Difference between revisions of "KM"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m (Konica Minolta Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners))
(Konica Minolta Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners))
Line 9: Line 9:
  
 
[nl]
 
[nl]
Alle documentatie is te vinden op de [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html Konica Minolta website]. Posters die het gebruik uitleggen zijn op deze wiki beschikbaar voor de modellen:
+
Alle documentatie is te vinden op de [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html Konica Minolta website]. Posters die het gebruik uitleggen zijn op deze wiki beschikbaar voor de aanwezige modellen: [[Media:bizhub-c554-c454-c364-c284-c224_quick-reference_en_1-0-0.pdf|Bizhub C364 en C554]] en de hoogvolume [[Media:bizhub-c754-c654_poster_en_1-0-0.pdf|Bizhub C654]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
All documentation can be found at the [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html Konica Minolta website]. Quick reference guides are available on this wiki for the models:
+
All documentation can be found at the [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html Konica Minolta website]. Quick reference guides are available on this wiki for the models present: [[Media:bizhub-c554-c454-c364-c284-c224_quick-reference_en_1-0-0.pdf|Bizhub C364 en C554]] and the higher volume [[Media:bizhub-c754-c654_poster_en_1-0-0.pdf|Bizhub C654]]
 
[/en]
 
[/en]
 
* [[Media:bizhub-c554-c454-c364-c284-c224_quick-reference_en_1-0-0.pdf|Bizhub C364 en C554]]
 
* [[Media:bizhub-c754-c654_poster_en_1-0-0.pdf|Bizhub C654]]
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 24: Line 21:
 
For the Faculty of Science this means:
 
For the Faculty of Science this means:
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[nl]
 
[nl]
 
Vanaf 1 juli 2013 worden in de FNWI-gebouwen [[Copiers|op allerlei plaatsen]] nieuwe {multifunctionele printers/copiers/scanners (MFP's)} van het merk [http://www.konicaminolta.nl/ Konica Minolta] (KM) aangesloten. Deze apparaten vervangen de Ricoh apparaten, die enkele weken later zullen verdwijnen. Dat is een gevolg van de RU-brede Europese aanbesteding, waaruit KM met het beste aanbod tevoorschijn kwam.
 
Vanaf 1 juli 2013 worden in de FNWI-gebouwen [[Copiers|op allerlei plaatsen]] nieuwe {multifunctionele printers/copiers/scanners (MFP's)} van het merk [http://www.konicaminolta.nl/ Konica Minolta] (KM) aangesloten. Deze apparaten vervangen de Ricoh apparaten, die enkele weken later zullen verdwijnen. Dat is een gevolg van de RU-brede Europese aanbesteding, waaruit KM met het beste aanbod tevoorschijn kwam.
Line 31: Line 27:
 
From July 1, 2013, new [http://www.konicaminolta.nl/ Konica Minolta] (KM) multifunctional printers/copiers/scanners (MFP's) will be installed in [[Copiers|many places]] in the FNWI buildings. These machines replace the Ricoh's, that will be removed a few weeks later. That follows from the RU European tender, which showed KM haviong the best offer.  
 
From July 1, 2013, new [http://www.konicaminolta.nl/ Konica Minolta] (KM) multifunctional printers/copiers/scanners (MFP's) will be installed in [[Copiers|many places]] in the FNWI buildings. These machines replace the Ricoh's, that will be removed a few weeks later. That follows from the RU European tender, which showed KM haviong the best offer.  
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[nl]
 
[nl]
 
We hebben besloten om op meer plaatsen MFP's neer te zetten, in lijn met het RU-beleid om de loopafstand vanaf een kantoor tot de dichtstbijzinde MFP te beperken. Hierdoor zal het voor afdelingen veel minder noodzakelijk zijn om eigen voorzieningen, met eigen voorraad papier, toner en onderhoud, in stand te houden. Voor de nieuwe apparaten wordt dat alles namelijk door KM verzorgd.
 
We hebben besloten om op meer plaatsen MFP's neer te zetten, in lijn met het RU-beleid om de loopafstand vanaf een kantoor tot de dichtstbijzinde MFP te beperken. Hierdoor zal het voor afdelingen veel minder noodzakelijk zijn om eigen voorzieningen, met eigen voorraad papier, toner en onderhoud, in stand te houden. Voor de nieuwe apparaten wordt dat alles namelijk door KM verzorgd.
Line 38: Line 33:
 
We decided to place MFP's in more places, in line with the RU policy to have less walking distance from office rooms to the nearest MFP. Departments will now only seldom need to have their own MFP-services, with their own paper and toner supplies an their own support and maintenance contracts. For the new machines, KM takes care of all that.
 
