Difference between revisions of "Peage"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(512 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
==== Peage ====
+
= Péage =
  
 +
 +
 +
== [Algemeen][General] ==
 
[nl]
 
[nl]
[[Print_project_Peage|Peage]] is het nieuwe uniforme print-, scan- en kopieersysteem van de Radboud Universiteit.
+
Péage is het print/scan/copy systeem van de Radboud Universiteit voor medewerkers en studenten. Vanaf maart 2019 heet de nieuwe server "print.hosting.ru.nl" en de nieuwe printqueue "FollowMe". De Library of Science beschikt over [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/gastenpas/ gastenpassen]. Algemene informatie is te vinden op de [http://www.ru.nl/printen Péage website].
 +
 
 +
Het [[Printbudget|C&CZ print en budget systeem]] wordt nog maar voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D een paar printers] (poster en 3D) gebruikt.
 +
 
 +
Op deze pagina geeft C&CZ informatie die specifiek is voor medewerkers en studenten van FNWI.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
[[Print_project_Peage|Peage]] is the new uniform printing, scanning and copying system of the Radboud University.
+
Péage is the print/scan/copy system of Radboud University for staff and students. As of March 2019 the new server is "print.hosting.ru.nl" and the print queue "FollowMe". The Library of Science has [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/gastenpas/ passes for guests]. General information can be found on the [https://www.ru.nl/fb/english/print/printing-campus/ Péage website].
 +
 
 +
The [[Printbudget|C&CZ printbudget system]] is only used for [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Printers_en_printen#.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D.5BC.26CZ_printbudget_printers.5D a few printers] (poster and 3D).
 +
 
 +
On this page, C&CZ provides information  specific for staff and students of FNWI.
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
== [Terminologie][Terminology] ==
 +
[nl]
 +
* MFP: multifunctionele printer (die kan printen, kopiëren en scannen)
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)
 +
[/en]
 +
 +
== [PrintNightmare probleem workaround][PrintNightmare problem workaround] ==
 +
 +
[nl]
 +
* Sinds ca. 22 september werkt Peage niet meer op zelfbeheerde/BYOD Windows/macOS/Linux computers. Op die dag heeft het ISC de patches voor [https://borncity.com/win/2021/09/22/windows-printnightmare-patch-stand-und-workarounds-22-sept-2021/ het beveiligingslek PrintNightmare] geïnstalleerd op de printservers. Het ISC en C&CZ hebben daarna voor door hen beheerde pc's een workaround geïnstalleerd. Een workaround voor *alle* apparaten is het gebruik van de web-upload op [https://peage.ru.nl de Peage website]. Vanaf 28 oktober worden die upload-jobs in kleur geprint i.p.v. zwart/wit.
 +
 +
** Voor zelfbeheerde Windows pc's kan ook de C&CZ workaround gebruikt worden. Deze workaround is gebaseerd op een oude printer-installatie-methode uit het Windows 98/XP tijdperk. Dit is geen echte oplossing. Indien Microsoft de 'PrintNightmare' problemen opgelost heeft, dan is het aan te raden deze printer-installatie op te ruimen. De werking van deze workaround wordt niet gegarandeerd. Hieronder en stappenplan voor deze workaround. De C&CZ helpdesk kan hier evt. bij helpen.
 +
 +
*** Van belang is  dat u uw RU accountgegevens in de credential manager hebt ingevoerd:
 +
  Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 +
  User name: [Voornaam.Achternaam@ru.nl]
 +
  Password: [uw RU wachtwoord]
 +
*** Als u dit correct ingevoerd heeft, kunt u in de Windows Explorer in de adresbalk naar het adres \\print.hosting.ru.nl\ gaan en ziet dan een lijst printers.
 +
 +
1:
 +
Download de FollowMe driver van Konica-Minolta https://www.konicaminolta.eu/eu-en/support/download-centre
 +
Kies voor Product Type: A3 MultiFunctional Colour en Product: C658.
 +
 +
Om compatibel te zijn met de drivers geïnstalleerd door het ISC, kies voor  Versie 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.
 +
 +
Dit leverde ten tijde van deze workaround
 +
[https://dl.konicaminolta.eu/en?tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BfileId%5D=c9bde5fb7d1de8e581c797666d089ed2&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BdocumentId%5D=1719&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Bsystem%5D=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Blanguage%5D=EN&type=1558521685 een lange URL bij dl.konicaminolta.eu] op. Plaats het driver zip bestand op een bekende locatie en unzip de driver.
 +
 +
2:
 +
Ga via 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', naar 'Printers & scanners' en start 'Add a printer or scanner'.
 +
Er verschijnt een optie 'The printer that I want isn't listed', selecteer deze optie.
 +
 +
3:
 +
Er verschijnt een window 'Find a printer by other options'. Selecteer 'Add a local printer or network printer with manual settings'.
 +
Klik 'next'.
 +
Er verschijnt 'Choose a printer port', laat deze voorlopig staan op 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)'.
 +
Klik 'next'.
 +
 +
4:
 +
Er verschijnt een window 'Install the printer driver', selecteer 'Have Disk...' en browse naar de uitgepakte driver.
 +
Selecteer het enige 'INF' bestand en klik op de 'Open' knop en daarna 'OK'. Er kan gekozen worden uit uiteenlopende modellen.
 +
Kies voor `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' en klik op 'Next'.
 +
 +
5:
 +
Er verschijnt een window 'Type a printer name' met vooringevuld 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Klik 'next'.
 +
Er komt een verzoek voor het Administrator-wachtwoord. Na invoering van het wachtwoord wordt de driver geïnstalleerd.
 +
 +
6:
 +
Er komt een window 'Printer Sharing', kies voor de default 'Do not share this printer' en kies 'Next' en daarna 'Finish'.
 +
 +
7:
 +
We gaan de geïnstalleerde printer aanpassen.
 +
In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': selecteer de geïnstalleerde printer en klik op 'Manage'. Klik daarna op
 +
'Printer properties'.
 +
 +
8:
 +
Een nieuw window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' verschijnt.
 +
Onder het tabblad 'Ports' kies 'Add Port...', selecteer 'Local Port' en vervolgens 'New Port...'.
 +
In het window 'Port Name' met het 'Enter a port name:' invoerveld vul in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'.
 +
Klik 'OK', 'Close' en 'Close'.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Since ca. September 22, Peage doesn't work anymore on self managed/BYOD Windows/macOS/Linux computers. That day the ISC installed the patches for [https://borncity.com/win/2021/09/22/windows-printnightmare-patch-stand-und-workarounds-22-sept-2021/ the security vulnerablility PrintNightmare] on the print servers. The ISC and C&CZ thereafter introduced a workaround for their managed computers. A workaround for *all* computers is using the web upload on [https://peage.ru.nl the Peage website]. Since October 28, uploaded jobs are printed in color.
 +
 +
** Self managed Windows pcs can also use the C&CZ workaround. This workaround is based on an old printer installation method of the Windows 98/XP age. This is not a real solution. If Microsoft solves the 'PrintNightmare' problems, this printer installation should be removed. We do not guarantee that this workaround works correctly. Below you'll find steps to introduce the workaround. The C&CZ helpdesk can assist, when you find this troublesome.
  
 +
*** It is important that your RU credentials have been entered in the Credential Manager:
 +
  Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 +
  User name: [Givenname.Surname@ru.nl]
 +
  Password: [your RU password]
 +
*** If you entered this correctly, then Windows Explorer will show a list of printers when you type \\print.hosting.ru.nl\ in the address bar.
  
 +
1:
 +
Download the FollowMe driver from [https://www.konicaminolta.eu/eu-en/support/download-centre the Konica-Minolta download centre].
  
CnCZ gebruikers handleiding - eerste aanzet
+
Choose Product Type: A3 MultiFunctional Colour and Product: C658.
  
 +
To be compatible with the drivers installed by the ISC, choose Version 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.
  
 +
At the time of writing this workaround, this resulted in
 +
[https://dl.konicaminolta.eu/en?tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BfileId%5D=c9bde5fb7d1de8e581c797666d089ed2&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5BdocumentId%5D=1719&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Bsystem%5D=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy%5Blanguage%5D=EN&type=1558521685 a long URL at dl.konicaminolta.eu]. Save the driver zipfile in a known location and unzip it.
  
 +
2:
 +
Go from 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', to 'Printers & scanners' and start 'Add a printer or scanner'.
 +
An option appears 'The printer that I want isn't listed', select that option..
 +
 +
3:
 +
A window appears 'Find a printer by other options'. Select 'Add a local printer or network printer with manual settings'.
 +
Click 'next'.
 +
'Choose a printer port' appears, leave this at 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)' for the time being.
 +
Click 'next'.
 +
 +
4:
 +
A window appears 'Install the printer driver', select 'Have Disk...' and browse to the unzipped driver.
 +
Select the only 'INF' file and click the 'Open' button and 'OK'. From the different models, choose `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' and click 'Next'.
 +
 +
5:
 +
A window 'Type a printer name' appears with already filled-in 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Click 'Next'.
 +
A request for the Administrator password appears. After entering that, the driver is installed.
 +
 +
6:
 +
A window 'Printer Sharing' appears, pick the default 'Do not share this printer' and choose 'Next' and 'Finish'.
 +
 +
7:
 +
We are going to change the installed printer.
 +
In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': select the installed printer and click 'Manage'. After that, click 'Printer properties'.
 +
 +
8:
 +
A new window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' appears.
 +
In the tab 'Ports' choose 'Add Port...', select 'Local Port' and after that 'New Port...'.
 +
In the window 'Port Name' with the 'Enter a port name:' field, fill in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'.
 +
Cllik 'OK', 'Close' and 'Close'.
 +
[/en]
 +
 +
== [Bekende problemen][Known problems] ==
 +
 +
* [Een E-nummer gebruiker kan niet printen: dat kan RBS-beheer oplossen:][An E-number user can't print. RBS-management can solve that:]
 +
    Nummer      Kamer Naam                                    Afdeling                              Email
 +
    52246  HG02.047 Ir. J.J. Zijlstra, (Jan-Jetze)          Facbureau NW      J.Zijlstra@science.ru.nl
 +
* Remote Downlevel Document: [Wanneer vanaf Linux geprint wordt, geeft de MFP niet de bestandsnaam weer, maar "Remote Downlevel Document".][When printing from Linux, the MFP shows "Remote Downlevel Document" instead of the name of the printed file.]
 +
* [Evince print in A3 formaat. Verwijder het bestand][Evince print in A3 format. Remove the file] <strong>~/.config/evince/print-settings</strong>.
 +
* [Okular onder Ubuntu 18.04 mist Advanced Options om bv in kleur te printen - Ubuntu probleem][Okular on Ubuntu 18.04 lacks Advanced Options to print eg in color - Ubuntu problem].
 +
* <strong>lpq</strong> [probleem][problem]. Update default printer. Edit [het bestand][the file] <strong>~/.cups/lpoptions</strong>.
 +
* [In de Linux Document Viewer moet je twee keer printen voor eenmaal output.][In the Linux Document Viewer you need to print twice to get one output.]
 +
* [Het is verstandig om printers welke niet meer in het printsysteem voorkomen van uw computer te verwijderen][Please remove printers that are no longer part of the print system from your computer].
 +
* [<code>cups-2.2.7</code> en <code>smbclient-4.8.1</code> hebben een API discrepantie waardoor printen niet werkt op Linux (gezien op Arch Linux). Een oplossing is om [https://twitter.com/mrngm/status/993492483786117121 <code>/usr/lib/cups/backend/smb</code> te patchen] (of <code>smbclient</code> te updaten).][<code>cups-2.2.7</code> and <code>smbclient-4.8.1</code> conflict in their command-line API which breaks printing on Linux (seen on Arch Linux). A solution is to [https://twitter.com/mrngm/status/993492483786117121 patch <code>/usr/lib/cups/backend/smb</code>] (or to update <code>smbclient</code>).]
 +
 +
== [Printen met Péage][Printing with Péage] ==
 +
 +
 +
=== [Inloggen met campuskaart/ru-card][Login with campuscard/ru-card] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
'''Printen met Péage op een Windows 7/8/8.1/10 machine (zowel CnCZ als zelf beheerd)'''
+
De eerste keer dat je print op een nieuwe printer is je (campus)kaart nog niet gekoppeld.
 +
 
