Difference between revisions of "Microsoft windows"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(83 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [nl]Windows software[/nl][en]Windows software[/en] ==
+
== [Windows software voor medewerkers en studenten van FNWI][Windows software for employees and students of the Faculty of Science] ==
  
=== [nl]Direct bruikbaar vanaf een netwerkschijf[/nl][en]Direct from network drive[/en] ===
+
=== [Om zelf te installeren op een zelfbeheerde Windows PC][To install on your own Windows PC] ===
  
[nl]
+
* [[Install_share|Install-share]]: [nl]een netwerkschijf met installeerbare software.[/nl][en]a network drive with installable software.[/en]
Wanneer men beschikt over een zogenaamde [[hardware_bwpc_|beheerde werkplek]] met Windows-XP als in de PC terminalkamers, dan is allerlei software geïnstalleerd. Indien men wat mist, kan men zich tot C&CZ wenden. Op andere Windows-XP PC's kan men enkele software-pakketten direct gebruiken vanaf de [[S-schijf_|S-schijf]].
+
* [nl]Het[/nl][en]The[/en] [http://www.ru.nl/ils ILS] [nl]heeft een [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/software/
 
+
pagina over software] en houdt een [https://gosoftware.hosting.ru.nl/ lijst van RU-softwarelicenties] bij.[/nl][en]has a [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/software/
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra pakket)  
+
page on software] and maintains a [https://gosoftware.hosting.ru.nl/ list] of RU licensed software.[/en]
* [[mathematica_|Mathematica]] (interactief systeem voor mathematische berekeningen van [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]).  
+
* Surfspot.nl: [nl]Allerlei licentie software (die ook thuis gebruik mag worden) is bij[/nl] [en]All kinds of licensed software (which can also be used at home) can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. Afdelingen kunnen deze software via [http://www.ru.nl/inkoop/ Inkoop] bestellen.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord]. Departments can order these software packages via the [http://www.ru.nl/purchasing Purchase Department].[/en][nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/ils/ ILS] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten].[/en]
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen).
+
**[nl]De upgrade van Windows 10 naar de Education versie met o.a. BitLocker versleuteling is erg aan te raden.[/nl][en]The upgrade of Windows 10 to the Educational version with e.g. BitLocker encryption is recommended.[/en]
* [http://www.r-project.org/ R], statistiek.
+
* [nl] [[ChemBioOffice]] moet men direct installeren vanaf de site van de leverancier.[/nl][en]The [[ChemBioOffice]] software must be installed directly from the site of the supplier.[/en]
* [[FoxIt PDF Reader]] (Software alternatief voor bekijken en printen van PDF bestanden)
+
* C&CZ [nl]leent aan studenten en medewerkers van de FNWI DVD/CDs uit van allerlei[/nl] [en]lends (to students and staff of the Faculty of Science) DVD/CDs of[/en] [[Microsoft_windows_|Microsoft Windows]], [[Unix_|Unix/Linux]] [nl]of[/nl][en]or[/en] [[Macintosh_|Apple MacOS]] [nl]FNWI- of RU-licentie-software.[/nl][en]software with a RU or FNWI license agreement.[/en]
[/nl]
+
* [nl]Software voor de RU Concern systemen ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], ...).[/nl][en]Software for the RU Concern systems ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], ...).[/en]
[en]
 
When you are using a [[hardware_bwpc_|'C&CZ Managed PC']] with Windows-XP like the PC's in the computer labs, then a lot of software is already installed. If something seems to be missing, please notify C&CZ. On other Windows-XP PC's some of the software packages installed on the [[S-schijf_|S-disc]] can be used instantly.
 
  
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra package)
+
=== [Beschikbare software op door C&CZ beheerde Windows-computers][Software available on C&CZ managed Windows-computers] ===
* [[mathematica_|Mathematica]] (interactive system for mathematical calculations from [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]).
 
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' for interactive scientific calculations).
 
* [http://www.r-project.org/ R], statistical computing.
 
