Difference between revisions of "IPad"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(43 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Algemene opmerkingen][General Remarks] ==
+
== [Algemene opmerkingen][General remarks] ==
  
== [Ingebruikname][Initial Setup] ==
+
[nl]
 +
De iPad heeft een stringent security-model:
 +
* Alle apps hebben in principe alleen toegang tot hun eigen data, niet tot de data van andere apps.
 +
* Er is geen gezamenlijk data-gebied (zoals de harddisk in een laptop) waar alle apps bij kunnen.
 +
* Apps kunnen wel data doorgeven aan andere apps, b.v.
 +
** een document of foto doorgeven aan de '''Mail''' app om het als attachment te versturen;
 +
** een foto doorgeven aan een app die foto's kan bewerken.
 +
<br />
 +
''Bestanden op de iPad zetten betekent dus dat die bestanden in een bepaalde app worden opgenomen, maar niet automatisch ook voor alle andere apps beschikbaar zijn.''
 +
<br />
 +
De iPad kan daarom het beste beschouwd en gebruikt worden als een "viewer" op data die elders beschikbaar is:
 +
* op het Internet (websites) via '''Safari''' of een andere browser app;
 +
* op een applicatie-server via apps als '''NS''', '''buienradar''', '''NU.nl''', enz.;
 +
* op media-servers via apps als '''YouTube''', '''Radio 1''', '''UitzendingGemist''', enz.;
 +
* op game-servers via apps als '''Wordfeud''';
 +
* op een fileserver via speciale apps als '''FileBrowser''' of '''FileApp''';
 +
* op een mailserver via de standaard '''Mail''' app of een alternatief;
 +
* op een calendar server via de standaard '''Cal''' app of een alternatief zoals '''WeekCal''';
 +
* enz.
 +
<br />
 +
Door geen data op de iPad te zetten:
 +
* ontstaat er geen verwarring over verschillende versies van een document;
 +
* hoeft er geen data van de iPad gebackupped te worden;
 +
* kan er geen data verloren gaan als de iPad gestolen wordt of anderszins verloren gaat.
 +
<br />
 +
Deze werkwijze maakt een andere ''workflow'' noodzakelijk dan gewoonlijk op een laptop wordt gebruikt. (VERDER UITWERKEN)
 +
<br />
 +
Er zijn overigens wel apps die automatisch bestanden synchroniseren tussen b.v. de eigen PC of laptop en de iPad, zoals '''GoodReader''', '''FileBrowser''' en '''FileApp'''.
 +
Het is dus wel mogelijk om de iPad als een soort laptop te gebruiken.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Gebruik][Usage] ==
 +
 
 +
=== [Ingebruikname][Initial Setup] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
 +
Om apps te kunnen downloaden moet een Apple ID (ook wel iTunes account genaamd) worden aangemaakt.
 +
* Ga naar https://appleid.apple.com/ en creeer een account.
 +
<br />
 +
Om de iPad te initialiseren moet de iPad verbonden worden met een PC of Mac waarop iTunes is geinstalleerd <span class="_toggler--connect_itunes"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 +
<div id="connect_itunes" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 +
[[File:IPad_Init_01_Connect_to_iTunes.png|400px]]
 +
</div>
 +
* Ga naar http://itunes.apple.com/ om iTunes te downloaden.
 +
* Installeer iTunes op de PC, laptop of Mac die gebruikt gaat worden om de iPad mee te beheren.
 +
** Door de iPad aan deze computer te hangen wordt een backup gemaakt.
 +
** Foto's en andere bestanden kunnen via iTunes van en naar de iPad worden getransporteerd.
 +
** Software updates voor de iPad kunnen via iTunes worden geinstalleerd.
 +
* Zet de iPad aan en verbindt hem met de gekozen computer.
 +
* De iPad wordt geinitialiseerd <span class="_toggler--init_ready"> &#91;afbeelding&#93;</span>. De 3G versie van de iPad kan functioneren zonder sim als er Wi-Fi beschikbaar is.
 +
<div id="init_ready" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 +
[[File:IPad_Init_02_Ready.png|400px]]
 +
</div>
 +
* Er wordt gevraagd om de iPad te registreren en een Apple ID aan te maken <span class="_toggler--init_register"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 +
<div id="init_register" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 +
[[File:IPad_Init_03_Register.png|400px]]
 +
</div>
 +
* Als deze iPad al eens gebackupped is op deze computer wordt de mogelijkheid gegeven om deze backup terug te zetten. Dit is nuttig na een volledige reset van de iPad. De iPad kan ook als nieuwe iPad geinitialiseerd worden <span class="_toggler--init_setup"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 +
<div id="init_setup" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 +
[[File:IPad_Init_04_SetUp.png|400px]]
 +
</div>
 +
* Als er geen backup wordt teruggezet, wordt gevraagd naar een naam voor de iPad en of muziek, foto's en apps moeten worden gesynchroniseerd <span class="_toggler--init_sync"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 +
<div id="init_sync" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 +
[[File:IPad_Init_05_Sync.png|400px]]
 +
</div>
 +
* Het kan handig zijn om iTunes automatisch te laten starten als de iPad met de computer wordt verbonden <span class="_toggler--init_itunes"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 +
<div id="init_itunes" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 +
[[File:IPad_Init_06_iTunes.png|400px]]
 +
</div>
 +
* De huidige configuratie wordt gebackupped; muziek, foto's en apps worden gesynchroniseerd <span class="_toggler--init_syncing"> &#91;afbeelding&#93;</span>.
 +
<div id="init_syncing" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 +
[[File:IPad_Init_07_Syncing.png|400px]]
 +
</div>
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 +
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [Configuratie draadloos][Wi-Fi Configuration] ==
+
=== [De iPad beheren][Managing the iPad] ===
  
