Difference between revisions of "Gebruiker:Bram"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
Line 4: Line 4:
 
This document explains how FNWI staff-members can use it.[/en]
 
This document explains how FNWI staff-members can use it.[/en]
  
[nl]
 
==Logingegevens en Authorisatie==
 
[/nl]
 
[en]
 
==Login details and authorization==
 
[/en]
 
  
[nl]
+
==[Logingegevens en Authorisatie][Login details and authorization]==
Om te kunnen bestellen / goedkeuren heeft u het volgende nodig:
+
 
 +
[nl]Om te kunnen bestellen / goedkeuren heeft u het volgende nodig:
 
* een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
 
* een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
 
* een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ]
 
* een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ]
 
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 +
[/nl]
 +
[en]To place orders or approve them, one needs:
 +
* a U-number (personnel number). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
 +
* a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department]
 +
* autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 +
[/en]
  
<blockquote>Om chemicali&euml;n te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.</blockquote>
+
<blockquote>
 +
[nl]Om chemicali&euml;n te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.[/nl]
 +
[en]To order chemicals, one needs to use [[Tracelab]].[/en]
 +
</blockquote>
  
Het gebruik van de web applicatie vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
 
[/nl]
 
  
[nl]In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP[/nl][en]This document describes how to use BASS from Windows XP[/en]<ref>[nl]Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.[/nl][en]Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs
+
[nl]Het gebruik van de webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.[/nl]
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.[/en]</ref>.
+
[en]The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
 +
[/en]
 +
 
 +
[nl]In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP[/nl]
 +
[en]This document describes how to use BASS from Windows XP[/en]
 +
<ref>
 +
[nl]Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.[/nl]
 +
[en]Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs
 +
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.[/en]
 +
</ref>.
  
  
==Voorbereiding PC==
+
==[Voorbereiding PC][Preparing your PC]==
 
===Java JRE===
 
===Java JRE===
Voor het gebruik van BASS dient een recente versie van de Java JRE op de PC geinstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE geinstalleerd.
+
[nl]Voor het gebruik van BASS dient een recente versie van de Java JRE op de PC geinstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE geinstalleerd.[/nl]
 +
[en]BASS requires a recent version of the JAVA JRE to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have this installed[/en]
  
===Systeemconfiguratie===
+
===[Systeemconfiguratie][Systemconfiguration]===
Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is <tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
+
[nl]Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is [/nl]
Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.
+
[en]In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so called host file on your system is configured correctly. The location of the host file on windows systems is [/en]
 +
<tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
  
In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkommt met het host-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.
+
[nl]Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.[/nl]
[/nl]
+
[en]At the FAQ section at the bottom of the page, you'll find the location of the host file for other operating systems.[/en]
 +
 
 +
 
 +
[nl]In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkommt met het host-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.[/nl]
 +
[en]The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the host-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this.[/en]
  
 
[nl]
 
[nl]

Revision as of 14:25, 11 July 2011

The Radboud University uses a concern-application BASS-finlog. This document explains how FNWI staff-members can use it.


Login details and authorization

To place orders or approve them, one needs:

  • a U-number (personnel number). This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
  • a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from P&C of the Financial Department
  • autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from

To order chemicals, one needs to use Tracelab.


The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

This document describes how to use BASS from Windows XP [1].


Preparing your PC

Java JRE

BASS requires a recent version of the JAVA JRE to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have this installed

Systemconfiguration

In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so called host file on your system is configured correctly. The location of the host file on windows systems is C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.

At the FAQ section at the bottom of the page, you'll find the location of the host file for other operating systems.


The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the host-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this.

*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.

Verbinding maken

Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken. Dit gaat in XXX stappen.

Stap 1: https://admin.ru.nl

Log in op de toegangspoort tot BASS:

https://admin.ru.nl

Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.

Admin ru nl.png


Stap 2: BASS - RU Productie

Kies "BASS - RU Productie".

Admin ru nl afterlogin.png


Stap 3: Nogmaals inloggen

Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle: "Welkom op BASS Release 12". Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen'. Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.

Veel gestelde vragen

De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een officiele FAQ.


Met wie kan ik contact opnemen met vragen over BASS-finlog?

Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de BASS helpdesk.

Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?

Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ. Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.


Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?

De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:

Besturings systeem Locatie 'hosts' bestand
Windows, 32 bits %systemroot%\system32\drivers\etc
Windows, 64 bit %systemroot%\SysWOW64\drivers\etc
Linux /etc/hosts
Mac OSX, Linux /etc/hosts


Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?

Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander besturingssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.

Stuur eerst mail naar met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.

  • Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: rdesktop ts2.nwi.ru.nl (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, hier een work-around
  • Voor Windows: Klik op Start->Uitvoeren en tik mstsc (voor MS TerminalServer Client). Vul als computernaam ts2.nwi.ru.nl in en klik op Connect.

Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord.

Klik op OK bij de foutboodschap

Run-time Error '429': ActiveX component can't create object

Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.

Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS2 te veel belast wordt.

Technical: Wich subnets have direct access to BASS?

This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:


In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.

  1. For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: rdesktop ts2.nwi.ru.nl (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, here a work-around
  2. For Windows: Click Start->Run and type mstsc (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name ts2.nwi.ru.nl and click on Connect.

Give in the login-window your science loginname and password.

Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component can't create object".

Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an PC with MS Windows XP.

Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.

After choosing the BASS - RU Productie option, the Port Forwarder window is shown, but the new browser window isn't

In that case, open the following link in a new browser window:


  1. Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs and Linux systems, as well as on Windows 7. In many cases this proves to be true. If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.