Difference between revisions of "GSM"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
  
 
Om uw interne nummer te laten doorschakelen naar een GSM, kan de telefooncontactpersoon van uw afdeling of organisatie een E-mail sturen naar
 
Om uw interne nummer te laten doorschakelen naar een GSM, kan de telefooncontactpersoon van uw afdeling of organisatie een E-mail sturen naar
telefoonbeheer@science.ru.nl, hierin moet vermeld worden het interne toestelnummer, het GSM-nummer en het het KOSTENPLAATSNUMMER van de afdeling. De gebruiker kan NA HET PROGRAMMEREN door C&CZ telefoonbeheer de volgstand IN schakelen met *22 en UIT met #22. Het is om technische redenen niet mogelijk willekeurige 06 nummers vanaf het toestel van de eindgebruiker te programmeren.
+
telefoonbeheer@science.ru.nl, hierin moet vermeld worden het interne toestelnummer, het GSM-nummer en het het KOSTENPLAATSNUMMER van de afdeling. De gebruiker kan NA HET PROGRAMMEREN door C&CZ-telefoonbeheer de volgstand IN schakelen met *22 en UIT met #22. Het is om technische redenen niet mogelijk willekeurige 06-nummers vanaf het toestel van de eindgebruiker te programmeren.
 
 
 
 
'''NIEUWS!''' sinds 2011, beschikt FNWI in het Huygensgebouw over een installatie die het mogelijk maakt om in het Huygensgebouw GSM telefoons te gebruiken. In eerste instantie alleen voor het Vodafone netwerk maar later ook voor KPN en T-Mobile.
 
 
 
De keuze om Vodafone als eerste te ontsluiten heeft te maken met een andere noviteit: De invoering van zogeheten Vodafone Wireless Office GSM abonnementen (VWO).
 
 
 
Op initiatief en aanraden van FNWI Telefoonbeheer heeft de RU besloten om Vodafone als "huisprovider" in de arm te nemen. Bellen van alle vaste toestellen van de SKU naar deze GSM's zal gratis zijn. Bellen vanaf deze GSM's naar alle vaste toestellen van de SKU zal gratis zijn. Ook onderling bellen de GSM's binnen de Vodafone overeenkomst is gratis. Ongeacht de plaats van de GSM binnen Nederland. Dit is vergelijkbaar met de kosten intern verkeer van de huidige vaste toestellen. Het overige verkeer verloopt volgens standaard GSM tarieven (zie website Vodafone Wireless Office, tarieven). Aanvragen van deze abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt via het ISC.
 
 
 
Daarnaast zullen er bij deze GSM abonnementen fair use data abonnementen voor GSM's beschikbaar komen. Toestellen zullen door de afdeling zelf aangeschaft moeten worden. Het is de bedoeling ook gedetailleerde kostenspecificaties ter beschikking te stellen aan de afdelingen zoals u (alleen bij FNWI) al sinds januari 2006 kent van de vaste telefoons.
 
 
 
Het zal straks dus mogelijk zijn te kiezen voor een vast bureau toestel, DECT toestel, GSM of combinaties hiervan. Er moeten nog details geregeld worden met betrekking tot deze dienst maar wellicht dat u hiermee alvast rekening kunt houden bij het bepalen van uw Telecom behoeften!
 
 
 
 
 
  
 +
Het Huygensgebouw had origineel slechte mobiele dekking, het heeft eigenschappen van een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday kooi van Faraday]. Daarom is in
 +
2011 een [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS-installatie] (gedistribueerd antennesysteem) geïnstalleerd, waardoor mobiele telefonie via de netwerken van de erop aangesloten providers mogelijk is. Alleen Vodafone is aangesloten, dit wordt gebruikt voor de [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobiele bedrijfstelefonie. Vanwege de hoge kosten is het niet waarschijnlijk dat andere providers op korte termijn aan zullen sluiten. Bellen vanaf alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU naar alle VWO-GSM's en alle vaste toestellen van de SKU is gratis. Dit alles is onafhankelijk van de plaats van de VWO-GSM, zolang dat binnen Nederland is. Het overige verkeer verloopt volgens standaard GSM-tarieven (zie [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf website Vodafone]). Aanvragen van VWO-abonnementen en de bijbehorende toestellen loopt [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/telefonie/mobiele-telefoons/ via het ISC], waar dus ook de meest up-to-date informatie te vinden is.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
* '''GSM'''  
 
