Difference between revisions of "Gebruiker:Bram"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(De pagina is leeggehaald)
 
(24 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[nl]
 
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
 
==Logingegevens en Authorisatie==
 
  
 
Om te kunnen bestellen / goedkeuren heeft u het volgende nodig:
 
* een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
 
* een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/fez/over_fez/wie_wat_waar/ P&C van FEZ]
 
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via Helpdesk-finlog@cif.ru.nl
 
 
Om chemicaliën te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.
 
 
 
Het gebruik van de web applicatie vereist dat Java geinstalleerd is en een aanpassing van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
 
 
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP.
 
<blockquote>Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.</blockquote>
 
 
 
==Voorbereiding PC==
 
===Java JRE===
 
Voor het gebruik van BASS dient een recente versie van de Java JRE op de PC geinstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE geinstalleerd.
 
 
===Systeem configuratie===
 
Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is <tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
 
Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.
 
 
In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkommt met het host-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.
 
[/nl]
 
 
[nl]
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=nl" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
[/nl]
 
 
[en]
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=en" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
[/en]
 
 
<blockquote>*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.</blockquote>
 
 
==Verbinding maken==
 
Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken.
 
Dit gaat in twee stappen.
 
===Stap 1===
 
Log in op de toegangspoort tot BASS:
 
https://admin.ru.nl
 
met uw U-nummer en uw universitaire wachtwoord. Dit is
 
hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://rad
 
intranet (Radboudnet) gebruikt.
 
 
[[Bestand:admin_ru_nl.png|thumb]]
 
<br style="clear: both" />
 
===Stap 2===
 
 
==Veel gestelde vragen==
 
De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele FAQ].
 
 
 
===Met wie kan ik contact opnemen met vragen over BASS-finlog?===
 
Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
 
 
 
===Waar kan ik het hosts-bestand vinden?===
 
De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! Besturings systeem
 
! Locatie 'hosts' bestand
 
|-
 
| Windows, 32 bits
 
| <tt>%systemroot%\system32\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Windows, 64 bit
 
| <tt>%systemroot%\SysWOW64\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|-
 
| Mac OSX, Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|}
 
 
 
===Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?===
 
Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander besturingssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.
 
 
Stuur eerst mail naar postmaster@science.ru.nl met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.
 
 
* Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, [[rdesktop|hier een work-around]]
 
* Voor Windows: Klik op <b>Start</b>-><b>Uitvoeren</b> en tik <b>mstsc</b> (voor MS TerminalServer Client). Vul als computernaam <b>ts2.nwi.ru.nl</b> in en klik op Connect.
 
 
Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord.
 
 
Klik op OK bij de foutboodschap
 
Run-time Error '429': ActiveX component can't create object
 
 
Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.
 
 
Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS2 te
 
veel belast wordt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[en]
 
Radboud University uses a concern-application called [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 
 
For the installation on a non-C&CZ managed pc: Start with reading [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience/BASS/README.txt the README.txt]. An old [[Media:BASS-Finlog-leesmij.doc|installation/usage manual]] is available in MS-Word format. The upgrade of the BASS-servers in november 2009 makes it necessary to update the pc software as described in the [[Media:BASS-update-090928.doc|BASS upgrade manual]]. All necessary software and documentation can be found in the BASS subdirectory of the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&amp;CZ servers.
 
 
Next to this, to place orders or approve them, one needs:
 
 
# a U-number (personnel number). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
 
# a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/fez/over_fez/wie_wat_waar/ P&C of the Financial Department]
 
# autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 
 
To order chemicals, one needs to use [[Tracelab]].
 
[/en]
 
 
 
 
 
 
[en]
 
In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to postmaster@science.ru.nl requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.
 
 
# For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, [[rdesktop|here a work-around]]
 
# For Windows: Click <b>Start</b>-><b>Run</b> and type <b>mstsc</b> (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name <b>ts2.nwi.ru.nl</b> and click on Connect.
 
 
Give in the login-window your science loginname and password.
 
 
Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component
 
can't create object".
 
 
Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an
 
PC with MS Windows XP.
 
 
Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.
 
 
[/en]
 
 
== [BASS-Finlog rechtstreeks vanaf Linux/Unix/Mac/Windows 7][BASS-Finlog directly from Linux/Unix/Mac/ Windows 7] ==
 
 
[nl]
 
 
 
Het aantal mogelijke situaties (OS-browser-combinaties) is te groot
 
om uitputtend te beschrijven.  Daarom geven we hier een aantal tips
 
die kunnen helpen om e.e.a. aan de gang te krijgen.
 
 
* Gebruik een up-to-date browser en Java-installatie
 
* Voeg de onderstaande host-definities toe aan de lokale ''hosts'' file. Voor Unix-gebaseerde systemen (Linux, Mac) is dit typisch ''/etc/hosts''; voor Windows 7 ''C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts''.
 
<pre>
 
127.0.0.1      bassruap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap03.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap04.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassumcap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      COTOPAXI.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      ADATARA.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AUGUSTINE.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AMAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ADAGDAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ATKA.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      KATMAI.uci.kun.nl
 
</pre>
 
* Ga naar de [https://admin.ru.nl/ start-pagina voor BASS]
 
* Na het inloggen en kiezen van de gewenste database verschijnt het ''Port Forwarder'' window waarin de Java Applet gestart kan worden. Als er daarna geen nieuwe browser (window) opgestart wordt, surf dan naar [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp] (Engels), of [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL] (Nederlands).
 
 
Succes!
 
 
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom!
 
[/nl]
 
[en]
 
Because BASS is essentially a Java application running from a
 
browser it should function just as well from platforms such as Macs
 
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works
 
for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that
 
formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows
 
platforms.
 
 
It is not feasible to describe all possible configurations (OS/browser
 
combinations) here. Therefore we provide a number of hints which may
 
be useful to get things going.
 
 
* Use an up-to-date browser and Java installation
 
* Add the host definitions below to the local ''hosts'' file. On unix-based systems (Linux, Mac), this is typically ''/etc/hosts''; on Windows 7 ''C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts''.
 
<pre>
 
127.0.0.1      bassruap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap03.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap04.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassumcap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      COTOPAXI.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      ADATARA.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AUGUSTINE.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AMAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ADAGDAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ATKA.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      KATMAI.uci.kun.nl
 
</pre>
 
* Go to the [https://admin.ru.nl/ BASS start page]
 
* After logging in and choosing the desired database the ''Port Forwarder'' window will appear from which the Java Applet can be started. If no new browser (window) appears then go to [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp] (English), or [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL] (Dutch).
 
Good luck!
 
 
Please share your own experiences and tips!
 
[/en]
 
 
 
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
 
 
 
 
 
== Verbinding maken met BASS-finlog ==
 
 
 
 
 
 
=== Netwerk check ===
 
In het onderstaande boxje zie je hoe de computer waarmee je nu deze pagina bekijkt met het netwerk verbonden is en een link naar de handleiding die voor jou van toepassing is.
 
 
 
 
=== Table ===
 
{| border="1"
 
  table code goes here | bla
 
|}
 
 
test
 

Latest revision as of 11:10, 10 March 2015