 +
[nl]
 +
Hang de iPad regelmatig aan de beheer-PC of -Mac om:
 +
* de configuratie en inhoud van de apps te backuppen;
 +
* de op de iPad gedownloade apps te backuppen;
 +
* evt. adresboeken, agenda-gegevens, enz. te synchroniseren;
 +
* iOS updates te installeren;
 +
* apps te updaten.
 +
 +
Download nieuwe foto's en video's van de iPad
 +
* op een Mac via iPhoto (start automatisch als de iPad wordt aangesloten);
 +
* op een PC door de iPad als externe USB disk te benaderen.
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Will follow shortly.  Dutch version is available.
+
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Science ===
+
=== [Apps installeren en updaten][Installing and updating apps] ===
 +
 
 +
=== Wi-Fi Eduroam ===
 +
 
 +
[en]
 +
The Eduroam wireless network is available in all campus buildings. It is also available in other universities, see [http://www.eduroam.nl Eduroam.nl].
  
[nl]
+
Browse to [http://www.ru.nl/wireless http://www.ru.nl/wireless] for all info and configuration manuals.
Het Science draadloos netwerk is alleen beschikbaar in Huygens en Linnaeus.
 
  
* Open '''Instellingen''', kies ''Wi-Fi'' (of kies ''Algemeen'', kies ''Netwerk'', kies ''Wi-Fi'')
+
* When asked for username and password, this can be one of the following combinations:
* Kies uit de lijst van netwerken: '''Science''' <span class="_toggler--wifi_science1"> &#91;afbeelding&#93;</span>
 
<div id="wifi_science1" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[[File:IPad_WiFi_01_Choose_Network_en.png|400px]]
 
</div>
 
* Vul de logingegevens in <span class="_toggler--wifi_science2"> &#91;afbeelding&#93;</span>
 
<div id="wifi_science2" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
[[File:IPad_WiFi_02_Science_login_en.png|400px]]
 
</div>
 
 
<br />
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
| Gebruikersnaam
+
|
| ''science account naam''
+
| Username
 +
| Password
 +
|-
 +
| choice 1
 +
| ''u-number@ru.nl''
 +
| ''RU-password (as is used for Radboudnet)''
 
|-
 
|-
| Wachtwoord
+
| choice 2
| ''science wachtwoord''
+
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
 +
| ''Science-password (as is used on the [http://dhz.science.ru.nl Do-It-Yourself site]''
 
|}
 
|}
 
<br />
 
<br />
* Druk op '''Verbind'''
+
You can check the network settings (blue arrow), it will show:
* Het certificaat van "radius.science.ru.nl" wordt niet herkend omdat de iPhone niet beschikt over het root-certificaat waarmee het certificaat is gesigneerd <span class="_toggler--wifi_science3"> &#91;afbeelding&#93;</span>
+
* IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
<div id="wifi_science3" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
+
* Search domain: ru.nl
[[File:IPad_WiFi_03_Science_radius_cert_en.png|400px]]
+
[/en]
</div>
 
