Difference between revisions of "Hoofdpagina"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
 
[http://www.science.ru.nl/ <nl>B-faculteit</nl><en>faculty NWI</en>] &rarr;
 
[http://www.science.ru.nl/ <nl>B-faculteit</nl><en>faculty NWI</en>] &rarr;
 
''''[Computer & Communicatiezaken][Computer & Communications Department]''''
 
''''[Computer & Communicatiezaken][Computer & Communications Department]''''
 
https://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Overcncz
 
  
 
VANAF HIER TOT DE SOORTGELIJKE REGEL HIERONDER GAAT NAAR DE WEBSITE VAN C&CZ. DE REST BLIJFT DE HOOFDPAGINA VAN DE WIKI
 
VANAF HIER TOT DE SOORTGELIJKE REGEL HIERONDER GAAT NAAR DE WEBSITE VAN C&CZ. DE REST BLIJFT DE HOOFDPAGINA VAN DE WIKI
  
 
[nl]
 
[nl]
De afdeling C&amp;CZ (Computer- en Communicatiezaken) heeft als taak het beheer van computers en (data- en telefoon-)netwerken en de ondersteuning bij het gebruik ervan. C&amp;CZ doet dit voor de [http://www.science.ru.nl/ B-faculteit] van de [http://www.ru.nl/ Radboud Universiteit Nijmegen] ten behoeve van Onderwijs en Onderzoek en voor de ondersteunende afdelingen van Bestuur en Beheer.  
+
De afdeling C&amp;CZ (Computer- en Communicatiezaken) heeft als taak het beheer van computers en (data- en telefoon-)netwerken en de ondersteuning bij het gebruik ervan. C&amp;CZ doet dit voor de [http://www.science.ru.nl/ B-faculteit] van de [http://www.ru.nl/ Radboud Universiteit Nijmegen] ten behoeve van Onderwijs en Onderzoek en voor de ondersteunende afdelingen van Bestuur en Beheer. Alle medewerkers en studenten van de faculteit kunnen gebruik maken van de diensten van C&amp;CZ.
  
Contactgegevens voor de afdeling:
+
Alle informatie voor de gebruikers staat op de [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina wiki] van C&amp;CZ.    Ook alle nformatie over de afdeling zelf (medewerkers, adres en locatie, bereikbaarheid, nieuws en nieuwsarchief) vindt u op deze  [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Overcncz wiki].
  
*Locatie: HG03.055
+
C&amp;CZ is overgegaan van een website naar een wiki omdat dit het bijhouden van de informatie voor C&amp;CZ zelf veel eenvoudiger maakt. Maar het maakt het ook mogelijk voor alle medewerkers en studenten van FNWI om commentaar te leveren op de site en nog belangrijker: de informatie aan te passen als deze onvolledig of onduidelijk is. De bedoeling is dat elke pagina in twee talen beschikbaar is: Nederlands en Engels.
*T:      024-3656666/3653535
 
*F:      024-3652242
 
*E:       postmaster@science.ru.nl
 
  
De website van C&amp;CZ is overgezet naar een [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina wiki]. Dat maakt het bijhouden van de informatie voor C&amp;CZ zelf eenvoudiger maar het maakt het ook mogelijk voor
+
We hopen dat op deze manier de informatie voor de gebruikers sneller aangepast zal worden
alle medewerkers en studenten van FNWI om commentaar te leveren op de site en nog
+
en beter zal aansluiten op wat gebruikers willen weten.
belangrijker: de informatie aan te passen als deze onvolledig of onduidelijk is. De bedoeling is dat elke pagina in twee talen beschikbaar is: Nederlands en Engels.
 
  
We hopen dat op die manier de informatie voor de gebruikers sneller aangepast zal worden
+
* Voor zaken die met deze website te maken hebben, mail naar webmaster@science.ru.nl
en beter zal aansluiten op wat gebruikers willen weten.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
  
 
[en]
 
[en]
The department C&amp;CZ (Computers and Communication) is responsible for administration and management of computers and (data- and telephone-)networks. C&amp;CZ works for the [http://www.science.ru.nl/ Science Faculty] of the [http://www.ru.nl/ University of Nijmegen] on behalf of Education, Research and the supporting departments of the faculty.  
+
The department C&amp;CZ (Computers and Communication) is responsible for administration and management of computers and (data- and telephone-)networks. C&amp;CZ works for the [http://www.science.ru.nl/ Science Faculty] of the [http://www.ru.nl/ University of Nijmegen] on behalf of Education, Research and the supporting departments of the faculty. All staff and students of the faculty may use the services of C&amp;CZ.
  
