Difference between revisions of "GSM"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(27 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
* '''GSM'''  
 
* '''GSM'''  
  
Via C&CZ telefoonbeheer kunnen sinds kort GSM's aangeschaft worden.  
+
Het Huygensgebouw had origineel slechte mobiele dekking, het heeft eigenschappen van een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday kooi van Faraday]. Daarom is in
 +
2011 door de Faculteit NWI een [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS-installatie] (gedistribueerd antennesysteem) geïnstalleerd, waardoor mobiele telefonie via de netwerken van de erop aangesloten provider Vodafone mogelijk is. Eind 2014 is door FNWI in het Huygensgebouw vrijwel complete dekking gerealiseerd voor mobiele telefoons op het Vodafone-netwerk, dat gebruikt wordt voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. Dit werd mede mogelijk doordat Ericsson en Vodafone in de kelders en transportgangen van het Huygensgebouw een pilot wilden doen met [http://www.ericsson.com/news/1878703 het eerste operationele Radio Dot-systeem wereldwijd in de zakelijke markt]. Sommige oudgedienden denken hierbij terug aan juni 1987, toen bij FNWI door PTT, Philips, SURF en de universiteit een pilot is uitgevoerd met de eerste [http://nl.wikipedia.org/wiki/PABX PABX] in Nederland met veel dataverkeer. Deze ISDN-voorbereide telefooncentrale is in januari 2018 uitgefaseerd.
  
Wij vermelden wel uitdrukkelijk dat het bereik van GSM toestellen in het Huygensgebouw door de aard van de constructie erg slecht is! Na de ingebruikname van Huygens Fase I is dit al geconstateerd. Er zijn toen (begin 2005) metingen verricht door KPN en die hebben een offerte gedaan voor verbetering van deze situatie. Die offerte was dusdanig hoog dat hiervan is afgezien. (> &eur; 70.000,00 en dit zou alleen voor het KPN netwerk gelden). Eind 2006 zijn in opdracht van het UFB opnieuw metingen verricht door een leverancier van GSM repeaters. Ook uit deze metingen bleek dat er hoge kosten verbonden waren aan verbetering van de GSM ontvangst binnen het Huygens gebouw. Na de sloop van A1, N1 en N2 is duidelijk dat de ontvangst in de eindsituatie niet veel beter is geworden. In de overige gebouwen is het bereik redelijk tot goed te noemen met uitzondering van de kelders.
+
Zoals gezegd is alleen Vodafone op de FNWI DAS-installatie aangesloten. Dit wordt gebruikt voor de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobiele bedrijfstelefonie.
  
NIEUWS! In de vierdaagse week 2011 begint de aanleg van een installatie die het mogelijk maakt om in het Huygensgebouw GSM telefoons te gebruiken. Deze installatie zal omstreeks september operationeel zijn. In eerste instantie alleen voor het Vodafone netwerk maar later ook voor KPN en T-Mobile.
+
Bellen van VWO-GSM's en van alle vaste toestellen van de SKU naar alle VWO-GSM's is gratis zolang dat is binnen zone 1 (ruwweg Europa en een paar extra landen) zoals gedefinieerd door Vodafone. Aanvragen van VWO-abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/telefonie/vast-mobiel/ via ILS], waar dus ook de specifieke en up-to-date informatie te vinden is.
  
Om uw interne nummer te laten doorschakelen naar een GSM, kan de telefooncontactpersoon van uw afdeling of organisatie een E-mail sturen naar
+
Vanwege de hoge kosten is het niet waarschijnlijk dat andere providers op de DAS-installatie aan zullen sluiten. De verwachting is dat betere interne bereikbaarheid voor andere providers dan Vodafone zal komen van [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_LTE 4G-bellen (VoLTE)] en [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_WLAN VoWLAN/Vowifi]. Sinds een paar jaar is er een project dat zal resulteren in campusbrede indoor-dekking voor alle providers. Gezien de omvang van het project kan op dit moment geen opleverdatum gegeven worden.
telefoonbeheer@science.ru.nl, hierin moet vermeld worden het interne toestelnummer, het GSM-nummer en het het KOSTENPLAATSNUMMER van de afdeling. De gebruiker kan NA HET PROGRAMMEREN door C&CZ telefoonbeheer de volgstand IN schakelen met *22 en UIT met #22. Het is om technische redenen niet mogelijk willekeurige 06 nummers vanaf het toestel van de eindgebruiker te programmeren.
+
 
 +
Mobiele telefoons, beheer, abonnementen en tarieven vallen onder verantwoordelijkheid van ILS.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* '''GSM''' One can buy GSM's through C&CZ telephony management.
+
* '''GSM'''  
 
 
It should be noted that the construction of the Huygens building seriously hinders GSM-traffic.
 
