Difference between revisions of "GSM"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
 
* '''GSM'''  
 
* '''GSM'''  
  
Om uw interne nummer te laten doorschakelen naar een GSM, kan de telefooncontactpersoon van uw afdeling of organisatie een E-mail sturen naar
+
Het Huygensgebouw had origineel slechte mobiele dekking, het heeft eigenschappen van een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday kooi van Faraday]. Daarom is in
telefoonbeheer@science.ru.nl, hierin moet vermeld worden het interne toestelnummer, het GSM-nummer en het het KOSTENPLAATSNUMMER van de afdeling. De gebruiker kan NA HET PROGRAMMEREN door C&CZ-telefoonbeheer de volgstand IN schakelen met *22 en UIT met #22. Het is om technische redenen niet mogelijk willekeurige 06-nummers vanaf het toestel van de eindgebruiker te programmeren.
+
2011 door de Faculteit NWI een [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS-installatie] (gedistribueerd antennesysteem) geïnstalleerd, waardoor mobiele telefonie via de netwerken van de erop aangesloten provider Vodafone mogelijk is. Eind 2014 is door de Faculteit NWI in het Huygensgebouw vrijwel complete dekking gerealiseerd voor mobiele telefoons op het Vodafone-netwerk, dat gebruikt wordt voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. Dit werd mede mogelijk doordat Ericsson en Vodafone in de kelders en transportgangen van het Huygensgebouw een pilot wilden doen met [http://www.ericsson.com/news/1878703 het eerste operationele Radio Dot-systeem wereldwijd in de zakelijke markt]. Sommige oudgedienden denken hierbij terug aan juni 1987, toen bij FNWI door PTT, Philips, SURF en de universiteit een pilot is uitgevoerd met de eerste [http://nl.wikipedia.org/wiki/PABX PABX] in Nederland met veel dataverkeer. Deze ISDN-voorbereide telefooncentrale is op het moment van schrijven (31-01-2017) vrijwel volledig uit gefaseerd.
  
Het Huygensgebouw had origineel slechte mobiele dekking, het heeft eigenschappen van een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday kooi van Faraday]. Daarom is in
+
Zoals gezegd is alleen Vodafone op de Faculteit NWI DAS installatie aangesloten. Dit wordt gebruikt voor de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobiele bedrijfstelefonie. Vanwege de hoge kosten is het niet waarschijnlijk dat andere providers op korte termijn aan zullen sluiten. Bellen vanaf alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU naar alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU is gratis. Dit alles is onafhankelijk van de plaats van de VWO-GSM, zolang dat binnen Nederland is. Het overige verkeer verloopt volgens standaard GSM-tarieven (zie [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf website Vodafone]). Aanvragen van VWO-abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/telefonie/mobiele-telefoons/ via het ISC], waar dus ook de meest up-to-date informatie te vinden is.
2011 een [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS-installatie] (gedistribueerd antennesysteem) geïnstalleerd, waardoor mobiele telefonie via de netwerken van de erop aangesloten providers mogelijk is. Eind 2014 is in het Huygensgebouw vrijwel complete dekking gerealiseerd voor mobiele telefoons op het Vodafone-netwerk, dat gebruikt wordt voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. Dit werd mogelijk doordat Ericsson en Vodafone in de kelders en transportgangen van het Huygensgebouw een pilot wilden doen met [http://www.ericsson.com/news/1878703 het eerste operationele Radio Dot-systeem wereldwijd in de zakelijke markt]. Sommige oudgedienden denken hierbij terug aan juni 1987, toen bij FNWI door PTT, Philips, SURF en de universiteit een pilot is uitgevoerd met de eerste [http://nl.wikipedia.org/wiki/PABX PABX] in Nederland met veel dataverkeer. Deze ISDN-voorbereide telefooncentrale is nog steeds in gebruik voor spraak-telefoongesprekken van de periferie van het Huygensgebouw.  
 
  
Alleen Vodafone is aangesloten, dit wordt gebruikt voor de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobiele bedrijfstelefonie. Vanwege de hoge kosten is het niet waarschijnlijk dat andere providers op korte termijn aan zullen sluiten. Bellen vanaf alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU naar alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU is gratis. Dit alles is onafhankelijk van de plaats van de VWO-GSM, zolang dat binnen Nederland is. Het overige verkeer verloopt volgens standaard GSM-tarieven (zie [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf website Vodafone]). Aanvragen van VWO-abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/telefonie/mobiele-telefoons/ via het ISC], waar dus ook de meest up-to-date informatie te vinden is.
+
Mobiele telefoons, abonnementen beheerd en tarieven bepaald door het ISC.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
* '''GSM'''  
 
* '''GSM'''  
 
To forward your internal phone number to your GSM, have the telephony contact person of your department send an email to telefoonbeheer@science.ru.nl, specifying the internal phone number, the GSM-number and the KOSTENPLAATSNUMMER (account number) of the department. After C&CZ telefoonbeheer has done the programming, the user can switch to FOLLOW-ME by pressing *22 and DONT-FOLLOW-ME with #22. It is technically not possible to program a follow-me 06-number from the phone itself.
 
