Gastlogin

From Cncz
Revision as of 14:00, 27 July 2015 by Petervc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Wanneer men een of meerdere gasten tijdelijk toegang wil geven tot het draadloze netwerk of tot de PC's in de terminalkamers, dan zijn er diverse mogelijkheden, zie hieronder. Voor langduriger logins voor medewerkers, studenten of gasten, zie de pagina over logins.

 • Alleen vandaag nodig? Een of enkele logins voor vandaag: te verkrijgen bij de Library of Science.
 • Alleen wifi nodig? Medewerkers van O&O afdelingen binnen FNWI kunnen Eduroam Visitor Access accounts, die gasten toegang geven tot een apart deel van het draadloze netwerk, aanvragen bij de Library of Science of bij C&CZ-Werkplekondersteuning, tel. 20000.
 • In alle andere gevallen: benader uiterlijk enkele werkdagen vooraf postmaster met informatie over:
  • Hoeveel logins?
  • Voor welk doel? Als ook gebruik van pc's in de terminalkamers gemaakt wordt, is er dan speciale programmatuur nodig?
  • Tot wanneer zijn de logins nodig? Daarna worden ze verwijderd.
  • U krijgt een mail met een pdf bijlage, die geprint kan worden op 8x3 A4 stickervellen.