Difference between revisions of "Hardware servers"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
C&CZ beheert ca. 50 Sun/Solaris/SPARC servers, ca. 120 Linux workstations
+
C&CZ beheert ca. 20 Sun/Solaris/SPARC servers, ca. 470 Linux workstations
en servers en ca. 600 servers en werkplekken met MS-Windows, voornamelijk in het domein <tt>science.ru.nl</tt>. Voor alle machines staat de hardware en de versie van het operating system in DNS vermeld.
+
en servers en ca. 800 servers en werkplekken met MS-Windows, voornamelijk in het domein <tt>science.ru.nl</tt>. Dual-boot machines (Linux/Windows) worden hierbij dubbel geteld.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
C&amp;CZ manages ca. 50 Sun/Solaris/SPARC servers, ca. 120 Linux workstations and ca. 600 servers and workstations with MS-Windows, primarily in the domain <tt>science.ru.nl</tt>. The hardware and version of the operating system is registered in DNS.
+
C&amp;CZ manages ca. 20 Sun/Solaris/SPARC servers, ca. 470 Linux workstations and ca. 800 servers and workstations with MS-Windows, primarily in the domain <tt>science.ru.nl</tt>. Dual-boot Windows/Linux machines are counted twice.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 44: Line 44:
  
 
[nl]
 
[nl]
Begin 2006 is door een aantal afdelingen een stapel Sun Fire X4100 dual-processor dual-core machines aangeschaft om te voorzien in de behoefte aan Linux rekencapaciteit. In 2007 is [[software_cluster_|Cluster software]] ge&iuml;nstalleerd. Afdelingen hebben met enige regelmaat nieuwe machines aangeschaft, die toegevoegd zijn aan het cluster. Per mei 2009 telde het cluster 280 cores.
+
Begin 2006 is door een aantal afdelingen een stapel Sun Fire X4100 dual-processor dual-core machines aangeschaft om te voorzien in de behoefte aan Linux rekencapaciteit. In 2007 is [[software_cluster_|Cluster software]] ge&iuml;nstalleerd. Afdelingen hebben met enige regelmaat nieuwe machines aangeschaft, die toegevoegd zijn aan het cluster. Per mei 2011 telde het cluster 414 cores.
 
De [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fclusternodes CPU-load van de clusternodes] wordt automatisch bijgehouden.  
 
De [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fclusternodes CPU-load van de clusternodes] wordt automatisch bijgehouden.  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Beginning 2006, a number of departments bought a bunch of Sun Fire X4100 dual-processor dual-core machines in order to have more Linux computing power. In 2007 [[software_cluster_|Cluster software]] was installed. Departments have regularly bought new machines that were added to the cluster. As of May 2009, the cluster totalled 280 cores.
+
Beginning 2006, a number of departments bought a bunch of Sun Fire X4100 dual-processor dual-core machines in order to have more Linux computing power. In 2007 [[software_cluster_|Cluster software]] was installed. Departments have regularly bought new machines that were added to the cluster. As of May 2011, the cluster totalled 414 cores.
 
The [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fclusternodes CPU-load of the clusternodes] is being monitored.
 
The [http://cricket.science.ru.nl/grapher.cgi?target=%2Fclusternodes CPU-load of the clusternodes] is being monitored.
 
[/en]
 
[/en]
Line 94: Line 94:
  
 
[nl]
 
