Helpdesk

From Cncz
Revision as of 10:25, 2 September 2009 by Cpt (talk | contribs) (Hulp en Inlichtingen (H&I))
Jump to: navigation, search

[nl]

[nl]

Hulp en Inlichtingen (H&I)

algemeen:

telefoon 56666

software:

telefoon 53535

hardware:

telefoon 53535

telefonie:

telefoon 52666

netwerk:

telefoon 53737

Wij zijn gehuisvest in het Huygensgebouw, ruimtenummer HG03.055. De ingang bevindt zich in de centrale straat naast gang 5 tegenover de liften.

De afdeling is normaal gesproken bezet op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Het algemene H&I nummer wordt in principe altijd opgenomen gedurende deze uren.

Volgens een internationale afspraak moet elk netwerkdomein een "postmaster" kennen die aan hem/haar gestuurde elektronische post altijd vrij snel leest. Aan deze fictieve persoon kunnen alle vragen gesteld worden over e-mail adressen en netwerkgebruik. C&CZ gebruikt dit e-mail adres ook als een adres voor alle soorten procedures die te maken hebben met het computergebruik binnen de B-faculteit, zoals het aanvragen van nieuwe logins, het verwijderen van logins en het wijzigen van quota.

Zowel bij 56666 als bij postmaster wisselen de personen die opnemen resp. beantwoorden.

Helpdesk

general:

telefoon 56666

software:

telefoon 53535

hardware:

telefoon 53535

telephone:

telefoon 52666

network:

telefoon 53737

We are located in the Huygens building, room number HG03.055. The entrance is in the main street next to corridor 5 across the elevators.

C&CZ can usually be reached on working days from 8.00 till 18.00 hour. Normally, the general helpdesk number will always be answered during these hours.

According to an international rule, every Internet-domain must have a "postmaster", who regularly reads mail addressed to him/her. You can ask this fictitious person any question related to mail. C&CZ uses this mail address also for all kinds of procedures, related to computer usage in the Faculty of Science, like requesting a new login, removing a login or changing disk quota.

The persons behind 56666 and postmaster change regularly. [/en]