* ''Accepteer'' het certificaat, de verbinding komt tot stand
 
<br />
 
Controleer evt. de instellingen van het netwerk (blauwe pijltje), hier zal o.a. staan:
 
* IP-adres: een adres uit de reeks 131.174.40.1 - 131.174.41.254
 
* Router: 131.174.40.1
 
* Zoekdomeinen: science.ru.nl
 
[/nl]
 
 
 
=== RU-WLAN ===
 
 
 
 
[nl]
 
[nl]
Het RU-WLAN draadloos netwerk is in alle gebouwen op de campus beschikbaar.
+
Het Eduroam draadloze netwerk is in alle gebouwen op de campus beschikbaar en ook op veel andere universiteiten in de wereld, zie [http://www.eduroam.nl Eduroam.nl.
  
Voor RU-WLAN moet een zogenaamd mobile profiel op de iPad geinstalleerd worden.  Dit profiel is beschikbaar via de UCI website.
+
* Browse naar [http://www.ru.nl/wireless http://www.ru.nl/wireless] voor alle informatie en configuratie-handleidingen.
  
* Browse op de iPad naar http://www.ru.nl/draadloos (hetzij via 3G, of als dat niet mogelijk is via een ander draadloos netwerk, b.v. Science)
+
* Als er om gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd: dit kan een van de volgende twee combinaties zijn:
* Kies in het menu rechts ''Configuratiehandleidingen voor Wireless@RU''
 
* Kies in het menu rechts ''Configuratiehandleiding iPhone, iPod en iPad''
 
* Druk op de link ''ru-wlan.mobileconfig'', het profiel wordt gedownload
 
* Het profiel is niet gesigneerd, de iPad vraagt of het geinstalleerd mag worden, ''Accepteer''
 
* Het profiel vraagt om gebruikersnaam en wachtwoord, dit kan een van de volgende twee combinaties zijn:
 
 
<br />
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
Line 70: Line 141:
 
|-
 
|-
 
| keuze 1
 
| keuze 1
| ''u-nummer''
+
| ''u-nummer@ru.nl''
| ''bijbehorend wachtwoord (zoals dat b.v. voor radboudnet wordt gebruikt)''
+
| ''RU-wachtwoord (dat ook voor [http://www.radboudnet.nl Radboudnet] wordt gebruikt)''
 
|-
 
|-
 
| keuze 2
 
| keuze 2
 
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
 
| ''sciencelogin''@science.ru.nl
| ''bijbehorend wachtwoord''
+
| ''Science-wachtwoord (dat ook voor de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] wordt gebruikt)''
 
|}
 
|}
<br />
 
* Het profiel is geinstalleerd, druk op ''Gereed''
 
* Het certificaat van de radius-server wordt niet herkend omdat de iPad niet beschikt over het root-certificaat waarmee het certificaat is gesigneerd
 
* ''Accepteer'' het certificaat, de verbinding komt tot stand
 
 
<br />
 
<br />
 
Controleer evt. de instellingen van het netwerk (blauwe pijltje), hier zal o.a. staan:
 
Controleer evt. de instellingen van het netwerk (blauwe pijltje), hier zal o.a. staan:
* IP-adres: een adres uit de reeks 131.174.42.1 - 131.174.43.254
+
* IP-adres: een adres uit de reeks 145.116.128.0 - 145.116.191.255
* Router: 131.174.42.1
 
 
* Zoekdomeinen: ru.nl
 
* Zoekdomeinen: ru.nl
<br />
 
Als er al eerder een RU-WLAN profiel is geinstalleerd of gepoogd is een Wi-Fi verbinding met RU-WLAN te maken zonder profiel, dan
 
moet die situatie eerst hersteld worden.
 
* Start '''Instellingen''', kies ''Algemeen'', kies ''Profiel''
 
* Druk op '''Verwijder''' en bevestig de keuze
 
* Ga terug naar het Instellingen hoofdmenu en kies ''Wi-Fi''
 
* Druk op het blauwe pijltje bij RU-WLAN
 
* Druk op ''Vergeet dit netwerk'' indien deze optie beschikbaar is
 
* Begin vooraan bij de configuratie van RU-WLAN
 
[/nl]
 
 
=== Eduroam ===
 
 
[nl]
 
Het Eduroam draadloos netwerk is beschikbaar in alle gebouwen op de campus m.u.v.
 
