Vpn windows2k

From Cncz
Revision as of 13:47, 13 November 2008 by Wim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Configuring a PPTP VPN connection in Windows 2000

Om een PPTP VPN op te zetten in Windows 2000 zijn een aantal onderdelen nodig. U moet minimaal beschikken over:

 • Lees science.ru.nl ipv sci.kun.nl. Plaatjes zijn gemaakt voor de DNS rename!!!
 • Een internet connectie
 • Een provider met GRE ondersteuning (standaard)
 • Een kabel/ADSL router (mits van toepassing) met GRE ondersteuning (standaard)
 • Een gebruikersnaam en wachtwoord

Deze Procedure is onder te verdelen in 3 onderdelen:

Installatie

Eerst opent u het configuratiescherm. Bij een standaard installatie is dit te vinden onder:

Start -> Settings / Instellingen -> Control Panel / Configuratiescherm

Dubbelkik op Network and Dial-Up Connections / Netwerk- en inbelverbindingen.

Klik op Make New Connection / Nieuwe verbinding maken. Het volgende scherm zal verschijnen.

Pptp eng 1.jpg

Vervolgens klikt u Next / Volgende. Uit het volgende menu kiest u Connect to a private network through Internet / Verbinding maken met een particulier netwerk via het Internet.

Pptp eng 2.jpg

Klikt op Next / Volgende. In het volgende scherm kan worden gekozen om eerst een andere connectie tot stand te brengen. Dit is nodig indien u dient in te bellen. Dit kan voor ADSL nodig zijn bij sommige providers

Pptp eng 3.jpg

Klik op Next / Volgende. Vervolgens moeten we de VPN server ingeven. Dit kan een IP adres of een hostname zijn.

Pptp eng 4.jpg

Klik Next / Volgende om verder te gaan. Hierna kan een keuze worden gemaakt of het voor alle gebruikers is of alleen voor de ingelogde gebruiker

Pptp eng 5.jpg

Vervolgens klikt u weer Next / Volgende. In het laatste scherm kunt u de connectie een naam geven. Geef dit een passende naam zoals B-FAC vpn connection. Ook is het aan te bevelen de optie Add shortcut to my desktop aan te vinken zodat in het vervolg makkelijk de connectie gemaakt kan worden

Pptp eng 6.jpg

Klik nu Finish / Voltooien om de installatie te voltooien. Nu klikt u op het icoon op u desktop met de naar die u aan de VPN connectie heeft gegeven. Als u geen snelkoppeling op u desktop heeft staan kunt u de connectie benaderen via: Start -> Settings / Instellingen -> Control Panel / Configuratiescherm, Network and dail-up connections / Netwerk- en inbelverbindingen en vervolgens de vpn verbinding kiezen. Het volgende scherm zal zich openen.

Pptp eng 7.jpg

klik op opties om de Properties / Eigenschappen van de verbinding te bekijken. Vervolgens klikt u op het tabblad Security. In dit tabblad zou het volgende aan moeten staan :

 • Typical (Recommended settings)
 • Require secured password
 • Requite Data Encryption

Pptp eng 8.jpg

Vervolgens gaat u naar het tabblad Networking. Zet hier het type op PPTP.

Pptp eng 9.jpg

Vervolgens dubbelklikt u op Internet Protocol(TCP/IP) en vervolgens Advanced. In het tabblad General vinkt u de optie Use default gateway on remote network uit wanneer u alleen verbinding maakt naar de universiteit. Maakt u echter verbinding naar niet universitaire sites, waarvoor het belangrijk is dat de verbinding vanuit het universitaire netwerk lijkt te komen, dan moet deze optie juist aan staan!

Pptp eng 10.jpg

Pptp eng 11.jpg

Vervolgens de vensters sluiten met OK tot u weer bij het volgende scherm komt.

Pptp eng 7.jpg

Vul vervolgens u gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt u Connect. In het geval dat alles correct is zal naar enkele seconde de verbinding tot stand gebracht zijn.

Vragen en problemen

Vraag: Ik krijg een foutmelding over "Your credentials have failed remote network authentication".

Antwoord:

 • U gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist. Neem contact op met systeembeheer.
 • U bevind zich in een domein en het domein wordt toegevoegd aan u gebruikersnaam. Kijk of u het domein kunt verwijderen of zonodig neem contact op met systeembeheer voor een aanpassing.


Vraag: Error 734: The PPP link control protocol was terminated.

Antwoord: U gebruikt mogelijk een te lage of geen encryptie op de verbinding. Zie de installatieprocedure voor de correcte instellingen.

Vraag: Error 769: The specified destination is not reachable. Antwoord: De hostname of het IP adres van de machine waar nu naar connect zijn onjuist. Controleer de instellingen en indien nodig neem contact op met het systeembeheer.

Vraag: Error 678: There was no answer.

Antwoord: de hostname of het IP addres zijn onjuist, Controleer de instellingen.

Vraag: Error 619: the specified port is not connected.

Antwoord:

 1. Er is iets fout gegaan met de connectie, herstart windows en probeer het opnieuw.
 2. U draait een firewall die GRE pakketten blokkeert.
 3. Uw Service provider blokkeert GRE pakketten.
 4. Uw ADSL/Kabel router blokkeert GRE pakketten.

Vraag: Error 741: The local computer does not support the required data encryption type.

Antwoord: Er wordt gebruikt gemaakt van een andere methode als dat de server toestaat. Controleer instelling.

Vraag: Als ik de VPN connectie start werkt mijn internet niet meer.

Antwoord: U heeft de gateway naar het remote netwerk aan laten staan. Controleer de instelling.

Vraag: Soms wordt mijn verbinding verbroken.

Antwoord: Raadpleeg systeembeheer, het is mogelijk dat iemand anders gebruik maakt van u account.

Vraag: Werkt PPTP ook over een NAT verbinding ?

Antwoord: Ja, echter in sommige gevallen kan het zo zijn dat de router geen GRE pakketten doorlaat. Er zijn situaties waarbij het niet mogelijk is met meer dan een PC te connected als NAT wordt gebruikt.

Vraag: Werkt Xwin32 over de VPN verbinding ?

Antwoord: Het is mogelijk om Xwin32 te gebruiken. Het is te gebruiken alsof het op het normale B-FAC netwerk is. Echter moet wel rekening worden gehouden met de snelheid van de verbinding die vaak vele malen langzamer is.

Vraag: Er gebeuren vreemde dingen op mijn computer, zijn er logs van connecties ?

'Antwoord: Ja, er worden logs bijgehouden van welke connecties er naar de VPN tunnels gaan. Mocht er iets vreemd aan de hand zijn dan kunt u contact opnemen met systeembeheer. Zorg wel dat u over voldoende gegevens beschikt zoals : tijdstip, gebruikersnaam, IP adres van u verbinding. Tevens worden er logs bijgehouden van de connecties van de VPN naar het KUN netwerk. Het is niet mogelijk om vanuit buiten het KUN Netwerk de VPN verbinding te benaderen en visaversa.

Vraag: Kan ik vanuit het KUN netwerk mijn computer thuis benaderen ?

Antwoord: Ja, mits u het IP adres of domeinnaam weet die u is toegewezen.