Difference between revisions of "Gebruiker:Bram"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(De pagina is leeggehaald)
 
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[nl]De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.[/nl]
 
[en]The Radboud University uses a concern-application [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 
This document explains how FNWI staff-members can use it.[/en]
 
  
[nl]==Logingegevens en Authorisatie==[/nl]
 
[en]==Login details and authorization==[/en]
 
 
[nl]
 
Om te kunnen bestellen / goedkeuren heeft u het volgende nodig:
 
* een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
 
* een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ]
 
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 
 
<blockquote>Om chemicali&euml;n te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.</blockquote>
 
 
Het gebruik van de web applicatie vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
 
[/nl]
 
 
[nl]In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP[/nl][en]This document describes how to use BASS from Windows XP[/en]<ref>[nl]Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.[/nl][en]Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs
 
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.[/en]</ref>.
 
 
 
==Voorbereiding PC==
 
===Java JRE===
 
Voor het gebruik van BASS dient een recente versie van de Java JRE op de PC geinstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE geinstalleerd.
 
 
===Systeemconfiguratie===
 
Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is <tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
 
Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.
 
 
In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkommt met het host-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.
 
[/nl]
 
 
[nl]
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=nl" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
[/nl]
 
 
[en]
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=en" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
[/en]
 
 
<blockquote>*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.</blockquote>
 
 
==Verbinding maken==
 
Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken.
 
Dit gaat in XXX stappen.
 
===Stap 1: https://admin.ru.nl===
 
Log in op de toegangspoort tot BASS:
 
https://admin.ru.nl
 
Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.
 
 
[[Bestand:admin_ru_nl.png|thumb]]
 
<br style="clear: both" />
 
 
===Stap 2: BASS - RU Productie===
 
Kies <b>"BASS - RU Productie"</b>.
 
[[Bestand:admin_ru_nl_afterlogin.png|thumb]]
 
<br style="clear: both" />
 
 
===Stap 3: Nogmaals inloggen ===
 
Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle: "Welkom op BASS Release 12". Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen'.
 
Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.
 
 
==Veel gestelde vragen==
 
De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele FAQ].
 
 
 
===Met wie kan ik contact opnemen met vragen over BASS-finlog?===
 
Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
 
 
===Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?===
 
Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ. Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.
 
 
 
===Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?===
 
De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! Besturings systeem
 
! Locatie 'hosts' bestand
 
|-
 
| Windows, 32 bits
 
| <tt>%systemroot%\system32\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Windows, 64 bit
 
| <tt>%systemroot%\SysWOW64\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|-
 
| Mac OSX, Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|}
 
 
 
===Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?===
 
Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander besturingssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.
 
 
Stuur eerst mail naar postmaster@science.ru.nl met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.
 
 
* Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, [[rdesktop|hier een work-around]]
 
* Voor Windows: Klik op <b>Start</b>-><b>Uitvoeren</b> en tik <b>mstsc</b> (voor MS TerminalServer Client). Vul als computernaam <b>ts2.nwi.ru.nl</b> in en klik op Connect.
 
 
Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord.
 
 
Klik op OK bij de foutboodschap
 
Run-time Error '429': ActiveX component can't create object
 
 
Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.
 
 
Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS2 te
 
veel belast wordt.
 
 
[nl]
 
===Technisch: Welke subnetten hebben 'direkte' toegang tot BASS?===
 
Hieronder zie je het actuele overzicht van de vlans die achter de RU-firewall zitten en die binnen BASS ingesteld zijn voor direkte toegang:
 
[/nl]
 
[en]
 
===Technical: Wich subnets have direct access to BASS?===
 
This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:
 
[/en]
 
<br style="clear: both" />
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?firewalled" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
<br style="clear: both" />
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[en]
 
In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to postmaster@science.ru.nl requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.
 
 
# For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, [[rdesktop|here a work-around]]
 
# For Windows: Click <b>Start</b>-><b>Run</b> and type <b>mstsc</b> (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name <b>ts2.nwi.ru.nl</b> and click on Connect.
 
 
Give in the login-window your science loginname and password.
 
 
Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component
 
can't create object".
 
 
Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an
 
PC with MS Windows XP.
 
 
Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.
 
 
[/en]
 
 
[nl]
 
===Na het kiezen van ''BASS - RU Productie'', krijg ik wel een ''Port Forwarder'' scherm, maar geen nieuw browser window===
 
U kunt dan zelf de volgende link in een nieuw browser scherm openen:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL]
 
[/nl]
 
[en]
 
===After choosing the ''BASS - RU Productie'' option, the ''Port Forwarder'' window is shown, but the new browser window isn't===
 
In that case, open the following link in a new browser window:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp]
 
[/en]
 
 
 
<references/>
 
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 

Latest revision as of 11:10, 10 March 2015