Difference between revisions of "GDI"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(18 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
=== [Ontwikkelingen ICT dienstverlening][Changes in IT services] ===
 
=== [Ontwikkelingen ICT dienstverlening][Changes in IT services] ===
 +
 
[nl]
 
[nl]
Op 1 september 2009 is [http://www.ru.nl/gdi GDI] (Gebruikersdienst ICT) gevormd uit de voormalige Computer Ondersteuningsgroepen (COG's) van de verschillende faculteiten en clusters van onze universiteit. Vanwege de bijzondere rol van ICT voor FNWI blijft C&CZ als facultaire ICT-dienst bestaan.
+
Per 1 september 2013 is het GDI met het UCI opgegaan in het [http://www.ru.nl/isc ICT Servicecentrum (ISC)].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
As of Sep 1, 2013 the GDI together with the UCI merged into the [http://www.ru.nl/isc ICT Servicecentre (ISC)].
 +
[/en]
  
Op grond van een besluit van het College van Bestuur worden RU-breed alle standaard werkplekken en studenten-PC's ondergebracht bij GDIDe overige ICT diensten bij FNWI blijven in beheer bij C&CZ.
+
[nl]
 +
Vier jaar eerder, op 1 september 2009 werd [http://www.ru.nl/gdi GDI] (Gebruikersdienst ICT) gevormd uit de voormalige Computer Ondersteuningsgroepen (COG's) van de verschillende faculteiten en clusters van onze universiteitVanwege de bijzondere rol van ICT voor FNWI bleef C&CZ als facultaire ICT-dienst bestaan.
  
Gebruikers worden tijdig geinformeerd over de gevolgen van deze veranderingen.  De dienstverlening zal veranderen. GDI werkt aan een Dienstverleningsovereenkomst.
+
Op grond van een besluit van het College van Bestuur worden RU-breed alle standaard werkplekken ondergebracht bij GDI.  De overige ICT diensten bij FNWI blijven in beheer bij C&CZ. Ook de dual-boot Linux/Windows onderwijs pc's blijven de komende jaren in beheer bij C&CZ.
 
 
'''Tot de overname, die gefaseerd zal plaatsvinden, blijft C&CZ verantwoordelijk voor alle ICT dienstverlening t.b.v. FNWI en blijven wij [[Contact|bereikbaar via de bekende kanalen]].'''
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On September 1, 2009 [http://www.ru.nl/gdi GDI] (''Gebruikersdienst ICT'') was formed by combining the former Computer Support Groups (COG's) of the various faculties and clusters of our university.  Because of the special role of IT for FNWI, C&CZ continued to exist as the IT service group for FNWI.
+
Four years earlier, on September 1, 2009 [http://www.ru.nl/gdi GDI] (''Gebruikersdienst ICT'') was formed by combining the former Computer Support Groups (COG's) of the various faculties and clusters of our university.  Because of the special role of IT for FNWI, C&CZ continued to exist as the IT service group for FNWI.
  
Based on a formal decision of the University's Executive Board all standard workstations and student PC's campus wide will be transferred to GDI.  C&CZ will remain responsible for all other IT services in this faculty.
+
Based on a formal decision of the University's Executive Board all standard workstations campus wide were transferred to GDI.  C&CZ will remain responsible for all other IT services in this faculty including the dual-boot Linux/Windows pc's in the computer labs.
 
 
Users will be informed in time about the consequences of these changes.  The service will change and will be described in a service level agreement.
 
 
 
'''Until the takeover, which will take place in steps, C&CZ will remain responsible for all IT services for FNWI and will remain [[Contact|reachable through the well known channels]].'''
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 24: Line 24:
  
 
[nl]
 
[nl]
Medio september 2011 is gestart met de overname van de werkplekken bij P&O.  Dit project bevindt zich op het moment in de acceptatie-fase.  GDI verwacht medio oktober helemaal klaar te zijn met de overname van de PC's van P&O.  Er loopt momenteel een evaluatie waarna de overige stafafdelingen aan de beurt zijn.  De volgorde is: IHZ, FEZ, CVI, OWC, FB/Faculteitsbureau.
+
Medio september 2011 is gestart met de overname van de werkplekken bij P&O.  Daarna zijn ook de PC's bij de overige stafafdelingen: IHZ, FEZ, CVI, OWC en FB/Faculteitsbureau overgedragen aan GDI.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The transfer of the PC's of the Personel Department (P&O) started in the middle of September 2011.  At the moment the project is in the acceptation phase.  GDI expect that the transfer of the P&O PC's will be completely ready by the middle of October. After the evaluation the other service departments of FNWI will follow in the following order: IHZ, FEZ, CVI, OWC, FB/Faculty bureau.
+
The transfer of the PC's of the Personnel Department (P&O) started in September 2011.  This project has finished; the P&O and the PC's of the other service departments IHZ, FEZ, CVI, OWC, and FB/Faculty bureau have been transferred to GDI.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Terminalkamers][Computer labs] ===
+
=== [Overzicht dienstverlening werkplekbeheer][Overview service level desktop support] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
GDI zal de inrichting van de onderwijs-PC's RU-breed uniformeren, dus afstemmen op de studentenwerkplekken zoals die elders binnen de RU door GDI worden beheerd.  Het beheermodel van GDI voorziet in een Windows desktop omgeving waarop t.b.v. FNWI een gevirtualiseerde Linux omgeving zal draaien.
+
Er is een overzicht gemaakt van de dienstverlening door GDI met een vergelijking met de huidige dienstverlening door C&CZ en globaal de fasering van de migratie.
 