 +
* Houd je kaart aan de voorzijde van de machine waar de kaart sticker zit.
 +
* Wanneer de kaart door de printer wordt herkend zal er een popup window verschijnen waarmee je kan inloggen.
 +
* Meld je (eenmalig) aan met je U, E, S of F nummer en RU-wachtwoord
 +
 
 +
Bij de volgende keer kan je inloggen op de printer door alleen je kaart voor de lezer te houden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Before you can use your campuscard/ru-card to login onto the printer you first have to link the
 +
card to your u-account:
 +
 
 +
* Keep your to the front side of the printer at the place where the card sticker is.
 +
* When the printer recognizes the card it will popup a new window with which you can login.
 +
* Login (only once) with your U, E, S of F number and RU-password
  
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord) nodig om printopdrachten te versturen.
+
The next time you place your campuscard/ru-card  before the printer you are immediately logged in.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Onderscheid gebruikers][User groups] ===
 +
[nl]
 +
Péage kent 1 printserver en 1 wachtrij voor FollowMe printen:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Péage has 1 printserver and 1 printqueue for FollowMe printing:
 +
[/en]
 +
<!--
 +
{| class="wikitable"
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [printer server][printserver]
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | UNC - Windows style
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | URI - IPP style
 +
|-
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>FollowMe</b>
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</b>
 +
|-
 +
|}
 +
-->
 +
{| class="wikitable"
 +
! style="padding: 2px 1em;" | [printer server][printserver]
 +
! style="padding: 2px 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
 +
! style="padding: 2px 1em;" | UNC - Windows style
 +
! style="padding: 2px 1em;" | URI - IPP style
 +
|-
 +
| style="padding: 2px 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
 +
| style="padding: 2px 1em;" | <b>FollowMe</b>
 +
| style="padding: 2px 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\FollowMe</b>
 +
| style="padding: 2px 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</b>
 +
|-
 +
|}
 +
[nl]
 +
Voor printertjes zonder display/toetsenbord moet direct de wachtrij van de printer aangekoppeld worden:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
For smaller printers without display/keyboard, the direct printqueue of the printer must be used:
 +
[/en]
 +
{| class="wikitable"
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [printer server][printserver]
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | [print wachtrij][printqueue]
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | UNC - Windows style
 +
! style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | URI - IPP style
 +
|-
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>print.hosting.ru.nl</b>
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>KM-xxxx</b>
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>\\print.hosting.ru.nl\KM-xxxx</b>
 +
| style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;" | <b>smb://print.hosting.ru.nl/KM-xxxx</b>
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=== [Péage portal: Printen met Péage op een willekeurig Internet-device][Péage portal: Printing with Péage on any Internet device] ===
 +
[nl]
 +
Met de [https://peage.ru.nl Péage portal] kan vanaf smartphone, tablet of elk ander Internet-device dat verbonden is met het universiteitsnetwerk geprint worden naar [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], via bv web-upload. Een web-upload wordt altijd dubbelzijdig afgedrukt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
With the [https://peage.ru.nl Péage portal] you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Peage Peage], through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Printen met Péage op een C&CZ-beheerde Windows machine][Printing with Péage on a C&CZ managed Windows machine] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
De printer "FollowMeScience" is te zien bij de printers op de server "print.science.ru.nl". Hiervoor moet wel uw U- of s-nummer geregistreerd staan bij C&CZ. Dit kunt u controleren op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf site].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The printer "FollowMeScience" is listed at the server "print.science.ru.nl". To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself site].
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Printen met Péage op een zelf beheerde Windows 7/8/8.1/10 machine)][Printing with Péage on a self managed Windows 7/8/8.1/10 machine] ===
 +
[nl]
 +
Het onderstaande geldt als je met je Science-account of een prive-account ingelogd bent. Als je ingelogd bent met RU\U-nummer of RU\s-nummer, dan kun je direct naar stap 4. N.B.: de instellingen worden dan niet opgeslagen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The instructions below are valid if you logged in with your Science account or a personal account. If you logged in with RU\U-number or RU\s-number, go directly to step 4. N.B.: your settings are not saved then.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
Om de printer aan te koppelen, heb je je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om printopdrachten te versturen.<br>
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
:  Selecteer <strong>Start</strong>, in het <strong>Help / Search</strong> veld voer <b>Credential Manager</b> in en start de gevonden applicatie.
+
:  Selecteer <strong>Start</strong>, in het <strong>Help / Search</strong> veld voer <b>Credential Manager</b> (of <b>Referentiebeheer</b>) in en start de gevonden applicatie.
  
 
; Stap 2
 
; Stap 2
 
:  De Windows kluis wordt gestart. Klik op <strong>Add a Windows credential</strong> rechts naast de rubriek <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  De Windows kluis wordt gestart. Klik op <strong>Add a Windows credential</strong> rechts naast de rubriek <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  Voer credential gegevens in:
 
:  Voer credential gegevens in:
:  Internet or network address: <strong>payprint03.ru.nl</strong>
+
:  Internet or network address: <strong>print.hosting.ru.nl</strong>
:  User name: je RU-account, voorafgegaan door <strong>ru\</strong>, bv. <strong>ru\u123456</strong>
+
:  User name: je RU-account, voorafgegaan door <strong>ru\</strong>, bv. <strong>ru\u123456</strong> (medewerkers) of <strong>ru\s123456</strong> (studenten)
:  Password: je bijbehorend RU-password
+
:  Password: je bijbehorend RU-password (niet de Peage PIN-code)
  
 
:  Klik vervolgens op <strong>OK</strong> and sluit de <strong>Credential Manager</strong> af.
 
:  Klik vervolgens op <strong>OK</strong> and sluit de <strong>Credential Manager</strong> af.
  
 
; Stap 3
 
; Stap 3
: Selecteer <strong>Start</strong>, in het <strong>Help / Zoek</strong> veld voer <b>Devices and Printers</b> in en start het Control menu item.
+
: Druk de <strong>"windows"</strong> toets en <strong>"r"</strong> tegelijk in.
 +
: Vul in het venster <strong>\\print.hosting.ru.nl</strong> in en druk op <strong>enter</strong> of klik op <strong>ok</strong>
  
 
; Stap 4
 
; Stap 4
: In de <strong>Menu balk</strong> klik op <strong>Add a Printer</strong>, selecteer <strong>Add a network, wireless or Bluethooth printer</strong>.
+
: Dubbel klik op de <strong>FollowMe</strong> printer. Deze installeert zichzelf.
: Als de printer wordt opgesomd in de <strong>Select a printer</strong> lijst, dubbelklik op de printer. De printer wordt automatisch geinstalleerd en toegevoegd aan uw printers.
+
: Als de Printque tevoorschijn komt, is de printer goed geïnstalleerd.
 
 
:  In het andere geval, klik op <strong>The printer that i want isn't listed</strong> en selecteer <strong>Select a shared printer by name</strong>, voer vervolgens in <b>\\payprint03.ru.nl\RU-Print03</b>.
 
:  De printer wordt nu automatisch geinstalleerd en toegevoegd aan uw printers.
 
 
 
:  Klik <strong>Next</strong> en uiteindelijk <strong>Finish</strong>.
 
 
 
; Printen
 
:  <strong>Log in</strong> met je RU-account en Péage PIN of RU-wachtwoord op een van de Konica Minolta printers, kies voor <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht.
 
:  Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
 
:  Druk op de blauwe knop om de printopdracht uit te voeren.
 
 
 
 
 
  
 +
; Stap 5
 +
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
'''Printing with Péage on a Windows 7/8/8.1/10 machine (either self or CnCZ maintained)'''
+
To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).<br>
 
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password) to send print jobs to the printer.
 
  
 
; Step 1
 
; Step 1
:  Select <strong>Start</strong>, in the <strong>Help / Search</strong> area enter <b>Credential Manager</b> and launch the found application.
+
:  Select <strong>Start</strong>, in the <strong>Help / Search</strong> area enter <b>Credential Manager</b> and launch the application found.
  
 
; Step 2
 
; Step 2
 
:  The Windows Vault appears. Click on <strong>Add a Windows credential</strong> next to the header <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  The Windows Vault appears. Click on <strong>Add a Windows credential</strong> next to the header <strong>Windows Credentials</strong>.
 
:  Enter credential data:
 
:  Enter credential data:
:  Internet or network address: <strong>payprint03.ru.nl</strong>
+
:  Internet or network address: <strong>print.hosting.ru.nl</strong>
:  User name: your RU-account, preceded by <strong>ru\</strong>, eg. <strong>ru\u123456</strong>.
+
:  User name: <strong>ru\</strong> followed by your RU-account, eg. <strong>ru\u123456</strong> (staff) or <strong>ru\s123456</strong> (students)
:  Password: your matching RU-password
+
:  Password: your matching RU-password (not your Peage PIN code)
  
 
:  Finally click <strong>OK</strong> and close the <strong>Credential Manager</strong>.
 
:  Finally click <strong>OK</strong> and close the <strong>Credential Manager</strong>.
  
