Difference between revisions of "Gebruiker:Bram"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 66: Line 66:
 
[/en]
 
[/en]
  
<blockquote>*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.</blockquote>
+
<blockquote>
 +
[nl]*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.[/nl]
 +
[en]*Important* Sooner or later, all network-segments will be behind the firewall of the RU. You might encounter login problems with BASS. In that case, please have a look at this page again. The section above will always show the current situation for your PC[/en]
 +
</blockquote>
  
==Verbinding maken==
+
==[Verbinding maken][Connecting]==
Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken.
+
[nl]Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken.
Dit gaat in XXX stappen.
+
Dit gaat in 3 stappen:[/nl]
===Stap 1: https://admin.ru.nl===
+
[en]Now that your PC is configured, lets connect to BASS. There are 3 steps to get in:[/en]
Log in op de toegangspoort tot BASS:
+
 
 +
===[Stap][Step] 1: https://admin.ru.nl===
 +
[nl]Log in op de toegangspoort tot BASS:[/nl]
 +
[en]Login on the gateway to BASS:[/en]
 
  https://admin.ru.nl
 
  https://admin.ru.nl
Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.
+
[nl]Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.[/nl]
 +
[en]Please use your U-number and password. This is the same password you need to access http://www.radboudnet.nl.[/en]
  
 
[[Bestand:admin_ru_nl.png|thumb]]
 
[[Bestand:admin_ru_nl.png|thumb]]
 
<br style="clear: both" />
 
<br style="clear: both" />
  
===Stap 2: BASS - RU Productie===
+
===[Stap][Step] 2: BASS - RU Productie===
Kies <b>"BASS - RU Productie"</b>.
+
[nl]Kies[/nl][en]Select[/en] <b>"BASS - RU Productie"</b>.
 
[[Bestand:admin_ru_nl_afterlogin.png|thumb]]
 
[[Bestand:admin_ru_nl_afterlogin.png|thumb]]
 
<br style="clear: both" />
 
<br style="clear: both" />
  
===Stap 3: Nogmaals inloggen ===
+
===[Stap 3: Nogmaals inloggen][Step 3: Login again]===
Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle: "Welkom op BASS Release 12". Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen'.
+
[nl]Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle:[/nl][en]At this point you'll see a new browser windows titled [/en] "Welkom op BASS Release 12".
Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.
+
[nl]Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen' onderaan deze pagina.[/nl][en]Login with your U-number and your BASS password. If you don't have a BASS password, have a look at the 'Frequently asked questions' at the bottom of this page.[/en]
 +
[nl]Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.[/nl]
 +
[en]If your PC is not behind the RU firewall, there will be a thirth screen popping up, labeled "Forwarder".[/en]
  
==Veel gestelde vragen==
+
==FAQ - [Veel gestelde vragen][Frequently asked questions]==
De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele FAQ].
+
[nl]De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele BASS FAQ].[/nl]
 +
[en]These questions and answers apply to the use of BASS from within FNWI. There's also an [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ official BASS FAQ][/en]
  
 +
===[Bij wie kan ik terecht met vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about BASS-finlog?]===
 +
[nl]Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [/nl]
 +
[en]The website of the CIF/CFA shows the contact details of the [/en]
 +
[http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
  
===Met wie kan ik contact opnemen met vragen over BASS-finlog?===
+
===[Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?][I don't have a BASS password, how can I set it?]===
Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
+
[nl]Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ (bijv. 25091976). Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.[/nl]
 +
[en]The password that is asked for in step 2 differs from your U-number password. Since the Oracle based system doesn't make use of the central RU authentication, you do have to login again. To set it, you should know that the initial password is set for you. It is your birthdate in the following format DDMMYYY (ie. 25091976). After logging in with this temporary password, you'll be asked to change it.[/en]
  
===Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?===
 
Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ. Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.
 
  
 
+
===[Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?][Where can I find the 'hosts'-file on my computer?]===
===Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?===
+
[nl]De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:[/nl]
De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:
+
[en]The location of the hosts file depends on the operating system:[/en]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Besturings systeem
+
! [nl]Besturings systeem[/nl][en]Operating system[/en]
! Locatie 'hosts' bestand
+
! [nl]Locatie 'hosts' bestand[/nl][en]Path of the hosts file[/en]
 
|-
 
|-
 
| Windows, 32 bits
 
| Windows, 32 bits
Line 115: Line 128:
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|-
 
|-
| Mac OSX, Linux
+
| Mac OSX
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|}
 
|}
  
  
===Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?===
+
===[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]===
Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander besturingssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.
+
[nl]Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander besturingssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.[/nl]
 +
[en]BASS requires a PS with MS Windows XP. If you use another operating system, you can make use of a Windows Terminal server that has been installed for this particular reason.[/en]
 +
 
 +
[nl]Stuur eerst mail naar postmaster@science.ru.nl met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.[/nl]
 +
[en]To get access to this Terminal Server, send a request to postmaster@science.ru.nl and mention your science loginname.[/en]
  
Stuur eerst mail naar postmaster@science.ru.nl met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.
 
