LabVIEW

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

C&CZ verzorgt de licenties voor gebruik van LabVIEW binnen FNWI. LabVIEW van NI is een grafische programmeeromgeving die met name geschikt is voor besturingstechniek, data-acquisitie, en het communiceren met meetinstrumenten.