Difference between revisions of "Install share"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory van C&amp;CZ servers. Op een Windows PC, kan de [[Netwerkschijf|share]] aangekoppeld worden via de service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder <b>/vol/install/science</b>. Meestal kan men deze software direct vanaf de [[install share]] installeren. Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden.
+
Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory van C&amp;CZ servers. Op een Windows PC, kan de [[Netwerkschijf|share]] aangekoppeld worden via de service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder <b>/vol/install/science</b>. Meestal kan men deze software direct vanaf de [[install share]] installeren. Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden. Elk softwarepakket heeft eigen licentievoorwaarden. Soms is gebruik alleen op RU-computers toegestaan, soms ook thuisgebruik door studenten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&amp;CZ servers. On a Windows PC the [[Netwerkschijf|network share]] connection can be made using the service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  On a Mac press command-K in the Finder and use the path <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at <b>/vol/install/science</b>. It is often possible to install this software directly from the [[install share]]. Often a license key is needed, it can be requested by mail to postmaster.
+
Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&amp;CZ servers. On a Windows PC the [[Netwerkschijf|network share]] connection can be made using the service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  On a Mac press command-K in the Finder and use the path <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at <b>/vol/install/science</b>. It is often possible to install this software directly from the [[install share]]. Often a license key is needed, it can be requested by mail to postmaster. Every software package has its own license requirements. Sometimes it can only be used on university owned computers, sometimes it can even be used by students at home.
 
[/en]
 
[/en]
  

Revision as of 11:23, 22 May 2013

Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the install directory of C&CZ servers. On a Windows PC the network share connection can be made using the service \\install-srv.science.ru.nl\install. On a Mac press command-K in the Finder and use the path smb://install.science.ru.nl/install . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at /vol/install/science. It is often possible to install this software directly from the install share. Often a license key is needed, it can be requested by mail to postmaster. Every software package has its own license requirements. Sometimes it can only be used on university owned computers, sometimes it can even be used by students at home.

 • On this network drive browse to the science folder and then to the software package of your choice.
 • Install the software, usually by executing 'setup.exe'.
 • Often a license code is needed. These can can requested by mail to postmaster.
 • At this moment the install share contains e.g.:

  • Adobe (acrobat X, CS5.5)
  • BASS
  • ChemOffice
  • Citrix
  • EndNote
  • Euroglot
  • FileMaker
  • F-Secure
  • GhostView
  • HitmanPro
  • IBM - SPSS en AMOS
  • Magma
  • Maple
  • Mathematica
  • Matlab
  • MS Office
  • MS Windows
  • OriginLab
  • Paint Shop Pro
  • PuTTY
  • Reference Manager 10
  • Reference Manager 11
  • RU-Huisstijl
  • Security-Campaign
  • SmartBoard
  • StarOffice-7.0
  • TeX
  • TimeTell
  • Tracelab
  • Visual C++ Redist
  • WinSCP
  • Winzip
  • X-Win