Difference between revisions of "IPad"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
m (Science VPN)
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 305: Line 305:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Exchange (ISC) ===
+
=== Exchange (RU mail) ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 358: Line 358:
  
 
[nl]
 
[nl]
* Open '''Instellingen'''
+
*Zie de [[Vpn|VPN]]-pagina.
* Kies ''Algemeen''
 
* Kies ''Netwerk''
 
* Kies ''VPN''
 
* Kies ''Voeg VPN-configuratie toe...''
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
| Type
 
| PPTP
 
|-
 
| Beschrijving
 
| ''naar eigen inzicht, b.v.'' "Science VPN"
 
|-
 
| Server
 
| vpn.science.ru.nl
 
|-
 
| Account
 
| ''science-account''
 
|-
 
| RSA SecurID
 
| uitgeschakeld (default)
 
|-
 
| Wachtwoord
 
| niet invullen (''Vraag elke keer'') is veiliger, vul evt. het wachtwoord bij ''science-account'' in
 
|-
 
| Geheim
 
| niet invullen
 
|-
 
| Stuur alle verkeer
 
| ingeschakeld (default)
 
|-
 
| Proxy
 
| Uit
 
|}
 
<br />
 
* Kies ''Bewaar''
 
* Zet VPN aan door het schuifje naar rechts te bewegen, er wordt om het wachtwoord gevraagd als dat niet was ingevuld
 
* De letters VPN verschijnen bovenaan het scherm
 
<br />
 
Controleer of VPN werkt:
 
* Open de '''Browser''' app
 
* Ga naar http://www.myip.nl/
 
* Verifieren dat de iPad een IP adres in de reeks 131.174.224.1 - 131.174.224.254 heeft gekregen
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
+
See the [[Vpn|VPN]] page.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 409: Line 367:
  
 
[nl]
 
[nl]
Zie de [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/toegang-buiten/veilige-verbinding/ ISC VPN] webpagina.
+
Zie de [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/off-campus-werken/vpn/ ISC VPN] webpagina.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
See the [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/toegang-buiten/veilige-verbinding/@965054/vpn/ ISC VPN] page.
+
See the [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/working-off-campus/vpn/ ISC VPN] page.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 422: Line 380:
 
Deze opzet werkt in principe voor alle zogenaamde "Samba" (ook wel "smb" of "CIFS") netwerk shares.
 
Deze opzet werkt in principe voor alle zogenaamde "Samba" (ook wel "smb" of "CIFS") netwerk shares.
  
Komende van buiten FNWI is meestal een VPN verbinding nodig om de server te mogen benaderen.
+
Van buiten de campus is altijd een [[Vpn|VPN]]-verbinding nodig om een schijf te mogen aankoppelen, voor enkele meer afgeschermde shares is dat ook op de campus nodig.
  
 
Er is een app nodig, de iPad ondersteunt uit zichzelf geen Samba.  Het voorbeeld gaat uit van '''FileBrowser'''.  Een alternatief is '''GoodReader'''.
 
Er is een app nodig, de iPad ondersteunt uit zichzelf geen Samba.  Het voorbeeld gaat uit van '''FileBrowser'''.  Een alternatief is '''GoodReader'''.
Line 429: Line 387:
 
<br />
 
<br />
 
* Bepaal de naam van de fileserver.  Gangbare situaties zijn:
 
* Bepaal de naam van de fileserver.  Gangbare situaties zijn:
** ''Science home-directory'': log in op http://dhz.science.ru.nl en kijk op de Home page achter "Eigen schijf op" - hier staat bijvoorbeeld: \\pile.science.ru.nl\''mylogin''
+
** ''Science home-directory'': log in op [http://dhz.science.ru.nl de Doe-Het-Zelf site] en kijk op de Home page achter "Eigen schijf op" - Hier staat dan iets als: \\pile.science.ru.nl\''mylogin''
 
** ''Gebackupte netwerkschijf'' (ook wel "volletje" genoemd) of een ''web-server directory'': ga op de eigen werkplek na wat het netwerk-pad van deze netwerk share is
 
** ''Gebackupte netwerkschijf'' (ook wel "volletje" genoemd) of een ''web-server directory'': ga op de eigen werkplek na wat het netwerk-pad van deze netwerk share is
*** Via "Mijn Computer" onder Windows, rechts-klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijken de eigenschappen: het netwerkpad ziet er uit als \\''servernaam''.science.ru.nl\''sharenaam''
+
*** Via "Mijn Computer" onder Windows, rechts-klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijk de eigenschappen: het netwerkpad ziet er uit als \\''servernaam''.science.ru.nl\''sharenaam'', met servernaam gelijk aan sharenaam-srv.
 
