Difference between revisions of "Install share"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
m
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://install.science.ru.nl/science/ install] directory van C&amp;CZ servers. Op een Windows PC, kan de [[Netwerkschijf|share]] aangekoppeld worden via de service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder <b>/vol/install/science</b>. Meestal kan men deze software direct vanaf de [[install share]] installeren. Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden. Elk softwarepakket heeft eigen licentievoorwaarden. Soms is gebruik alleen op RU-computers toegestaan, soms ook thuisgebruik door studenten.
+
Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://install.science.ru.nl/science/ install] directory van C&amp;CZ servers.
 +
 
 +
Op een Windows PC, kan de [[Netwerkschijf|share]] aangekoppeld worden via de service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder <b>/vol/install/science</b>.
 +
 
 +
Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk, bedraad of draadloos. Van buiten de RU is een [[Vpn|VPN]]-tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 +
 
 +
Meestal kan men deze software direct vanaf de [[install share]] installeren. Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden. Elk softwarepakket heeft eigen licentievoorwaarden. Soms is gebruik alleen op RU-computers toegestaan, soms ook thuisgebruik door studenten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://install.science.ru.nl/science/ install] directory of C&amp;CZ servers. On a Windows PC the [[Netwerkschijf|network share]] connection can be made using the service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  On a Mac press command-K in the Finder and use the path <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at <b>/vol/install/science</b>. It is often possible to install this software directly from the [[install share]]. Often a license key is needed, it can be requested by mail to postmaster. Every software package has its own license requirements. Sometimes it can only be used on university owned computers, sometimes it can even be used by students at home.
+
Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://install.science.ru.nl/science/ install] directory of C&amp;CZ servers.
 +
 
 +
On a Windows PC the [[Netwerkschijf|network share]] connection can be made using the service <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b>.  On a Mac press command-K in the Finder and use the path <b>smb://install.science.ru.nl/install</b> . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at <b>/vol/install/science</b>.
 +
 
 +
Most network disks are available directly from within the Radboud University network. From outside the RU use a [[Vpn|VPN]] tunnel to connect to a network disk.
 +
 
 +
It is often possible to install this software directly from the [[install share]]. Often a license key is needed, it can be requested by mail to postmaster. Every software package has its own license requirements. Sometimes it can only be used on university owned computers, sometimes it can even be used by students at home.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 10: Line 22:
 
* Installeer nu de gekozen software, meestal door 'setup.exe' uit te voeren.
 
* Installeer nu de gekozen software, meestal door 'setup.exe' uit te voeren.
 
* Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden.
 
* Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden.
* Op dit moment staat er o.a.:
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 16: Line 27:
 
* Install the software, usually by executing 'setup.exe'.
 
* Install the software, usually by executing 'setup.exe'.
 
* Often a license code is needed. These can can requested by mail to postmaster.
 
* Often a license code is needed. These can can requested by mail to postmaster.
* At this moment the install share contains e.g.:
 
 
[/en]
 
[/en]
** Adobe Acrobat Professional 11 Multilanguage
+
 
** Adobe Creative Suite ([ook thuisgebruik door medewerkers toegestaan][can also be used by employees at home])
+
=== [Software beschikbaar vanaf de install share][Available software from the install share] ===
** ATLAS.ti
+
<include src="/var/www1/wiki/live/htdocs/cncz/include/software-install.wiki" nopre wikitext />
** BASS
 
** ChemOffice
 
** EndNote
 
** Euroglot
 
** FileMaker
 
** GhostView
 
** HitmanPro
 
** IBM - SPSS en AMOS
 
** LabVIEW
 
** Magma
 
** Maple
 
** Mathematica
 
** Matlab
 
** MestReNova-LITE
 
** MS Office ([alleen voor computers die eigendom van de RU zijn][RU owned computers only])
 
** MS Windows (*upgrade*, [alleen voor computers die eigendom van de RU zijn][RU owned computers only] )
 
** Origin (originLab)
 
** Paint Shop Pro
 
** PuTTY
 
** Reference Manager
 
** RU-Huisstijl
 
** Security-Campaign
 
** SmartBoard
 
** TeX
 
** TimeTell
 
** Tracelab
 
** Visual C++ Redist
 
** X-Win
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 17:14, 10 January 2018

Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the install directory of C&CZ servers.

On a Windows PC the network share connection can be made using the service \\install-srv.science.ru.nl\install. On a Mac press command-K in the Finder and use the path smb://install.science.ru.nl/install . On a managed Unix/Linux machine this drive can be found at /vol/install/science.

Most network disks are available directly from within the Radboud University network. From outside the RU use a VPN tunnel to connect to a network disk.

It is often possible to install this software directly from the install share. Often a license key is needed, it can be requested by mail to postmaster. Every software package has its own license requirements. Sometimes it can only be used on university owned computers, sometimes it can even be used by students at home.

  • On this network drive browse to the science folder and then to the software package of your choice.
  • Install the software, usually by executing 'setup.exe'.
  • Often a license code is needed. These can can requested by mail to postmaster.

Available software from the install share

<include src="/var/www1/wiki/live/htdocs/cncz/include/software-install.wiki" nopre wikitext />