Difference between revisions of "GSM"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
Het Huygensgebouw had origineel slechte mobiele dekking, het heeft eigenschappen van een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday kooi van Faraday]. Daarom is in
 
Het Huygensgebouw had origineel slechte mobiele dekking, het heeft eigenschappen van een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday kooi van Faraday]. Daarom is in
2011 door de Faculteit NWI een [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS-installatie] (gedistribueerd antennesysteem) geïnstalleerd, waardoor mobiele telefonie via de netwerken van de erop aangesloten provider Vodafone mogelijk is. Eind 2014 is door de Faculteit NWI in het Huygensgebouw vrijwel complete dekking gerealiseerd voor mobiele telefoons op het Vodafone-netwerk, dat gebruikt wordt voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. Dit werd mede mogelijk doordat Ericsson en Vodafone in de kelders en transportgangen van het Huygensgebouw een pilot wilden doen met [http://www.ericsson.com/news/1878703 het eerste operationele Radio Dot-systeem wereldwijd in de zakelijke markt]. Sommige oudgedienden denken hierbij terug aan juni 1987, toen bij FNWI door PTT, Philips, SURF en de universiteit een pilot is uitgevoerd met de eerste [http://nl.wikipedia.org/wiki/PABX PABX] in Nederland met veel dataverkeer. Deze ISDN-voorbereide telefooncentrale is in januari 2018 uitgefaseerd en gesloopt.
+
2011 door de Faculteit NWI een [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS-installatie] (gedistribueerd antennesysteem) geïnstalleerd, waardoor mobiele telefonie via de netwerken van de erop aangesloten provider Vodafone mogelijk is. Eind 2014 is door FNWI in het Huygensgebouw vrijwel complete dekking gerealiseerd voor mobiele telefoons op het Vodafone-netwerk, dat gebruikt wordt voor [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. Dit werd mede mogelijk doordat Ericsson en Vodafone in de kelders en transportgangen van het Huygensgebouw een pilot wilden doen met [http://www.ericsson.com/news/1878703 het eerste operationele Radio Dot-systeem wereldwijd in de zakelijke markt]. Sommige oudgedienden denken hierbij terug aan juni 1987, toen bij FNWI door PTT, Philips, SURF en de universiteit een pilot is uitgevoerd met de eerste [http://nl.wikipedia.org/wiki/PABX PABX] in Nederland met veel dataverkeer. Deze ISDN-voorbereide telefooncentrale is in januari 2018 uitgefaseerd.
Zoals gezegd is alleen Vodafone op de Faculteit NWI DAS installatie aangesloten. Dit wordt gebruikt voor de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobiele bedrijfstelefonie. Bellen vanaf alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU naar alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU is gratis. Dit alles is onafhankelijk van de plaats van de VWO-GSM, zolang dat binnen Nederland is. Het overige verkeer verloopt volgens standaard GSM-tarieven (zie [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf website Vodafone]). Aanvragen van VWO-abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/telefonie/vast-mobiel/ via het ISC], waar dus ook de meest up-to-date informatie te vinden is.
 
  
Vanwege de hoge kosten is het niet waarschijnlijk dat andere providers op de DAS-installatie aan zullen sluiten. De verwachting is dat betere interne bereikbaarheid voor andere providers dan Vodafone zal komen van [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_LTE 4G-bellen (VoLTE)] en [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_WLAN VoWLAN/Vowifi].  
+
Zoals gezegd is alleen Vodafone op de FNWI DAS-installatie aangesloten. Dit wordt gebruikt voor de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobiele bedrijfstelefonie.
  
Mobiele telefoons, abonnementen beheerd en tarieven bepaald door het ISC.
+
Bellen van VWO-GSM's en van alle vaste toestellen van de SKU naar alle VWO-GSM's is gratis zolang dat is binnen zone 1 (ruwweg Europa en een paar extra landen) zoals gedefinieerd door Vodafone. Aanvragen van VWO-abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/telefonie/vast-mobiel/ via ILS], waar dus ook de specifieke en up-to-date informatie te vinden is.
 +
 
 +
Vanwege de hoge kosten is het niet waarschijnlijk dat andere providers op de DAS-installatie aan zullen sluiten. De verwachting is dat betere interne bereikbaarheid voor andere providers dan Vodafone zal komen van [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_LTE 4G-bellen (VoLTE)] en [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_WLAN VoWLAN/Vowifi]. Sinds een paar jaar is er een project dat zal resulteren in campusbrede indoor-dekking voor alle providers. Gezien de omvang van het project kan op dit moment geen opleverdatum gegeven worden.
 +
 
