EmailCodes

From Cncz
Revision as of 20:14, 10 October 2013 by Remcoa (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Email codes overview

ALICE-1

This is an email in which students are requested to participate in the digital course evaluation.

 • Recipients? All students that are registerd in OSIRIS for the exam of the corresponding course.
 • When? On the day of the exam (around 17:00)

ALICE-2

Dit is een herinneringsmail waarin nogmaals wordt verzocht om aan een cursusevaluatie deel te nemen.

 • Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS en de enquête nog niet hebben ingevuld.
 • Wanneer? Tien dagen na het tentamen (ongeveer om 05:30)

ALICE-3

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback van een cursus wordt teruggekoppeld aan studenten.

 • Aan wie? Alle studenten die de enquête hebben ingevuld.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.

ALICE-4

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback wordt teruggekoppeld aan de docent/cursuscoordinator van die cursus.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.

CUDO-1

This is an email by which the course coordinator is notified that the student course evaluation is completed (and can be found in the course file) and that subsequently the teacher evaluation form can be submitted to the course file.

 • Recipients? The course coordinator.
 • When? When the student course evaluation is completed, typically two weeks after the exam.

For more information on the course file, please, refer to http://www.radboudnet.nl/docentenfnwi/cursus/cursus-dossiers/
The teacher evaluation form can be found at the page http://www.radboudnet.nl/docentenfnwi/formulieren/cursus/

CUDO-2

Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator eraan wordt herinnerd om de docentevaluatie te schrijven.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? Twee weken nadat de studentenevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
 • Extra voorwaarde? Er staat nog geen docentenevaluatie PDF bestand in het cursusdossier

Zie #CUDO-1 voor meer informatie.

CUDO-3

Dit is een email naar de secretarissen/voorzitters van een OLC waarin wordt gemeld welke cursussen de week erop in principe door de betreffende OLC beoordeeld zou moeten kunnen worden.

 • Aan wie? De secretaris/voorzitter van een OLC.
 • Wanneer? Twee weken nadat de studentevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.

CNCZ01

 • Aan wie? Gebruikers van de webmaildienst http://roundcube.science.ru.nl
 • Wanneer? Als er bij het instellen van Filters in roundcube bestaande sieve filters worden aangetroffen.
 • Waarom? Bestaande filters worden niet weergegeven in roundcube en het is mogelijk dat ze niet meer werken.
 • Wat te doen? Verwijder de sieve filters en stel ze opnieuw in met roundcube. Zegt dit u niks, neem contact op met C&CZ!