Difference between revisions of "IPad"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
Line 100: Line 100:
  
 
== [Configuratie draadloos][Wi-Fi Configuration] ==
 
== [Configuratie draadloos][Wi-Fi Configuration] ==
 +
 +
=== Eduroam ===
  
 
[en]
 
[en]
 +
The Eduroam wirelees network is available in all campus buildings. It is also available in other universities, see [www.eduroam.nl Eduroam.nl].
 
Will follow shortly.  Dutch version is available.
 
Will follow shortly.  Dutch version is available.
[/en]
 
  
=== Science ===
+
( Browse to http://www.ru.nl/draadloos for all info and configuratin manuals, eg. to [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/mobiel-werken/wireless/wireless-ru-1/iphone-ipod-ipad/ the manual for iPad]. If the manual still lists "ru-wlan", please read that as the new preferred network "Eduroam" instead.
  
[nl]
+
* AWhen asked for username and password, this can be one of the following combinations:
Het Science draadloos netwerk is alleen beschikbaar in Huygens en Linnaeus.
 
 
 
* Open '''Instellingen''', kies ''Wi-Fi'' (of kies ''Algemeen'', kies ''Netwerk'', kies ''Wi-Fi'').
 
* Kies uit de lijst van netwerken: '''Science''' <span class="_toggler--wifi_science1"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 
<div id="wifi_science1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[[File:IPad_WiFi_01_Choose_Network_en.png|400px]]
 
</div>
 
* Vul de logingegevens in <span class="_toggler--wifi_science2"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 
<div id="wifi_science2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[[File:IPad_WiFi_02_Science_login_en.png|400px]]
 
</div>
 
 
<br />
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
| Gebruikersnaam
+
|
| ''science account naam''
+
| Username
 +
| Password
 +
|-
 +
| choice 1
 +
| ''u-number@ru.nl''
 +
| ''RU-password (as is used for Radboudnet)''
 
|-
 
|-
| Wachtwoord
+
| choice 2
| ''science wachtwoord''
+
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
 +
| ''Science-password (as is used on the [http://dhz.science.ru.nl Do-It-Yourself site]''
 
|}
 
|}
 
<br />
 
<br />
* Druk op ''Verbind''.
+
You can check the network settings (blue arrow), it will show:
* Het certificaat van "radius.science.ru.nl" wordt niet herkend omdat de iPhone niet beschikt over het root-certificaat waarmee het certificaat is gesigneerd <span class="_toggler--wifi_science3"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
+
* IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
<div id="wifi_science3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
+
* Search domain: ru.nl
[[File:IPad_WiFi_03_Science_radius_cert_en.png|400px]]
+
[/en]
</div>
 
* Druk op ''More Details'' om het certificaat nader te inspecteren <span class="_toggler--wifi_science4"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 
<div id="wifi_science4" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[[File:IPad_WiFi_04_Science_radius_cert_details_en.png|400px]]
 
</div>
 
* ''Accepteer'' het certificaat, de verbinding komt tot stand <span class="_toggler--wifi_science5"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 
<div id="wifi_science5" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[[File:IPad_WiFi_04_Science_connected_en.png|400px]]
 
</div>
 
<br />
 
Controleer evt. de instellingen van het netwerk (blauwe pijltje), hier zal o.a. staan:
 
* IP-adres: een adres uit de reeks 131.174.40.1 - 131.174.41.254
 
* Router: 131.174.40.1
 
* Zoekdomeinen: science.ru.nl
 
[/nl]
 
 
 
=== RU-WLAN ===
 
 
 
 
[nl]
 
[nl]
Het RU-WLAN draadloos netwerk is in alle gebouwen op de campus beschikbaar.
+
Het Eduroam draadloos netwerk is in alle gebouwen op de campus beschikbaar en ook op veel andere universiteiten in de wereld, zie [http://www.wduroam.nl Eduroam.nl.
 
 
Voor RU-WLAN moet een zogenaamd mobile profiel op de iPad geinstalleerd worden. Dit profiel is beschikbaar via de UCI website.
 
  
* Browse op de iPad naar http://www.ru.nl/draadloos (hetzij via 3G, of als dat niet mogelijk is via een ander draadloos netwerk, b.v. Science).
+
* Browse naar http://www.ru.nl/draadloos voor alle informatie en configuratie-handleidingen, bv. naar [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/mobiel-werken/wireless/wireless-ru-1/iphone-ipod-ipad/ de handleiding voor iPad]. Mocht hier nog "ru-wlan" staan, lees dan het voorkeursnetwerk "Eduroam".
* Kies in het menu rechts ''Configuratiehandleidingen voor Wireless@RU'' <span class="_toggler--RU_WLAN1"> &#91;afbeelding&#93;</span>
+
* Als er om gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd: dit kan een van de volgende twee combinaties zijn:
<div id="RU_WLAN1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[[File:IPad_WiFi_02_RU_WLAN_UCI1.png|400px]]
 
