Difference between revisions of "Huisleverancier PC's"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
m ([Basis-configuratie][Basic configuration])
 
(23 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Huisleverancier: Scholten Awater][Standard supplier: Scholten Awater] ==
+
=== [Huisleverancier: CentralPoint (voorheen Scholten Awater)][Standard supplier: CentralPoint (formerly Scholten Awater)] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
De huisleverancier voor pc's voor de Radboud Universiteit is sinds 1 maart 2006 [http://www.sa.nl/ Scholten Awater]. Bij de nieuwe Europese aanbesteding voor werkplek pc's vanaf 1 september 2009 is Scholten Awater weer als winnaar uit de bus gekomen. Vaste contactpersoon is Matijn Schraven, e-mail: M.Schraven@sa.nl, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 024-3579 914.
+
De huisleverancier voor pc's voor de Radboud Universiteit is sinds 1 maart 2006 [http://www.centralpoint.nl/ CentralPoint (voorheen Scholten Awater)] na diverse Europese aanbestedingen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The standard supplier of pc's for Radboud University is [http://www.sa.nl/ Scholten Awater] since March, 2006. SA also won the new European tender for pc's starting September, 2009. The contact for Radboud University is Matijn Schraven, e-mail: M.Schraven@sa.nl, [[Image:telephone.gif|telefoon]] 024-3579 914.
+
The standard supplier of pc's for Radboud University is [http://www.centralpoint.nl/ CentralPoint (formerly Scholten Awater] since March, 2006, after several European tenders.
 
[/en]
 
[/en]
 
  
 
=== [Kernassortiment][Limited selection] ===
 
=== [Kernassortiment][Limited selection] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Een team met leden van verschillende faculteiten stelt een kernassortiment samen van producten met een extra gunstige prijs. De samenstelling van het kernassortiment zal elke 6 maanden opnieuw bekeken worden.
+
Het [http://www.ru.nl/isc ISC] stelt een kernassortiment samen van geteste producten met vaak een extra gunstige prijs. Deze zijn via BASS bij Centralpoint te zien in "Mijn assortiment" als RU-laptop, RU-desktop etc.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
A team with members from several faculties pick a limited selection of products with a favourable price. This selection is updates every six months.
+
The [http://www.ru.nl/isc ISC] picks a limited selection of tested products with often a favourable price. These can be seen via BASS at CentralPoint in "Mijn assortiment" as RU-laptop, RU-desktop etc.
[/en]
+
 
 +
=== [Website][Website] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
 +
Via het [https://www.bass.ru.nl  inkoopsysteem BASS] kan men op [http://www.centralpoint.nl/ de website van CentralPoint] RU-prijzen zien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
From within [https://www.bass.ru.nl the purchasing system BASS] you can reach the [http://www.centralpoint.nl/ website of CentralPoint] with RU pricing.
 +
[/en]
  
=== website ===
+
=== [Bestelprocedure][Ordering] ===
  
Op de website van Scholten Awater staan de RU-prijzen gegeven. Daarvoor moet u inloggen met een loginnaam en password. Er is een loginnaam/password-combinatie voor eindgebruikers (die alleen het kernassortiment mogen zien) en een combinatie voor computerondersteuningsgroepen en inkoop (die het volledige assortiment mogen zien). Inkoop en C&CZ hebben overwogen dat de gebruikers van NWI vaak andere of meer apparatuur nodig hebben dan een standaard configuratie. Bovendien zijn de leerstoelgroepen eigen baas over hun budgetten. Daarom is besloten om de afdelingscontactpersonen van alle leerstoelgroepen en diensten in NWI de loginnaam/password-combinatie te geven van de computerondersteuners. Hiermee kan de afdelingscontactpersoon:
+
[nl]
 +
U dient uw bestelling via het [[BASS|financiële systeem]] op te geven aan de [http://www.ru.nl/inkoop afdeling inkoop]. Offertes kunt u als bijlage meesturen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Just like other orders, through [[BASS|the financial system]] delivered to [http://www.ru.nl/inkoop the purchasing department]. Quotes can be attached.
 +
[/en]
  
* Alle producten bekijken met de RU-prijs (ex BTW)
+
=== [Basis-configuratie][Basic configuration] ===
* Online offerte aanvragen
 