* [[FoxIt PDF Reader]] (Software alternative for viewing and printing PDF files)
 
[/en]
 
 
 
=== [nl]Om zelf te installeren[/nl][en]To install yourself[/en] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
* Software voor de RU Concern systemen ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
+
Het is niet mogelijk om exact aan te geven welke software op een door C&CZ beheerde Windows-computer geïnstalleerd wordt. Dit hangt in sterke mate af van de functie van de PC en de afdeling die eigenaar van de PC is. Licentiesoftware waarvoor geen campuslicentie bestaat is vaak maar op een deel van de PC's geïnstalleerd.
* Allerlei RU licentiesoftware is bij [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. Afdelingen kunnen deze software via 'Inkoop' van de afdeling [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ] bestellen. Voor enkele RU-software pakketten worden uitzonderingen vermeld op de [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software pagina].
 
* [http://blog.science.ru.nl/cncz/index.php?s=dale van Dale] woordenboeken.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software voor de PC) met ingebouwde SSH functionaliteit.  
 
* Voor [[SSH|SSH]] (Secure shell software) is tegenwoordig een gratis alternatief.
 
* Allerlei software pakketten kan men vinden op de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] netwerk schijf. Op een Windows PC, kan de schijf-verbinding gemaakt worden via de service <tt>\\multi\install</tt>. Onder Unix/Linux kan men deze schijf terug vinden onder <tt>/vol/install/science</tt>.
 
* [[ChemBioOffice]] moet men zelf downloaden vanaf de site van de leverancier.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Software for the RU Concern systems ([[BASS|BASS-Finlog, HRM]], [[ISIS|ISIS]], ...).
+
It is not possible to exactly state what software is installed on a C&CZ managed Windows-computer. This greatly depends on the purpose of the PC or the department that owns the PC. Licensed software for which no campus license exists, is often distributed to only a small number of PCs.
* Most RU licensed software can be ordered from [http://www.surfspot.nl/ Surfspot]. You need to login with your personnel- or student-number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-password]. Departments can order these software packages via the Purchase Department of [http://www.ru.nl/fnwi/fez/ FEZ]. For a few RU-software packages exceptions are noted on the [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software page].
 
* [[van Dale]] dictionaries.
 
* [[xwin32_|X-Win32]] (X Windows software for PC) with builtin SSH functionality.
 
* For [[SSH|SSH]] (Secure shell software) nowadays there is a free alternative.
 
* A lot of software packages is also available via the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] network drive. On a Windows PC the network drive connection can be made using the service <tt>\\multi\install</tt>. On a Unix/Linux machine this drive can be found at <tt>/vol/install/science</tt>].
 
* [[ChemBioOffice]] must be downloaded from the site of the supplier.
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
[nl]Op de Windows PC's in de [[terminalkamers]] is een [[T-schijf]] van het netwerk aangekoppeld met cursussoftware.[/nl]
 +
[en]On the Windows PC's in the [[terminalkamers|computer labs]] a [[T-schijf|T-disk]] with course software is attached from the network.[/en]
 +
[nl] Hieronder de software pakketten die beschikbaar zijn.[/nl]
 +
[en]Below the software packages that are available.[/en]
 +
 +
<include src="/var/www1/wiki/live/htdocs/cncz/include/software.wiki" nocache nopre wikitext />
  
=== [nl]Te leen[/nl][en]Borrow[/en] ===
 
  
[nl]
 
Op dit moment is bij C&amp;CZ op kamer HG03.055 de volgende PC-software te leen, afhankelijk van licentievoorwaarden, door medewerkers en studenten van de B-faculteit:
 
[/nl]
 
[en]
 
Employees and students can borrow, depending on license agreements, the software mentioned below at C&amp;CZ, room HG03.055.
 