</div>
 
* Kies in het menu rechts ''Configuratiehandleiding iPhone, iPod en iPad''
 
* Druk op de link ''ru-wlan.mobileconfig'', het profiel wordt gedownload
 
* Het profiel is niet gesigneerd, de iPad vraagt of het geinstalleerd mag worden, ''Accepteer''
 
* Het profiel vraagt om gebruikersnaam en wachtwoord, dit kan een van de volgende twee combinaties zijn:
 
 
<br />
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
Line 171: Line 141:
 
|-
 
|-
 
| keuze 1
 
| keuze 1
| ''u-nummer''
+
| ''u-nummer@ru.nl''
| ''bijbehorend wachtwoord (zoals dat b.v. voor radboudnet wordt gebruikt)''
+
| ''RU-wach (dat ook voor [http://www.radboudnet.nl Radboudnet] wordt gebruikt)''
 
|-
 
|-
 
| keuze 2
 
| keuze 2
 
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
 
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
| ''bijbehorend wachtwoord''
+
| ''Science-wachtwoord (dat ook voor de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] wordt gebruikt)''
 
|}
 
|}
<br />
 
* Het profiel is geinstalleerd, druk op ''Gereed''
 
* Het certificaat van de radius-server wordt niet herkend omdat de iPad niet beschikt over het root-certificaat waarmee het certificaat is gesigneerd
 
* ''Accepteer'' het certificaat, de verbinding komt tot stand
 
 
<br />
 
<br />
 
Controleer evt. de instellingen van het netwerk (blauwe pijltje), hier zal o.a. staan:
 
Controleer evt. de instellingen van het netwerk (blauwe pijltje), hier zal o.a. staan:
* IP-adres: een adres uit de reeks 131.174.42.1 - 131.174.43.254
+
* IP-adres: een adres uit de reeks 145.116.128.0 - 145.116.191.255
* Router: 131.174.42.1
 
 
* Zoekdomeinen: ru.nl
 
* Zoekdomeinen: ru.nl
<br />
 
Als er al eerder een RU-WLAN profiel is geinstalleerd of gepoogd is een Wi-Fi verbinding met RU-WLAN te maken zonder profiel, dan
 
moet die situatie eerst hersteld worden.
 
* Start '''Instellingen''', kies ''Algemeen'', kies ''Profiel''
 
* Druk op '''Verwijder''' en bevestig de keuze
 
* Ga terug naar het Instellingen hoofdmenu en kies ''Wi-Fi''
 
* Druk op het blauwe pijltje bij RU-WLAN
 
* Druk op ''Vergeet dit netwerk'' indien deze optie beschikbaar is
 
* Begin vooraan bij de configuratie van RU-WLAN
 
[/nl]
 
 
=== Eduroam ===
 
 
[nl]
 
Het Eduroam draadloos netwerk is beschikbaar in alle gebouwen op de campus m.u.v.
 
Huygens.  Er is een upgrade van de "Wireless Access Points" in aantocht die de doorgifte
 
van Eduroam mogelijk maakt.
 
 
De configuratie van Eduroam gaat op dezelfde manier als RU-WLAN, er dient alleen een ander profiel voor geinstalleerd te worden.  Dit is beschikbaar op dezelfde pagina als het RU-WLAN profiel (zie boven).
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 350: Line 296:
 
[/nl]
 
[/nl]
  
=== Exchange (UCI) ===
+
=== Exchange (ISC) ===
  
 
[nl]
 
[nl]

Revision as of 12:09, 13 September 2013

General remarks

Usage

Initial Setup

Managing the iPad

Installing and updating apps

Wi-Fi Configuration

Eduroam

The Eduroam wirelees network is available in all campus buildings. It is also available in other universities, see [www.eduroam.nl Eduroam.nl]. Will follow shortly. Dutch version is available.

( Browse to http://www.ru.nl/draadloos for all info and configuratin manuals, eg. to the manual for iPad. If the manual still lists "ru-wlan", please read that as the new preferred network "Eduroam" instead.

  • AWhen asked for username and password, this can be one of the following combinations:


Username Password
choice 1 RU-password (as is used for Radboudnet)
choice 2 sciencelogin@science.ru.nl Science-password (as is used on the Do-It-Yourself site


You can check the network settings (blue arrow), it will show:

  • IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
  • Search domain: ru.nl

Mail and Calendar Configuration

Will follow shortly. Dutch version is available.

Science mail

Google mail en agenda

Google agenda (CalDAV)

Exchange (ISC)

VPN Configuration

Will follow shortly. Dutch version is available.

Science VPN

RU VPN

Access to a Network Share

C&CZ Samba shares

Will follow shortly.