 +
Mobiele telefoons, beheer, abonnementen en tarieven vallen onder verantwoordelijkheid van ILS.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 14: Line 17:
  
 
The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a [http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage Faraday cage]. Therefore, in
 
The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a [http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage Faraday cage]. Therefore, in
2011 the Faculty of Science installed a [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS installation] (distributed antenna system), providing good coverage for mobile telephony on the Vodafone network. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised by the Faculty of Science for the Vodafone network that is used for [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with [http://www.ericsson.com/news/1878703 the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide]. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first [http://en.wikipedia.org/wiki/Private_branch_exchange#History PABX] in The Netherlands with  a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX was fased out in January 2018 en subsequently demolished.  
+
2011 the Faculty of Science installed a [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS installation] (distributed antenna system), providing good coverage for mobile telephony on the Vodafone network. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised by the Faculty of Science for the Vodafone network that is used for [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office]. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with [http://www.ericsson.com/news/1878703 the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide]. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first [http://en.wikipedia.org/wiki/Private_branch_exchange#History PABX] in The Netherlands with  a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX was phased out in January 2018.  
  
Only Vodafone is connected, this is used for the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobile business telephony. Calls from all SKU desktop phones and all VWO mobiles to all SKU desktop phones and all VWO mobiles are free of charge. All this is irrespective of the location of the GSM, as long as this is within the Netherlands. Other traffic charges are standard GSM rates (see the [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf Vodafone website]). Applications for VWO subscriptions and their associated devices go [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/telefonie/vast-mobiel/ through the ISC], where up-to-date information can be found.
+
Only Vodafone is connected to this in-house DAS installation. This is used for the Vodafone Wireless Office (VWO) mobile business telephony. All calls from VWO mobiles and RU wired phones to VWO mobiles are free of charge as long as they are located within zone 1 (roughly Europe and a few extra countries) as defined by Vodafone. Applications for VWO subscriptions and their associated devices go through ILS, where specific up-to-date information can be found.
  
Because of high costs, it is not likely that other providers will connect to the DAS installation. Better internal coverage for other providers is expected to come from [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_LTE 4G-bellen (VoLTE)] and [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_WLAN VoWLAN/Vowifi].
+
Because of high costs, it is not likely that other providers will connect to the DAS installation. Better internal coverage for other providers is expected to come from [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_LTE 4G-bellen (VoLTE)] and [https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_WLAN VoWLAN/Vowifi]. Also since a couple of years there is a project that will result in campus wide indoor cell coverage for all providers. Because of the scope of the project a delivery date cannot be given at this time.
  
Cellphones, subscriptions are managed and rates are determined by the ISC.
+
Cellphones, subscriptions are managed and rates are determined by ILS.
 
[/en]
 
[/en]
 
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]

Latest revision as of 15:04, 24 June 2022

  • GSM

The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a Faraday cage. Therefore, in 2011 the Faculty of Science installed a DAS installation (distributed antenna system), providing good coverage for mobile telephony on the Vodafone network. At the end of 2014, almost complete coverage in the Huygens building for mobile phones has been realised by the Faculty of Science for the Vodafone network that is used for Vodafone Wireless Office. This became possible, because Ericsson and Vodafone were interested in doing a pilot in the basements and transport corridors of the Huygens building with the first live enterprise deployment of the Radio Dot system worldwide. This reminds some veterans of June 1987, when a pilot was carried out at the Faculty of Science by PTT (now KPN), Philips, SURF and the university with the first PABX in The Netherlands with a large amount of data traffic. This ISDN-prepared PABX was phased out in January 2018.

Only Vodafone is connected to this in-house DAS installation. This is used for the Vodafone Wireless Office (VWO) mobile business telephony. All calls from VWO mobiles and RU wired phones to VWO mobiles are free of charge as long as they are located within zone 1 (roughly Europe and a few extra countries) as defined by Vodafone. Applications for VWO subscriptions and their associated devices go through ILS, where specific up-to-date information can be found.

Because of high costs, it is not likely that other providers will connect to the DAS installation. Better internal coverage for other providers is expected to come from 4G-bellen (VoLTE) and VoWLAN/Vowifi. Also since a couple of years there is a project that will result in campus wide indoor cell coverage for all providers. Because of the scope of the project a delivery date cannot be given at this time.

Cellphones, subscriptions are managed and rates are determined by ILS.