 
; Step 3
 
; Step 3
: Select <strong>Start</strong>, in the <strong>Help / Search</strong> area enter <b>Devices and Printers</b> and launch the Control menu item.
+
: Press the <strong>"windows"</strong> key and <strong>"r"</strong> at the same time.
 +
: Fill out <strong>\\print.hosting.ru.nl</strong> in the <strong>open</strong> bar and press <strong>enter</strong> or click <strong>ok</strong>
  
 
; Step 4
 
; Step 4
: In the <strong>Menu bar</strong> click on <strong>Add a Printer</strong>, select <strong>Add a network, wireless or Bluethooth printer</strong>.
+
: Double-click the <strong>FollowMe</strong> printer. It will install automatically
: If the printer is listed in the <strong>Select a printer</strong> list, double click on the printer. The printer will automatically be installed and added to your printers.
+
: when the printer que pops up, the installation is complete.
  
Otherwise, click on <strong>The printer that i want isn't listed</strong> and select <strong>Select a shared printer by name</strong>, next enter <b>\\payprint03.ru.nl\RU-Print03</b>.
+
; Step 5
:  The printer will now be automatically installed and added to your printers.
+
Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
  
:  Click <strong>Next</strong> and finally <strong>Finish</strong>.
+
[/en]
 
 
; Printing
 
:  <strong>Log in</strong> with your RU-account and Péage PIN or RU-password on one of the Konica Minolta printers, choose <strong>Print</strong>, select the print job.
 
:  Pressing <strong>Details</strong> next to the print job will show you the costs of this print job.
 
:  Press the blue button to print your document.
 
  
 +
=== [Printen met Péage op een Mac OS X machine][Printing with Péage on a Mac OS X machine] ===
 +
[nl]
 +
Het ISC heeft een tool ter beschikking gesteld voor het installeren van Péage printers:
 +
Zie [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/printen/macos/ Mac OS X instructies].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The ISC has made an installation tool available to add Péage printers:
 +
See [https://www.ru.nl/fb/english/print/printing/mac-os/ Mac OS X instructions].
 +
[/en]
  
 
+
==== [Handmatige installatie][Manual installation] ====
 
 
[/en]
 
 
[nl]
 
[nl]
'''Printen met Péage op een Mac OS X machine'''
+
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet de Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
 
 
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord) nodig om een printopdracht te versturen.
 
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
Line 111: Line 332:
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
:  URL: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-print03</strong>
+
:  URL: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
:  Name: Naar wens invullen, bv. <strong>RU-print03</strong> (onder deze naam verschijnt de printer in je lijst)
+
:  Name: Naar wens invullen, bv. <strong>Peage</strong>
 
:  Location: Vrij in te vullen <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
 
:  Location: Vrij in te vullen <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
:  Use: Choose a Driver... select <strong>Generic Postscript Printer</strong>
+
:  Use: Choose a Driver... select <strong>Generic Postscript Printer</strong>. Opmerking: als je wilt dat de printer ook nietjes in je prints niet, dan moet je een printerspecifieke driver voor jouw specifieke printer installeren. Konica Minolta heeft helaas geen generieke printer driver voor al zijn printers voor MacOS. Voor MS-Windows hebben ze die wel, en daar werkt nieten ook standaard. Dus als je het slechts een enkele keer nodig hebt, kun je ook aan een collega met een MS-Windows machine vragen of hij het voor je wil printen met nietjes. Een specifieke driver voor een specifieke printer voor MacOS kun je downloaden op de Konica Minolta website. Je moet dan ook in de printerconfiguratie nog extra hardware addon modules configuren. Namelijk een "paper source unit", "finisher" en "punch unit". Welke specifieke hardware modules jouw printer heeft kun je het beste opzoeken in de printer configuratie van een collega die Windows als besturingssysteem heeft.
 
:  Klik daarna op <strong>Add</strong>.
 
:  Klik daarna op <strong>Add</strong>.
  
Line 125: Line 346:
  
 
; Stap 5
 
; Stap 5
:  Het invoeren van je RU-account en RU-wachtwoord gaat als volgt.
+
:  Het invoeren van je RU-account en RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code) gaat als volgt.
 
:  Je hebt een document dat je wil printen en geef een eerste printopdracht.
 
:  Je hebt een document dat je wil printen en geef een eerste printopdracht.
 
:  Als je het <strong>printer icon</strong> hebt ingesteld zal dit in je <strong>Dock</strong> tevoorschijn komen met een <strong>1</strong> erbij.
 
:  Als je het <strong>printer icon</strong> hebt ingesteld zal dit in je <strong>Dock</strong> tevoorschijn komen met een <strong>1</strong> erbij.
Line 133: Line 354:
 
:  Selecteer de opdracht in de printer-opdrachtlijst en klik op de knop genaamd <strong>Resume</strong>.
 
:  Selecteer de opdracht in de printer-opdrachtlijst en klik op de knop genaamd <strong>Resume</strong>.
 
:  Er verschijnt een dialoogvenster voor je inloggegevens.
 
:  Er verschijnt een dialoogvenster voor je inloggegevens.
:  Voer hier het RU-account in, voorafgegaan door <strong>ru.nl\</strong> (Voorbeeld: <strong>ru.nl\s1234567</strong>) en het bijbehorende RU-wachtwoord.
+
:  Voer hier het RU-account in, voorafgegaan door <strong>ru\</strong> (Voorbeeld: <strong>ru\u123456</strong>) en het bijbehorende RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
  
:  Gebruik je het printericoontje niet, dan krijg je meteen het inlogscherm om in te loggen met je RU-account (<strong>ru.nl\u1234567</strong>) en je RU-wachtwoord.
+
:  Gebruik je het printericoontje niet, dan krijg je meteen het inlogscherm om in te loggen met je RU-account (<strong>ru\u123456</strong>) en je RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
 
:  Selecteer desgewenst ook <strong>Remember this password in my keychain</strong>, zodat voortaan het printen automatisch gaat.
 
:  Selecteer desgewenst ook <strong>Remember this password in my keychain</strong>, zodat voortaan het printen automatisch gaat.
 
:  Wanneer op <strong>OK</strong> wordt geklikt zal na een tijdje (afhankelijk van de grootte van de printopdracht) de opdracht uit de lijst verdwijnen wat betekent dat de opdracht in de wachtrij staat op de server.
 
:  Wanneer op <strong>OK</strong> wordt geklikt zal na een tijdje (afhankelijk van de grootte van de printopdracht) de opdracht uit de lijst verdwijnen wat betekent dat de opdracht in de wachtrij staat op de server.
  
; Printen
+
; Stap 6
<strong>Log in</strong> met je RU-account en Péage PIN of RU-wachtwoord op een van de Konica Minolta printers, kies voor <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht.
+
Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
:  Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
 
:  Druk op de blauwe knop om de printopdracht uit te voeren.
 
 
 
  
  
Line 149: Line 367:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
'''Printing with Péage on a Mac OS X machine'''
+
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
 
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password) to send a print job to the printer.
 
  
 
; Step 1
 
; Step 1
Line 167: Line 383:
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Type: <strong>Windows printer via spoolss</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
 
:  Device: <strong>Another Device</strong>
:  URL: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-print03</strong>
+
:  URL: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
:  Name: Free to type text field, eg. <strong>RU-print03</strong> (this will become the name of the printer in the printer list)
+
:  Name: Free to type text field, eg. <strong>Peage</strong> (this will be the name of the printer in the printer list)
 
:  Location: Free to type text field, eg. <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
 
:  Location: Free to type text field, eg. <strong>Péage Konica Minolta printers</strong>
:  Use: Change <strong>Choose a Driver...</strong> to the printer driver, eg. <strong>Generic Postscript Printer</strong>
+
:  Use: Change <strong>Choose a Driver...</strong> to the printer driver, eg. <strong>Generic Postscript Printer</strong>. Remark: if you want to staple your prints, then you need for printing on MacOS to install a specific driver for your specific printer. Unfortunately Konica Minolta doesn't provide a generic driver for all its printers for MacOS as it does for Windows. If you need stapling only in special occasions then you could ask a colleague with a Windows computer to print it for you stapled.  A specific driver for your specific printer can be downloaded from the Konica Minolta website. You also have to configure the specific hardware addons to your specific printer. You can do this in the "printer&scanner" preferences, then select your specific printer left, and then on the right side click the "options supply" button, and go to the Options tab. In this tab set the specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit". Ask a colleague with a Windows computer to look in its printer configuration to find out which specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit" your printer has.
 
:  Finally click <strong>Add</strong>.
 
:  Finally click <strong>Add</strong>.
  
:  A new window will appear with an option <strong>Duplex Printing Unit</strong>. Mark the check box as active and click <strong>OK</strong>.
+
:  A new window will appear with an option <strong>Duplex Printing Unit</strong>. Mark the checkbox as active and click <strong>OK</strong>.
  
 
; Step 4
 
; Step 4
 
:  Now is the time to setup your printing preferences. Click <strong>Options &amp; Supplies...</strong> and next <strong>Options</strong>.
 
:  Now is the time to setup your printing preferences. Click <strong>Options &amp; Supplies...</strong> and next <strong>Options</strong>.
:  Our advise: select <strong>black-and-white printing</strong> and <strong>Duplex Printing Unit</strong> as your printing defaults.
+
:  Our advice: select <strong>black-and-white printing</strong> and <strong>Duplex Printing Unit</strong> as your printing defaults.
  
 
; Step 5
 
; Step 5
:  The setup to use your RU-account and RU-password is explained next.
+
:  The setup to use your RU-account and RU-password (not your Peage PIN code) is explained next.
 
:  Find some document you wish to print and send your first print job to this new Péage printer.
 
:  Find some document you wish to print and send your first print job to this new Péage printer.
  
Line 189: Line 405:
 
:  Select the print job in the print queue and click on the button <strong>Resume</strong>.  
 
:  Select the print job in the print queue and click on the button <strong>Resume</strong>.  
 
:  A dialog window appears requesting your <strong>Name</strong> and <strong>Password</strong>.
 
:  A dialog window appears requesting your <strong>Name</strong> and <strong>Password</strong>.
:  Enter your RU-account, preceded by <strong>ru.nl\</strong>, eg. <strong>ru.nl\s1234567</strong>, and the matching RU-password.
+
:  Enter <strong>ru\</strong>, followed by your RU-account, eg. <strong>ru\u123456</strong>, and the matching RU-password (not your Peage PIN code).
  
 
:  If the printer icon is missing from the <strong>Dock</strong>, the dialog window requesting <stron>Name</strong> and <strong>Password</strong> will popup.
 
