GSM

From Cncz
Revision as of 14:36, 27 November 2018 by Polman (talk | contribs) (lege regel weg)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

  • GSM

Het Huygensgebouw had origineel slechte mobiele dekking, het heeft eigenschappen van een kooi van Faraday. Daarom is in 2011 door de Faculteit NWI een DAS-installatie (gedistribueerd antennesysteem) geïnstalleerd, waardoor mobiele telefonie via de netwerken van de erop aangesloten provider Vodafone mogelijk is. Eind 2014 is door de Faculteit NWI in het Huygensgebouw vrijwel complete dekking gerealiseerd voor mobiele telefoons op het Vodafone-netwerk, dat gebruikt wordt voor Vodafone Wireless Office. Dit werd mede mogelijk doordat Ericsson en Vodafone in de kelders en transportgangen van het Huygensgebouw een pilot wilden doen met het eerste operationele Radio Dot-systeem wereldwijd in de zakelijke markt. Sommige oudgedienden denken hierbij terug aan juni 1987, toen bij FNWI door PTT, Philips, SURF en de universiteit een pilot is uitgevoerd met de eerste PABX in Nederland met veel dataverkeer. Deze ISDN-voorbereide telefooncentrale is in januari 2018 uitgefaseerd en gesloopt.

Zoals gezegd is alleen Vodafone op de Faculteit NWI DAS installatie aangesloten. Dit wordt gebruikt voor de Vodafone Wireless Office (VWO) mobiele bedrijfstelefonie.

Bellen van VWO-GSM's en van alle vaste toestellen van de SKU naar alle VWO-GSM's is gratis zolang dat is binnen zone 1 (ruwweg Europa en een paar extra landen) zoals gedefinieerd door Vodafone. Aanvragen van VWO-abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt via het ISC, waar dus ook de specifieke en up-to-date informatie te vinden is.

Vanwege de hoge kosten is het niet waarschijnlijk dat andere providers op de DAS-installatie aan zullen sluiten. De verwachting is dat betere interne bereikbaarheid voor andere providers dan Vodafone zal komen van 4G-bellen (VoLTE) en VoWLAN/Vowifi. Sinds een paar jaar is er een project dat zal resulteren in campus brede indoor dekking voor alle providers. Gezien de omvang van het project kan op dit moment geen opleverdatum gegeven worden.

Mobiele telefoons, beheer, abonnementen en tarieven vallen onder verantwoordelijkheid van het ISC.