IPad

From Cncz
Revision as of 18:01, 27 October 2011 by Polman (talk | contribs) ([Configuratie VPN][VPN Configuration])
Jump to: navigation, search

General Remarks

Initial Setup

Wi-Fi Configuration

Mail and Calendar Configuration

VPN Configuration

Ga naar Settings

 Kies General
   Kies Network
      Kies VPN
       Add VPN Configuration

Vul in:

       Description: NWI (of wat je leuk vindt)
       Server: vpn.science.ru.nl
       Account: loginnaam (je science account)
       RSA SecurID:  OFF  (is de default)
       Password: Ask every time  (dat is verstandig maar je kunt hier je science wachtwoord invullen)
       Encryption Level: Auto (is de default)
       Send All Traffic:  On


Klik op Save

Je kunt nu vpn aan zetten door het schuifje naar rechts te bewegen, zal dan om wachtwoord vragen

Je kunt op http://whatsmyip.org/ verifieren of je een 131.174.224 nummer hebt gekregen

Access to a Network Share