Huygens.  Er is een upgrade van de "Wireless Access Points" in aantocht die de doorgifte
 
van Eduroam mogelijk maakt.
 
 
De configuratie van Eduroam gaat op dezelfde manier als RU-WLAN, er dient alleen een ander profiel voor geinstalleerd te worden.  Dit is beschikbaar op dezelfde pagina als het RU-WLAN profiel (zie boven).
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 114: Line 161:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Will follow shortly.  Dutch version is available.
+
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 180: Line 227:
 
** Onder ''Accounts'' voor alle folders van dit account, kies vervolgens de gewenste folder
 
** Onder ''Accounts'' voor alle folders van dit account, kies vervolgens de gewenste folder
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 +
[/en]
  
=== Google mail en agenda ===
+
=== Google mail [en agenda][and calendar] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 214: Line 264:
 
** Onder ''Accounts'' voor alle folders van dit account, kies vervolgens de gewenste folder
 
** Onder ''Accounts'' voor alle folders van dit account, kies vervolgens de gewenste folder
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 +
[/en]
  
=== Google agenda (CalDAV) ===
+
=== Google [agenda][calendar] (CalDAV) ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 248: Line 301:
 
** Druk op ''Agenda's'' en controleer dat de Google agenda beschikbaar is
 
** Druk op ''Agenda's'' en controleer dat de Google agenda beschikbaar is
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 +
[/en]
  
=== Exchange (UCI) ===
+
=== Exchange (RU mail) ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 293: Line 349:
 
** Onder ''Accounts'' voor alle folders van dit account, kies vervolgens de gewenste folder
 
** Onder ''Accounts'' voor alle folders van dit account, kies vervolgens de gewenste folder
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 +
[/en]
  
 
== [Configuratie VPN][VPN Configuration] ==
 
== [Configuratie VPN][VPN Configuration] ==
  
 +
=== Science VPN ===
 +
 +
[nl]
 +
*Zie de [[Vpn|VPN]]-pagina.
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Will follow shortly.  Dutch version is available.
+
See the [[Vpn|VPN]] page.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Science VPN ===
+
=== RU VPN ===
  
 
[nl]
 
[nl]
* Open '''Instellingen'''
+
Zie de [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/off-campus-werken/vpn/ ISC VPN] webpagina.
* Kies ''Algemeen''
 
* Kies ''Netwerk''
 
* Kies ''VPN''
 
* Kies ''Voeg VPN-configuratie toe...''
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
| Type
 
| PPTP
 
|-
 
| Beschrijving
 
| ''naar eigen inzicht, b.v.'' "Science VPN"
 
|-
 
| Server
 
| vpn.science.ru.nl
 
|-
 
| Account
 
| ''science-account''
 
|-
 
| RSA SecurID
 
| uitgeschakeld (default)
 
|-
 
| Wachtwoord
 
| niet invullen (''Vraag elke keer'') is veiliger, vul evt. het wachtwoord bij ''science-account'' in
 
|-
 
| Geheim
 
| niet invullen
 
|-
 
| Stuur alle verkeer
 
| ingeschakeld (default)
 
|-
 
| Proxy
 
| Uit
 
|}
 
<br />
 
* Kies ''Bewaar''
 
* Zet VPN aan door het schuifje naar rechts te bewegen, er wordt om het wachtwoord gevraagd als dat niet was ingevuld
 
* De letters VPN verschijnen bovenaan het scherm
 
<br />
 
Controleer of VPN werkt:
 
* Open de '''Browser''' app
 
* Ga naar http://www.myip.nl/
 
* Verifieren dat de iPad een IP adres in de reeks 131.174.224.1 - 131.174.224.254 heeft gekregen
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
+
[en]
=== RU VPN ===
+
See the [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/working-off-campus/vpn/ ISC VPN] page.
 +
[/en]
  
 
== [Toegang tot een netwerk-disk][Access to a Network Share] ==
 
== [Toegang tot een netwerk-disk][Access to a Network Share] ==
  
=== [C&CZ Samba share][C&CZ Samba share] ===
+
=== C&CZ Samba shares ===
  
 
[nl]
 
[nl]
 
Deze opzet werkt in principe voor alle zogenaamde "Samba" (ook wel "smb" of "CIFS") netwerk shares.
 
