Intel compilers

From Cncz
Revision as of 17:57, 31 May 2012 by Polman (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Om de Intel compilers te gebruiken moeten er een aantal omgevingsvariabelen gezet zijn, voor csh gebruikers kan dit eenvoudig door het commando:

source /opt/intel/bin/ifortvars.csh intel64 op te nemen in .cshrc

voor mensen met bash, voeg de volgende regel

source /opt/intel/bin/ifortvars.sh intel64 toe aan .bash_rc