Intel compilers

From Cncz
Revision as of 20:30, 8 May 2013 by Gerritg (talk | contribs) (Math Kernel Library (mkl, linking blas, lapack))
Jump to: navigation, search

Om de Intel compilers te gebruiken moeten er een aantal omgevingsvariabelen gezet zijn, voor csh gebruikers kan dit eenvoudig door het commando:

source /opt/intel/bin/ifortvars.csh intel64

op te nemen in .cshrc

voor mensen met bash, voeg de volgende regel

source /opt/intel/bin/ifortvars.sh intel64

toe aan .bash_rc

Documentation

Compiling Fortran (/opt/intel/bin/ifort)

Math Kernel Library (mkl, linking blas, lapack)

Intel Cluster Studio 2011