Difference between revisions of "Huisleverancier PC's"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([De OUDE huisleverancier voor PC's: Switch][The PREVIOUS standard supplier])
m ([Basis-configuratie][Basic configuration])
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
=== [Huisleverancier: Scholten Awater][Standard supplier: Scholten Awater] ===
+
=== [Huisleverancier: CentralPoint (voorheen Scholten Awater)][Standard supplier: CentralPoint (formerly Scholten Awater)] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
De huisleverancier voor pc's voor de Radboud Universiteit is sinds 1 maart 2006 [http://www.sa.nl/ Scholten Awater]. Bij de nieuwe Europese aanbesteding voor werkplek pc's vanaf 1 september 2009 is Scholten Awater weer als winnaar uit de bus gekomen.
+
De huisleverancier voor pc's voor de Radboud Universiteit is sinds 1 maart 2006 [http://www.centralpoint.nl/ CentralPoint (voorheen Scholten Awater)] na diverse Europese aanbestedingen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The standard supplier of pc's for Radboud University is [http://www.sa.nl/ Scholten Awater] since March, 2006. SA also won the new European tender for pc's starting September, 2009.
+
The standard supplier of pc's for Radboud University is [http://www.centralpoint.nl/ CentralPoint (formerly Scholten Awater] since March, 2006, after several European tenders.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 11: Line 11:
  
 
[nl]
 
[nl]
Het [http://www.ru.nl/isc ISC] stelt een [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/werkplek-campus/ict-werkplek/hard-software/ kernassortiment] samen van producten met een extra gunstige prijs. De samenstelling van het kernassortiment zal regelmatig opnieuw bekeken worden.
+
Het [http://www.ru.nl/isc ISC] stelt een kernassortiment samen van geteste producten met vaak een extra gunstige prijs. Deze zijn via BASS bij Centralpoint te zien in "Mijn assortiment" als RU-laptop, RU-desktop etc.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The [http://www.ru.nl/isc ISC] picks a [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/werkplek-campus/ict-werkplek/hard-software/ limited selection of products] with a favourable price. This selection is regularly updated.
+
The [http://www.ru.nl/isc ISC] picks a limited selection of tested products with often a favourable price. These can be seen via BASS at CentralPoint in "Mijn assortiment" as RU-laptop, RU-desktop etc.
[/en]
 
  
 
=== [Website][Website] ===
 
=== [Website][Website] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Op de [http://www.sa.nl/ website van Scholten Awater] staan in de webshop de RU-prijzen gegeven. Daarvoor moet u inloggen met een loginnaam en password. Er is een loginnaam/password-combinatie voor eindgebruikers (die alleen het kernassortiment mogen zien) en een combinatie voor computerondersteuningsgroepen en inkoop (die het volledige assortiment mogen zien). Inkoop en C&CZ hebben overwogen dat de gebruikers van FNWI vaak andere of meer apparatuur nodig hebben dan een standaard configuratie. Bovendien zijn de leerstoelgroepen eigen baas over hun budgetten. Daarom is besloten om de afdelingscontactpersonen van alle leerstoelgroepen en diensten in FNWI de loginnaam/password-combinatie te geven van de computerondersteuners. Hiermee kan de afdelingscontactpersoon:
+
Via het [https://www.bass.ru.nl  inkoopsysteem BASS] kan men op [http://www.centralpoint.nl/ de website van CentralPoint] RU-prijzen zien.
 
 
* Alle producten bekijken met de RU-prijs (ex BTW)
 
* Online offerte aanvragen
 
* De status van openstaande orders en offertes bekijken.
 
