Difference between revisions of "Gebruiker:Bram"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(De pagina is leeggehaald)
 
(16 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[nl]De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.[/nl]
 
[en]The Radboud University uses a concern-application [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 
This document explains how FNWI staff-members can use it.[/en]
 
  
 
==[Logingegevens en Authorisatie][Login details and authorization]==
 
 
[nl]Om te kunnen bestellen / goedkeuren heeft u het volgende nodig:
 
* een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
 
* een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ]
 
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 
[/nl]
 
[en]To place orders or approve them, one needs:
 
* a U-number (personnel number). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
 
* a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department]
 
* autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 
[/en]
 
 
<blockquote>
 
[nl]Om chemicali&euml;n te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.[/nl]
 
[en]To order chemicals, one needs to use [[Tracelab]].[/en]
 
</blockquote>
 
 
 
[nl]Het gebruik van de webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.[/nl]
 
[en]The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
 
[/en]
 
 
[nl]In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP[/nl]
 
[en]This document describes how to use BASS from Windows XP[/en]
 
<ref>
 
[nl]Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.[/nl]
 
[en]Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs
 
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.[/en]
 
</ref>.
 
 
 
==[Voorbereiding PC][Preparing your PC]==
 
===Java JRE===
 
[nl]Voor het gebruik van BASS dient een recente versie van de Java JRE op de PC geinstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE geinstalleerd.[/nl]
 
[en]BASS requires a recent version of the JAVA JRE to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have this installed[/en]
 
 
===[Systeemconfiguratie][Systemconfiguration]===
 
[nl]Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is [/nl]
 
[en]In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so called host file on your system is configured correctly. The location of the host file on windows systems is [/en]
 
<tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
 
 
[nl]Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.[/nl]
 
[en]At the FAQ section at the bottom of the page, you'll find the location of the host file for other operating systems.[/en]
 
 
 
[nl]In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkommt met het host-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.[/nl]
 
[en]The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the host-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this.[/en]
 
 
[nl]
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=nl" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
[/nl]
 
 
[en]
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=en" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
[/en]
 
 
<blockquote>
 
[nl]*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.[/nl]
 
[en]*Important* Sooner or later, all network-segments will be behind the firewall of the RU. You might encounter login problems with BASS. In that case, please have a look at this page again. The section above will always show the current situation for your PC[/en]
 
</blockquote>
 
 
==[Verbinding maken][Connecting]==
 
[nl]Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken.
 
Dit gaat in 3 stappen:[/nl]
 
[en]Now that your PC is configured, lets connect to BASS. There are 3 steps to get in:[/en]
 
 
===[Stap][Step] 1: https://admin.ru.nl===
 
[nl]Log in op de toegangspoort tot BASS:[/nl]
 
[en]Login on the gateway to BASS:[/en]
 
https://admin.ru.nl
 
[nl]Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.[/nl]
 
[en]Please use your U-number and password. This is the same password you need to access http://www.radboudnet.nl.[/en]
 
 
[[Bestand:admin_ru_nl.png|thumb]]
 
<br style="clear: both" />
 
 
===[Stap][Step] 2: BASS - RU Productie===
 
[nl]Kies[/nl][en]Select[/en] <b>"BASS - RU Productie"</b>.
 
[[Bestand:admin_ru_nl_afterlogin.png|thumb]]
 
<br style="clear: both" />
 
 
===[Stap 3: Nogmaals inloggen][Step 3: Login again]===
 
[nl]Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle:[/nl][en]At this point you'll see a new browser windows titled [/en] "Welkom op BASS Release 12".
 
[nl]Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen' onderaan deze pagina.[/nl][en]Login with your U-number and your BASS password. If you don't have a BASS password, have a look at the 'Frequently asked questions' at the bottom of this page.[/en]
 
[nl]Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.[/nl]
 
[en]If your PC is not behind the RU firewall, there will be a thirth screen popping up, labeled "Forwarder".[/en]
 
 
==FAQ - [Veel gestelde vragen][Frequently asked questions]==
 
[nl]De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele BASS FAQ].[/nl]
 
[en]These questions and answers apply to the use of BASS from within FNWI. There's also an [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ official BASS FAQ][/en]
 
 
===[Bij wie kan ik terecht met vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about BASS-finlog?]===
 
[nl]Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [/nl]
 
[en]The website of the CIF/CFA shows the contact details of the [/en]
 
[http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
 
 
===[Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?][I don't have a BASS password, how can I set it?]===
 
[nl]Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ (bijv. 25091976). Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.[/nl]
 
[en]The password that is asked for in step 2 differs from your U-number password. Since the Oracle based system doesn't make use of the central RU authentication, you do have to login again. To set it, you should know that the initial password is set for you. It is your birthdate in the following format DDMMYYY (ie. 25091976). After logging in with this temporary password, you'll be asked to change it.[/en]
 
 
 
===[Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?][Where can I find the 'hosts'-file on my computer?]===
 
[nl]De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:[/nl]
 
[en]The location of the hosts file depends on the operating system:[/en]
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! [nl]Besturings systeem[/nl][en]Operating system[/en]
 
! [nl]Locatie 'hosts' bestand[/nl][en]Path of the hosts file[/en]
 
|-
 
| Windows, 32 bits
 
| <tt>%systemroot%\system32\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Windows, 64 bit
 
| <tt>%systemroot%\SysWOW64\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|-
 
| Mac OSX
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|}
 
 
 
===[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]===
 
[[TerminalServer]]
 
 
===Technisch: Welke subnetten hebben 'direkte' toegang tot BASS?===
 
Hieronder zie je het actuele overzicht van de vlans die achter de RU-firewall zitten en die binnen BASS ingesteld zijn voor direkte toegang:
 
[/nl]
 
[en]
 
===Technical: Wich subnets have direct access to BASS?===
 
This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:
 
[/en]
 
<br style="clear: both" />
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?firewalled" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
<br style="clear: both" />
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[en]
 
In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to postmaster@science.ru.nl requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.
 
 
# For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, [[rdesktop|here a work-around]]
 
# For Windows: Click <b>Start</b>-><b>Run</b> and type <b>mstsc</b> (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name <b>ts2.nwi.ru.nl</b> and click on Connect.
 
 
Give in the login-window your science loginname and password.
 
 
Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component
 
can't create object".
 
 
Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an
 
PC with MS Windows XP.
 
 
Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.
 
 
[/en]
 
 
[nl]
 
===Na het kiezen van ''BASS - RU Productie'', krijg ik wel een ''Port Forwarder'' scherm, maar geen nieuw browser window===
 
U kunt dan zelf de volgende link in een nieuw browser scherm openen:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL]
 
[/nl]
 
[en]
 
===After choosing the ''BASS - RU Productie'' option, the ''Port Forwarder'' window is shown, but the new browser window isn't===
 
In that case, open the following link in a new browser window:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp]
 
[/en]
 
 
 
<references/>
 
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 

Latest revision as of 11:10, 10 March 2015