  
 
The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a [http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage Faraday cage]. Therefore, in
 
The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a [http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage Faraday cage]. Therefore, in
2011 a [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS installation] (distributed antenna system) was installed, providing good coverage for mobile telephony of networks of connected providers. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised for the Vodafone network that is used for [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with [http://www.ericsson.com/news/1878703 the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide]. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first [http://en.wikipedia.org/wiki/Private_branch_exchange#History PABX] in The Netherlands with  a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX is still in use for speech phone calls in the periphery of the Huygens building.  
+
2011 the Faculty of Science installed a [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS installation] (distributed antenna system), providing good coverage for mobile telephony on the Vodafone network. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised by the Faculty of Science for the Vodafone network that is used for [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with [http://www.ericsson.com/news/1878703 the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide]. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first [http://en.wikipedia.org/wiki/Private_branch_exchange#History PABX] in The Netherlands with  a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX is at the moment of writing (01-31-2017) allmost completely fased out.  
  
 
Only Vodafone is connected, this is used for the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobile business telephony. Because of the high cost it is not likely that other providers will connect shortly. Calls from all SKU desktop phones and all VWO mobiles to all SKU desktop phones and all VWO mobiles are free of charge. All this is irrespective of the location of the GSM, as long as this is within the Netherlands. Other traffic charges are standard GSM rates (see the [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf Vodafone website]). Applications for VWO subscriptions and their associated devices go [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/telefonie/mobiele-telefoons/ through the ISC], where up-to-date information can be found.
 
Only Vodafone is connected, this is used for the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobile business telephony. Because of the high cost it is not likely that other providers will connect shortly. Calls from all SKU desktop phones and all VWO mobiles to all SKU desktop phones and all VWO mobiles are free of charge. All this is irrespective of the location of the GSM, as long as this is within the Netherlands. Other traffic charges are standard GSM rates (see the [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf Vodafone website]). Applications for VWO subscriptions and their associated devices go [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/telefonie/mobiele-telefoons/ through the ISC], where up-to-date information can be found.
[/en]
 
  
* '''[Randapparatuur][Peripherals]'''
+
Cellphones, subscriptions are managed abd and rates are determined by the ISC.
 
 
[nl]
 
Bij een '''''analoge''''' aansluiting wordt normaal gesproken door telefoonbeheer een eenvoudig toestel in huur gegeven. De gebruiker mag -op eigen kosten- op een analoge aansluiting ook een ''goedgekeurde'' andere telefoon, draadloze (DECT) set, antwoordapparaat of FAX aansluiten. C&CZ Telefoonbeheer bemiddelt hierin. Voor problemen met door C&CZ geleverde apparaten kunt u contact opnemen met C&CZ Telefoonbeheer. Overige apparaten worden NIET door telefoonbeheer ondersteund.
 
[/nl]
 
[en]
 
If you have an '''''analog''''' connection, normally telephony management supplies a simple phone for rent. The user can decide to spend his own (departments) money to connect a different ''OK-ed" phone, wireless (DECT) set, answering machine or fax machine. In case of troubles with this equipment, one should contact the supplier, not C&CZ telephony management, it is impossible to support the diversity of all peripherals.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
[nl]
 
Op een '''''digitale''''' aansluiting mag nooit iets anders aangesloten worden! De interface van onze PABX is alleen geschikt voor de toestellen die wij beschikbaar stellen. Het aansluiten van niet geschikte apparatuur kan resulteren in defecten aan zowel de centrale als de aangesloten apparatuur!
 
 
N.B. Nooit een digitaal toestel losmaken uit de wandcontactdoos zonder overleg met telefoonbeheer. '''Het is absoluut onmogelijk om zelf een telefoontoestel te verhuizen! Dit zal zeker niet werken en u kunt hiermee schade aan de apparatuur veroorzaken.'''
 
[/nl]
 
[en]
 
You are not allowed to connect something different to a '''''digital''''' connection! The PABX-interface is only usable by the phones we supply. The connection of different hardware can damage the PABX (phone switch) and the connected hardware.
 
 
Please note: Never disconnect a digital phone or network-adapter from its connection without consulting telephony management. '''It is absolutely impossible to move a phone by yourself! This will never work, you might only cause damage.'''
 
[/en]
 
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]

Revision as of 13:04, 31 January 2017

  • GSM

The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a Faraday cage. Therefore, in 2011 the Faculty of Science installed a DAS installation (distributed antenna system), providing good coverage for mobile telephony on the Vodafone network. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised by the Faculty of Science for the Vodafone network that is used for Vodafone Wireless Office. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first PABX in The Netherlands with a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX is at the moment of writing (01-31-2017) allmost completely fased out.

Only Vodafone is connected, this is used for the Vodafone Wireless Office (VWO) mobile business telephony. Because of the high cost it is not likely that other providers will connect shortly. Calls from all SKU desktop phones and all VWO mobiles to all SKU desktop phones and all VWO mobiles are free of charge. All this is irrespective of the location of the GSM, as long as this is within the Netherlands. Other traffic charges are standard GSM rates (see the Vodafone website). Applications for VWO subscriptions and their associated devices go through the ISC, where up-to-date information can be found.

Cellphones, subscriptions are managed abd and rates are determined by the ISC.