[nl]
De belangrijkste disk-servers op de server-subnetten zijn pluri, manus, plus en multi. Pluri en manus hebben o.a. de home-directories voor respectievelijk medewerkers en studenten. De RAID-arrays waar deze home-directories op staan, zijn in 7*24 uur onderhoud, waardoor een eventuele storing nooit echt lang zou moeten kunnen duren. Natuurlijk worden van de data ook [[Backup|backups]] gemaakt. De individuele schijven zijn scsi-schijven met 5 jaar fabrieksgarantie.
+
De disk-servers voor o.a. de home-directories voor respectievelijk medewerkers en studenten, zijn in onderhoud, waardoor een eventuele storing nooit echt lang zou moeten kunnen duren. Natuurlijk worden van de data ook [[Backup|backups]] gemaakt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The most important disk servers on that server-subnets are pluri, manus, plus en multi. Pluri en manus have home-directories for employees and students, respectively. The RAID-arrays with these home-directories have 7*24 hours support. Therefore a problem with these RAID-arrays should not continue for many hours. The individual disks are scsi-disks with 5 years of factory warranty.
+
The disk servers for e.g. home-directories for employees and students have a support contract. Therefore a problem should not continue for many hours.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]
Multi en plus hebben ook RAID-arrays, maar van een minder duur type (SATA-1 resp SATA-2 schijven, onderhoud alleen tijdens kantooruren). Op deze RAID-arrays kunnen afdelingen van de FNWI schijfruimte huren, op dit moment in brokken van 90GB voor 405 euro voor 3 jaar. Dit komt overeen met 1,50 euro per GB per jaar. Hoewel dit aanmerkelijk duurder is dan het aanschaffen van 1 harde schijf voor 1 PC, is het vaak zinvol vanwege de betrouwbaarheid (redundante schijven, backup, onderhoudscontract) en bedrijfszekerheid (stabiele server). Een of meer mappen op zo'n 90GB partitie kunnen op Windows PCs beschikbaar worden als een schijf, door het maken van een netwerkverbinding. Op Unix/Linux computers kunnen ze via NFS aangekoppeld worden. De mogelijkheid om te lezen en/of te schrijven in zo'n map kan beperkt worden tot een groep logins.
+
Afdelingen van FNWI kunnen schijfruimte huren, op dit moment in brokken van 90 GB voor 90 euro/jaar, of 200 GB voor 180 euro/jaar. Hoewel dit aanmerkelijk duurder is dan het aanschaffen van 1 harde schijf voor 1 PC, is het vaak zinvol vanwege de betrouwbaarheid (redundante schijven, backup, onderhoudscontract) en bedrijfszekerheid (stabiele server). Een of meer mappen op zo'n 90 of 200 GB partitie kunnen op Windows PC's beschikbaar worden als een schijf, door het maken van een netwerkverbinding. Op Unix/Linux computers kunnen ze via NFS aangekoppeld worden. De mogelijkheid om te lezen en/of te schrijven in zo'n map kan beperkt worden tot een groep logins.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Multi and plus also have RAID-arrays, but these are less expensive (SATA-1 or SATA-2 disks, support only during bussiness hours). Faculty departments can rent disk space on these RAID-arrays, at this moment in chunks of 90GB for 405 euro for 3 years. This is 1.50 euro per GB per year. Although this is much more expensive than buying 1 disk for 1 PC, it makes sense often because of the reliability (redundant disks, backup, support contract) and security (stable server). One or more directories can be shared to Windows-PCs by attaching a network share. Unix/Linux computers can mount the same disk through NFS. Reading and/or writing to such a directory is generally only possible for a specific group of logins.
+
Faculty departments can rent disk space, at this moment in chunks of 90GB for 90 euro/year. Although this is much more expensive than buying 1 disk for 1 PC, it makes sense often, because of the reliability (redundant disks, backup, support contract) and security (stable server). One or more directories can be shared to Windows-PC's by attaching a network share. Unix/Linux computers can mount the same disk through NFS. Reading and/or writing to such a directory is generally only possible for a specific group of logins.
 
[/en]
 
[/en]
  

Revision as of 15:14, 11 May 2011

Servers and Workstations

C&CZ manages ca. 20 Sun/Solaris/SPARC servers, ca. 470 Linux workstations and ca. 800 servers and workstations with MS-Windows, primarily in the domain science.ru.nl. Dual-boot Windows/Linux machines are counted twice.


Workstations

C&CZ manages (for departments) workstations with Fedora Linux or Windows-XP. There are also workstations in the PC-rooms and Study area for general use by anybody with a Science login. Almost all those machines are dual-boot, the user can choose to boot Fedora Linux or Windows-XP.

Login-servers

  • lilo and stitch, the Linux login-server for employees and students.

Ways to log into the login servers:

  • With SSH (Secure Shell), which is an encrypted connection, so passwords can't be sniffed. An SSH connection is possible from all over the Internet. It is possible to tunnel X11-traffic (from Xwin32).
  • With telnet or rsh. Because passwords can in that case be sniffed from the network, this is only allowed from within the RU/UMCN-campus.

The CPU-load of important servers is being monitored.

Compute servers/cluster

Beginning 2006, a number of departments bought a bunch of Sun Fire X4100 dual-processor dual-core machines in order to have more Linux computing power. In 2007 Cluster software was installed. Departments have regularly bought new machines that were added to the cluster. As of May 2011, the cluster totalled 414 cores. The CPU-load of the clusternodes is being monitored.

Mail server

On the Do-It-Yourself website each user can see which mail server will store incoming mail for his account. Mail can be accessed with POP3 and IMAP over SSL. In every domain managed by C&CZ the alias smtp.science.ru.nl points to the machine that accepts mail with the SMTP-protocol. N.B.: If one uses a (non-RU) Internet provider, our mail server will only accept mail for our (RU) mail-addresses. Most other mail will not be accepted ("Relaying Denied!"). One can prevent this by using the smtp-server of the Internet-provider or by using Authenticated SMTP.

The amount of mail and spam is being logged.

WWW servers

There are several WWW-servers. The hits of most webservers is being monitored.

Printer servers

The alias printer-srv.science.ru.nl points to the machine that manages almost all queues for the network printers.

Disk servers

The disk servers for e.g. home-directories for employees and students have a support contract. Therefore a problem should not continue for many hours.

Faculty departments can rent disk space, at this moment in chunks of 90GB for 90 euro/year. Although this is much more expensive than buying 1 disk for 1 PC, it makes sense often, because of the reliability (redundant disks, backup, support contract) and security (stable server). One or more directories can be shared to Windows-PC's by attaching a network share. Unix/Linux computers can mount the same disk through NFS. Reading and/or writing to such a directory is generally only possible for a specific group of logins.

Backup servers

Almost all disks that are managed by C&CZ, are being backupped regularly, in order to be able to restore data in case of small or large calamities.