We decided to place MFP's in more places, in line with the RU policy to have less walking distance from office rooms to the nearest MFP. Departments will now only seldom need to have their own MFP-services, with their own paper and toner supplies an their own support and maintenance contracts. For the new machines, KM takes care of all that.
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[nl]
 
[nl]
 
Ook melden de machines zelf storingen via GSM aan KM, zodat het voor kan komen dat problemen opgelost worden zonder dat ze door een medewerker of student gemeld zijn. Daarom is de verwachting dat dit voor de RU zowel efficiënter als goedkoper kan zijn.
 
Ook melden de machines zelf storingen via GSM aan KM, zodat het voor kan komen dat problemen opgelost worden zonder dat ze door een medewerker of student gemeld zijn. Daarom is de verwachting dat dit voor de RU zowel efficiënter als goedkoper kan zijn.
Line 45: Line 39:
 
The new machines also report problems through GSM, so it can happen that problems are resolved without having been reported by an employee or student. Therefore we expect that this can improve efficiency while cutting costs.
 
The new machines also report problems through GSM, so it can happen that problems are resolved without having been reported by an employee or student. Therefore we expect that this can improve efficiency while cutting costs.
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[nl]
 
[nl]
 
De plaatsing van individuele apparaten kan nog aangepast worden. Op plaatsen waar veel gebruik gemaakt wordt, kan een grotere/snellere machine neergezet worden, op plaatsen waar het gebruik te gering is, kan een machine verwijderd worden.
 
De plaatsing van individuele apparaten kan nog aangepast worden. Op plaatsen waar veel gebruik gemaakt wordt, kan een grotere/snellere machine neergezet worden, op plaatsen waar het gebruik te gering is, kan een machine verwijderd worden.
Line 52: Line 45:
 
The placement of individual machines is not definitive: machines that are used heavily can be replaced by a bigger/faster machine, machines that are seldom used can be moved to a different location.
 
The placement of individual machines is not definitive: machines that are used heavily can be replaced by a bigger/faster machine, machines that are seldom used can be moved to a different location.
 
[/en]
 
[/en]
 
 
[nl]
 
[nl]
 
Neem voor alle vragen over de nieuwe apparaten [[Contact|contact op met C&CZ]].
 
Neem voor alle vragen over de nieuwe apparaten [[Contact|contact op met C&CZ]].
Line 60: Line 52:
 
[/en]
 
[/en]
  
** Peage:
+
= [Peage][Peage] =
 
[nl]
 
[nl]
 
de MFP's zullen uiteindelijk via [[Peage]] aangestuurd worden. Hierbij kan men ook vertrouwelijke documenten printen op een gangprinter, omdat men zich eerst authenticeert met campuskaart en persoonlijke pincode en vervolgens kiest welke printopdracht op dat moment geprint moet worden.
 
de MFP's zullen uiteindelijk via [[Peage]] aangestuurd worden. Hierbij kan men ook vertrouwelijke documenten printen op een gangprinter, omdat men zich eerst authenticeert met campuskaart en persoonlijke pincode en vervolgens kiest welke printopdracht op dat moment geprint moet worden.
Line 68: Line 60:
 
[/en]
 
[/en]
  
** [Printen][Print]:
+
= [Printen][Print] =
 
[nl]
 
[nl]
 
zolang Peage nog niet beschikbaar is voor medewerkers, wordt de aansturing vooralsnog op de C&CZ-manier gedaan. De KM's worden ingezet als [[Printers_en_printen|gebudgetteerde C&CZ-printers]]. De functionaliteit blijft dus voorlopig hetzelfde, al zal men de nieuwe printers op de eigen werkplek moeten definieren.
 
zolang Peage nog niet beschikbaar is voor medewerkers, wordt de aansturing vooralsnog op de C&CZ-manier gedaan. De KM's worden ingezet als [[Printers_en_printen|gebudgetteerde C&CZ-printers]]. De functionaliteit blijft dus voorlopig hetzelfde, al zal men de nieuwe printers op de eigen werkplek moeten definieren.
Line 76: Line 68:
 
[/en]
 
[/en]
  
** [Kopiëren][Copy]:
+
= [Kopiëren][Copy] =
 
[nl]
 
[nl]
 
zolang Peage nog niet beschikbaar is voor medewerkers, krijgt elke KM een pincode. FNWI-medewerkers kunnen die pincode [[Contact|bij C&CZ opvragen]], waardoor kopi&eren voor hen gratis is: de faculteit betaalt. Bij misbruik zal de pincode gewijzigd worden. Studenten kunnen kopiëren op de Peage-MFP bij het restaurant, of ze kunnen scannen en daarna printen. De Ricohs met Xafax-paal zullen op korte termijn verwijderd worden. Studenten kunnen Xafax-kopieerkaartjes bij C&CZ om laten zetten in printbudget.
 