 
 
Omdat iedereen dezelfde loginnaam gebruikt, is het voor Scholten Awater niet duidelijk aan wie een offerte gestuurd moet worden. Geef daarom uw naam en e-mail adres als u een offerte vraagt.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The [http://www.sa.nl/ website of Scholten Awater] lists RU prices in the webshop if you are logged in. The department contact for C&CZ in alle departments of the Faculty of Science has got the loginname/password from C&CZ. With this loginname/password the department contact can:
+
From within [https://www.bass.ru.nl the purchasing system BASS] you can reach the [http://www.centralpoint.nl/ website of CentralPoint] with RU pricing.
 
 
* view all products with RU-prices (excl. VAT)
 
* request a quote online
 
* view the status of purchase orders and quotes.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
Because everybody in the Faculty of Science uses the same loginname, Scholten Awater cannot see who to send a quote. Therefore please supply your name and email address when requesting a quote.
 
  
 
=== [Bestelprocedure][Ordering] ===
 
=== [Bestelprocedure][Ordering] ===
Line 45: Line 32:
 
[en]
 
[en]
 
Just like other orders, through [[BASS|the financial system]] delivered to [http://www.ru.nl/inkoop the purchasing department]. Quotes can be attached.
 
Just like other orders, through [[BASS|the financial system]] delivered to [http://www.ru.nl/inkoop the purchasing department]. Quotes can be attached.
[/en]
 
 
=== [Afleverprocedure][Delivery] ===
 
 
[nl]
 
Scholten Awater zal normaal gesproken twee maal per week bestellingen afleveren bij [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/logistiek/logistiek_centrum/ het logistiek centrum] waar de order gereed wordt gemeld in [[BASS|het financiële systeem]] en waar voor verdere aflevering gezorgd wordt.
 
[/nl]
 
[en]
 
Scholten Awater normally will deliver twice a week to [http://www.ru.nl/fnwi/ihz/logistiek/logistiek_centrum/ the logistic center] that will sign for receipt in [[BASS|the financial system]] and take care of further delivery.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 59: Line 37:
  
 
[nl]
 
[nl]
Er zullen altijd enkele basis-configuraties aangeboden worden voor desktop, monitor en laptop. Deze basis-pc's zijn getest: ze kunnen met een standaard procedure, via het netwerk, geïnstalleerd worden. N.B.: De RU heeft een campuslicenties voor UPGRADE van MS-Windows op desktops. U kunt dus de goedkoopste versie van MS-Windows te bestellen (home-edition, deze is in de prijs van de basis-pc inbegrepen). Bij de netwerkinstallatie wordt de professionele versie geïnstalleerd. Zij die geen gebruik van de netwerkinstallatie (kunnen) maken, kunnen bij C&CZ [[Microsoft windows|een Windows CD/DVD]] lenen. Upgrade van de ene (NL) taal naar een andere (UK) schijnt problematisch te zijn, dan kan men beter een nieuwe installatie doen. Als u een Linux operating systeem gebruikt, hoeft u geen MS-Windows licentie te kopen. Dit dient u bij uw bestelling te vermelden. Er wordt dan Free DOS opgezet door Scholten Awater.
+
Er zullen altijd enkele basis-configuraties aangeboden worden voor desktop, monitor en laptop. Deze basis-pc's zijn getest: ze kunnen met een standaard procedure, via het netwerk, geïnstalleerd worden. N.B.: De RU heeft een campuslicenties voor UPGRADE van MS-Windows op desktops. U kunt dus de goedkoopste versie van MS-Windows te bestellen (home-edition, deze is in de prijs van de basis-pc inbegrepen). Bij de netwerkinstallatie wordt de professionele versie geïnstalleerd. Zij die geen gebruik van de netwerkinstallatie (kunnen) maken, kunnen bij C&CZ [[Microsoft windows|een Windows CD/DVD]] lenen. Upgrade van de ene (NL) taal naar een andere (UK) schijnt problematisch te zijn, dan kan men beter een nieuwe installatie doen. Als u een Linux operating systeem gebruikt, hoeft u geen MS-Windows licentie te kopen. Dit dient u bij uw bestelling te vermelden. Er wordt dan Free DOS opgezet door CentralPoint.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 68: Line 46:
  