:  If the printer icon is missing from the <strong>Dock</strong>, the dialog window requesting <stron>Name</strong> and <strong>Password</strong> will popup.
:  Login with your RU-account (<strong>ru.nl\u1234567</strong>) and RU-password.
+
:  Login with your RU-account (<strong>ru\u123456</strong>) and RU-password (not your Peage PIN code).
 
:  Select if desired <strong>Remember this password in my keychain</strong>, so your RU-account and RU-password will be remembered, authentication for print jobs is no more needed.
 
:  Select if desired <strong>Remember this password in my keychain</strong>, so your RU-account and RU-password will be remembered, authentication for print jobs is no more needed.
 
:  Clicking <strong>OK</strong> will, after a second (depending on the size of your print job), remove the print job from the queue. The job is then received by the print server and remains
 
:  Clicking <strong>OK</strong> will, after a second (depending on the size of your print job), remove the print job from the queue. The job is then received by the print server and remains
 
:  in its print queue for final printing.
 
:  in its print queue for final printing.
  
; Printing
+
; Step 6
<strong>Log in</strong> with your RU-account and Péage PIN or RU-password on one of the Konica Minolta printers, choose <strong>Print</strong>, select the print job.
+
Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
:  Pressing <strong>Details</strong> next to the print job will show you the costs of this print job.
 
:  Press the blue button to print your document.
 
  
  
  
 +
[/en]
  
 +
=== [Printen met Péage op een C&CZ-beheerde Linux machine][Printing with Péage on a C&CZ managed Linux machine] ===
 +
 +
[nl]
 +
De printer "FollowMe" is te zien bij de printers. Ook command line printing met <tt>lpr -PFollowMe</tt> is mogelijk. Hiervoor moet wel uw U- of s-nummer geregistreerd staan bij C&CZ. Dit kunt u controleren op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf site].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The printer "FollowMe" is listed. Command line printing with <tt>lpr -PFollowMe</tt> is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself site].
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
=== [Printen met Péage op een zelfbeheerde Linux machine][Printing with Péage on a self managed Linux machine] ===
 +
 
[nl]
 
[nl]
'''Printen met Péage op een Linux machine'''(under construction)
+
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord, niet je Peage PIN-code) nodig om een printopdracht te versturen.<br>
  
Je hebt je RU-account (u/f/e/s-nummer en RU-wachtwoord) nodig om een printopdracht te versturen.
+
Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver).
 
 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
 
 
Deze procedure zal waarschijnlijk ook werken voor andere moderne Linux systemen, gebruikmakend van de Gnome Desktop.
 
Deze procedure zal waarschijnlijk ook werken voor andere moderne Linux systemen, gebruikmakend van de Gnome Desktop.
 +
Controleer dat volgende packages:
 +
* <strong>smbclient</strong>
 +
* <strong>python3-smbc</strong>
 +
geinstalleerd zijn. Voeg ze anders toe via je package manager.
  
 
; Stap 1
 
; Stap 1
: Ga via <strong>System Settings</strong> naar <strong>Printers</strong>.
+
: Als u een C&CZ beheerde Linux werkplek gebruikt, dan is de printer reeds ge&iuml;nstalleerd. Ga naar stap 6.
  [[Bestand:Linux_printing_smb_printer.png---]]
+
: Ga via <strong>Settings</strong> naar <strong>Printers</strong>. Of installeer de <strong>system-config-printer</strong> tool en start deze via de commandline met het commando: <tt>system-config-printer</tt>.  
 +
<!--  [[Bestand:Linux_printing_smb_printer.png---]] -->
  
 
; Stap 2
 
; Stap 2
: Klik boven het veld met printers op de <strong>Add</strong> button.
+
: Klik onder de de Printer lijst op <strong>Additional Printer Settings...</strong> en vervolgens binnen de pop-up app <strong>Printers - localhost</strong> op de <strong>Add</strong> button.
 
: Er verschijnt mogelijk een window <strong>Authenticate</strong>, voer het gevraagde root wachtwoord in.
 
: Er verschijnt mogelijk een window <strong>Authenticate</strong>, voer het gevraagde root wachtwoord in.
  
 
; Stap 3
 
; Stap 3
 
: Er verschijnt een Window <strong>New Printer</strong>, selecteer hier <strong>Network Printer</strong> en vervolgens <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>.
 
: Er verschijnt een Window <strong>New Printer</strong>, selecteer hier <strong>Network Printer</strong> en vervolgens <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>.
: Aan de rechterkand kunt u nu gegevens invullen:
+
: Aan de rechterkant kun je nu gegevens invullen:
: SMB Printer: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print03</strong>
+
: SMB Printer: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>
+
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>. Als deze optie niet aanwezig is, dan herstart de installatie met de system-config-printer utility welke deze wel heeft.
  [[Bestand:Linux_new_smb_printer.png---]]
+
<!--  [[Bestand:Linux_new_smb_printer.png---]] -->
: Klik op <strong>Forward</strong>
+
: Klik op <strong>Forward</strong>.
  
 
; Stap 4
 
; Stap 4
: In het volgende scherm moet u een Driver kiezen: Selecteer <strong>Provide PPD file</strong>
+
: In het volgende scherm moet je een driver kiezen: Selecteer <strong>Provide PPD file</strong>.
: Selecteer tevens de [[Bestand:<strong>peage.ppd</strong>]] Postscript Printer Description file, die je moet downloaden.
+
: Selecteer tevens het [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd] (Postscript Printer Description) bestand, welke je eerst moet downloaden via rechtsklikken op de link.
: Klik op <strong>Forward</strong>. U zou hierna <strong>Installable Options</strong> moeten kunnen aanpassen. Indien u de corrrecte PPD file heeft gedownload, hoets u niets aan te passen.
+
: Klik op <strong>Forward</strong>. Je ziet nu een window <strong>Installable Options</strong> waarin je instellingen kunt aanpassen. Indien je de corrrecte PPD file hebt gedownload, hoeft je niets aan te passen.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>.
 
: Klik op <strong>Forward</strong>.
  
 
; Stap 5
 
; Stap 5
 
: Vul nu onderstaande gegevens in:
 
: Vul nu onderstaande gegevens in:
: Printer Name: RU-Print03
+
: Printer Name: FollowMe ''(gebruik de naam van de printwachtrij, zie [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|Onderscheid gebruikers]])''
: Description: KONICA MINOLTA C754SeriesPS/P
+
: Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
 
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png---]]
+
<!--  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
: Klik op <strong>Apply</strong>
+
: Klik op <strong>Apply</strong>.
: Er verschijnt mogelijk een window <strong>Authenticate</strong>, voer het gevraagde root wachtwoord in.
+
: Er verschijnt mogelijk een window <strong>Authenticate</strong>
 +
: Voer bij <strong>Username</strong> in: eerst de domain prefix <strong>ru\</strong> direct gevolgd door je u/s/e/f-nummer, bv <strong>ru\u123456</strong>, en bij <strong>Password</strong> je RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
 
: Klik <strong>Cancel</strong> op de vraag <strong>Would you like to print a test page?</strong>.
 
: Klik <strong>Cancel</strong> op de vraag <strong>Would you like to print a test page?</strong>.
  
Als u gebruik maakt van de printer zal er een bericht <strong>Authentication is required to print ...</strong> worden getoond waarin tevens naar uw credentials wordt gevraagd.<br />
 
Voer hier bij <strong>Username</strong> uw u/f/e/s-nummer, voorafgegaan door het domain, bv 'ru\u123456' en bij <strong>Password</strong> uw RU-wachtwoord in,
 
  
   [[Bestand:Linux_provide_credentials_smb_printer.png---]]
+
; Stap 6
 +
: Eerst stop de cups server voordat je config aanpast:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups stop
 +
 
 +
: Edit de file /etc/cups/printers.conf en wijzig in de voor deze printer specifieke configuration de regel
 +
 
 +
    AuthInfoRequired none
 +
    
 +
naar
 +
 +
    AuthInfoRequired username,password
 +
 
 +
: herstart de cups server:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups start
  
; Printen
 
:  <strong>Log in</strong> met je RU-account en Péage PIN of RU-wachtwoord op een van de Konica Minolta printers, kies voor <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht.
 
:  Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
 
:  Druk op de blauwe knop om de printopdracht uit te voeren.
 
  
 +
; Stap 7
 +
: De printer is ge&iuml;nstalleerd en klaar voor gebruik.
 +
: Het beste is om eerst met Firefox een test print te maken om de credentials te initialiseren en op te slaan in de gnome keyring. Gebruik Firefox, want niet alle Linux programma's doen authentificatie correct, maar nadat je credentials correct zijn opgeslagen in de gnome-keyring, zal printen met alle Linux-applicaties goed werken.
 +
: Dus als je de eerste keer gebruik maakt van de printer zal er een bericht <strong>Authentication is required to print ...</strong> worden getoond waarin tevens naar je credentials wordt gevraagd. Het kan zijn dat je printjob wordt gepauzeerd tbv authenticatie. In dat geval open de print queue en klik met de rechter muis knop op de printjob. In het context menu dat verschijnt selecteer de authenticate option. Het is een goed idee op de print queue applet geopend te houden en te controleren op printjobs die geauthenticeerd dienen te worden.
 +
: Voer bij <strong>Username</strong> in: eerst de domain prefix <strong>ru\</strong> direct gevolgd door je u/s/e/f-nummer, bv <strong>ru\u123456</strong>, en bij <strong>Password</strong> je RU-wachtwoord (niet je Peage PIN-code).
 +
<!--  [[Bestand:Linux_provide_credentials_smb_printer.png---]] -->
 +
: Credentials worden in de gnome-keyring opgeslagen en kunnen worden bekeken of gewijzigd met de tool seahorse. Seahorse is mogelijk niet standaard geinstalleerd en je zal het moeten installeren met je package manager.
  
 +
; Stap 8
 +
:  Ga verder onder [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Afdrukken van een printjob bij de MFP]]
  
  
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
'''Printing with Péage on a Linux machine'''(under construction)
+
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.<br>
 
 
You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password) to send a print job to the printer.
 
  
Below a short decription how to install the printer on Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr).
+
Below a short description how to install the printer on Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver).
 
This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop.
 
This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop.
 +
Make sure that the packages
 +
* <strong>smbclient</strong>
 +
* <strong>python3-smbc</strong>
 +
are installed. If not, install them using your package manager.
  