* De status van openstaande orders en offertes bekijken
 
  
Omdat iedereen dezelfde loginnaam gebruikt, is het voor Scholten Awater niet duidelijk aan wie een offerte gestuurd moet worden. Geef daarom uw naam en e-mail adres als u een offerte vraagt.
+
[nl]
 +
Er zullen altijd enkele basis-configuraties aangeboden worden voor desktop, monitor en laptop. Deze basis-pc's zijn getest: ze kunnen met een standaard procedure, via het netwerk, geïnstalleerd worden. N.B.: De RU heeft een campuslicenties voor UPGRADE van MS-Windows op desktops. U kunt dus de goedkoopste versie van MS-Windows te bestellen (home-edition, deze is in de prijs van de basis-pc inbegrepen). Bij de netwerkinstallatie wordt de professionele versie geïnstalleerd. Zij die geen gebruik van de netwerkinstallatie (kunnen) maken, kunnen bij C&CZ [[Microsoft windows|een Windows CD/DVD]] lenen. Upgrade van de ene (NL) taal naar een andere (UK) schijnt problematisch te zijn, dan kan men beter een nieuwe installatie doen. Als u een Linux operating systeem gebruikt, hoeft u geen MS-Windows licentie te kopen. Dit dient u bij uw bestelling te vermelden. Er wordt dan Free DOS opgezet door CentralPoint.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
There will always be some basic configurations for desktop, monitor and laptop. These basic pc's have been tested: they can be installed over the network with a standard procedure. Take note: Radboud University has a site license for an UPGRADE of MS-Windows for desktops. You can buy the cheapest version of MS-Windows (home-edition, included in the basic pc). When installing over the network, the professional version will be installed. If you don't use the network installation, you can borrow [[Microsoft windows|Windows CD/DVD's]] from C&CZ.  
 +
[/en]
  
=== bestelprocedure ===
+
=== [Garantie][Warranty] ===
  
U dient uw bestelling via het financiele systeem op te geven aan de afdeling inkoop. Offertes kunt u per interne post of via e-mail meesturen.
+
[nl]
 +
Op de producten uit het kernassortiment zit standaard 3 jaar garantie met Next Business Day reparatie. Soms kan men een vierde jaar bijkopen. PAS OP: OP ANDERE PRODUCTEN WORDT DE STANDAARD_FABRIEKSGARANTIE GEGEVEN. KIJK DUS GOED NAAR DE VOORWAARDEN IN DE PRIJSLIJST. In geval van reparaties zal C&CZ ervoor zorgen dat de monteur op de juiste plaats komt. Kijk voor het reparatieformulier op [[Reparaties|Reparaties]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
See Dutch version.
 +
[/en]
  
=== afleverprocedure ===
+
=== [Verpakking][Packaging] ===
  
Scholten Awater zal de bestelling afleveren bij het logistiek centrum waar de order gereed wordt gemeld in het financiele systeem en waar voor verdere aflevering gezorgd wordt.
+
[nl]
 +
Ieder wordt dringend verzocht om de verpakking bij het logistiek centrum af te (laten) leveren. Centralpoint neemt deze n.l. kosteloos mee, wat de faculteit afvoerkosten bespaart.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
See Dutch version.
 +
[/en]
  
=== basis-configuratie ===
+
=== [Afvoer][Disposal] ===
  
Op dit moment (november 2007) wordt als basis-configuratie aangeboden:
+
[nl]
 +
De RU heeft een [https://www.radboudnet.nl/publish/pages/803506/afvalstoffenregeling_radboud_universiteit_1_1_augustus_2019.pdf afvalstoffenregeling].
 +
Computerapparatuur kan aangeboden worden aan het Logistiek Centrum telefoon 52156. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van data of datadragers.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
See Dutch version.
 +
[/en]
  
* PC's:
+
[[Category:Hardware]]
*  HP DC7800 CMT - Core 2 Duo E6550, 2 GB/160GB/DVD-RW.
 
*  HP DC5750 MT - Athlon 64 X2 4400+ 2.3 GHz, 1 GB/260GB/DVD-RW
 
* Laptop:
 
* HP Compaq Business Notebook 6710b - Core 2 Duo T7250 2 GHz - 15.4" TFT
 
* Monitoren:
 
*  PHI170B7CS: Philips TFT - 17" - 1280 x 1024.
 
*  PHI170P7ES: Philips TFT - 17" -  1280 x 1024.
 
*  PHI170P7ES: Philips TFT - 19" - 1280 x 1024.
 
*  PHI170P7ES: Philips TFT - 19" - 1280 x 1024.
 
