Difference between revisions of "Informatiebeveiliging"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
Line 6: Line 6:
 
In aanvulling op de wet hanteert de Radboud Universiteit een intern veiligheidsbeleid dat de opslag van gegevens die als kritisch worden geclassificeerd (dit omvat in elk geval persoonsgegevens) verbiedt op alle (publieke) cloud service, zelfs degene die in de EER gevestigd zijn.
 
In aanvulling op de wet hanteert de Radboud Universiteit een intern veiligheidsbeleid dat de opslag van gegevens die als kritisch worden geclassificeerd (dit omvat in elk geval persoonsgegevens) verbiedt op alle (publieke) cloud service, zelfs degene die in de EER gevestigd zijn.
 
Echter, de RU acht SURFnet's [https://filesender.surfnet.nl/ FileSender]en [https://www.edugroepen.nl/ EDUgroepen] als veilige community cloud diensten voor gegevensuitwisseling tussen RU medewerkers, studenten en externe partijen.
 
Echter, de RU acht SURFnet's [https://filesender.surfnet.nl/ FileSender]en [https://www.edugroepen.nl/ EDUgroepen] als veilige community cloud diensten voor gegevensuitwisseling tussen RU medewerkers, studenten en externe partijen.
 +
 +
Daarnaast speelt altijd de vraag of de data aan de betreffende cloud provider toevertrouwd kunnen worden. Afwegingen daarbij zijn de mogelijke problemen die ontstaan als de dienst omvalt of als de provider door een andere partij wordt overgenomen, als de dienst wordt gekraakt of door een (lokale) overheid wordt gedwongen data af te staan. Bovendien is nooit met zekerheid te zeggen wat de provider zelf met de data doet.
  
 
Het [http://www.ru.nl/informatiebeveiliging/vm-algemene/beleid-0/ RU informatiebeveiligingsbeleid]
 
Het [http://www.ru.nl/informatiebeveiliging/vm-algemene/beleid-0/ RU informatiebeveiligingsbeleid]
Line 15: Line 17:
 
This implies that (data collections containing) personal data may not be stored on these cloud services.  In addition to the law, Radboud University has issued an internal security policy that prohibits the storage of data classified as critical (this includes all personal data) on any (public) cloud service, even those which are EEA based.
 
This implies that (data collections containing) personal data may not be stored on these cloud services.  In addition to the law, Radboud University has issued an internal security policy that prohibits the storage of data classified as critical (this includes all personal data) on any (public) cloud service, even those which are EEA based.
 
However, the RU considers SURFnet's [https://filesender.surfnet.nl/ filesender] and [https://www.edugroepen.nl/ edugroepen] as safe community cloud services for data exchange between RU employees, students, and external parties.
 
However, the RU considers SURFnet's [https://filesender.surfnet.nl/ filesender] and [https://www.edugroepen.nl/ edugroepen] as safe community cloud services for data exchange between RU employees, students, and external parties.
 +
 +
In addition to this it is advised to consider if you trust the provider well enough to handle your data. Take into account the possible problems which may arise when the service is discontinued or taken over by a third party, when the services is hacked or forced by law to provide data to a (local) authority. Moreover one can never be sure about the goals a provider may have with your data. 
 
   
 
   
 
The [http://www.ru.nl/informatiebeveiliging/vm-algemene/beleid-0/ RU information security policy] and [http://www.radboudnet.nl/informatiebeveiliging/classificaties_en/inleiding/ data classification] methodology are available online (in Dutch only).
 
The [http://www.ru.nl/informatiebeveiliging/vm-algemene/beleid-0/ RU information security policy] and [http://www.radboudnet.nl/informatiebeveiliging/classificaties_en/inleiding/ data classification] methodology are available online (in Dutch only).

Revision as of 19:55, 30 October 2013

Information security

European directives and Dutch law prohibit the storage of personal data (persoonsgegevens) outside the European Economic Area. Most of the well known cloud services are US based: Dropbox, all Google services such as Gmail and Google+, Hotmail, iCloud. This implies that (data collections containing) personal data may not be stored on these cloud services. In addition to the law, Radboud University has issued an internal security policy that prohibits the storage of data classified as critical (this includes all personal data) on any (public) cloud service, even those which are EEA based. However, the RU considers SURFnet's filesender and edugroepen as safe community cloud services for data exchange between RU employees, students, and external parties.

In addition to this it is advised to consider if you trust the provider well enough to handle your data. Take into account the possible problems which may arise when the service is discontinued or taken over by a third party, when the services is hacked or forced by law to provide data to a (local) authority. Moreover one can never be sure about the goals a provider may have with your data.

The RU information security policy and data classification methodology are available online (in Dutch only).