 
; Step 1
 
; Step 1
: In the top menu go via <strong>System</strong> to <strong>Administration</strong> and click on <strong>Printing</strong>
+
: If you are using a C&CZ managed Linux computer, the printer is already installed. Go to step 6.
  [[File:Linux_printing_smb_printer.png---]]
+
: Via <strong>Settings</strong> visit <strong>Printers</strong>. Or start the tool <strong>system-config-printer</strong> tool from the commandline with the command: <tt>system-config-printer</tt>
 +
<!--  [[File:Linux_printing_smb_printer.png---]] -->
  
 
; Step 2
 
; Step 2
: Click above the field with printers on the <strong>Add</strong> button
+
: Click below the Printer list on <strong>Additional Printer Settings...</strong> and next within the pop-up app <strong>Printers - localhost</strong> on the <strong>Add</strong> button.
 +
: There might appear a window <strong>Authenticate</strong>, provide the requested root password.
  
; Step3
+
; Step 3
: A window <strong>New Printer</strong> emerges, select <strong>Network Printer</strong> and then <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>
+
: A window <strong>New Printer</strong> emerges, select <strong>Network Printer</strong> and then <strong>Windows Printer via SAMBA</strong>.
: On the right side you can provide required data
+
: On the right side you can provide required data:
: SMB Printer: <strong>smb://payprint03.ru.nl/RU-Print03</strong>
+
: SMB Printer: <strong>smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe</strong>
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>
+
: Authentication: <strong>Prompt user if authentication is required</strong>.  If this option is not available then restart the installation with the system-config-printer tool instead which has this option!
  [[File:Linux_new_smb_printer.png---]]
+
<!--  [[File:Linux_new_smb_printer.png---]] -->
: Click on <strong>Forward</strong>
+
: Click on <strong>Forward</strong>.
  
 
; Step 4
 
; Step 4
: A search for drivers is performed. In the next window you have to choose the printer brand: Konica Minolta
+
: In the next window you have to choose a driver: Select <strong>Provide PPD file</strong>.
: Click on <strong>Forward</strong>. Now choose the printer type: on the left side ..ToDo.. and on the right side the apropriate driver
+
: Also select the [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd] (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
 +
: Click on <strong>Forward</strong>. You should see a window <strong>Installable Options</strong> with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
 
: Click on <strong>Forward</strong>.
 
: Click on <strong>Forward</strong>.
  
 
; Step 5
 
; Step 5
: Provide the extra data:
+
: Provide the requested data:
: Printer Name: RU-Print03
+
: Printer Name: Peage ''(use the name of the print queue, see [[#.5BOnderscheid_gebruikers.5D.5BUser_groups.5D|User group]])''
: Description: ToDo
+
: Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
: Location: Todo
+
: Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
  [[File:Linux_add_smb_printer.png---]]
+
<!--  [[File:Linux_add_smb_printer.png---]] -->
: Click on <strong>Apply</strong> and select <strong>No</strong> on the question <strong>Would you like to print a test page?</strong>
+
: Click on <strong>Apply</strong>.
 +
: There might appear a window <strong>Authenticate</strong>
 +
: At <strong>Username</strong> type: first the domain prefix <strong>ru\</strong>, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. <strong>ru\u123456</strong>, and at <strong>Password</strong> your RU-password (not your Peage PIN code).
 +
: Select <strong>Cancel</strong> at the question <strong>Would you like to print a test page?</strong>.
  
As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message <strong>Authentication is required to print ...</strong> and also asking for your credentials.<br />
+
; Step 6
At <strong>Username</strong> type your u/f/e/s-number, preceded by your domain, eg 'ru\u123456' and at <strong>Password</strong> your RU-password,
+
: First stop the cups server before editing the config:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups stop
  
  [[File:Linux_provide_credentials_smb_printer.png---]]
 
  
; Printing
+
: Edit the file /etc/cups/printers.conf and change for this printer's configuration the line
: <strong>Log in</strong> with your RU-account and Péage PIN or RU-password on one of the Konica Minolta printers, choose <strong>Print</strong>, select the print job.
+
 
:  Pressing <strong>Details</strong> next to the print job will show you the costs of this print job.
+
    AuthInfoRequired none
:  Press the blue button to print your document.
+
 
 +
to  
 +
    AuthInfoRequired username,password
  
  
 +
: restart the cups server:
 +
   
 +
    sudo /etc/init.d/cups start
  
  
[/en]
+
; Step 7
 +
: Your printer has been installed and is ready to use.
 +
: It is adviced to first use firefox to make a test print to initialize and store your  credentials safely in the gnome keyring. Use firefox because not all linux programs ask for authentication correctly, but will print alright once the credentials are stored correcty in the keyring.
 +
: As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message <strong>Authentication is required to print ...</strong> and also asking for your credentials. It can happen that your print job gets paused requesting authentication. In that case open the print queue and right click on your print job. In the upcoming context menu select the authenticate option. It might be a good idea to keep the print queue applet open and to check for print jobs requesting authentication.
 +
: At <strong>Username</strong> type first: the domain prefix <strong>ru\</strong>, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. <strong>ru\u123456</strong>, and at <strong>Password</strong> your RU-password (not your Peage PIN code).
 +
<!--  [[File:Linux_provide_credentials_smb_printer.png---]] -->
 +
: Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
  
==== [De printers/copiers][The printers/copiers] ====
+
; Step 8
 +
:  Continue with [[#.5BAfdrukken_van_een_printjob_bij_de_MFP.5D.5BPrinting_a_job_at_the_MFP.5D|Printing a job at the MFP]]
  
[nl]
 
Op de [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/studenten/peage/waar/ Peage] website valt te zien welke
 
printers gebruikt kunnen worden. Binnen het Huygens gebouw is beschikbaar:
 
[/nl]
 
[en]
 
On the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/studenten/peage/waar/ Peage] website you can see which printers can be used. In the Huygens building you can use:
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
==== [Fix voor verkeerde credentials in keyring][Fix for wrong credentials in keyring] ====
  
 
[nl]
 
[nl]
{| border="1"
 
! align="left" | ''Info''
 
! align="left" | ''Gebouw''
 
! align="left" | ''Plaats''
 
! align="left" | ''Exact te gebruiken printernaam''
 
! align="left" | ''Bijzonderheden ''
 
! align="left" | ''Help ''
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" | Huygens gebouw, Heyendaalseweg 135
 
! align="left" | HG00.038 (begane grond, vlakbij kantine)
 
! align="left" |
 
! align="left" | Dubbelzijdig en A3 mogelijk, tevens copier en scanner
 
! align="left" |
 
|}
 
[/nl]
 
[en]
 
{| border="1"
 
! align="left" | ''Info''
 
! align="left" | ''Building''
 
! align="left" | ''Location''
 
! align="left" | ''Exact printer name to be used''
 
! align="left" | ''Special''
 
! align="left" | ''Help ''
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" | Huygens building, Heyendaalseweg 135
 
! align="left" | HG00.038 (ground floor next to restaurant)
 
! align="left" |
 
! align="left" | Duplex, A3, scanning and copying possible
 
! align="left" |
 
|}
 
[/en]
 
  
=== [Adding the printer on a Windows 7 PC][Adding the printer on a Windows 7 PC] ===
+
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
 +
 
 +
method 1:  Update your password in the  gnome-keyring:
  
This guide explains how to print through Peage using Windows 7. Please note that Peage uses a separate payment system from the FNWI one, which requires you to put money onto your Peage account, which is linked to your student card. Also note that, at the moment, there is only one Peage printer and it can only print black and white pages.
+
;
 +
: start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
 +
: at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
 +
: at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
 +
: double click this entry to open a popup window
 +
: in the popup window edit your ru-password 
 +
: close the popup window by pressing the X on the window title bar
 +
: before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
 +
: answer by pressing "OK", and the windows close
 +
: close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
 +
: DONE
  
You can activate your Peage account [https://www.ru.nl/webtools/start.html here]. You can add money using iDEAL [https://webdeposit.ru.nl/ here]. Both are also accessible through the [https://portal.ru.nl/ Portal].
+
method 2: however sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
  
To use Peage, follow these steps:
+
;
Click: Start -> Devices and printers -> add a printer (at the top)
+
:  Verwijder je huidige keyrings directory in ~/.local/share/keyrings
Click ‘Add a network, wireless or Bluetooth printer’  as below:
+
:  '''Log uit en log onmiddellijk weer in.''' Dit zorgt ervoor dat de keyring server opnieuw wordt opgestart, welke weer netjes de keyrings/ folder weer aanmaakt. Check dat er een nieuwe keyrings directory is gemaakt.
 +
:   Start Firefox en print een pagina.
 +
:   Je moet nu een dialoogvenster krijgen met een checkbox "Remember password". Vul je RU credentials in en check de checkbox om je credentials op te slaan in de gnome keyring.
 +
:  Vanaf nu zou je moeten kunnen printen zonder dat het nodig is om je credentials in te voeren, omdat ze uit je keyring genomen worden. Die keyring is versleuteld met het wachtwoord waarmee je inlogt op deze computer.
  
[[Bestand:peage_win7_s1.png]]
+
[/nl]
  
Click ‘The printer that I want isn’t listed’ as below:
+
[en]
  
[[Bestand:peage_win7_s2.png]]
+
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.  
  
Enter:
+
method 1: Update your password in the  gnome-keyring:
<pre>\\payprint01.ru.nl\RU-Print</pre>
 
As below, and click ‘next’:
 
  
[[Bestand:peage_win7_s3.png]]
+
;
 +
: start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
 +
: at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
 +
: at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
 +
: double click this entry to open a popup window
 +
: in the popup window edit your ru-password 
 +
: close the popup window by pressing the X on the window title bar
 +
: before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
 +
: answer by pressing "OK", and the windows close
 +
: close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
 +
: DONE
  
You may or may not be asked for credentials. If you are, use your Radboud login details with ru\ prefixed to your s-number, e.g.:
+
method 2: However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:
<pre>ru\s1234567
 
*********** (your password for Osiris, Blackboard etc)</pre>
 
As below, and click ‘OK’:
 
  
[[Bestand:peage_win7_s4.png]]
+
;
 +
:   Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
 +
:  '''Logout, and immediately login again.''' This ensures that the keyring server is restarted, which neatly creates the keyrings/folder again. Check that a new keyrings folder has been created.
 +
:  Start Firefox and print a page.
 +
:  Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and  check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
 +
:  From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.
  
Click ‘next’ and then ‘finish’ in the following windows.
 
The Peage printer should now be available to you, for example as ‘RU Print on payprint01.ru.nl’ in Word, illustrated below.
 
