Difference between revisions of "KM"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m (Konica Minolta Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners))
(Konica Minolta Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners))
Line 20: Line 20:
 
[nl]
 
[nl]
 
Voor FNWI betekent dit het volgende:
 
Voor FNWI betekent dit het volgende:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
For the Faculty of Science this means:
 +
[/en]
 +
 +
[nl]
 +
Vanaf 1 juli 2013 worden in de FNWI-gebouwen [[Copiers|op allerlei plaatsen]] nieuwe {multifunctionele printers/copiers/scanners (MFP's)} van het merk [http://www.konicaminolta.nl/ Konica Minolta] (KM) aangesloten. Deze apparaten vervangen de Ricoh apparaten, die enkele weken later zullen verdwijnen. Dat is een gevolg van de RU-brede Europese aanbesteding, waaruit KM met het beste aanbod tevoorschijn kwam.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
 +
[nl]
 +
We hebben besloten om op meer plaatsen MFP's neer te zetten, in lijn met het RU-beleid om de loopafstand vanaf een kantoor tot de dichtstbijzinde MFP te beperken. Hierdoor zal het voor afdelingen veel minder noodzakelijk zijn om eigen voorzieningen, met eigen voorraad papier, toner en onderhoud, in stand te houden. Voor de nieuwe apparaten wordt dat alles namelijk door KM verzorgd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
 +
[nl]
 +
Ook melden de machines zelf storingen via GSM aan KM, zodat het voor kan komen dat problemen opgelost worden zonder dat ze door een medewerker of student gemeld zijn. Daarom is de verwachting dat dit voor de RU zowel efficiënter als goedkoper kan zijn.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
  
* Alle [[Ricoh]] multifunctionals zullen uit bedrijf genomen worden en vervangen door Konica Minolta machines. Er worden zwart-witmachines en kleurenmachines geplaatst. Deze hebben natuurlijk het voordeel dat er kleuren-output uit te krijgen is, maar als nadeel dat ze trager zijn en ''onbedoeld'' dure kleuren-output kunnen produceren.
+
[nl]
 +
De plaatsing van individuele apparaten kan nog aangepast worden. Op plaatsen waar veel gebruik gemaakt wordt, kan een grotere/snellere machine neergezet worden, op plaatsen waar het gebruik te gering is, kan een machine verwijderd worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
For the Faculty of Science this means:
+
[/en]
 +
 
 +
[nl]
 +
Neem voor alle vragen over de nieuwe apparaten [[Contact|contact op met C&CZ]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
  
* All [[Ricoh]] multifunctionals will be replaced by Konica Minolta machines. There will be black-and-white machines and color machines. Of course these have the advantage that they can produce color output, but disadvantages are that they are slower and ''without intent'' can produce expensive color output.
+
* Peage:
 +
[nl]
 +
De MFP's zullen uiteindelijk via [[Peage]] aangestuurd worden. Hierbij kan men ook vertrouwelijke documenten printen op een gangprinter, omdat men zich eerst authenticeert met campuskaart en persoonlijke pincode en vervolgens kiest welke printopdracht op dat moment geprint moet worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
* [Printen][Print]:
 
[nl]
 
[nl]
* Kopiëren: Voor het kopiëren wordt afgestapt van de bekende [http://www.xafax.nl Xafax]-kaartjes. De bedoeling is om hiervoor en ook voor het printen het [http://www.ru.nl/peage Peage]-systeem te gaan gebruiken, wanneer dat ook voor medewerkers geschikt is. Tot die tijd blijft het FNWI-printsysteem in gebruik.
+
Zolang Peage nog niet beschikbaar is voor medewerkers, wordt de aansturing vooralsnog op de C&CZ-manier gedaan. De KM's worden ingezet als [[Printers_en_printen|gebudgetteerde C&CZ-printers]]. De functionaliteit blijft dus voorlopig hetzelfde, al zal men de nieuwe printers op de eigen werkplek moeten definieren.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Copying: To make copies we will no longer use the well-known [http://www.xafax.nl Xafax]-cards. The intention is to use for copying and printing the [http://www.ru.nl/peage Peage]-system, when it is available for employees too. Until that time the Science print system will be used.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
[Kopiëren][Copy]:
 