* '''GSM'''  
  
To forward your internal phone number to your GSM, have the telephony contact person of your department send an email to telefoonbeheer@science.ru.nl, with as content the internal phone number, the GSM-number and the KOSTENPLAATSNUMMER (account number) of the department. After C&CZ telefoonbeheer has done the programming, the user can switch to FOLLOW-ME by pressing *22 and DONT-FOLLOW-ME with #22. It is technically not possible to program a follow-me 06-number from the phone itself.
+
To forward your internal phone number to your GSM, have the telephony contact person of your department send an email to telefoonbeheer@science.ru.nl, specifying the internal phone number, the GSM-number and the KOSTENPLAATSNUMMER (account number) of the department. After C&CZ telefoonbeheer has done the programming, the user can switch to FOLLOW-ME by pressing *22 and DONT-FOLLOW-ME with #22. It is technically not possible to program a follow-me 06-number from the phone itself.
 +
 
 +
The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a [http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage Faraday cage]. Therefore, in
 +
2011 a [http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_antenna_system DAS installation] (distributed antenna system) was installed, providing good coverage for mobile telephony of networks of connected providers. Only Vodafone is connected, this is used for the [http://wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie:Telefonie#.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D.5BVodafone_Wireless_Office_.28VWO.29.5D Vodafone Wireless Office] (VWO) mobile business telephony. Because of the high cost it is not likely that other providers will connect shortly. Calls from all SKU desktop phones and all VWO mobiles to all SKU desktop phones and all VWO mobiles are free of charge. All this is irrespective of the location of the GSM, as long as this is within the Netherlands. Other traffic charges are standard GSM rates (see the [https://www.vodafone.nl/_assets/downloads/tarieven/tarievenfolder_zakelijke_abonnementen_juli_2008.pdf Vodafone website]). Applications for VWO subscriptions and their associated devices go [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/telefonie/mobiele-telefoons/ through the ISC], where up-to-date information can be found.
 
[/en]
 
[/en]
  

Revision as of 14:26, 11 December 2014

  • GSM

To forward your internal phone number to your GSM, have the telephony contact person of your department send an email to , specifying the internal phone number, the GSM-number and the KOSTENPLAATSNUMMER (account number) of the department. After C&CZ telefoonbeheer has done the programming, the user can switch to FOLLOW-ME by pressing *22 and DONT-FOLLOW-ME with #22. It is technically not possible to program a follow-me 06-number from the phone itself.

The Huygens building originally had poor mobile coverage, it has features of a Faraday cage. Therefore, in 2011 a DAS installation (distributed antenna system) was installed, providing good coverage for mobile telephony of networks of connected providers. Only Vodafone is connected, this is used for the Vodafone Wireless Office (VWO) mobile business telephony. Because of the high cost it is not likely that other providers will connect shortly. Calls from all SKU desktop phones and all VWO mobiles to all SKU desktop phones and all VWO mobiles are free of charge. All this is irrespective of the location of the GSM, as long as this is within the Netherlands. Other traffic charges are standard GSM rates (see the Vodafone website). Applications for VWO subscriptions and their associated devices go through the ISC, where up-to-date information can be found.

  • Peripherals

If you have an analog connection, normally telephony management supplies a simple phone for rent. The user can decide to spend his own (departments) money to connect a different OK-ed" phone, wireless (DECT) set, answering machine or fax machine. In case of troubles with this equipment, one should contact the supplier, not C&CZ telephony management, it is impossible to support the diversity of all peripherals.

You are not allowed to connect something different to a digital connection! The PABX-interface is only usable by the phones we supply. The connection of different hardware can damage the PABX (phone switch) and the connected hardware.

Please note: Never disconnect a digital phone or network-adapter from its connection without consulting telephony management. It is absolutely impossible to move a phone by yourself! This will never work, you might only cause damage.