Deze opzet werkt in principe voor alle zogenaamde "Samba" (ook wel "smb" of "CIFS") netwerk shares.
  
Komende van buiten FNWI is meestal een VPN verbinding nodig om de server te mogen benaderen.
+
Van buiten de campus is altijd een [[Vpn|VPN]]-verbinding nodig om een schijf te mogen aankoppelen, voor enkele meer afgeschermde shares is dat ook op de campus nodig.
  
 
Er is een app nodig, de iPad ondersteunt uit zichzelf geen Samba.  Het voorbeeld gaat uit van '''FileBrowser'''.  Een alternatief is '''GoodReader'''.
 
Er is een app nodig, de iPad ondersteunt uit zichzelf geen Samba.  Het voorbeeld gaat uit van '''FileBrowser'''.  Een alternatief is '''GoodReader'''.
Line 364: Line 387:
 
<br />
 
<br />
 
* Bepaal de naam van de fileserver.  Gangbare situaties zijn:
 
* Bepaal de naam van de fileserver.  Gangbare situaties zijn:
** ''Science home-directory'': log in op http://dhz.science.ru.nl en kijk op de Home page achter "Eigen schijf op" - hier staat bijvoorbeeld: \\pile.science.ru.nl\''mylogin''
+
** ''Science home-directory'': log in op [http://dhz.science.ru.nl de Doe-Het-Zelf site] en kijk op de Home page achter "Eigen schijf op" - Hier staat dan iets als: \\pile.science.ru.nl\''mylogin''
 
** ''Gebackupte netwerkschijf'' (ook wel "volletje" genoemd) of een ''web-server directory'': ga op de eigen werkplek na wat het netwerk-pad van deze netwerk share is
 
** ''Gebackupte netwerkschijf'' (ook wel "volletje" genoemd) of een ''web-server directory'': ga op de eigen werkplek na wat het netwerk-pad van deze netwerk share is
*** Via "Mijn Computer" onder Windows, rechts-klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijken de eigenschappen: het netwerkpad ziet er uit als \\''servernaam''.science.ru.nl\''sharenaam''
+
*** Via "Mijn Computer" onder Windows, rechts-klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijk de eigenschappen: het netwerkpad ziet er uit als \\''servernaam''.science.ru.nl\''sharenaam'', met servernaam gelijk aan sharenaam-srv.
 
*** Via de "Finder" onder MacOS X, klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijk de eigenschappen met Command-I: het netwerkpad ziet er uit als smb://''servernaam''.science.ru.nl/''sharenaam''
 
*** Via de "Finder" onder MacOS X, klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijk de eigenschappen met Command-I: het netwerkpad ziet er uit als smb://''servernaam''.science.ru.nl/''sharenaam''
 
<br />
 
<br />
Line 377: Line 400:
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
| Address
 
| Address
| \\''servernaam''.science.ru.nl'' (de Mac notatie smb://''servernaam''.science.ru.nl mag ook gebruikt worden)
+
| \\''servernaam''.science.ru.nl (Windows-notatie) '''of''' smb://''servernaam''.science.ru.nl (Mac-notatie)
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" | Schakel ''Show More Settings'' in
 
| colspan="2" | Schakel ''Show More Settings'' in
Line 408: Line 431:
 