[nl]
 
[nl]
* Printen: De kosten van printen (kleur en zwart-wit) blijven voorlopig gelijk voor alle HP, Xerox, Ricoh en Konica Minolta printers.
+
Zolang Peage nog niet beschikbaar is voor medewerkers, krijgt elke KM een pincode. FNWI-medewerkers kunnen die pincode [[Contact|bij C&CZ opvragen]], waardoor kopi&eren voor hen gratis is: de faculteit betaalt. Bij misbruik zal de pincode gewijzigd worden. Studenten kunnen kopiëren op de Peage-MFP bij het restaurant, of ze kunnen scannen en daarna printen. De Ricohs met Xafax-paal zullen op korte termijn verwijderd worden. Studenten kunnen Xafax-kopieerkaartjes bij C&CZ om laten zetten in printbudget.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Printing: The price of printing (color or black-and-white) doesn't change at the moment, it is the same for all HP, Xerox, Ricoh and Konica Minolta printers.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
[Scannen][Scan]:
 
[nl]
 
[nl]
* Scannen: Scannen is gratis. Net zoals bij kopiëren zijn veel mogelijkheden in te stellen voor kleur, grootte, resolutie en uitvoerformaat. Het makkelijkste is om de gescande bladzijden te laten mailen. Kies de e-mail optie en dan de handmatige invoer om het e-mail adres in te tikken.
+
de KM's kennen alle adressen uit het [[Ldap_adresboek|LDAP-adresboek van FNWI]], waardoor scannen eenvoudiger is en minder adresseringsfouten gemaakt zullen worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Scanning: Scanning is free. There are a lot of options for color, size, resolution and output format. It is advised to e-mail the scanned output to oneself, by choosing the e-mail option and then manually input the e-mail address.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
* Service:
 
[nl]
 
[nl]
* Service: De Konica Minolta helpdesk kan bereikt worden op telefoonnummer 55955 optie 4. Zij zullen als eerste vragen naar het serienummer of machine id. Dat is te vinden in de [[Copiers|lijst van alle multifunctionals]]. Vanaf april 2013 zullen er Konica Minolta onderhoudsmonteur op de campus aanwezig zijn. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden.
+
De Konica Minolta helpdesk kan bereikt worden op telefoonnummer 55955 optie 4. Zij zullen als eerste vragen naar het serienummer of machine id. Dat is te vinden in de [[Copiers|lijst van alle multifunctionals]]. Vanaf april 2013 zullen er Konica Minolta onderhoudsmonteur op de campus aanwezig zijn. Daardoor kunnen storingen vrij snel opgelost worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Service: The Konica Minolta helpdesk can be reached by dialing 55955 option 4. They will first ask for the serial number or machine id. That can be found in the [[Copiers|list of all multifunctionals]]. From April 2013, a Konica Minolta support employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick.
+
The Konica Minolta helpdesk can be reached by dialing 55955 option 4. They will first ask for the serial number or machine id. That can be found in the [[Copiers|list of all multifunctionals]]. From April 2013, a Konica Minolta support employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Revision as of 17:24, 1 July 2013

Konica Minolta Multifunctionals (Copiers/Printers/Scanners)

The RU decided in 2013 to switch to Konica Minolta multifunctionals. The machines are used as copiers, network printers and scanners. The paper output can be automatically stapled, the output of the scanner can be mailed.

All documentation can be found at the Konica Minolta website. Quick reference guides are available on this wiki for the models:

For the Faculty of Science this means:

  • Peage:

  • Print:

Copy:

Scan:

  • Service:

The Konica Minolta helpdesk can be reached by dialing 55955 option 4. They will first ask for the serial number or machine id. That can be found in the list of all multifunctionals. From April 2013, a Konica Minolta support employee is present on campus, so problems should be solved relatively quick.