Gebruiker:Bram

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Verbinding maken met BASS-finlog

De wijze waarop je verbinding met BASS-finlog kunt maken, hangt af van hoe je computer met het netwerk verbonden is.

Netwerk check

In het onderstaande boxje zie je hoe de computer waarmee je nu deze pagina bekijkt met het netwerk verbonden is en een link naar de handleiding die voor jou van toepassing is.