|}
 
|}
 
<br />
 
<br />
* Kies ''Save'', FileBrowser controleert of de server kan worden bereikt
+
* Kies ''Save'', FileBrowser controleert of de server kan worden bereikt.
* Er verschijnt een pop-up als het wachtwoord niet van tevoren was ingevuld
+
* Er verschijnt een pop-up als het wachtwoord niet van tevoren was ingevuld.
** Vul het wachtwoord bij het ''science account'' in en druk op ''Connect''
+
** Vul het wachtwoord bij het ''science account'' in en druk op ''Connect''.
* Als ''Auto List Shares'' is ingeschakeld worden meteen alle shares op deze server getoond die toegankelijk zijn
+
* Als ''Auto List Shares'' is:
* Als ''Auto List Shares'' is uitgeschakeld kies dan ''Add Share'' en vul de ''sharenaam'' in en kies ''Add''
+
** ''ingeschakeld'': dan worden meteen alle shares op deze server getoond die toegankelijk zijn;
* Navigeer op de netwerk disk
+
** ''uitgeschakeld'': kies dan ''Add Share'' en vul de ''sharenaam'' in en kies ''Add''.
** Kies een directory (folder) om er in te gaan
+
* Navigeren op de netwerk disk:
** Kies een document om het te openen, FileBrowser gebruikt een interne viewer (Stratosferix) om documenten te tonen
+
** Kies een directory (folder) om er in te gaan;
** Tap op het document om het menu onder in beeld te krijgen
+
** Kies een document om het te openen, FileBrowser gebruikt een interne viewer (Stratosferix) om documenten te tonen;
*** Kies de "export" optie om het document in een andere app te openen, b.v. in Documents To Go
+
** Tap op het document om het menu onder in beeld te krijgen:
*** Kies ''+'' om het huidige document te bookmarken
+
*** Kies de "export" optie om het document in een andere app te openen, b.v. in Documents To Go;
*** Kies de "bookmarks" optie om alle bookmarks te zien, dit is een handige manier om te switchen tussen documenten  
+
*** Kies ''+'' om het huidige document te bookmarken;
 +
*** Kies de "bookmarks" optie om alle bookmarks te zien, dit is een handige manier om te switchen tussen documenten.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
Will follow shortly.
+
This setup works in principle for all so-called "Samba" shares, that are also known as "smb" or "CIFS" network shares.
 +
 
 +
Off-campus you always need a [[Vpn|VPN]] connection to connect to a share, on campus this is only necessary for a few more secured shares.
 +
 
 +
The iPad does not natively support Samba, so an app is needed. The example uses '''FileBrowser'''.  An alternative is '''GoodReader'''.
 +
 
 +
The FileBrowser app can show MS Office documents, but not edit them. If you want to edit these files, nstall the app '''Documents To Go'''.  FileBrowser can also show PDF documents.
 +
<br />
 +
* Determine the name of the fileserver.  Some cases often encountered:
 +
** ''Science home-directory'': log in to [https://diy.science.ru.nl the Do-It-Yourself website] and look in the homepage behind "Home disk at"- This is something like: \\pile.science.ru.nl\''mylogin''
 +
** ''Backupped network disk'' (sometimes called "volletje") or a ''web-server directory'': on your own pc find out the network path of this network share
 +
*** Through "My Computer" in MS-Windows, right-click the network disk and look at the properties: the network path looks like \\''servername''.science.ru.nl\''sharenaam'', with servername matching sharenaam-srv.
 +
*** Through the "Finder" in MacOS X, click the network disk and look at the properties with Command-I: the network path looks like smb://''servername''.science.ru.nl/''sharename'', with servername matching sharenaam-srv.
 +
<br />
 +
* Install the app '''FileBrowser'''
 +
* Open '''FileBrowser'''
 +
* Choose ''Menu''
 +
* Choose ''+'' to add a new network server
 +
* Fill in:
 +
<br />
 +
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 +
| Address
 +
| \\''servername''.science.ru.nl (Windows notation) '''or''' smb://''servername''.science.ru.nl (Mac notation)
 +
|-
 +
| colspan="2" | Click ''Show More Settings''
 +
|-
 +
| Display Name
 +
| ''your own choosing, e.g. '' "Home"
 +
|-
 +
| User Name
 +
| Choose ''Edit...'' and fill in the ''science loginnaam''
 +
|-
 +
| Password
 +
| Safe is ''On demand'', which lets you fill in the password each time, You can also choose ''Edit...'' and fill in the science password
 +
|-
 +
| colspan="2"| Click ''Advanced Settings''
 +
|-
 +
| Enable NetBIOS
 +
| switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click ''OK''
 +
|-
 +
| Compatibility Mode
 +
| switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click ''OK''
 +
|-
 +
| Auto List Shares
 +
| switched on (default) if more than 1 network share is needed from this server, otherwise switched off.
 +
|-
 +
| SMB Pipelining
 +
| switched off
 +
|-
 +
| SMB Port Number
 +
| 445 (default)
 +
|}
 +
<br />
 +
* Choose ''Save'', FileBrowser will check whether it can reach the server.
 +
* A pop-up will appear if the password has not been entered before.
 +
** Fill in the password of the ''science account'' and press ''Connect''.
 +
* If ''Auto List Shares'':
 +
** ''switched on'': all shares of this server that can be accessed are shown.
 +
** ''switched off'': choose ''Add Share'', fill in the ''sharename'' and choose ''Add''.
 +
* Navigation on the network disk:
 +
** Choose a directory (folder) to enter it;
 +
** Choose a document to open it, FileBrowser uses an internal viewer (Stratosferix) to show documents;
 +
** Tap the document to show the menu below:
 +
*** Choose the "export" option to open the document in a different app, e.g. in Documents To Go;
 +
*** Choose ''+'' to bookmark the current document;
 +
*** Choose the "bookmarks" option to show all bookmarks, this makes it easy to switch between documenten.  
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 11:09, 30 October 2017