  
[[Bestand:peage_win7_s5.png]]
+
[/en]
  
The printer can be found on the left of the entrance hall (ground floor):
+
=== [Printen met Péage met gebruik van smbclient (op Linux)][Printing with Péage using smbclient (on Linux)] ===
 +
[nl]
 +
Als je U-nummer u123456 is en je het bestand "iets.pdf" wil printen:
 +
; Step 1
 +
:  smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print iets.pdf"
 +
:  Tik je RU-wachtwoord als daarom gevraagd wordt en loop naar een MFP om de printjob uit te draaien.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":
 +
; Step 1
 +
:  smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
 +
:  Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.
 +
[/en]
  
[[Bestand:peage_win7_s6.png]]
+
=== [Printen met Péage met gebruik van CUPS (op Linux)][Printing with Péage using CUPS (on Linux)] ===
(be sure not to forget your student card)
+
If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.
 +
; Step 1 
 +
:  With a browser open: https://localhost:631 and select "Adding Printers and Classes", "Add Printer" [Username: root, Password: <rootpassword>", Other Network Printers: "Windows Printer via SAMBA", "Continue".
  
''(be sure not to forget your student card)''
+
; Step 2
 +
:  Enter connection: smb://_USER:_PASSWORD@print.hosting.ru.nl/FollowMe, "Continue"
 +
:  We could enter the actual _USER and _PASSWORD, but is more secure to keep the strings "_USER" and "_PASSWORD", and set them later (see below).
  
At the printer, a page asking for credentials will be shown. Don't enter anything, but scan your student card. The password field will now be highlighted. Enter the PIN you set for your Peage account and confirm.
+
; Step 3
 +
:  Provide a PPD File: [Browse], upload the ppd file [https://wiki.cncz.science.ru.nl/images/c/cd/FollowMe.ppd FollowMe.ppd], and click "Add Printer". After this, "lpq -P FollowMe" should show "FollowMe is ready".
  
A list of your jobs will be shown. Select the job you wish to print and click print on the left. Do not forget to logout when you are done.
+
; Step 4
 +
:  CUPS will store the information from step 3 into /etc/cups/printers.conf
 +
:  There should be details of the printer, and also these lines:
 +
:
 +
:  AuthInfoRequired username,password
 +
:  DeviceURI smb://_USER:_PASSWORD@print.hosting.ru.nl/FollowMe
 +
:
 +
:  The actual _USER and _PASSWORD can be set, and the AuthInfoRequired can be set:
 +
:
 +
:  AuthInfoRequired none
 +
:
 +
:  After restarting cups ("service cups restart") printing should work. To make this the default add "export PRINTER=FollowMe" to ~/.bashrc and print with lpr, or using, e.g., okular or evince. The default setting is to print in grayscale. If you want to print in color, change the settings. With lpr, use <tt>-o SelectColor=Color</tt>. To set this option permanently use: <tt>"/usr/bin/lpoptions -o SelectColor=Color"</tt>. This will store the setting in <tt>/etc/cups/lpoptions</tt>.
  
=== [Toevoegen van de printer op een Macintosh][Adding the printer on a Macintosh] ===
+
; Step 5
 +
:  After a reboot, AuthInfoRequired in /etc/cups/printers.conf may be reset to "username,password". Also, you may not like a password in plain ASCII. This can be fixed by changing the backend: the "smb" in printer.conf refers to /usr/lib/cups/backend/smb, which usually is a link to /usr/bin/smbspool. Change /usr/lib/cups/backend/smb into a bash script:
 +
:  #!/bin/bash
 +
:  export AuthInfoRequired none
 +
:  export DEVICE_URI="smb://_USER:_PASSWORD@print.hosting.ru.nl/FollowMe"
 +
:  /usr/bin/smbspool "$@"
 +
:
 +
:  You can now use the actual RU-username and password, or create a script that has a more secure way of obtaining the password
  
 +
=== [Afdrukken van een printjob bij de MFP][Printing a job at the MFP] ===
 
[nl]
 
[nl]
Peage ondersteunt jammer genoeg momenteel niet de standaard print methode voor Macintoshes ([http://cups.org Cups of IPP printen]).
+
; Stap 1
Er is echter een 'Workaround', die gebruikt maakt van 'Windows Printen'. De procedure komt nogal precies, bij een vergissing moet
+
:  Log in met je RU-account, zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of uw 6 cijferige Péage PIN op een van de Konica Minolta MFP's. Alle MFP's hebben een paslezer, dus de gekoppelde kaart (campuskaart of andere) swipen is voldoende. Er is een [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen-nieuwe-mfp/uitloggen-printer/inloggen-campuskaart/ handleiding om een kaart te koppelen].
u de printer verwijderen en opnieuw beginnen, niet erg gebruikers vriendelijk.
+
: Kies <strong>Print</strong>, selecteer de printopdracht(en).
 
+
: Bij <strong>Details</strong> naast de printopdracht kun je zien hoeveel deze printopdracht kost.
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer "Afdrukken en faxen"
+
; Stap 3
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer1.png]]
+
:  Druk op de blauwe knop om de printopdracht(en) uit te voeren.
* Klik onder de lijst met printers op het plusje (+).
+
; Stap 4
* Klik in de knoppenbalk op "Geavanceerd" (staat deze er niet: klik rechts op het menu en kies "pas knoppenbalk aan" en sleep de knop "Geavanceerd" naar de knoppenbalk)
+
: Logout
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer2a.png]]
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Device: Another Device
 
** URL: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
 
** Name: RicohMP5000
 
** Location: HG00.038
 
** Print Using: Ricoh MP 5000 PS of, indien de driver niet gevonden kan worden, Generic postscript Printer.
 
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer3.png]]
 
* Klik "Voeg toe".
 
 
 
Als u gebruik maakt van de printer zal er een bericht 'On Hold (Authentication required)' worden gerapporteerd in de 'RicohMP5000' printer job list.<br />
 
Klik op 'Resume'. Er verschijnt een dialoog die naar uw credentials vraagt.<br />
 
Voer hier uw U/S/E-nummer in, voorafgegaan door het domein, bv 'ru\u123456' of 'b-fac\science-account' en het bijbehorende wachtwoord.
 
 
 
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer4a.png]]
 
  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Peage does not support the native printing method for Macintoshes ([http://cups.org Cups or IPP printing]).
+
; Step 1
There is a 'Workaround' that uses 'Windows Printing'. The procedure does not allow for errors, when making an error you will have to
+
:  Log in with your RU-account, without the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password or your 6 digit Péage PIN on one of the Konica Minolta MFP's. All MFPs have a card reader, you can also just swipe the coupled card (campus card or other). There is a [https://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen-nieuwe-mfp/uitloggen-printer/inloggen-campuskaart/ manual how to couple a card].
delete the printer and start all over again, which is not very user friendly.
+
; Step 2
 +
:  Choose <strong>Print</strong>, select the print job(s).
 +
:  Pressing <strong>Details</strong> next to the print job will show you the costs of this print job.
 +
; Step 3
 +
:  Press the blue button to print your document(s).
 +
; Step 4
 +
:  Log out
  
* Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 
  [[File:MacOS_printing_smb_printer1.png]]
 
* Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 
* Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 
  [[File:MacOS_printing_smb_printer2a.png]]
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** URL: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
 
** Device: Another Device
 
** Name: RicohMP5000
 
** Location: HG00.038
 
** Print Using: Ricoh MP 5000 PS or, in case the driver can not be found, Generic postscript Printer.
 
  [[File:MacOS_printing_smb_printer3.png]]
 
* Click “Add”.
 
  
Whenever trying to use this printer the message 'On Hold (Authentication required)' is reported in 'RicohMP5000' printer job list.<br />
 
Click on 'Resume'. A dialog requesting your credential will pop up.<br />
 
Provide your U/S/E number, preceded by your domain, e.g. 'ru\u123456' or 'b-fac\science-account' and supply the corresponding password.
 
 
  [[Bestand:MacOS_printing_smb_printer4a.png]]
 
  
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Toevoegen van de printer op een Linux PC][Adding the printer on a Linux PC] ===
+
== [Genereer PIN voor Péage][Generate PIN for Péage] ==
 
 
 
[nl]
 
[nl]
Peage ondersteunt momenteel niet de standaard print methode voor Linux ([http://cups.org Cups of IPP printen]).
+
; Stap 1
Er is echter een 'Workaround', die gebruikt maakt van 'Windows Printen'. Hieronder volgt een beknopte beschrijving voor Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx).
+
:  Bezoek de site https://peage.ru.nl/. Deze site is wereldwijd beschikbaar.
Deze procedure zal waarschijnlijk ook werken voor andere moderne Linux systemen, gebruikmakend van de Gnome Desktop.
+
; Stap 2
 +
:  Selecteer <b>Peage Portal</b>.
 +
; Stap 3
 +
:  Je wordt nu doorgestuurd naar de website https://safeq.ru.nl/. <br> Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
 +
; Stap 4
 +
:  Klik de link "Generate PIN" welke dan een 6 cijferige pincode voor je zal genereren.
 +
; Stap 5
 +
:  Log out.
 +
[/nl]
  
* Ga in het topmenu via "System" naar "Administration" en selecteer "Printing"
 
  [[Bestand:Linux_printing_smb_printer.png]]
 
* Klik boven het veld met printers op de "Add" button
 
* Er verschijnt een Window "New Printer", selecteer hier "Network Printer" en vervolgens "Windows Printer via SAMBA"
 
* Aan de rechterkand kunt u nu gegevens invullen
 
** SMB Printer: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
 
** Authentication: Prompt user if authentication is required
 
  [[Bestand:Linux_new_smb_printer.png]]
 
* Klik op "Forward"
 
* Er wordt gezocht naar drivers. In het daarop volgende scherm moet u een Printermerk kiezen: Ricoh
 
* Klik op "Forward". Nu kiest u het type printer: aan de linkerkant Aficio MP 5000 en aan de rechterkant de betreffende driver
 
* Klik op "Forward". Vul nu onderstaande gegevens in:
 
** Printer Name: RicohMP5000
 
** Description: Ricoh Aficio MP 5000
 
** Location: HG00.038
 
  [[Bestand:Linux_add_smb_printer.png]]
 
* Klik op "Apply" en antwoord "No" op de vraag "Would you like to print a test page?"
 