 
 
To forward your internal phone number to your GSM, have the telephony contact person of your department send an email to telefoonbeheer@science.ru.nl, with as content the internal phone number, the GSM-number and the KOSTENPLAATSNUMMER (account number) of the department. After C&CZ telefoonbeheer has done the programming, the user can switch to FOLLOW-ME by pressing *22 and DONT-FOLLOW-ME with #22. It is technically not possible to program a follow-me 06-number from the phone itself.
 
[/en]
 
 
 
* '''[Randapparatuur][Peripherals]'''  
 
  
[nl]
+
The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a [http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage Faraday cage]. Therefore, in
Bij een '''''analoge''''' aansluiting wordt normaal gesproken door telefoonbeheer een eenvoudig toestel in huur gegeven. De gebruiker mag -op eigen kosten- op een analoge aansluiting ook een ''goedgekeurde'' andere telefoon, draadloze (DECT) set, antwoordapparaat of FAX aansluiten. C&CZ Telefoonbeheer bemiddelt hierin. Voor problemen met door C&CZ geleverde apparaten kunt u contact opnemen met C&CZ Telefoonbeheer. Overige apparaten worden NIET door telefoonbeheer ondersteund.  
+
2011 the Faculty of Science installed a [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS installation] (distributed antenna system), providing good coverage for mobile telephony on the Vodafone network. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised by the Faculty of Science for the Vodafone network that is used for [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with [http://www.ericsson.com/news/1878703 the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide]. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first [http://en.wikipedia.org/wiki/Private_branch_exchange#History PABX] in The Netherlands with  a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX was phased out in January 2018.
[/nl]
 
[en]
 
If you have an '''''analog''''' connection, normally telephony management supplies a simple phone for rent. The user can decide to spend his own (departments) money to connect a different ''OK-ed" phone, wireless (DECT) set, answering machine or fax machine. In case of troubles with this equipment, one should contact the supplier, not C&CZ telephony management, it is impossible to support the diversity of all peripherals.
 
[/en]
 
  
[nl]
+
Only Vodafone is connected to this in-house DAS installation. This is used for the Vodafone Wireless Office (VWO) mobile business telephony. All calls from VWO mobiles and RU wired phones to VWO mobiles are free of charge as long as they are located within zone 1 (roughly Europe and a few extra countries) as defined by Vodafone. Applications for VWO subscriptions and their associated devices go through ILS, where specific up-to-date information can be found.
Op een '''''digitale''''' aansluiting mag nooit iets anders aangesloten worden! De interface van onze PABX is alleen geschikt voor de toestellen die wij beschikbaar stellen. Het aansluiten van niet geschikte apparatuur kan resulteren in defecten aan zowel de centrale als de aangesloten apparatuur!
 
  
N.B. Nooit een digitaal toestel of de net-adapter losmaken uit de wandcontactdoos zonder overleg met de telefoonbeheerder. '''Het is absoluut onmogelijk om zelf een telefoontoestel te verhuizen! Dit zal zeker niet werken en u kunt hiermee schade aan de apparatuur veroorzaken.'''
+
Because of high costs, it is not likely that other providers will connect to the DAS installation. Better internal coverage for other providers is expected to come from [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_LTE 4G-bellen (VoLTE)] and [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_WLAN VoWLAN/Vowifi]. Also since a couple of years there is a project that will result in campus wide indoor cell coverage for all providers. Because of the scope of the project a delivery date cannot be given at this time.
[/nl]
 
[en]
 
You are not allowed to connect something different to a '''''digital''''' connection! The PABX-interface is only usable by the phones we supply. The connection of different hardware can damage the PABX (phone switch) and the connected hardware.
 
  
Please note: Never disconnect a digital phone or network-adapter from its connection without consulting telephony management. '''It is absolutely impossible to move a phone by yourself! This will never work, you might only cause damage.'''
+
Cellphones, subscriptions are managed and rates are determined by ILS.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]

Latest revision as of 15:04, 24 June 2022

  • GSM

The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a Faraday cage. Therefore, in 2011 the Faculty of Science installed a DAS installation (distributed antenna system), providing good coverage for mobile telephony on the Vodafone network. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised by the Faculty of Science for the Vodafone network that is used for Vodafone Wireless Office. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first PABX in The Netherlands with a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX was phased out in January 2018.

Only Vodafone is connected to this in-house DAS installation. This is used for the Vodafone Wireless Office (VWO) mobile business telephony. All calls from VWO mobiles and RU wired phones to VWO mobiles are free of charge as long as they are located within zone 1 (roughly Europe and a few extra countries) as defined by Vodafone. Applications for VWO subscriptions and their associated devices go through ILS, where specific up-to-date information can be found.

Because of high costs, it is not likely that other providers will connect to the DAS installation. Better internal coverage for other providers is expected to come from 4G-bellen (VoLTE) and VoWLAN/Vowifi. Also since a couple of years there is a project that will result in campus wide indoor cell coverage for all providers. Because of the scope of the project a delivery date cannot be given at this time.

Cellphones, subscriptions are managed and rates are determined by ILS.