Gebruiker:Bram

From Cncz
Revision as of 09:27, 7 July 2011 by Bram (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.

Verbinding maken

Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken. Dit gaat in XXX stappen.

Stap 1: https://admin.ru.nl

Log in op de toegangspoort tot BASS:

https://admin.ru.nl

Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.

Admin ru nl.png


Stap 2: BASS - RU Productie

Kies "BASS - RU Productie".

Admin ru nl afterlogin.png


Stap 3: Nogmaals inloggen

Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle: "Welkom op BASS Release 12". Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen'. Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeem configuratie hierboven.

Veel gestelde vragen

De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een officiele FAQ.


Met wie kan ik contact opnemen met vragen over BASS-finlog?

Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de BASS helpdesk.

Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?

Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ. Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.


Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?

De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:

Besturings systeem Locatie 'hosts' bestand
Windows, 32 bits %systemroot%\system32\drivers\etc
Windows, 64 bit %systemroot%\SysWOW64\drivers\etc
Linux /etc/hosts
Mac OSX, Linux /etc/hosts


Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?

Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander besturingssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.

Stuur eerst mail naar met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.

 • Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: rdesktop ts2.nwi.ru.nl (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, hier een work-around
 • Voor Windows: Klik op Start->Uitvoeren en tik mstsc (voor MS TerminalServer Client). Vul als computernaam ts2.nwi.ru.nl in en klik op Connect.

Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord.

Klik op OK bij de foutboodschap

Run-time Error '429': ActiveX component can't create object

Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.

Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS2 te veel belast wordt.


Technisch: Welke subnetten hebben 'direkte' toegang tot BASS?

Hieronder zie je het actuele overzicht van de vlans die achter de RU-firewall zitten en die binnen BASS ingesteld zijn voor direkte toegang.
Radboud University uses a concern-application called BASS-finlog.

For the installation on a non-C&CZ managed pc: Start with reading the README.txt. An old installation/usage manual is available in MS-Word format. The upgrade of the BASS-servers in november 2009 makes it necessary to update the pc software as described in the BASS upgrade manual. All necessary software and documentation can be found in the BASS subdirectory of the install directory of C&CZ servers.

Next to this, to place orders or approve them, one needs:

 1. a U-number (personnel number). This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
 2. a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from P&C of the Financial Department
 3. autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from

To order chemicals, one needs to use Tracelab.In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.

 1. For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: rdesktop ts2.nwi.ru.nl (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, here a work-around
 2. For Windows: Click Start->Run and type mstsc (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name ts2.nwi.ru.nl and click on Connect.

Give in the login-window your science loginname and password.

Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component can't create object".

Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an PC with MS Windows XP.

Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.

BASS-Finlog directly from Linux/Unix/Mac/ Windows 7

Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs and Linux systems, as well as on Windows 7. In many cases this proves to be true. If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.

It is not feasible to describe all possible configurations (OS/browser combinations) here. Therefore we provide a number of hints which may be useful to get things going.

 • Use an up-to-date browser and Java installation
 • Add the host definitions below to the local hosts file. On unix-based systems (Linux, Mac), this is typically /etc/hosts; on Windows 7 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
127.0.0.1    bassruap01.uci.ru.nl
127.0.0.1    bassruap02.uci.ru.nl
127.0.0.1    bassruap03.uci.ru.nl
127.0.0.1    bassruap04.uci.ru.nl
127.0.0.1    bassumcap01.uci.ru.nl
127.0.0.1    bassrudb01.uci.ru.nl
127.0.0.1    bassrudb02.uci.ru.nl
127.0.0.1    COTOPAXI.uci.ru.nl
127.0.0.1    ADATARA.uci.ru.nl
127.0.0.1    AUGUSTINE.uci.ru.nl
127.0.0.1    AMAK.uci.kun.nl
127.0.0.1    ADAGDAK.uci.kun.nl
127.0.0.1    ATKA.uci.kun.nl
127.0.0.1    KATMAI.uci.kun.nl

Good luck!

Please share your own experiences and tips!Verbinding maken met BASS-finlog

Netwerk check

In het onderstaande boxje zie je hoe de computer waarmee je nu deze pagina bekijkt met het netwerk verbonden is en een link naar de handleiding die voor jou van toepassing is.


Table

table code goes here | bla

test