 
Als u gebruik maakt van de printer zal er een bericht 'Authentication is required to print ...' worden getoond waarin tevens naar uw credentials wordt gevraagd.<br />
 
Voer hier bij "Username" uw U/S/E-nummer, voorafgegaan door het domain, bv 'ru\u123456' of 'b-fac\science-account' en bij "Password" uw wachtwoord in,
 
 
  [[Bestand:Linux_provide_credentials_smb_printer.png]]
 
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
Peage does not support the native printing method for Linux ([http://cups.org Cups or IPP printing]).
+
; Step 1
There is a 'Workaround' that uses 'Windows Printing'. Below a short decription how to install the printer on Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx).
+
:  Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop.
+
; Step 2
 
+
: Select <b>Peage Portal</b>.  
* In the top menu go via "System" to "Administration" and click on "Printing“
+
; Step 3
  [[File:Linux_printing_smb_printer.png]]
+
: Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/. <br> Log in with your RU-account, <strong>without</strong> the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password.  
* Click above the field with printers on the "Add" button
+
; Step 4
* A window "New Printer" emerges, select "Network Printer" and then "Windows Printer via SAMBA"
+
: Click the link "Generate PIN" which will generate a 6 digit pincode for you.
* On the right side you can provide required data
+
; Step 5
** SMB Printer: smb://payprint01.ru.nl/RicohMP5000
+
: Log out.
** Authentication: Prompt user if authentication is required
 
  [[File:Linux_new_smb_printer.png]]
 
* Klik op "Forward"
 
* A search for drivers is performed. In the next window you have to choose the printer brand: Ricoh
 
* Click on "Forward". Now choose the printer type: on the left side Aficio MP 5000 and on the right side the apropriate driver
 
* Click op "Forward". Provide the extra data:
 
** Printer Name: RicohMP5000
 
** Description: Ricoh Aficio MP 5000
 
** Location: HG00.038
 
  [[File:Linux_add_smb_printer.png]]
 
* Click on "Apply" en select "No" on the question "Would you like to print a test page?"
 
 
 
As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message 'Authentication is required to print ...' and also asking for your credentials.<br />
 
At "Username" type your U/S/E number, preceded by your domain, eg 'ru\u123456' or 'b-fac\science-account' and at "Password" your password,
 
 
 
  [[File:Linux_provide_credentials_smb_printer.png]]
 
 
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Budget: stand en geschiedenis][Budget status and history] ===
+
== [Overzicht gebruik, stand en geschiedenis budget Péage][Report, status and history budget  Péage] ==
 
 
 
[nl]
 
[nl]
Door in te loggen op de [http://eqcas.ru.nl:2941/webtools accounting server website] met dezelfde login/wachtwoord als boven, kan men het budget zien (Current balance). De [https://eqcas.ru.nl:2941/webtools/statement.html geschiedenis van het budget] valt te bekijken door op 'Statement' te klikken, dan krijgt men iets te zien als:
+
; Stap 1
 +
:  Bezoek de site https://peage.ru.nl/. Deze site is wereldwijd beschikbaar.
 +
; Stap 2
 +
: Selecteer <b>Peage Portal</b>.
 +
; Stap 3
 +
:  Je wordt nu doorgestuurd naar de website https://safeq.ru.nl/. <br> Log in met je RU-account, weer zonder de <strong>ru\</strong> prefix, bv. <strong>u123456</strong> en RU-wachtwoord of Péage PIN op de site.
 +
; Stap 4
 +
:  Linksboven in de pagina klik de tab "Reports" welke dan de reports pagina voor je toont.
 +
; Stap 5
 +
: Log out.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
By logging in at the [http://eqcas.ru.nl:2941/webtools accounting server website] with the user credentials as above, one can view the current balance of the budget. The [https://eqcas.ru.nl:2941/webtools/statement.html budget history] can be seen after clicking on 'Statement', one then gets something like this:
+
; Step 1
 +
:  Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
 +
; Step 2
 +
: Select <b>Peage Portal</b>.  
 +
; Step 3
 +
:  Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/. <br> Log in with your RU-account, <strong>without</strong> the <strong>ru\</strong> prefix, eg. <strong>u123456</strong> and RU-password.
 +
; Step 4
 +
:  In the top of the page click the tab "Reports" which will show you the reports page.  
 +
; Step 5
 +
: Log out.
 
[/en]
 
[/en]
<pre>
 
7-10-2010     
 
User account statement
 
Reporting period 8-9-2010 to 7-10-2010
 
  
s0123456        Test Student
+
 
Opening Balance: 0,00
+
[[Category:Hardware]]
Color quota    unlimited
+
[[Category:Software]]
Date                Type      User ID      Description                Pages  Credit    Debit
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
24-9-2010 11:13    adj                    test account                        10,00    0,00
 
6-10-2010 17:47    print    s0123456    Microsoft Word - Document1    3    0,00    0,10
 
6-10-2010 17:48    print    s0123456    Microsoft Word - Verslag      10    0,00    0,40
 
7-10-2010 10:14    print    s0123456    Microsoft Word - Opgave2      3    0,00    0,10
 
7-10-2010 15:18    copy      s0123456    Copying                    1  0,00  0,04
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                        17    10,00    0,64
 
Closing Balance:     9,36
 
</pre>
 

Latest revision as of 15:44, 25 May 2022

Péage

General

Péage is the print/scan/copy system of Radboud University for staff and students. As of March 2019 the new server is "print.hosting.ru.nl" and the print queue "FollowMe". The Library of Science has passes for guests. General information can be found on the Péage website.

The C&CZ printbudget system is only used for a few printers (poster and 3D).

On this page, C&CZ provides information specific for staff and students of FNWI.

Terminology

 • MFP: multifunctional printer (that can print, copy and scan)

PrintNightmare problem workaround

 • Since ca. September 22, Peage doesn't work anymore on self managed/BYOD Windows/macOS/Linux computers. That day the ISC installed the patches for the security vulnerablility PrintNightmare on the print servers. The ISC and C&CZ thereafter introduced a workaround for their managed computers. A workaround for *all* computers is using the web upload on the Peage website. Since October 28, uploaded jobs are printed in color.
  • Self managed Windows pcs can also use the C&CZ workaround. This workaround is based on an old printer installation method of the Windows 98/XP age. This is not a real solution. If Microsoft solves the 'PrintNightmare' problems, this printer installation should be removed. We do not guarantee that this workaround works correctly. Below you'll find steps to introduce the workaround. The C&CZ helpdesk can assist, when you find this troublesome.
   • It is important that your RU credentials have been entered in the Credential Manager:
 Internet or network address: print.hosting.ru.nl
 User name: []
 Password: [your RU password]
   • If you entered this correctly, then Windows Explorer will show a list of printers when you type \\print.hosting.ru.nl\ in the address bar.

1: Download the FollowMe driver from the Konica-Minolta download centre.

Choose Product Type: A3 MultiFunctional Colour and Product: C658.

To be compatible with the drivers installed by the ISC, choose Version 11.1.2.0 Jul 26, 2018 PCL6.

At the time of writing this workaround, this resulted in a long URL at dl.konicaminolta.eu. Save the driver zipfile in a known location and unzip it.

2: Go from 'Start' -> 'Settings' -> 'Devices', to 'Printers & scanners' and start 'Add a printer or scanner'. An option appears 'The printer that I want isn't listed', select that option..

3: A window appears 'Find a printer by other options'. Select 'Add a local printer or network printer with manual settings'. Click 'next'. 'Choose a printer port' appears, leave this at 'Use an existing port: LPT1 (Printer Port)' for the time being. Click 'next'.

4: A window appears 'Install the printer driver', select 'Have Disk...' and browse to the unzipped driver. Select the only 'INF' file and click the 'Open' button and 'OK'. From the different models, choose `KONIKA MINOLTA C658SeriesPCL' and click 'Next'.

5: A window 'Type a printer name' appears with already filled-in 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL'. Click 'Next'. A request for the Administrator password appears. After entering that, the driver is installed.

6: A window 'Printer Sharing' appears, pick the default 'Do not share this printer' and choose 'Next' and 'Finish'.

7: We are going to change the installed printer. In 'Settings' -> 'Devices' -> 'Printers & scanners': select the installed printer and click 'Manage'. After that, click 'Printer properties'.

8: A new window 'KONICA MINOLTA C658SeriesPCL Properties' appears. In the tab 'Ports' choose 'Add Port...', select 'Local Port' and after that 'New Port...'. In the window 'Port Name' with the 'Enter a port name:' field, fill in '\\print.hosting.ru.nl\FollowMe'. Cllik 'OK', 'Close' and 'Close'.

Known problems

 • An E-number user can't print. RBS-management can solve that:
  Nummer   Kamer Naam                   Afdeling               Email 
  52246  HG02.047 Ir. J.J. Zijlstra, (Jan-Jetze)      Facbureau NW    
 • Remote Downlevel Document: When printing from Linux, the MFP shows "Remote Downlevel Document" instead of the name of the printed file.
 • Evince print in A3 format. Remove the file ~/.config/evince/print-settings.
 • Okular on Ubuntu 18.04 lacks Advanced Options to print eg in color - Ubuntu problem.
 • lpq problem. Update default printer. Edit the file ~/.cups/lpoptions.
 • In the Linux Document Viewer you need to print twice to get one output.
 • Please remove printers that are no longer part of the print system from your computer.
 • cups-2.2.7 and smbclient-4.8.1 conflict in their command-line API which breaks printing on Linux (seen on Arch Linux). A solution is to patch /usr/lib/cups/backend/smb (or to update smbclient).

Printing with Péage

Login with campuscard/ru-card

Before you can use your campuscard/ru-card to login onto the printer you first have to link the card to your u-account:

 • Keep your to the front side of the printer at the place where the card sticker is.
 • When the printer recognizes the card it will popup a new window with which you can login.
 • Login (only once) with your U, E, S of F number and RU-password

The next time you place your campuscard/ru-card before the printer you are immediately logged in.

User groups

Péage has 1 printserver and 1 printqueue for FollowMe printing:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl FollowMe \\print.hosting.ru.nl\FollowMe smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe

For smaller printers without display/keyboard, the direct printqueue of the printer must be used:

printserver printqueue UNC - Windows style URI - IPP style
print.hosting.ru.nl KM-xxxx \\print.hosting.ru.nl\KM-xxxx smb://print.hosting.ru.nl/KM-xxxx

Péage portal: Printing with Péage on any Internet device

With the Péage portal you can print from smartphone, tablet and every Internet-device connected to the university network to Peage, through e.g. web upload. A web upload always prints double-sided.

Printing with Péage on a C&CZ managed Windows machine

The printer "FollowMeScience" is listed at the server "print.science.ru.nl". To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Windows 7/8/8.1/10 machine

The instructions below are valid if you logged in with your Science account or a personal account. If you logged in with RU\U-number or RU\s-number, go directly to step 4. N.B.: your settings are not saved then. To attach the printer, you need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not the Peage PIN code).

Step 1
Select Start, in the Help / Search area enter Credential Manager and launch the application found.
Step 2
The Windows Vault appears. Click on Add a Windows credential next to the header Windows Credentials.
Enter credential data:
Internet or network address: print.hosting.ru.nl
User name: ru\ followed by your RU-account, eg. ru\u123456 (staff) or ru\s123456 (students)
Password: your matching RU-password (not your Peage PIN code)
Finally click OK and close the Credential Manager.
Step 3
Press the "windows" key and "r" at the same time.
Fill out \\print.hosting.ru.nl in the open bar and press enter or click ok
Step 4
Double-click the FollowMe printer. It will install automatically
when the printer que pops up, the installation is complete.
Step 5
Continue with Printing a job at the MFP

Printing with Péage on a Mac OS X machine

The ISC has made an installation tool available to add Péage printers: See Mac OS X instructions.