  
 
* Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, [[rdesktop|hier een work-around]]
 
* Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, [[rdesktop|hier een work-around]]

Revision as of 11:43, 12 July 2011

The Radboud University uses a concern-application BASS-finlog. This document explains how FNWI staff-members can use it.


Login details and authorization

To place orders or approve them, one needs:

  • a U-number (personnel number). This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
  • a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from P&C of the Financial Department
  • autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from

To order chemicals, one needs to use Tracelab.


The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

This document describes how to use BASS from Windows XP [1].


Preparing your PC

Java JRE

BASS requires a recent version of the JAVA JRE to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have this installed

Systemconfiguration

In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so called host file on your system is configured correctly. The location of the host file on windows systems is C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.

At the FAQ section at the bottom of the page, you'll find the location of the host file for other operating systems.


The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the host-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this.

*Important* Sooner or later, all network-segments will be behind the firewall of the RU. You might encounter login problems with BASS. In that case, please have a look at this page again. The section above will always show the current situation for your PC

Connecting

Now that your PC is configured, lets connect to BASS. There are 3 steps to get in:

Step 1: https://admin.ru.nl

Login on the gateway to BASS:

https://admin.ru.nl

Please use your U-number and password. This is the same password you need to access http://www.radboudnet.nl.

Admin ru nl.png


Step 2: BASS - RU Productie

Select "BASS - RU Productie".

Admin ru nl afterlogin.png


Step 3: Login again

At this point you'll see a new browser windows titled "Welkom op BASS Release 12". Login with your U-number and your BASS password. If you don't have a BASS password, have a look at the 'Frequently asked questions' at the bottom of this page. If your PC is not behind the RU firewall, there will be a thirth screen popping up, labeled "Forwarder".

FAQ - Frequently asked questions

These questions and answers apply to the use of BASS from within FNWI. There's also an official BASS FAQ

Who can answer my questions about BASS-finlog?

The website of the CIF/CFA shows the contact details of the BASS helpdesk.

I don't have a BASS password, how can I set it?

The password that is asked for in step 2 differs from your U-number password. Since the Oracle based system doesn't make use of the central RU authentication, you do have to login again. To set it, you should know that the initial password is set for you. It is your birthdate in the following format DDMMYYY (ie. 25091976). After logging in with this temporary password, you'll be asked to change it.


Where can I find the 'hosts'-file on my computer?

The location of the hosts file depends on the operating system:

Operating system Path of the hosts file
Windows, 32 bits %systemroot%\system32\drivers\etc
Windows, 64 bit %systemroot%\SysWOW64\drivers\etc
Linux /etc/hosts
Mac OSX /etc/hosts


I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?

BASS requires a PS with MS Windows XP. If you use another operating system, you can make use of a Windows Terminal server that has been installed for this particular reason.

To get access to this Terminal Server, send a request to and mention your science loginname.


  • Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: rdesktop ts2.nwi.ru.nl (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, hier een work-around
  • Voor Windows: Klik op Start->Uitvoeren en tik mstsc (voor MS TerminalServer Client). Vul als computernaam ts2.nwi.ru.nl in en klik op Connect.

Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord.

Klik op OK bij de foutboodschap

Run-time Error '429': ActiveX component can't create object

Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.

Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS2 te veel belast wordt.

Technical: Wich subnets have direct access to BASS?

This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:


In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.

  1. For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: rdesktop ts2.nwi.ru.nl (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, here a work-around
  2. For Windows: Click Start->Run and type mstsc (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name ts2.nwi.ru.nl and click on Connect.

Give in the login-window your science loginname and password.

Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component can't create object".

Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an PC with MS Windows XP.

Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.

After choosing the BASS - RU Productie option, the Port Forwarder window is shown, but the new browser window isn't

In that case, open the following link in a new browser window:


  1. Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs and Linux systems, as well as on Windows 7. In many cases this proves to be true. If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.