[/en]
 
* [http://www.adobe.com/products/creativesuite/ Adobe Creative Suite <nl> Voor gebruik op de campus en voor thuisgebruik door medewerkers. </nl><en>For use on campus and for home use by employees.</en>]
 
** Adobe CS3 Design Premium UK (2 DVDs)
 
** Adobe CS3 Design Premium NL (2 DVDs)
 
* [http://www.microsoft.com/windows/ Microsoft Windows Upgrade <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>]
 
** MS Windows Vista Enterprise Upgrade UK <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows Vista Enterprise Upgrade NL <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows Vista Enterprise Upgrade 64-bit NL [en][and] UK (<nl>Niet aanbevolen door C&amp;CZ, ivm evt. problemen met drivers, printen en installatie van software</nl><en>Not advised by C&amp;CZ due to possible problems with drivers, printing and installation of software</en>)
 
** MS Windows XP Professional Upgrade with Service Pack 2 UK. Incl. 2 CD-ROMs Multilingual User Interface. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional Upgrade met Service Pack 2 NL <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional Upgrade UK. Incl. 2 CD-ROMs Multilingual User Interface. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional Upgrade NL <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Multilingual User Interface, for Windows XP Professional UK, (German, French, Japanese, Chinese, Korean). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows XP Professional x64 Upgrade (64 bits) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en> (<nl>Niet aanbevolen door CNCZ, ivm evt. problemen met drivers, printen en installatie sommige softwarepakketten</nl><en>Not advised by CNCZ due to problems with drivers, printing and installation of some software packages</en>)
 
** MS Windows 2000 Professional Upgrade [met][with] Service Pack 2 UK. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows 2000 Professional Upgrade [met][with] Service Pack 2 NL. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows98 Upgrade Second Edition UK. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Windows98 Upgrade Tweede Editie NL. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
* [http://www.microsoft.com/office/ Microsoft Office <nl>voor gebruik op de</nl><en>for use on</en> campus]
 
** MS Office Enterprise 2007 for Windows XP UK (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Enterprise 2007 for Windows XP NL (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2003 Professional for Windows2000 &amp; XP UK (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2003 Professional voor Windows2000 &amp; XP NL (1 CD). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Proofing Tools 2003, voor MS Office Professional 2003, Multi (1 CD). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office XP Professional voor Windows/98/Me/NT/2000 &amp; XP UK (3 CD's) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office XP Professional voor Windows/98/Me/NT/2000 &amp; XP NL (3 CD's) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Frontpage voor Windows/98/Me/NT/2000 &amp; 2002 NL (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2000 Professional (Service Release 1a) voor Windows 95/98/NT &amp; 2000 NL (2 CD's). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 2000 Professional (Service Release 1a) for Windows 95/98/NT &amp; 2000 UK (2 CD's). <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Professional 97 voor Windows95/98/NT UK. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Professional 97 voor Windows95/98/NT NL. <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office 97 Proofing Tools (diverse talen) voor Windows95/98/NT NL.
 
* [http://www.microsoft.com/office/project/ Microsoft Office Project <nl>voor gebruik op de</nl><en>for use on</en> campus]
 
** MS Office Project Professional 2003 for Windows XP UK (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
** MS Office Project Professional 2003 vor Windows XP NL (1 CD) <nl>!!! Alleen voor gebruik op de campus !!! Niet voor thuisgebruik !!! </nl><en>!!! For use on campus only !!! Not for home use</en>
 
* [Andere][Other] Office-suites, [tekstverwerkers en toebehoren][wordprocessors and the like]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Pro] [versie][version] 5.5 NL, database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Pro] 7 UK, database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Pro] 7 Updaters / Taal Pakketten,  database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** [http://www.filemaker.com/products/fm_home.html Filemaker Server] 7 UK, database software [van][by] [http://www.filemaker.com/company/index.html FileMaker Inc.]
 
** TeX: [http://www.tug.org/texlive TeX Live 2007] [voor][for] Linux/Unix, Mac OS X [en][and] MS-Windows.
 
** [http://www.endnote.com/ EndNote], versie X2, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft] (1 CD). ''Ook thuis te gebruiken, ook door studenten''.
 
** [http://www.endnote.com/ EndNote], versie 9, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft] (1 CD). ''Ook thuis te gebruiken, ook door studenten''.
 
** [http://www.endnote.com/ EndNote], versie 8, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft] (1 CD). ''Ook thuis te gebruiken, ook door studenten''.
 