 
[nl]
 
[nl]
Op de producten uit het kernassortiment zit standaard 3 jaar garantie met next business day reparatie. Soms kan men een vierde jaar bijkopen. PAS OP: OP ANDERE PRODUCTEN WORDT DE STANDAARD_FABRIEKSGARANTIE GEGEVEN. KIJK DUS GOED NAAR DE VOORWAARDEN IN DE PRIJSLIJST. In geval van reparaties zal C&CZ ervoor zorgen dat de monteur op de juiste plaats komt. Kijk voor het reparatieformulie op [[Reparaties|Reparaties]].
+
Op de producten uit het kernassortiment zit standaard 3 jaar garantie met Next Business Day reparatie. Soms kan men een vierde jaar bijkopen. PAS OP: OP ANDERE PRODUCTEN WORDT DE STANDAARD_FABRIEKSGARANTIE GEGEVEN. KIJK DUS GOED NAAR DE VOORWAARDEN IN DE PRIJSLIJST. In geval van reparaties zal C&CZ ervoor zorgen dat de monteur op de juiste plaats komt. Kijk voor het reparatieformulier op [[Reparaties|Reparaties]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 77: Line 55:
  
 
[nl]
 
[nl]
Ieder wordt dringend verzocht om de verpakking bij het logistiek centrum af te (laten) leveren. Scholten Awater neemt deze n.l. kosteloos mee, wat de faculteit afvoerkosten bespaart.
+
Ieder wordt dringend verzocht om de verpakking bij het logistiek centrum af te (laten) leveren. Centralpoint neemt deze n.l. kosteloos mee, wat de faculteit afvoerkosten bespaart.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 83: Line 61:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afvoer en inruil][Disposal] ===
+
=== [Afvoer][Disposal] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Oude PC's, laptops, printers en monitoren kunnen ingeruild worden. Hiervoor is een afvoerpremie verschuldigd (per PC, notebook, printer, fax of copier: € 7.00, per monitor: € 3.00, per server: € 15,00.) Scholten Awater draagt er zorg voor dat harde schijven professioneel gewist worden en dat de apparatuur door erkende bedrijven wordt verwerkt. Voor vrij recente modellen wordt een inruilbedrag betaald. Deze tarieven zijn bekend bij inkoop en C&CZ.
+
De RU heeft een [https://www.radboudnet.nl/publish/pages/803506/afvalstoffenregeling_radboud_universiteit_1_1_augustus_2019.pdf afvalstoffenregeling].
 +
Computerapparatuur kan aangeboden worden aan het Logistiek Centrum telefoon 52156. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van data of datadragers.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
See Dutch version.
 
See Dutch version.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
[[Category:Hardware]]
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Latest revision as of 14:22, 5 September 2019

Standard supplier: CentralPoint (formerly Scholten Awater)

The standard supplier of pc's for Radboud University is CentralPoint (formerly Scholten Awater since March, 2006, after several European tenders.

Limited selection

The ISC picks a limited selection of tested products with often a favourable price. These can be seen via BASS at CentralPoint in "Mijn assortiment" as RU-laptop, RU-desktop etc.

Website

[en] From within the purchasing system BASS you can reach the website of CentralPoint with RU pricing.

Ordering

Just like other orders, through the financial system delivered to the purchasing department. Quotes can be attached.

Basic configuration

There will always be some basic configurations for desktop, monitor and laptop. These basic pc's have been tested: they can be installed over the network with a standard procedure. Take note: Radboud University has a site license for an UPGRADE of MS-Windows for desktops. You can buy the cheapest version of MS-Windows (home-edition, included in the basic pc). When installing over the network, the professional version will be installed. If you don't use the network installation, you can borrow Windows CD/DVD's from C&CZ.

Warranty

See Dutch version.

Packaging

See Dutch version.

Disposal

See Dutch version.