General remarks

Usage

Initial Setup

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Managing the iPad

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Installing and updating apps

Wi-Fi Eduroam

The Eduroam wireless network is available in all campus buildings. It is also available in other universities, see Eduroam.nl.

Browse to http://www.ru.nl/wireless for all info and configuration manuals.

 • When asked for username and password, this can be one of the following combinations:


Username Password
choice 1 RU-password (as is used for Radboudnet)
choice 2 sciencelogin@science.ru.nl Science-password (as is used on the Do-It-Yourself site


You can check the network settings (blue arrow), it will show:

 • IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
 • Search domain: ru.nl

Mail and Calendar Configuration

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Science mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Google mail and calendar

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Google calendar (CalDAV)

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Exchange (RU mail)

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

VPN Configuration

Science VPN

See the VPN page.

RU VPN

See the ISC VPN page.

Access to a Network Share

C&CZ Samba shares

This setup works in principle for all so-called "Samba" shares, that are also known as "smb" or "CIFS" network shares.

Off-campus you always need a VPN connection to connect to a share, on campus this is only necessary for a few more secured shares.

The iPad does not natively support Samba, so an app is needed. The example uses FileBrowser. An alternative is GoodReader.

The FileBrowser app can show MS Office documents, but not edit them. If you want to edit these files, nstall the app Documents To Go. FileBrowser can also show PDF documents.

 • Determine the name of the fileserver. Some cases often encountered:
  • Science home-directory: log in to the Do-It-Yourself website and look in the homepage behind "Home disk at"- This is something like: \\pile.science.ru.nl\mylogin
  • Backupped network disk (sometimes called "volletje") or a web-server directory: on your own pc find out the network path of this network share
   • Through "My Computer" in MS-Windows, right-click the network disk and look at the properties: the network path looks like \\servername.science.ru.nl\sharenaam, with servername matching sharenaam-srv.
   • Through the "Finder" in MacOS X, click the network disk and look at the properties with Command-I: the network path looks like smb://servername.science.ru.nl/sharename, with servername matching sharenaam-srv.


 • Install the app FileBrowser
 • Open FileBrowser
 • Choose Menu
 • Choose + to add a new network server
 • Fill in:


Address \\servername.science.ru.nl (Windows notation) or smb://servername.science.ru.nl (Mac notation)
Click Show More Settings
Display Name your own choosing, e.g. "Home"
User Name Choose Edit... and fill in the science loginnaam
Password Safe is On demand, which lets you fill in the password each time, You can also choose Edit... and fill in the science password
Click Advanced Settings
Enable NetBIOS switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click OK
Compatibility Mode switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click OK
Auto List Shares switched on (default) if more than 1 network share is needed from this server, otherwise switched off.
SMB Pipelining switched off
SMB Port Number 445 (default)


 • Choose Save, FileBrowser will check whether it can reach the server.
 • A pop-up will appear if the password has not been entered before.
  • Fill in the password of the science account and press Connect.
 • If Auto List Shares:
  • switched on: all shares of this server that can be accessed are shown.
  • switched off: choose Add Share, fill in the sharename and choose Add.
 • Navigation on the network disk:
  • Choose a directory (folder) to enter it;
  • Choose a document to open it, FileBrowser uses an internal viewer (Stratosferix) to show documents;
  • Tap the document to show the menu below:
   • Choose the "export" option to open the document in a different app, e.g. in Documents To Go;
   • Choose + to bookmark the current document;
   • Choose the "bookmarks" option to show all bookmarks, this makes it easy to switch between documenten.