding password
* or with a [[Login|Science loginname]] and the corresponding password. When using Windows7 wireless, a second login screen appears in order to login to the wireless network at the same time as (or to be more precise even before) logging in to the laptop. At this moment this is the [[Netwerk_draadloos|Eduroam]].
+
* or a RU account: RU\s123456 and the corresponding password
See also the following screen shots:
 
[/en]
 
[[Bestand:laptop_guest_login.png|frame|400px|left|Laptop guest login]]
 
[[Bestand:laptop_science_login.png|frame|400px|left|Laptop network login]]<br style="clear: both" />
 
 
 
[nl]
 
Voor inloggen met RU-account i.p.v. Science-account worden de vier gevraagde gegevens:
 
<pre>
 
Bovenste venster (inloggen in AD Windows):
 
    RU\s123456
 
    RU-wachtwoord
 
 
 
Onderste venster (inloggen op het netwerk):
 
    s123456@ru.nl
 
    RU-wachtwoord
 
</pre>
 
[/nl]
 
[en]
 
To login with RU account instead of Science account, use the four requested data:
 
<pre>
 
Upper window (log in to Windows AD):
 
    RU\s123456
 
    RU password
 
 
 
Lower window (log in to the network):
 
    s123456@ru.nl
 
    RU password
 
</pre>
 
[/en]
 
 
 
===[Welke omgeving wordt geboden?][What environment is offered?]===
 
[nl]
 
De laptops zijn net zoals de PC's in de [[Terminalkamers|terminalkamers]] ingericht: dual boot Windows 7 en Ubuntu 12.04.
 
[/nl]
 
[en]
 
The laptops are all dual boot Windows 7 and Ubuntu 12.04, just like the PC's in the [[Terminalkamers|terminal rooms]].
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 82: Line 45:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Uitleenprocedure voor een trolley][Lending procedure for a trolley] ===
+
=== [Trolley][Trolley] ===
 
 
[nl]
 
Voor diverse onderwijsdoeleinden (NLT, Practicum Chemie, Wiskundetoernooi, ...) kan een complete [http://www.kruunenberg-shop.nl/index.php/kantoor-artikelen/laptop-kasten/laptoptrolley-24-stuks.html trolley] met maximaal 22 laptops geleend worden. De trolley is door C&CZ aangepast, zodat de laptops in de trolley via kabels met het netwerk verbonden kunnen zijn, waardoor er automatisch updates gedaan kunnen worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
For Faculty education (NLT, Chemistry Lab, Math Tournament, ...) a complete [http://www.kruunenberg-shop.nl/index.php/kantoor-artikelen/laptop-kasten/laptoptrolley-24-stuks.html trolley] with maximum 22 laptops can be lent. The trolley has been modified by C&CZ in such a way, that the laptops are connected by UTP-cable to the network, in order to have automatic updates working.
 
[/en]
 
 
 
== [Gebruik bij tentamens zonder Internet][Use for examinations without Internet] ==
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Het [http://nl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi draadloze netwerk] van de laptops can door de [[Helpdesk|the C&CZ helpdesk]] onbruikbaar gemaakt worden. Dat kan gebruikt worden voor tentamens: studenten toestaan een computer te gebruiken zonder hen een gemakkelijke Internet-toegang te geven. Dit is voor twee duidelijk gelabelde laptops (hglaptop63/hglaptop64) al gedaan op verzoek van het [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/onderwijscentrum/ Onderwijscentrum] om functiebeperkte studenten te helpen met tentamens. Voor grootschaliger gebruik dient men op tijd laptops te [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Laptop_pool#.5BWaar_moet_je_zijn_met_vragen.3F.5D.5BAny_questions.3F.5D reserveren], met vermelding dat het gaat om laptops met uitgeschakeld draadloos netwerk. Natuurlijk blijft surveillance nodig om ervoor te zorgen dat Internet-toegang niet verkregen wordt door het aanstekkeren van een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Dongle_%28hardware%29#Netwerkontvanger USB-dongle].
+
In incidentele gevallen kan voor onderwijsdoeleinden een complete [https://www.onderwijsmagazijn.nl/product/laptop-trolley-laptopkar-smartcharge-it-laptrolley-24-horizontaal/3595282/index.html trolley] met maximaal 22 laptops geleend worden. De trolley is door C&CZ aangepast, zodat de laptops in de trolley via kabels met het netwerk verbonden kunnen zijn, waardoor er automatisch updates gedaan kunnen worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The [http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi wireless network] of the laptops can be disabled by the [[Helpdesk|the C&CZ helpdesk]]. This can be used for examinations: allow students the use of a computer without giving them easy access to the internet. This has been done already on two clearly labeled laptops (hglaptop63/hglaptop64) on request of the [http://www.ru.nl/fnwi/onderwijs/onderwijscentrum/ Education Center] in order to assist feature limited students with examinations. For larger examinations, please [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Laptop_pool#.5BWaar_moet_je_zijn_met_vragen.3F.5D.5BAny_questions.3F.5D reserve] in time, specifying the need for laptops with wireless networking disabled. Of course surveillance is still needed to prevent Internet access by attaching a [http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth USB-dongle].
+
In some special cases, a complete [https://www.onderwijsmagazijn.nl/product/laptop-trolley-laptopkar-smartcharge-it-laptrolley-24-horizontaal/3595282/index.html trolley] with maximum 22 laptops can be lent for Faculty education. The trolley has been modified by C&CZ in such a way, that the laptops are connected by UTP-cable to the network, in order to have automatic updates working.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Bestand:lijn.png]]
 
[[Bestand:lijn.png]]

Latest revision as of 10:36, 14 August 2020

Lending laptop pool

General remarks

The Faculty of Science has a pool of 60 RU-standard laptops that can be lent by employees and students of the Faculty. These are standard-RU laptops. They are almost identical in use to the pc's in the computer labs. The main difference is that reservation is not through IHZ and that they are not dual-boot with Linux, but Windows 10 only.

The reservation of the laptops is administered by the Library of Science. Use for FNWI education has precedence.

Usage

How to log in with Windows?

You can log on to the laptops with:

  • either with a Science loginname and the corresponding password
  • or a RU account: RU\s123456 and the corresponding password

Any questions?

For reservations, please contact the Library of Science. For technical questions, please contact C&CZ directly.

Lending procedure

The borrower promises by signing the laptop lending agreement to agree with the lending regulations of the Faculty of Science for lending laptops to students and employees.

Trolley

In some special cases, a complete trolley with maximum 22 laptops can be lent for Faculty education. The trolley has been modified by C&CZ in such a way, that the laptops are connected by UTP-cable to the network, in order to have automatic updates working.

Lijn.png