*** Via de "Finder" onder MacOS X, klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijk de eigenschappen met Command-I: het netwerkpad ziet er uit als smb://''servernaam''.science.ru.nl/''sharenaam''
 
*** Via de "Finder" onder MacOS X, klik op de betreffende netwerk-schijf en bekijk de eigenschappen met Command-I: het netwerkpad ziet er uit als smb://''servernaam''.science.ru.nl/''sharenaam''
 
<br />
 
<br />
Line 489: Line 447:
  
 
[en]
 
[en]
Sorry, only the Dutch version is available.
+
This setup works in principle for all so-called "Samba" shares, that are also known as "smb" or "CIFS" network shares.
 +
 
 +
Off-campus you always need a [[Vpn|VPN]] connection to connect to a share, on campus this is only necessary for a few more secured shares.
 +
 
 +
The iPad does not natively support Samba, so an app is needed. The example uses '''FileBrowser'''.  An alternative is '''GoodReader'''.
 +
 
 +
The FileBrowser app can show MS Office documents, but not edit them. If you want to edit these files, nstall the app '''Documents To Go'''.  FileBrowser can also show PDF documents.
 +
<br />
 +
* Determine the name of the fileserver.  Some cases often encountered:
 +
** ''Science home-directory'': log in to [https://diy.science.ru.nl the Do-It-Yourself website] and look in the homepage behind "Home disk at"- This is something like: \\pile.science.ru.nl\''mylogin''
 +
** ''Backupped network disk'' (sometimes called "volletje") or a ''web-server directory'': on your own pc find out the network path of this network share
 +
*** Through "My Computer" in MS-Windows, right-click the network disk and look at the properties: the network path looks like \\''servername''.science.ru.nl\''sharenaam'', with servername matching sharenaam-srv.
 +
*** Through the "Finder" in MacOS X, click the network disk and look at the properties with Command-I: the network path looks like smb://''servername''.science.ru.nl/''sharename'', with servername matching sharenaam-srv.
 +
<br />
 +
* Install the app '''FileBrowser'''
 +
* Open '''FileBrowser'''
 +
* Choose ''Menu''
 +
* Choose ''+'' to add a new network server
 +
* Fill in:
 +
<br />
 +
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 +
| Address
 +
| \\''servername''.science.ru.nl (Windows notation) '''or''' smb://''servername''.science.ru.nl (Mac notation)
 +
|-
 +
| colspan="2" | Click ''Show More Settings''
 +
|-
 +
| Display Name
 +
| ''your own choosing, e.g. '' "Home"
 +
|-
 +
| User Name
 +
| Choose ''Edit...'' and fill in the ''science loginnaam''
 +
|-
 +
| Password
 +
| Safe is ''On demand'', which lets you fill in the password each time, You can also choose ''Edit...'' and fill in the science password
 +
|-
 +
| colspan="2"| Click ''Advanced Settings''
 +
|-
 +
| Enable NetBIOS
 +
| switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click ''OK''
 +
|-
 +
| Compatibility Mode
 +
| switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click ''OK''
 +
|-
 +
| Auto List Shares
 +
| switched on (default) if more than 1 network share is needed from this server, otherwise switched off.
 +
|-
 +
| SMB Pipelining
 +
| switched off
 +
|-
 +
| SMB Port Number
 +
| 445 (default)
 +
|}
 +
<br />
 +
* Choose ''Save'', FileBrowser will check whether it can reach the server.
 +
* A pop-up will appear if the password has not been entered before.
 +
** Fill in the password of the ''science account'' and press ''Connect''.
 +
* If ''Auto List Shares'':
 +
** ''switched on'': all shares of this server that can be accessed are shown.
 +
** ''switched off'': choose ''Add Share'', fill in the ''sharename'' and choose ''Add''.
 +
* Navigation on the network disk:
 +
** Choose a directory (folder) to enter it;
 +
** Choose a document to open it, FileBrowser uses an internal viewer (Stratosferix) to show documents;
 +
** Tap the document to show the menu below:
 +
*** Choose the "export" option to open the document in a different app, e.g. in Documents To Go;
 +
*** Choose ''+'' to bookmark the current document;
 +
*** Choose the "bookmarks" option to show all bookmarks, this makes it easy to switch between documenten.  
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 10:09, 30 October 2017

