Difference between revisions of "GDI"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Terminalkamers][Computer labs])
m
Line 3: Line 3:
 
=== [Ontwikkelingen ICT dienstverlening][Changes in IT services] ===
 
=== [Ontwikkelingen ICT dienstverlening][Changes in IT services] ===
 
[nl]
 
[nl]
Op 1 september 2009 is [http://www.ru.nl/gdi GDI] (Gebruikersdienst ICT) gevormd uit de voormalige Computer Ondersteuningsgroepen (COG's) van de verschillende faculteiten en clusters van onze universiteit.  Vanwege de bijzondere rol van ICT voor FNWI is C&CZ als facultaire ICT-dienst blijven bestaan.
+
Op 1 september 2009 is [http://www.ru.nl/gdi GDI] (Gebruikersdienst ICT) gevormd uit de voormalige Computer Ondersteuningsgroepen (COG's) van de verschillende faculteiten en clusters van onze universiteit.  Vanwege de bijzondere rol van ICT voor FNWI blijft C&CZ als facultaire ICT-dienst bestaan.
  
 
Op grond van een besluit van het College van Bestuur worden RU-breed alle standaard werkplekken en studenten-PC's ondergebracht bij GDI.  De overige ICT diensten bij FNWI blijven in beheer bij C&CZ.
 
Op grond van een besluit van het College van Bestuur worden RU-breed alle standaard werkplekken en studenten-PC's ondergebracht bij GDI.  De overige ICT diensten bij FNWI blijven in beheer bij C&CZ.
Line 27: Line 27:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The transfer of the PC's of the Personel Department (P&O) will start in the middle of September 2011.  At the moment of this writing the project is in the testing phase.  GDI expect that all P&O PC's will be transferred in the middle of October. After that the other service departments of FNWI will follow.
+
The transfer of the PC's of the Personel Department (P&O) will start in the middle of September 2011.  At the moment of this writing the project is in the testing phase.  GDI expect that all P&O PC's will be transferred by the middle of October. After that the other service departments of FNWI will follow.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 33: Line 33:
  
 
[nl]
 
[nl]
GDI zal de inrichting van de onderwijs-PC's afstemmen op de studentenwerkplekken zoals die elders binnen de RU door GDI worden beheerd.  Het nieuwe beheermodel van GDI voorziet in een Windows desktop omgeving waarop t.b.v. FNWI een gevirtualiseerde Linux omgeving zal draaien.
+
GDI zal de inrichting van de onderwijs-PC's RU-breed uniformeren, dus afstemmen op de studentenwerkplekken zoals die elders binnen de RU door GDI worden beheerd.  Het beheermodel van GDI voorziet in een Windows desktop omgeving waarop t.b.v. FNWI een gevirtualiseerde Linux omgeving zal draaien.
  
GDI geeft aan dat overname van het beheer en de ondersteuning van de onderwijs-PC's in drie fases zal plaatsvinden.
+
Afgesproken is dat overname van het beheer en de ondersteuning van de onderwijs-PC's in drie fases zal plaatsvinden.
* Allereerst worden een of enkele PC's volgens het nieuwe model ingericht en ter evaluatie aan een beperkte groep testgebruikers (studenten en docenten) aangeboden.  Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met C&CZ.  Er is ruimte voor een beperkt aantal testgebruikers: vol is vol.
+
* Allereerst worden een of enkele PC's volgens het GDI-model ingericht en ter evaluatie aan een beperkte groep testgebruikers (studenten en docenten) aangeboden.  Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met C&CZ.  Er is ruimte voor een beperkt aantal testgebruikers: vol is vol.
 
* Daarna volgt een uitrol in de bibliotheek en het studielandschap, zodat alle gebruikers ermee in aanraking kunnen komen.
 
* Daarna volgt een uitrol in de bibliotheek en het studielandschap, zodat alle gebruikers ermee in aanraking kunnen komen.
 
* Tenslotte volgt de uitrol over alle terminalkamers.
 
* Tenslotte volgt de uitrol over alle terminalkamers.
Line 43: Line 43:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
GDI will synchronise the installation and configuration of the PC's in the computer labs to the student PC's elsewhere on the campus. GDI's new PC management model provides a Windows desktop environment with a virtualised Linux box on top of it.
+
GDI will synchronise the installation and configuration of the PC's in the computer labs to the student PC's elsewhere on the campus. GDI's PC management model provides a Windows desktop environment with a virtualised Linux box on top of it.
  
 
The transfer of management and support of the computer lab PC's will take place in three steps.
 
The transfer of management and support of the computer lab PC's will take place in three steps.

Revision as of 16:29, 28 September 2011

Changes in IT services

On September 1, 2009 GDI (Gebruikersdienst ICT) was formed by combining the former Computer Support Groups (COG's) of the various faculties and clusters of our university. Because of the special role of IT for FNWI, C&CZ continued to exist as the IT service group for FNWI.

Based on a formal decision of the University's Executive Board all standard workstations and student PC's campus wide will be transferred to GDI. C&CZ will remain responsible for all other IT services in this faculty.

Users will be informed in time about the consequences of these changes.

Until the takeover, which will take place in steps, C&CZ will remain responsible for all IT services for FNWI and will remain reachable through the well known channels.

Status

The transfer of the PC's of the Personel Department (P&O) will start in the middle of September 2011. At the moment of this writing the project is in the testing phase. GDI expect that all P&O PC's will be transferred by the middle of October. After that the other service departments of FNWI will follow.

Computer labs

GDI will synchronise the installation and configuration of the PC's in the computer labs to the student PC's elsewhere on the campus. GDI's PC management model provides a Windows desktop environment with a virtualised Linux box on top of it.

The transfer of management and support of the computer lab PC's will take place in three steps.

  • First one or a few PC's will be configured according to the new setup and will be made available to a limited group of test users (students and teachers). Please contact C&CZ if you would like to participate. Note however that there is room for a limited number of test users: first come, first serve.
  • Then the new setup will be rolled-out in the Library of Science and the 'Studielandschap' so that all users can acquaint themselves with it.
  • Finally a roll-out in all computer labs will be done.

There is no time table yet.