+
Hierin wordt ook beschreven op welke punten de dienstverlening van GDI en C&CZ elkaar raken en welke afspraken daarover zijn gemaakt.
Afgesproken is dat overname van het beheer en de ondersteuning van de onderwijs-PC's in drie fases zal plaatsvinden.
+
Tenslotte wordt de GDI onderwijs-PC geschetst inclusief de aandachtspunten die er nog zijn[[Media:WP-FNWI-Overzicht-werkplekbeheer_v1.0.pdf‎|Dit rapport is beschikbaar in PDF format]].
* Test-fase.  Hierin worden 4-5 PC's volgens het GDI-model ingericht en ter evaluatie aan een beperkte groep testgebruikers (studenten en docenten) aangeboden.  Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met C&CZ.  Er is ruimte voor een beperkt aantal testgebruikers: vol is vol.
 
* Pilot-faseNa acceptatie na de test-fase volgt een uitrol in de bibliotheek en het studielandschap, zodat alle gebruikers ermee in aanraking kunnen komen.
 
* Uitrol-fase. Als dat goed loopt volgt tenslotte de uitrol over alle terminalkamers.
 
 
 
Een volledige planning van het totale traject is nog niet bekend, maar GDI geeft aan dat de test-PC's begin november beschikbaar zijn zodat de test-fase gedurende de maand november plaatsvindt.  
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
GDI will synchronise the installation and configuration of the PC's in the computer labs to the student PC's elsewhere on the campus. GDI's PC management model provides a Windows desktop environment with a virtualised Linux box on top of it.
+
There is an overview of the GDI desktop service in which a comparison is made with the current service by C&CZ.
 +
The document also describes which aspects of the support by C&CZ and by GDI are connected and what agreements were made, including a global overview of the migration process.
 +
The GDI education/student-PC is described including the aspects which may need extra attention. [[Media:WP-FNWI-Overzicht-werkplekbeheer_v1.0.pdf‎|The report is available in PDF format]], in Dutch only.
 +
[/en]
  
The transfer of management and support of the computer lab PC's will take place in three steps.
+
[[Category:Studenten]]
* Test Phase.  First 4-5 PC's will be configured according to the new setup and will be made available to a limited group of test users (students and teachers).  Please contact C&CZ if you would like to participate.  Note however that there is room for a limited number of test users: first come, first serve.
+
[[Category:Docenten]]
* Pilot Phase.  After the test phase and acceptation the new setup will be rolled-out in the Library of Science and the 'Studielandschap' so that all users can acquaint themselves with it.
+
[[Category:Medewerkers]]
* Roll-out Phase.  If this all functions well a roll-out in all computer labs will be done.
+
[[Category:Contactpersonen]]
 
 
There is no definitive time table for the whole project yet but GDI will have the test-PCs ready by the beginning of November. The test phase will take place throughout November.
 
[/en]
 

Revision as of 19:04, 13 February 2015

Changes in IT services

As of Sep 1, 2013 the GDI together with the UCI merged into the ICT Servicecentre (ISC).

Four years earlier, on September 1, 2009 GDI (Gebruikersdienst ICT) was formed by combining the former Computer Support Groups (COG's) of the various faculties and clusters of our university. Because of the special role of IT for FNWI, C&CZ continued to exist as the IT service group for FNWI.

Based on a formal decision of the University's Executive Board all standard workstations campus wide were transferred to GDI. C&CZ will remain responsible for all other IT services in this faculty including the dual-boot Linux/Windows pc's in the computer labs.

Migration OBP PC's

The transfer of the PC's of the Personnel Department (P&O) started in September 2011. This project has finished; the P&O and the PC's of the other service departments IHZ, FEZ, CVI, OWC, and FB/Faculty bureau have been transferred to GDI.

Overview service level desktop support

There is an overview of the GDI desktop service in which a comparison is made with the current service by C&CZ. The document also describes which aspects of the support by C&CZ and by GDI are connected and what agreements were made, including a global overview of the migration process. The GDI education/student-PC is described including the aspects which may need extra attention. The report is available in PDF format, in Dutch only.