Inbinden, snijden, nieten, perforeren

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

snijden, nieten, perforeren

Diverse nietmachines, een snijmachine en een 23-gaatjes perforator zijn beschikbaar in de Bibliotheek FNWI en in de kamer van de helpdesk (HG03.055).


Inbinden

In de Bibliotheek FNWI kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat.

Met het inbindapparaat bij het magazijn AS017 kunnen maximaal 155 vellen A4-papier zoals in de laserprinters wordt gebruikt, ingebonden worden. Kaften in diverse maten zijn te koop bij het magazijn AS017.

De werkwijze is als volgt:

 1. Meet met behulp van het schuifje op het inbindapparaat de benodigde breedte in millimeters van de kaft, of tel het aantal vellen papier en koop in het magazijn een geschikte kaft.
 2. Zet het inbindapparaat aan.
 3. Wacht totdat het READY lampje gaat branden.
 4. Vouw de rug van de kaft zo dat deze twee scherpe vouwen heeft.
 5. Maak van het in te binden papier een zo strak mogelijke stapel.
 6. Zet het papier nauwkeurig in de kaft en zorg ervoor dat alle vellen tot in de rug komen.
 7. Zet het geheel in het inbindapparaat en druk op de knop BIND I. Het STANDBY lampje gaat branden.
 8. Schuif tijdens het opwarmen de kaft enkele keren heen en weer om de lijm goed te laten vloeien.
 9. Neem het boek uit het apparaat als het signaal klinkt en het READY lampje gaat branden.
 10. De rug van de kaft is nu gloeiend heet! Om de lijm goed tussen alle vellen door te laten dringen, is het aan te bevelen om met behulp van een zakdoek of een enkele keren dubbelgevouwen stuk papier de zijkanten en de achterkant van de rug aan te strijken.
 11. Zet het inbindapparaat uit.
 12. Laat het boek tenminste 5 minuten afkoelen om te lijm hard te laten worden. Hierdoor wordt de kans veel kleiner dat de rug later breekt.