General remarks

Usage

Initial Setup

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Managing the iPad

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Installing and updating apps

Wi-Fi Eduroam

The Eduroam wireless network is available in all campus buildings. It is also available in other universities, see Eduroam.nl.

Browse to http://www.ru.nl/wireless for all info and configuration manuals.

 • When asked for username and password, this can be one of the following combinations:


Username Password
choice 1 RU-password (as is used for Radboudnet)
choice 2 sciencelogin@science.ru.nl Science-password (as is used on the Do-It-Yourself site


You can check the network settings (blue arrow), it will show:

 • IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
 • Search domain: ru.nl

Mail and Calendar Configuration

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Science mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Google mail and calendar

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Google calendar (CalDAV)

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Exchange (RU mail)

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

VPN Configuration

Science VPN

See the VPN page.

RU VPN

See the ISC VPN page.

Access to a Network Share

C&CZ Samba shares

This setup works in principle for all so-called "Samba" shares, that are also known as "smb" or "CIFS" network shares.

Off-campus you always need a VPN connection to connect to a share, on campus this is only necessary for a few more secured shares.

The iPad does not natively support Samba, so an app is needed. The example uses FileBrowser. An alternative is GoodReader.

The FileBrowser app can show MS Office documents, but not edit them. If you want to edit these files, nstall the app Documents To Go. FileBrowser can also show PDF documents.

 • Determine the name of the fileserver. Some cases often encountered:
  • Science home-directory: log in to the Do-It-Yourself website and look in the homepage behind "Home disk at"- This is something like: \\pile.science.ru.nl\mylogin
  • Backupped network disk (sometimes called "volletje") or a web-server directory: on your own pc find out the network path of this network share
   • Through "My Computer" in MS-Windows, right-click the network disk and look at the properties: the network path looks like \\servername.science.ru.nl\sharenaam, with servername matching sharenaam-srv.
   • Through the "Finder" in MacOS X, click the network disk and look at the properties with Command-I: the network path looks like smb://servername.science.ru.nl/sharename, with servername matching sharenaam-srv.


 • Install the app FileBrowser
 • Open FileBrowser
 • Choose Menu
 • Choose + to add a new network server
 • Fill in:


Address \\servername.science.ru.nl (Windows notation) or smb://servername.science.ru.nl (Mac notation)
Click Show More Settings
Display Name your own choosing, e.g. "Home"
User Name Choose Edit... and fill in the science loginnaam
Password Safe is On demand, which lets you fill in the password each time, You can also choose Edit... and fill in the science password
Click Advanced Settings
Enable NetBIOS switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click OK
Compatibility Mode switched on - the warning can be ignored if it's a C&CZ-managed fileserver, click OK
Auto List Shares switched on (default) if more than 1 network share is needed from this server, otherwise switched off.
SMB Pipelining switched off
SMB Port Number 445 (default)


 • Choose Save, FileBrowser will check whether it can reach the server.
 • A pop-up will appear if the password has not been entered before.
  • Fill in the password of the science account and press Connect.
 • If Auto List Shares:
  • switched on: all shares of this server that can be accessed are shown.
  • switched off: choose Add Share, fill in the sharename and choose Add.
 • Navigation on the network disk:
  • Choose a directory (folder) to enter it;
  • Choose a document to open it, FileBrowser uses an internal viewer (Stratosferix) to show documents;
  • Tap the document to show the menu below:
   • Choose the "export" option to open the document in a different app, e.g. in Documents To Go;
   • Choose + to bookmark the current document;
   • Choose the "bookmarks" option to show all bookmarks, this makes it easy to switch between documenten.