** [http://www.refman.com/ Reference Manager], versie 10, van [http://www.isiresearchsoft.com/ ISI ResearchSoft]. '' Alleen voor gebruik door medewerkers op de campus van de RU''. (1 CD Standalone, 1 CD Network Edition).
 
** [http://www.euroglot.nl/ Euroglot Professional 6.0 Native], [een vertaalprogramma van][translation software by] Linguistic Systems BV. [Installatie Handleiding][Install Manual] [[EuroGlot Professional 6.0 Install]].
 
** [http://www.euroglot.nl/ Euroglot Professional 5.0], [een vertaalprogramma van][translation software by] Linguistic Systems BV. ([Een][A] Souffleur CD [kan bij de UCI servicedesk aangeschaft worden, zie][can be bought at the UCI service desk, see] [http://www.ru.nl/uci/diensten_voor/medewerkers/software_0/ UCI software]).
 
* Anti-virus software
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] Internet Security Suite 2008 for MS Windows 2000/XP/Vista UK (365 dagen versie)
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] Internet Security Suite 2008 for MS Windows 2000/XP/Vista NL (365 dagen versie)
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] VirusScan Internet Security Suite 2007 for MS Windows 2000/XP/Vista UK (365 dagen versie)
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] VirusScan Internet Security 2007 voor MS Windows 2000/XP/Vista NL (365 dagen versie)
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] VirusScan 2006 for MS Windows 98/Me/2000/XP UK (365 dagen versie) Alleen Virus scanner
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] VirusScan 2006 voor MS Windows 98/Me/2000/XP NL (365 dagen versie) Alleen Virus scanner
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] VirusScan Internet Security Suite 2006 for MS Windows 98/Me/2000/XP UK (365 dagen versie)
 
** [http://www.mcafee.com/ McAfee] VirusScan Internet Security 2006 voor MS Windows 98/Me/2000/XP NL (365 dagen versie)
 
* [[maple_|Maple]] (Computer algebra pakket)
 
* [[mathematica_|Mathematica]] interactief systeem voor mathematische berekeningen van [http://www.wolfram.com/ Wolfram Research]. Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
* [[matlab_|Matlab]] (`Matrix laboratory' voor interactieve wetenschappelijke berekeningen). Alleen voor afdelingen die meebetalen aan de licentie.
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 13:01, 9 September 2022

Windows software for employees and students of the Faculty of Science

To install on your own Windows PC

 • Install-share: a network drive with installable software.
 • The ILS has a [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/software/ page on software] and maintains a list of RU licensed software.
  • Surfspot.nl: All kinds of licensed software (which can also be used at home) can be bought at Surfspot when one logs in with employee/student number and RU-wachtwoord. Departments can order these software packages via the Purchase Department. The ILS coordinates most RU-wide software licenses, mainly through SURFdiensten.
   • The upgrade of Windows 10 to the Educational version with e.g. BitLocker encryption is recommended.
  • The ChemBioOffice software must be installed directly from the site of the supplier.
  • C&CZ lends (to students and staff of the Faculty of Science) DVD/CDs of Microsoft Windows, Unix/Linux or Apple MacOS software with a RU or FNWI license agreement.
  • Software for the RU Concern systems (BASS-Finlog, HRM, ...).

  Software available on C&CZ managed Windows-computers

  It is not possible to exactly state what software is installed on a C&CZ managed Windows-computer. This greatly depends on the purpose of the PC or the department that owns the PC. Licensed software for which no campus license exists, is often distributed to only a small number of PCs. On the Windows PC's in the computer labs a T-disk with course software is attached from the network. Below the software packages that are available.