Manual installation

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Step 1
Select System Preferences, select Printers & Scanners
Step 2
Click on the + (plus) sign below the list of printers.
See if you have an item Advanced in the menu bar.
Whenever this item is not present: Right click in this menu bar and choose Customize Toolbar....
Drag the item Advanced into the menu bar.
Click on Done and, again, click on the item Advanced in the menu bar.
Step 3
Enter printer data:
Type: Windows printer via spoolss
Device: Another Device
URL: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Name: Free to type text field, eg. Peage (this will be the name of the printer in the printer list)
Location: Free to type text field, eg. Péage Konica Minolta printers
Use: Change Choose a Driver... to the printer driver, eg. Generic Postscript Printer. Remark: if you want to staple your prints, then you need for printing on MacOS to install a specific driver for your specific printer. Unfortunately Konica Minolta doesn't provide a generic driver for all its printers for MacOS as it does for Windows. If you need stapling only in special occasions then you could ask a colleague with a Windows computer to print it for you stapled. A specific driver for your specific printer can be downloaded from the Konica Minolta website. You also have to configure the specific hardware addons to your specific printer. You can do this in the "printer&scanner" preferences, then select your specific printer left, and then on the right side click the "options supply" button, and go to the Options tab. In this tab set the specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit". Ask a colleague with a Windows computer to look in its printer configuration to find out which specific "paper source unit", "finisher" and "punch unit" your printer has.
Finally click Add.
A new window will appear with an option Duplex Printing Unit. Mark the checkbox as active and click OK.
Step 4
Now is the time to setup your printing preferences. Click Options & Supplies... and next Options.
Our advice: select black-and-white printing and Duplex Printing Unit as your printing defaults.
Step 5
The setup to use your RU-account and RU-password (not your Peage PIN code) is explained next.
Find some document you wish to print and send your first print job to this new Péage printer.
If your printer is shown in the Dock you will notice a 1 on top of the printer icon.
Click on the printer icon to view the print queue.
You could also click on the printer in Printers & Scanners in System Preferences.
The status will be that the print job has been send, but after a while the status will change to Hold for Authentication.
Select the print job in the print queue and click on the button Resume.
A dialog window appears requesting your Name and Password.
Enter ru\, followed by your RU-account, eg. ru\u123456, and the matching RU-password (not your Peage PIN code).
If the printer icon is missing from the Dock, the dialog window requesting <stron>Name and Password will popup.
Login with your RU-account (ru\u123456) and RU-password (not your Peage PIN code).
Select if desired Remember this password in my keychain, so your RU-account and RU-password will be remembered, authentication for print jobs is no more needed.
Clicking OK will, after a second (depending on the size of your print job), remove the print job from the queue. The job is then received by the print server and remains
in its print queue for final printing.
Step 6
Continue with Printing a job at the MFP


Printing with Péage on a C&CZ managed Linux machine

The printer "FollowMe" is listed. Command line printing with lpr -PFollowMe is possible. To let this work, your U- or s-number must be registered at C&CZ. You can check this on the Do-It-Yourself site.

Printing with Péage on a self managed Linux machine

You need your RU-account (u/f/e/s-number and RU-password, not your Peage PIN code) to send a print job to the printer.

Below a short description how to install the printer on Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver). This procedure might work for other recent Linux systems using the Gnome Desktop. Make sure that the packages

 • smbclient
 • python3-smbc

are installed. If not, install them using your package manager.

Step 1
If you are using a C&CZ managed Linux computer, the printer is already installed. Go to step 6.
Via Settings visit Printers. Or start the tool system-config-printer tool from the commandline with the command: system-config-printer
Step 2
Click below the Printer list on Additional Printer Settings... and next within the pop-up app Printers - localhost on the Add button.
There might appear a window Authenticate, provide the requested root password.
Step 3
A window New Printer emerges, select Network Printer and then Windows Printer via SAMBA.
On the right side you can provide required data:
SMB Printer: smb://print.hosting.ru.nl/FollowMe
Authentication: Prompt user if authentication is required. If this option is not available then restart the installation with the system-config-printer tool instead which has this option!
Click on Forward.
Step 4
In the next window you have to choose a driver: Select Provide PPD file.
Also select the FollowMe.ppd (Postscript Printer Description) file, which has to be downloaded first via right-clicking the link.
Click on Forward. You should see a window Installable Options with settings you can change. If using the correct PPD file no adaptations are needed.
Click on Forward.
Step 5
Provide the requested data:
Printer Name: Peage (use the name of the print queue, see User group)
Description: KONICA MINOLTA C759SeriesPS/P
Location: Virtual printqueue / available at all Peage KM printers
Click on Apply.
There might appear a window Authenticate
At Username type: first the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Select Cancel at the question Would you like to print a test page?.
Step 6
First stop the cups server before editing the config:
  sudo /etc/init.d/cups stop


Edit the file /etc/cups/printers.conf and change for this printer's configuration the line
  AuthInfoRequired none
 

to

  AuthInfoRequired username,password


restart the cups server:
  sudo /etc/init.d/cups start


Step 7
Your printer has been installed and is ready to use.
It is adviced to first use firefox to make a test print to initialize and store your credentials safely in the gnome keyring. Use firefox because not all linux programs ask for authentication correctly, but will print alright once the credentials are stored correcty in the keyring.
As soon as you use the printer, a window will pop up showing the message Authentication is required to print ... and also asking for your credentials. It can happen that your print job gets paused requesting authentication. In that case open the print queue and right click on your print job. In the upcoming context menu select the authenticate option. It might be a good idea to keep the print queue applet open and to check for print jobs requesting authentication.
At Username type first: the domain prefix ru\, directly followed by your u/s/e/f-number, e.g. ru\u123456, and at Password your RU-password (not your Peage PIN code).
Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.
Step 8
Continue with Printing a job at the MFP

Fix for wrong credentials in keyring

Credentials are stored in the gnome-keyring which can be viewed or modified with the tool seahorse. Before using seahorse you probably need to install it first with your package manager.

method 1: Update your password in the gnome-keyring:

start the program: "Seahorse" also called "Passwords and Keys"
at the left sidebar select "Logins" under the "Passwords" section.
at the right select the entry with label "ipp://localhost:631/printers/FollowMe"
double click this entry to open a popup window
in the popup window edit your ru-password
close the popup window by pressing the X on the window title bar
before it closes the window you are asked: "Save changes for this item?
answer by pressing "OK", and the windows close
close the "Seahorse/Passwords and Keys" program
DONE

method 2: However sometimes updating your new password in the gnome-keyring doesn't solve the authentication problem. In that case follow the steps below:

Delete your current keyrings folder in ~/.local/share/keyrings
Logout, and immediately login again. This ensures that the keyring server is restarted, which neatly creates the keyrings/folder again. Check that a new keyrings folder has been created.
Start Firefox and print a page.
Now you should get an authentication dialog with a checkbox "Remember password". Enter your ru credentials and check the checkbox to store your credentials in the gnome keyring.
From now on you should be able to print without needing to enter your credentials, because they will taken from your keyring which is made accessible when you logged in with your machine's password.


Printing with Péage using smbclient (on Linux)

Assuming your U-number is u123456 and you want to print the file "something.pdf":

Step 1
smbclient -U "ru\u123456" //print.hosting.ru.nl/FollowMe -c "print something.pdf"
Enter RU-password at the prompt and go to a printer to follow the usual procedure.

Printing with Péage using CUPS (on Linux)

If printing using the smbclient command works, a regular print queue can be set up with CUPS. Usually this requires root access.

Step 1
With a browser open: https://localhost:631 and select "Adding Printers and Classes", "Add Printer" [Username: root, Password: <rootpassword>", Other Network Printers: "Windows Printer via SAMBA", "Continue".
Step 2
Enter connection: smb://_USER:/FollowMe, "Continue"
We could enter the actual _USER and _PASSWORD, but is more secure to keep the strings "_USER" and "_PASSWORD", and set them later (see below).
Step 3
Provide a PPD File: [Browse], upload the ppd file FollowMe.ppd, and click "Add Printer". After this, "lpq -P FollowMe" should show "FollowMe is ready".
Step 4
CUPS will store the information from step 3 into /etc/cups/printers.conf
There should be details of the printer, and also these lines:
AuthInfoRequired username,password
DeviceURI smb://_USER:/FollowMe
The actual _USER and _PASSWORD can be set, and the AuthInfoRequired can be set:
AuthInfoRequired none
After restarting cups ("service cups restart") printing should work. To make this the default add "export PRINTER=FollowMe" to ~/.bashrc and print with lpr, or using, e.g., okular or evince. The default setting is to print in grayscale. If you want to print in color, change the settings. With lpr, use -o SelectColor=Color. To set this option permanently use: "/usr/bin/lpoptions -o SelectColor=Color". This will store the setting in /etc/cups/lpoptions.
Step 5
After a reboot, AuthInfoRequired in /etc/cups/printers.conf may be reset to "username,password". Also, you may not like a password in plain ASCII. This can be fixed by changing the backend: the "smb" in printer.conf refers to /usr/lib/cups/backend/smb, which usually is a link to /usr/bin/smbspool. Change /usr/lib/cups/backend/smb into a bash script:
#!/bin/bash
export AuthInfoRequired none
export DEVICE_URI="smb://_USER:/FollowMe"
/usr/bin/smbspool "$@"
You can now use the actual RU-username and password, or create a script that has a more secure way of obtaining the password

Printing a job at the MFP

Step 1
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password or your 6 digit Péage PIN on one of the Konica Minolta MFP's. All MFPs have a card reader, you can also just swipe the coupled card (campus card or other). There is a manual how to couple a card.
Step 2
Choose Print, select the print job(s).
Pressing Details next to the print job will show you the costs of this print job.
Step 3
Press the blue button to print your document(s).
Step 4
Log out


Generate PIN for Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
Click the link "Generate PIN" which will generate a 6 digit pincode for you.
Step 5
Log out.

Report, status and history budget Péage

Step 1
Visit the site https://peage.ru.nl/. This site is worldwide available.
Step 2
Select Peage Portal.
Step 3
Your are now forwarded to https://safeq.ru.nl/.
Log in with your RU-account, without the ru\ prefix, eg. u123456 and RU-password.
Step 4
In the top of the page click the tab "Reports" which will show you the reports page.
Step 5
Log out.