 
 
Deze basis-PC's zijn getest: ze kunnen met de bekende procedure, via het netwerk, geinstalleerd worden. Misschen ten overvloede: De RU heeft campuslicenties voor UPGRADE van MS-Windows. U dient dus de goedkoopste versie van windows te bestellen (home-edition, deze is in de prijs van de basis-PC inbegrepen). Bij de netwerkinstallatie wordt de professionele versie geinstalleerd. Zij die geen gebruik van de netwerkinstallatie (kunnen) maken, kunnen bij C&CZ de CDs met XP Professional lenen. Upgrade vam de ene (NL) taal naar een andere (UK) schijnt problematisch te zijn, dan kan men beter een nieuwe install doen. Als u een Linux operating systeem gebruikt, hoeft u geen MS-Windows licentie te kopen. Dit dient u bij uw bestelling te vermelden. Er wordt dan Free DOS opgezet door Scholten Awater.
 
 
 
=== afleveren en garantie ===
 
 
 
Afleveringen zullen door Scholten Awater 2 keer per week uitgevoerd worden. Op de producten uit het kernassortiment zit standaard 3 jaar garantie met next business day reparatie. Soms kan men een vierde jaar bijkopen. PASOP: OP ANDERE PRODUCTEN WORDT DE STANDAARD_FABRIEKSGARANTIE GEGEVEN. KIJK DUS GOED NAAR DE VOORWAARDEN IN DE PRIJSLIJST. In geval van reparaties zal C&CZ ervoor zorgen dat de monteur op de juiste plaats komt. Kijk voor het reparatieformulie op [[Reparaties|Reparaties]].
 
 
 
=== verpakking ===
 
 
 
Ieder wordt dringend verzocht om de verpakking bij het logistiek centrum af te (laten) leveren. Scholten Awater neemt deze n.l. kostenloos mee, wat de faculteit afvoerkosten bespaart.
 
 
 
=== afvoer en inruil ===
 
 
 
Oude PC's, laptops, printers en monitoren kunnen ingeruild worden. Hiervoor is een afvoerpremie verschuldigd (per PC, notebook, printer, fax of copier: € 7.00, per monitor: € 3.00, per server: € 15,00.) Scholten Awater draagt er zorg voor dat harde schijven professioneel gewist worden en dat de apparatuur door erkende bedrijven wordt verwerkt. Voor vrij recente modellen wordt een inruilbedrag betaald. Deze tarieven zijn bekend bij inkoop en C&CZ.
 
 
 
== De OUDE huisleverancier voor PC's: Switch ==
 
 
 
Tot maart 2006 was de huisleverancier voor PC's bij de B-faculteit de firma [http://www.switch.nl/ Switch Automatisering B.V.].
 
 
 
De prijslijsten van Switch waren beschikbaar op [http://www.switch.nl/rub http://www.switch.nl/rub]
 
 
 
De oude Switch garantievoorwaarden en oude prijslijsten zijn op verzoek beschikbaar. Voor reparaties zie: [[Reparaties|Reparaties]].
 
 
 
Voor prijzen en verkoop informatie nam men eventueel contact op met Switch Duiven ([[Image:telephone.gif|telefoon]] 026-3195656)
 
 
 
Bij problemen met apparatuur van Switch kan men contact opnemen met de Switch Technische Dienst in Zevenaar ([[Image:telephone.gif|telefoon]] 0541-573717) voor extra hulp. [/nl]
 
 
 
[en]NOT_YET_TRANSLATED[/en]
 
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
[[Category:TeVertalen]]
 

Latest revision as of 15:22, 5 September 2019

Standard supplier: CentralPoint (formerly Scholten Awater)

The standard supplier of pc's for Radboud University is CentralPoint (formerly Scholten Awater since March, 2006, after several European tenders.

Limited selection

The ISC picks a limited selection of tested products with often a favourable price. These can be seen via BASS at CentralPoint in "Mijn assortiment" as RU-laptop, RU-desktop etc.

Website

[en] From within the purchasing system BASS you can reach the website of CentralPoint with RU pricing.

Ordering

Just like other orders, through the financial system delivered to the purchasing department. Quotes can be attached.

Basic configuration

There will always be some basic configurations for desktop, monitor and laptop. These basic pc's have been tested: they can be installed over the network with a standard procedure. Take note: Radboud University has a site license for an UPGRADE of MS-Windows for desktops. You can buy the cheapest version of MS-Windows (home-edition, included in the basic pc). When installing over the network, the professional version will be installed. If you don't use the network installation, you can borrow Windows CD/DVD's from C&CZ.

Warranty

See Dutch version.

Packaging

See Dutch version.

Disposal

See Dutch version.