  Name Version Category Description Installer available On CD/DVD Run from network share Available for Linux Standard for Windows Frequently installed Optionally installed Windows Linux OS X
  ATLAS.ti ATLAS.ti is a computer program used mostly, but not exclusively, in qualitative research or qualitative data analysis.
  7
  8
  8.1
  9.0
  Adobe Creative Suite 6
  Aips Astronomy The NRAO Astronomical Image Processing System (AIPS) is a software package for interactive (and, optionally, batch) calibration and editing of radio interferometric data and for the calibration, construction, display and analysis of astronomical images made from those data using Fourier synthesis methods.
  Anaconda 2.4.4 Scientific Anaconda is a freemium open source distribution of the Python and R programming languages for large-scale data processing, predictive analytics, and scientific computing, that aims to simplify package management and deployment. Package versions are managed by the package management system conda.
  3
  ArcGIS 10.3.1 A geographic information system (GIS) for working with maps and geographic information
  Arduino 1.6.6 Arduino is an open-source prototyping platform based on easy-to-use hardware and software.
  Atom Editors A hackable text editor for the 21st Century
  BlueJ 315a A free Java Development Environment designed for beginners
  Brig 0.95 Science BRIG is a cross-platform (Windows/Mac/Unix) application that can display circular comparisons between a large number of genomes, with a focus on handling genome assembly data.
  Cabal Cabal is a system for building and packaging Haskell libraries and programs.
  Caffe Scientific Caffe is a deep learning framework made with expression, speed, and modularity in mind.
  ChemOffice 2020
  v17
  Code::Blocks 16.01 Code::Blocks is a free C, C++ and Fortran IDE
  Dropbox Dropbox is a file hosting service.
  EndNote Software for publishing and managing bibliographies.
  20
  X7
  X9
  X9.3.1
  Euroglot Translator
  8.6.1CPosS
  Euroglot Professional 8.3c
  Evolution Office Evolution is a groupware suite which integrates mail, calendar, address book, to-do list and memo tools.
  F-Secure Misc Antivirus software
  Fail2ban Fail2ban is an intrusion prevention software framework which protects computer servers from brute-force attacks.
  Filemaker FileMaker Pro is a cross-platform relational database application
  16
  17
  18
  19
  Freesurfer 5.3 An open source software suite for processing and analyzing (human) brain MRI images.
  Gaussian General purpose computational chemistry software package
  Geany Software Development Geany is a text editor using the GTK2 toolkit with basic features of an integrated development environment.
  Gfortran 4.6
  4.8
  4.9
  GitLfs v1.2.1 An open source Git extension for versioning large files
  Graphviz Graphviz is open source graph visualization software. Graph visualization is a way of representing structural information as diagrams of abstract graphs and networks.
  Grass 7.2 Science GRASS GIS, commonly referred to as GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), is a free and open source Geographic Information System (GIS) software suite used for geospatial data management and analysis, image processing, graphics and maps production, spatial modeling, and visualization.
  Haskell 8.0.1 Haskell is a standardized, general-purpose purely functional programming language, with non-strict semantics and strong static typing. It is named after logician Haskell Curry.
  HumaneBiologie Release 3.0.0 (June 2014) Windows ECGSIM is an interactive simulation program that enables one to study the relationship between the electric activity of the myocardium and the resulting potentials on the thorax: PQRST wave forms as well as body surface potential maps.
  Iraf Image Reduction and Analysis Facility, a general purpose software system for the reduction and analysis of astronomical data.
  Jags 4.2.0 Science JAGS is Just Another Gibbs Sampler. It is a program for analysis of Bayesian hierarchical models using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation not wholly unlike BUGS.
  Java 8
  LabVIEW
  Fall 2018
  Fall_2016
  Spring 2015
  Spring 2018
  Spring 2019
  Spring 2020
  Spring_2021
  MS_Windows 11 OS Microsoft Windows 11
  Magma
  Maple Computer algebra system
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Mathematica Mathematica is a symbolic mathematical computation program
  12.0.0
  12.1.0
  12.1.1
  12.2.0
  12.3.0
  13.0.0
  13.0.1
  Matlab
  R2012b
  R2014b
  R2015a
  R2015b
  R2016a
  R2016b
  R2017a
  R2017b
  R2018a
  R2018b
  R2019a
  R2019b
  R2020a