Contact data for the department:
+
All information for the users you find in the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina wiki] of C&amp;CZ. Also all information about the department itself (staff, address and location, how to get here, news and news archive) is in this [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Overcncz wiki].
  
*Location: HG03.055
+
The information of C&amp;CZ transferred from a website into a wiki because this makes maintaining the information much easier for C&amp;CZ. Moreover, it also enables staff and students of the Faculty of
*T:        024-3656666/3653535
 
*F:        024-3652242
 
*E:        postmaster@science.ru.nl
 
 
 
The website of C&amp;CZ has been transferred into a [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Hoofdpagina wiki]. This makes maintaining the information easier for C&amp;CZ but it also enables staff and students of the Faculty of
 
 
Science to make comments on the site itself and more important: make changes, additions etc. if
 
Science to make comments on the site itself and more important: make changes, additions etc. if
 
information is lacking or unclear. We try to have every page available in two languages: Dutch and English.
 
information is lacking or unclear. We try to have every page available in two languages: Dutch and English.
Line 42: Line 30:
 
We hope that in this way the information for the users will be kept more up to date
 
We hope that in this way the information for the users will be kept more up to date
 
and be better readable/understandable for  our users.
 
and be better readable/understandable for  our users.
 +
 +
* For questions about this website, send mail to webmaster@science.ru.nl
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 49: Line 39:
 
* Voor vragen die niet in de [[:Category:Faq|FAQ]] staan, of via [[Speciaal:Search|zoeken]] beantwoord kunnen worden, is er de [[Helpdesk]]
 
* Voor vragen die niet in de [[:Category:Faq|FAQ]] staan, of via [[Speciaal:Search|zoeken]] beantwoord kunnen worden, is er de [[Helpdesk]]
 
* [[:Categorie:Overcncz|Meer informatie]] over de afdeling C&CZ
 
* [[:Categorie:Overcncz|Meer informatie]] over de afdeling C&CZ
* Voor zaken die met de website te maken hebben (missing links!), mail naar webmaster@science.ru.nl
+
 
  
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 56: Line 46:
 
* Questions without an answer in the [[:Category:Faq|FAQ]] , that cannot be answered through [[Speciaal:Search|searching]], should be directed to the      [[Helpdesk]]
 
* Questions without an answer in the [[:Category:Faq|FAQ]] , that cannot be answered through [[Speciaal:Search|searching]], should be directed to the      [[Helpdesk]]
 
* [[:Categorie:Overcncz|More information]] about the department C&CZ
 
* [[:Categorie:Overcncz|More information]] about the department C&CZ
* If it concerns the website (missing links!), send mail to      webmaster@science.ru.nl
+
 
 
[/en]  
 
[/en]  
  

Revision as of 11:01, 26 October 2007

Radboud University Nijmegenfaculty NWI → 'Computer & Communications Department'

VANAF HIER TOT DE SOORTGELIJKE REGEL HIERONDER GAAT NAAR DE WEBSITE VAN C&CZ. DE REST BLIJFT DE HOOFDPAGINA VAN DE WIKI


The department C&CZ (Computers and Communication) is responsible for administration and management of computers and (data- and telephone-)networks. C&CZ works for the Science Faculty of the University of Nijmegen on behalf of Education, Research and the supporting departments of the faculty. All staff and students of the faculty may use the services of C&CZ.

All information for the users you find in the wiki of C&CZ. Also all information about the department itself (staff, address and location, how to get here, news and news archive) is in this wiki.

The information of C&CZ transferred from a website into a wiki because this makes maintaining the information much easier for C&CZ. Moreover, it also enables staff and students of the Faculty of Science to make comments on the site itself and more important: make changes, additions etc. if information is lacking or unclear. We try to have every page available in two languages: Dutch and English.

We hope that in this way the information for the users will be kept more up to date and be better readable/understandable for our users.

  • For questions about this website, send mail to

VANAF BOVEN TOT HIER GAAT NAAR DE WEBSITE VAN C&CZ

[Newly Posted Articles]


[Recently Updated Articles]


[Recent Discussions]


[|Most Popular Articles]