zolang Peage nog niet beschikbaar is voor medewerkers, krijgt elke KM een pincode. FNWI-medewerkers kunnen die pincode [[Contact|bij C&CZ opvragen]], waardoor kopi&eren voor hen gratis is: de faculteit betaalt. Bij misbruik zal de pincode gewijzigd worden. Studenten kunnen kopiëren op de Peage-MFP bij het restaurant, of ze kunnen scannen en daarna printen. De Ricohs met Xafax-paal zullen op korte termijn verwijderd worden. Studenten kunnen Xafax-kopieerkaartjes bij C&CZ om laten zetten in printbudget.
Line 84: Line 76:
 
[/en]
 
[/en]
  
** [Scannen][Scan]:
+
= [Scannen][Scan] =
 
[nl]
 
[nl]
 
de KM's laten alle adressen zien uit het [[Ldap_adresboek|LDAP-adresboek van FNWI]], waardoor scannen eenvoudiger is en minder adresseringsfouten gemaakt zullen worden.
 
de KM's laten alle adressen zien uit het [[Ldap_adresboek|LDAP-adresboek van FNWI]], waardoor scannen eenvoudiger is en minder adresseringsfouten gemaakt zullen worden.
Line 92: Line 84:
 
[/en]
 
[/en]
  
** Service:
+
= Service =
 
[nl]
 
[nl]
De Konica Minolta helpdesk kan bereikt worden op telefoonnummer 55955 optie 4. Zij zullen als eerste vragen naar het serienummer of machine id. Dat is te vinden in de [[Copiers|lijst van alle multifunctionals]]. Vanaf april 2013 zullen er Konica Minolta onderhoudsmonteur op de campus aanwezig zijn. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden.
+
De Konica Minolta helpdesk kan voor hardware- en of papierstoringen bereikt worden op telefoonnummer 55955 optie 4. Zij zullen als eerste vragen naar het serienummer of machine id. Dat is te vinden in de [[Copiers|lijst van alle multifunctionals]]. Er is een Konica Minolta onderhoudsmonteur op de campus aanwezig. Daardoor kunnen gemelde storingen vrij snel opgelost worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The Konica Minolta helpdesk can be reached by dialing 55955 option 4. They will first ask for the serial number or machine id. That can be found in the [[Copiers|list of all multifunctionals]]. From April 2013, a Konica Minolta support employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick.
+
The Konica Minolta helpdesk can be reached by dialing 55955 option 4 for reporting hardware and/or paper problems. They will first ask for the serial number or machine id. That can be found in the [[Copiers|list of all multifunctionals]]. A Konica Minolta support employee is present on campus, so reported problems should be solved relatively quick.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Revision as of 22:56, 1 July 2013

Konica Minolta Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners)

The RU in 2013 after a European tender, switched to Konica Minolta multifunctionals. The machines are used as copiers, network printers and scanners. The paper output can be automatically stapled, the output of the scanner can be mailed.

All documentation can be found at the Konica Minolta website. Quick reference guides are available on this wiki for the models present: Bizhub C364 en C554 and the higher volume Bizhub C654

For the Faculty of Science this means: From July 1, 2013, new Konica Minolta (KM) multifunctional printers/copiers/scanners (MFP's) will be installed in many places in the FNWI buildings. These machines replace the Ricoh's, that will be removed a few weeks later. That follows from the RU European tender, which showed KM haviong the best offer. We decided to place MFP's in more places, in line with the RU policy to have less walking distance from office rooms to the nearest MFP. Departments will now only seldom need to have their own MFP-services, with their own paper and toner supplies an their own support and maintenance contracts. For the new machines, KM takes care of all that. The new machines also report problems through GSM, so it can happen that problems are resolved without having been reported by an employee or student. Therefore we expect that this can improve efficiency while cutting costs. The placement of individual machines is not definitive: machines that are used heavily can be replaced by a bigger/faster machine, machines that are seldom used can be moved to a different location. Please contact C&CZ with all questions about the new machines.

Peage

the MFP's will in time be managed by Peage. Then one can even print sensitive output on shared printers, since one authenticates with campus card and personal pin code and then chooses which printjob to print.

Print

as long as Peage is not available for employees, the MFP's will be managed by C&CZ. The KM's are used as budgetted C&CZ-printers. The functionality thus stays the same initially, one just needs to define the new printers on the PC used.

Copy

as long as Peage is not available for employees, every KM gets a PIN code. FNWI employees can get that PIN code from C&CZ, which effectively makes copying free for departments: the faculty pays for all copy costs. In case of misuse, the code will be changed. Students can copy on the Peage MFP near the restaurant, or copy by scanning and printing afterwards. The Ricoh's with Xafax copy unit will be removed on short notice. Students can have C&CZ convert a copy card to printbudget.

Scan

the KM's show alle addresses from the Science LDAP addressbook, which makes scanning easier and will result in less addressing errors.

Service

The Konica Minolta helpdesk can be reached by dialing 55955 option 4 for reporting hardware and/or paper problems. They will first ask for the serial number or machine id. That can be found in the list of all multifunctionals. A Konica Minolta support employee is present on campus, so reported problems should be solved relatively quick.