  R2020b
  R2021a
  R2021b
  Mendeley 1.17.11
  MestreNova 10.0.2 Scientific Mnova is a multipage, multivendor, multitechnique and multiplatform analytical chemistry software suite designed for NMR mass spectrometry.
  14.1.0
  Microsoft Office Microsofts office software package
  2007
  2010
  2011
  2013
  2016
  2019
  365
  MobaXterm 6.6 Enhanced terminal for Windows with X11 server, tabbed SSH client, network tools and much more.
  MongoDB MongoDB is an open-source, document database designed for ease of development and scaling
  NetLogo 5.3.1 Scientific NetLogo is a programmable modeling environment for simulating natural and social phenomena.
  OCSNG Agent 2.3.1.1 Open Computers and Software Inventory
  Octave GNU Octave is a high-level interpreted language, primarily intended for numerical computations. It provides capabilities for the numerical solution of linear and nonlinear problems, and for performing other numerical experiments. It also provides extensive graphics capabilities for data visualization and manipulation.
  Origin Origin by Originlab is scientific graphing and data analysis software.
  2018
  2018b
  2019b
  2020
  2020b
  2022
  9.1
  Parallel 20150322 Utils GNU parallel is a shell tool for executing jobs in parallel using one or more computers.
  Ponysay 3.0.3 Cowsay reimplemention for ponies (essential banner software for the ponyland cluster)
  Povray 3.7 Graphics Persistence of Vision Raytracer
  Putty
  Python 3.8.0 Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively.
  Pyzo 4.4.1 Pyzo is a free and open-source computing environment based on Python.
  R The R Project for Statistical Computing
  2.14.0
  2.15.3
  3.6.1
  RStudio 1.1.447
  RU Huisstijl 3.0 Office RU-style templates for Microsoft Office.
  4.1
  4.2 (MS Office 2010)
  Root 5.34 Scientific The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data in a very efficient way.
  6.08
  6.18
  Rstudio RStudio IDE is a powerful and productive user interface for R.
  SPSS 19 SPSS - IBM Statists Software
  21
  24
  25
  26
  27
  28
  Scilab 5.5.0 Open source software for numerical computation.
  Skype Skype is a telecommunications application software providing video chat and voice calls via the internet
  Sleutel-slot 3D visualisatie voor enzymen
  Spyder Software development Python IDE
  Sqlite 3 Software development Command line client for sqlite3 databases.
  TEX Collection 2013
  Taskspooler Task spooler is a Unix batch system where the tasks spooled run one after the other.
  TauDEM 5 TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) is a suite of Digital Elevation Model (DEM) tools for the extraction and analysis of hydrologic information from topography as represented by a DEM.
  TeX_Collection 2020 The TeX Collection is the name for the overall collection of software distributed by the TeX user groups each year.
  TexLive 2016 TeX Live is an easy way to get up and running with the TeX document production system.
  TigerVNC TigerVNC is a high-performance, platform-neutral implementation of VNC (Virtual Network Computing), a client/server application that allows users to launch and interact with graphical applications on remote machines.
  TightVNC 2.8.27 TightVNC is a free remote control software package.
  Triqs Scientific TRIQS (Toolbox for Research on Interacting Quantum Systems) is a scientific project providing a set of C++ and Python libraries to develop new tools for the study of interacting quantum systems.
  Ubuntu Linux 14.04 Operating systems A Debian-based Linux operating system, with Unity as its default desktop environment.
  Utrecht Scientific Eval Program Suite
  Vagrant 1.8.5 Vagrant enables users to create and configure lightweight, reproducible, and portable development environments.
  Vesta Scientific VESTA is a 3D visualization program for structural models, volumetric data such as electron/nuclear densities, and crystal morphologies.
  WinDirStat Utility WinDirStat is a disk usage statistics viewer and cleanup tool for various versions of Microsoft Windows.
  Windows 10 Operating system made by Microsoft
  2008R2
  2012R2
  2019
  7
  8
  8.1
  XP
  Wireshark Wireshark is a network packet analyzer.
  Wkhtmltopdf 0.12.3 Open source command line tools to render HTML into PDF and various image formats using the Qt WebKit rendering engine.
  Workrave
  jq jq is a lightweight and flexible command-line JSON processor
  kpcli 3.1 A command line interface (interactive shell) to work with KeePass database files
  mesa r9793 Astronomy Modules for Experiments in Stellar Astrophysics and MESA SDK
  texmaker Free cross-platform LaTeX editor since 2003